Ζωηφόρος

«Φωτιές» στην Ιεραρχία ανάβουν δυο εγκύκλιοι της ΔΙΣ,

«Φωτιές» στην Ιεραρχία

ανάβουν δυο εγκύκλιοι της ΔΙΣ

των Νίκου Παπαχρήστου και Αντώνη Τριανταφύλλου

Δυο εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου, η μια για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις κληρικών και η άλλη για τη διαδικασία ορισμού των Αρχιερατικών και λαϊκών μελών των Συνοδικών Επιτροπών δια ψηφοφορίας φαίνεται πως προκαλούν τριγμούς στο εσωτερικό της Ιεραρχίας. Και αυτό γιατί πολλοί μητροπολίτες σε ιδιωτικές τους συζητήσεις εκτιμούν πως με την πρώτη εγκύκλιο, παρά τη διαφορετική άποψη της ΔΙΣ, υπάρχει έστω και σε επίπεδο συμβουλευτικό μιας μορφής παρέμβαση στην εσωτερική διοίκηση των Μητροπόλεων. Ταυτόχρονα αρκετοί Ιεράρχες εκφράζουν την ανησυχία τους πως με τις παραινέσεις της ΔΙΣ σε σχέση με τις αποσπάσεις κληρικών στο εξωτερικό δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα στη στελέχωσή των επαρχιών των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων.

Σε ό, τι αφορά τη δεύτερη εγκύκλιο οι ίδιοι Ιεράρχες επισημαίνουν ότι η εισαγωγή της καινοφανούς διαδικασίας της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση των Συνοδικών Επιτροπών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης, ο κανονισμός λειτουργίας της Ιεραρχίας και ο κανονισμός λειτουργίας των Συνοδικών Επιτροπών.

«Φαίνεται πως κάποιοι στη ΔΙΣ ζήλεψαν τη μόδα των δημοψηφισμάτων και θέλουν να βάλουν την Ιεραρχία να ξοδεύει χρόνο σε εκλογές για την ανάδειξη των μελών Συνοδικών Επιτροπών αντί να αφιερώνουμε χρόνο σε γόνιμο διάλογο για την τοποθέτηση της Ιεραρχίας πάνω σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία και την κοινωνία» υποστηρίζει μιλώντας στο Amen.gr  Μητροπολίτης του λεκανοπεδίου Αττικής και συνεχίζει «ίσως κάποιοι αδελφοί Μητροπολίτες να θέλουν να απασχολείται η Ιεραρχία με ομάδες και ‘’κουκιά’’ με σκοπό τη διαμόρφωση συσχετισμών και ελπίζοντας πως αυτό θα εξυπηρετήσει τα όποια μελλοντικά τους σχέδια».

Η εγκύκλιος 2914, περί «ορισμού των Αρχιερατικών και λαϊκών μελών των Συνοδικών Επιτροπών»

«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επι τω τέλει της διαδικασίας καταρτισμού των Συνοδικών Επιτροπών και της εξασφαλίσεως ευρυτέρας συμμετοχής εις την προεργασίαν επιλογής Αρχιερατικών αυτών μελών απεφάσισεν ίνα παρακαλέσει υμάς όπως δηλώσητε υπευθύνως ενδεχομένην επιθυμίαν συμμετοχής υμών εις δυο το ανώτερον Συνοδικάς Επιτροπάς εκτός εκείνης επί των Οικονομικών, ώστε εν συνεχεία και βάσει αυτής ίνα ορισθώσιν τα Αρχιερατικά αυτών Μέλη υπό του Σώματος της Συνόδου της Ιεραρχίας. Δια τον σκοπόν αυτόν και ενόψει της τακτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας η Συνοδική Επιτροπή της Αρχιγραμματείας αναλαμβάνει την κατάταξιν των δηλωσάντων Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων εις καταλόγους, προς δια ψηφοφορίας επιλογήν υπό του Σώματος της Ιεραρχίας».

Στο πλαίσιο όσων προβλέπει η εγκύκλιος θα πρέπει το επόμενο διάστημα οι Αρχιερείς να υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις και για τα λαϊκά μέλη που δύνανται να συμμετάσχουν σε Συνοδικές Επιτροπές.  «Δι’ αυτού του τρόπου εξασφαλισθήσεται η ευρυτέρα εν αμοιβαιότητι συμμετοχή εις την διαδικασίαν επιλογής των επί τη προσεχεί τετραετία Μελών των Συνοδικών Επιτροπών, ‘’ίνα κοινή πάντων των Επισκοπών τα τοιαύτα ζητήματα εξετάζηται’’» αναφέρει το κείμενο της Συνοδικής εγκυκλίου.

«Στόχος της απόφασης αυτής ήταν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Αρχιερείς σε Συνοδικές Επιτροπές οι οποίες θα στελεχώνονται μέσω εκλογής των μελών τους» υποστηρίζει στο Amen.gr Συνοδικός Ιεράρχης. 

«Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό και δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει μόνον η ΔΙΣ και όχι το σύνολο της Ιεραρχίας. Και μάλιστα, όταν οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν μοιάζουν να έρχονται σε αντίθεση με τον Καταστατικό Χάρτη» τονίζει Μητροπολίτης της κεντρικής Ελλάδος.

Η εγκύκλιος 2915 περί «κενουμένων Εφημεριακών θέσεων»

Οι συστάσεις της ΔΙΣ προς τους Αρχιερείς για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις κληρικών σε άλλες επαρχίες ή στο εξωτερικό  που περιλαμβάνονται στο δεύτερο εγκύκλιο σημείωμα, φαίνεται πως έχουν προκαλέσει ενόχληση σε μερίδα των Μητροπολιτών, αφού εξέλαβαν αυτές ως μια έμμεση παρέμβαση στα εσωτερικά των Μητροπόλεών τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ΔΙΣ προχώρησε σε αυτή την ενέργεια «κατόπιν σχετικών αναφορών δια μεμονωμένα περιστατικά διαπραγματεύσεων μεταθέσεως κληρικών από Ιεράς Μητροπόλεως εις Ιεράν Μητρόπολιν» και «άνευ ουδεμίας αναμείξεως εις τα κυριαρχικά δικαιώματα των κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών». Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να τους υπενθυμίσει αφενός τις προβλέψεις του Καταστατικού Χάρτη σχετικά με τη διαδικασία μεταθέσεως κληρικών και χορήγησης σε αυτούς απολυτηρίου γράμματος αφετέρου τι ισχύει σήμερα «μετά την, ένεκεν της σοβούσης κρίσεως, θέσπισιν περιοριστικού προγραμματισμού εις την πλήρωσιν των κενών εφημεριακών θέσεων, τυχόν κενωθείσα δια χορηγήσεως Απολυτηρίου Γράμματος Εφημεριακή θέσις καθίσταται εξαιρετικά δύσκολον ίνα πληρωθή».

Στη συνέχεια της εγκυκλίου επισημαίνεται η αδυναμία για διορισμό επιπλέον κληρικών λόγω της εφαρμογής του κανόνα τη μιας πρόσληψης ανά δέκα απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, μέτρο από το οποίο δεν εξαιρείται ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος, λόγω της μισθοδοσίας των κληρικών από την Πολιτεία.

«Παρατηρητέον δ’ εν αυτώ, ότι η δυνατότης διορισμού μισθοδοτουμένου υπό του Κράτους Εφημερίου εις τινα κενήν Εφημεριακήν θέσιν, προκύπτει εξ αναλογίας και συναρτήσεως μετά των ουχί δι’ οιονδήποτε λόγον κενωθεισών Εφημεριακών θέσεων αλλά των κενωθεισών ένεκεν αποχωρήσεως εκ της ενεργού υπηρεσίας των κατεχόντων ταύτας» αναφέρει η ΔΙΣ και καταλήγει : «Αυτονόητον τυγχάνει ότι τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και εις τας περιπτώσεις αποσπάσεως Εφημερίων εις το εξωτερικόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί μητροπολίτες προβληματίζονται για το αν θα έπρεπε το περιεχόμενο των δυο εγκυκλίων να τεθεί  στο Σώμα της Ιεραρχίας προκειμένου αφενός να εξεταστεί η σκοπιμότητα τους  και αφετέρου να γίνει συζήτηση επί της ουσίας των θεμάτων που θίγονται σε αυτές.

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=6273

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration