Ζωηφόρος

Τάμα του Έθνους - Άγιοι Συνοδικοί, αποφασίσατε τώρα!

Τάμα του Έθνους

Άγιοι Συνοδικοί, αποφασίσατε τώρα!


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ

ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΤΩΡΑ!

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 455/2.5.2012

1. Σήμερον μέχρι καὶ τὴν 4.5.2012 συνέρχεται ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ θεία συγκυρία ὅλοι οἱ 12 Συνοδικοὶ εἶσθε ἀπὸ θερμότατοι μέχρι θερμοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Εὐελπιστοῦμε νὰ ἐπικρατήσῃ ἐπιτέλους τὸ δημοκρατικὸ συνοδικὸ σύστημα.

2. Ἐὰν ἡ παροῦσα Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τολμήσῃ νὰ ἀποφανθῇ ὁμόφωνα:

Α) διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

καὶ

ὅτι ζητεῖται ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις (τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις, ἡ ὁποία δὲν ἐμποδίζει κανένα καὶ ὠφελεῖ τοὺς πάντας)

ἤ ἔστω

Β) νὰ παραπεμφθῇ τὸ σπουδαιότατο θέμα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς πρῶτο καὶ κύριο θέμα τῆς ἀμέσως ἑπομένης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ συζητηθῇ ἐκτενέστατα καὶ ὄχι ἀκαίρως καὶ ἐν τάχει ὀλίγον πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν…», ὡς μέχρι τώρα,

τότε θὰ δυνηθοῦν νὰ ἐκφρασθοῦν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τηρήσει τὸν λόγο τους καὶ ἔχουν γράψει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὸν Μακαριώτατο, πλὴν ὅμως δὲν μᾶς ἐκοινοποίησαν ἐπιστολές τους καὶ ὅλως περιέργως τὰ ἔγγραφά τους δὲν εἶναι στὸν οἰκεῖο φάκελλο.

3. Ἐπειδὴ χιλιάδες εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καθημερινῶς μᾶς «βομβαρδίζουν» συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως νὰ τοὺς ἐνημερώνωμε καὶ ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ νὰ ἐγκαταλείπωμε τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ τὶς ἄλλες κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητές μας καὶ νὰ ἀπαντῶμε ἐπὶ 24ώρου βάσεως στοὺς ἀδημονοῦντες φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τί τελικῶς ἀπέγινε, ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε κατωτέρω τὴν τελευταία ἐπιστολὴ ἀπὸ 27.4.2012 τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» πρὸς τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ δημοσίευμα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἀπὸ 27.4.2012, γιὰ νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ τηλέφωνά μας.

4. Ἄς προσευχηθοῦν ὅλοι οἱ Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Μακαριώτατο, νὰ ἀποφασίσετε, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὲς τὶς ἡμέρες διὰ τὴν ἄμεσο πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ μὴ ἐπικρατήσῃ ἡ σατανικὴ περαιτέρω ἀναβολή.

5. Ὅλες τὶς σαθρότατες σατανικὲς ἀντιρρήσεις καὶ ἀντιδράσεις τὶς ἔχομε ἐπανειλημμένως μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καταρρίψει καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα μερικοὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια.

Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι δὲν ὑπάρχει «κουφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ καὶ ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἐννοήσῃ» καὶ ἔχει ὡς δόγμα του τὸ: «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς»…

6. Εὐελπιστοῦμε οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν περαιτέρω, διότι ἐλπίζομε ὅτι Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ δώσετε τὴν ἐπιβεβλημένη λύσι τοῦ ὅλου θέματος ἅπαξ διὰ παντός.

7. Γιὰ τὴν ἀνάρτησι τοῦ ἐν λόγῳ θέματος ἀπὸ τὶς ἔγκυρες ἱστοσελίδες καὶ τὴν περαιτέρω προώθησι μὲ e-mail ἀπὸ τοὺς φίλους πρὸς ὅλους τοὺς συγγενεῖς καὶ γνωστούς τους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν :

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

χαιρετίζομε ὅλους

μὲ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ εὐχόμεθα καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τὶς οἰκογένειές μας, τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν Πατρίδα καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.

Ἐπίσης εὐχόμεθα ὅλοι οἱ δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες νὰ προσέλθουν στὶς κάλπες καὶ νὰ ὑπερψηφίσουν νέους ἁγνούς, ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐνάρετους ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀνώμαλους, παλλακίδες, ἀντίχριστους, ἀμοραλιστές, ἄθεους, μιζαδόρους, κομπιναδόρους, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖο ἔλεος γιὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῶμε ὡς Ἔθνος.

***

Σωματείον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 210-3254321-2,   fax 210-3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: www.fotgrammi.gr

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008

Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

27.4.2012 Γ.Ι.

Εὐλογεῖτε,

Χριστὸς Ἀνέστη, καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς οἰκείους μας, τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Συνημμένως ἀποστέλλομεν Ὑμῖν ἀντίγραφον δημοσιεύματος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου (φύλλον 1924/27.4.2012), τὸ ὁποῖον δημοσιεύει μέρος ἐπιστολῆς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπρόλαβεν νὰ δημοσιεύσῃ τὸ ΙΠΗΠΑ εἰς τὸν πνευματικὸν σηματοφόρον

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

δηλαδὴ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή».

2. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτον καὶ ἀπογοητευτικὸν ἐπὶ τέσσαρα (4) συναπτὰ ἔτη ἡ Δ.Ι.Σ. νὰ μὴ ἔχῃ ἀκόμη ἀποφασίσει τὴν ἀναγραφὴν τοῦ σπουδαιοτάτου θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς πρῶτον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς ἀμέσως προσεχοῦς Ἱεραρχίας καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι ὁμοφώνως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ, παραχωροῦσα περίοπτον θέσιν, καὶ νὰ θεσμοθετήσῃ πάραυτα διὰ πιθανὸν ἀποχαρακτηρισμόν, ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους δομήσεως κ.λπ., διὰ νὰ ἀρχίσουν ἀμέσως τὰ ἔργα καὶ ὄχι κάποτε εἰς τὸ μέλλον…

3. Διότι τὴν Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ Παρουσίαν δὲν χρειάζονται οὔτε Ναοί, οὔτε τάματα, οὔτε μετάνοιες, τότε μία φωνὴ θὰ ἀκουσθῇ «…δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου…» (Ματθ. 25, 34) ἢ «…πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ…» (Ματθ. 25, 41) καὶ «καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» (Πρὸς Ἑβραίους 9, 27).

4. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται, Ἅγιε Συνοδικέ, νὰ συζητῆται τὸ κολοσσιαῖον αὐτὸ ἔργον ἐμβολίμως («ἄρπα κόλλα») εἰς τὸ τέλος τῶν συνεδριάσεων, ὅταν τελειώνῃ ὁ χρόνος, ὁπότε ἀκολουθεῖ:

«… Παρελθούσης τῆς ὥρας, ὅλα τὰ λοιπὰ εἰς τὴν ἑπομένην Σύνοδον-Δι᾿ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων Ἡμῶν…»…

5. Ἅγιε Συνοδικέ, θὰ ἔπρεπε τώρα πρὸ τῶν ἐκλογῶν νὰ ἀπαιτήσετε καὶ γραπτῶς ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα νὰ λάβουν θέσεις διὰ τὰ κύρια μακροχρόνια προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, μέγιστον τῶν ὁποίων εἶναι ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μετὰ ἕπονται τοῦ κόσμου τὰ τόσα ἄλλα μακροχρόνια καὶ καυτὰ προβλήματα, ποὺ ἐδημιούργησαν ἀντίχριστοι καὶ ξενοκίνητοι πολιτικοί.

6. Διαφορετικά, ἐὰν ἀπευθύνωνται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς «αἰτοῦσαι», τὸ παρερμηνεύουν τότε οἱ φαῦλοι καὶ ἀντίχριστοι πολιτικοί, ὅτι ἡ «αἴτησις» εἶναι ἐπαιτεία καὶ βλέπουν τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὡς ἐπαίτας. Μόνον αὐτὴν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ τῶν ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δύνανται νὰ καταλάβουν οἱ σημερινοὶ πολιτικοί μας καὶ ἀλλοίμονον, ἐὰν δὲν προσαρμοζόμεθα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας. Διότι δὲν ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τὸν ἀνεπανάλητπον Ἐθνάρχην-Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἠγωνίζετο ὡσὰν εὐλαβής, ποὺ ἦτο, διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὑποκριτάς. Ἡ κληρονομία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια εἶναι ταυτοχρόνως Ἑλληνική, Ὀρθόδοξος, Ἱστορική καθὼς ἐπίσης Μορφωτικὴ καὶ Πολιτισμική. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δὲν θὰ ἐχρειάζετο ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ οὔτε κἄν «αἴτησιν». Ἀπεναντίας ὁ ἴδιος θὰ ἔδιδε εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν νὰ κατανοήσουν τὴν ἄμεσον ὑποχρέωσίν των, ὡς καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι.

«Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν».

Εὐτυχεῖτε ἐν Κυρίῳ.

Διὰ κατανόησίν Σας, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν

μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος   Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος   Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration