Ζωηφόρος

Ευρωπαϊκή απόφαση υπέρ των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου,

Ευρωπαϊκή απόφαση

υπέρ των δικαίων

του Οικουμενικού Πατριαρχείου

του Νίκου Παπαχρήστου

Με μια απόφαση καταπέλτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως Επιτροπή Βενετίας, υποδεικνύει επί της ουσίας στην Τουρκία να αναγνωρίσει εμπράκτως-όπως ο υπόλοιπος κόσμος- την Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καθώς επίσης να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και να αλλάξει το καθεστώς που σήμερα προβλέπεται περί  της υπηκοότητας των Ιεραρχών του Πατριαρχείου.

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το επίθετο “Οικουμενικός” αποτελεί μέρος του τίτλου του Πατριαρχείου από τον 6ο αιώνα και ότι αυτός ο τίτλος είναι γενικώς αναγνωρισμένος και χρησιμοποιείται παγκοσμίως, η Επιτροπή της Βενετίας δεν βλέπει κανένα πραγματικό ή νομικό λόγο για να μην απευθύνονται οι τουρκικές Αρχές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με αυτό τον ιστορικό και γενικώς αναγνωρισμένο τίτλο του» επισημαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Amen.gr, στην απόφαση που ελήφθη σήμερα, Σάββατο, από την Επιτροπή της Βενετίας που συνεδρίασε το πρωί στην ομώνυμη πόλη της Ιταλίας.

Με την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου η Επιτροπή θεωρεί απολύτως συνδεδεμένα το ζήτημα της άρσης των όρων και των προβλέψεων σχετικά με την υπηκοότητα των Μητροπολιτών του Πατριαρχείου καθώς και το ζήτημα της εκπαίδευσης των στελεχών του, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

Επίσης καλεί την Τουρκία να αναγνωρίσει Νομική Προσωπικότητα σε όλες τις θρησκευτικές Κοινότητες και ιδιαιτέρως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι η «Επιτροπή της Βενετίας» υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο οποίος συμμετέχουν 47 κράτη μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Η συζήτηση που οδήγησε στην απόφαση υπέρ των δικαίων του Πατριαρχείου προκλήθηκε ύστερα από ειδικό αίτημα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου παρέστη ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκικής Κυβέρνησης καθώς και ανώτατο στέλεχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών  ο οποίος ανέπτυξε επί μακρόν τις θέσεις της Άγκυρας για το ζήτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ωστόσο οι θέσεις του απερρίφθησαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρέστη ο δικηγόρος Γιάννης Κτιστάκης, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=1861

***

Σημεία της ευρωπαϊκής απόφασης υπερ των δικαίων του Οικουμενικού Θρόνου

του Νίκου Παπαχρήστου

Το Amen.gr παρουσιάζει συγκεκριμένα σημεία της ιδιαίτερα σημαντικής "γνωμοδότησης"-απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω Δικαίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, πιο γνωστής ως "Επιτροπή της Βενετίας", η οποία καλεί την Άγκυρα να αναγνωρίσει-όπως ο υπόλοιπος κόσμος- την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καθώς επίσης και να άρει τις προυποθέσεις που συνδέονται με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης καθώς και με τις προβλέψεις περί υπηκοότητας του εκάστοτε Πατριάρχη και της Ιεραρχίας της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας.

Η επιτροπή, που συνεδρίασε την Παρασκευή και το Σάββατο στην ομώνυμη πόλη της Ιταλίας, δεν έκανε δεκτές τις θέσεις της Άγκυρας για το Πατριαρχείο, τις οποίες παρουσίασε ανώτατο στέλεχος του τουρκού υπουργείου Εξωτερικών.

Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρέστη ο δικηγόρος Γιάννης Κτιστάκης, Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η Επιτροπή της Βενετίας, χωρίς περιστροφές,

(α) αναγνωρίζει ρητώς τον Οικουμενικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου,

(β) υιοθετεί παντού τον όρο «Οικουμενικό Πατριαρχείο»,

(γ) καλεί τις Τουρκικές αρχές να αναγνωρίσουν το Πατριαρχείο με τον όρο «Οικουμενικό» διότι δεν έχουν κανέναν πραγματικό ή νομικό λόγο να αρνούνται την χρήση του όρου αυτού,

(δ) καθιστά απόλυτα σαφές στις Τουρκικές αρχές ότι η Συνθήκη της Λωζάννης δεν θέτει κανένα εμπόδιο για τη χρήση του τίτλου «Οικουμενικό» για το Πατριαρχείο,

(ε) προειδοποιεί τις Τουρκικές αρχές να μην θέτουν εμπόδια στην χρήση από το ίδιο το Πατριαρχείο ή από τρίτους του τίτλου «Οικουμενικός» διότι, άλλως, παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

(στ) ενημερώνει τις Τουρκικές αρχές ότι, βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οφείλουν να αναγνωρίσουν άμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Τουρκία εκείνη τη νομική προσωπικότητα που τους προσιδιάζει. Όσο καθυστερούν, οι Τουρκικές αρχές οφείλουν να ερμηνεύουν με τέτοιο τρόπο τον βακουφικό νόμο ώστε να ελαχιστοποιήσουν κάθε αρνητική παρενέργεια για το Πατριαρχείο.

(ζ) καλεί τις Τουρκικές αρχές να επιτρέψουν την άμεση επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης διότι, άλλως, παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, τέλος,

(η) καλεί τις Τουρκικές αρχές να άρουν τον όρο της Τουρκικής υπηκοότητας για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες του Θρόνου διότι, άλλως, παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι κρισιμότερες περικοπές της Γνώμης για την Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου έχουν ως εξής:

[…]

98. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 δεν θέτει κανένα περιορισμό στο δικαίωμα του Πατριαρχείου να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Οικουμενικό».

99. Οι Τουρκικές αρχές έχουν, υπό το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [σημ. Δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία], τη σαφή υποχρέωση να μην παρακωλύουν τρίτους ή να μην παρεμποδίζουν με κανένα τρόπο το ίδιο το Πατριαρχείο να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Οικουμενικό». Ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν προκύπτει [θετική] υποχρέωση των Τουρκικών αρχών να προχωρήσουν στην χρήση του τίτλου αυτού όταν αναφέρονται στο Πατριαρχείο ή να το αναγνωρίσουν επισήμως. Αν οι αρχές δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τον τίτλο αυτόν, είναι τυπικά ελεύθερες από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση να μην το κάνουν, εφόσον δεν παρακωλύουν τρίτους να τον χρησιμοποιούν.

100. Εν τούτοις, λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι το επίθετο «Οικουμενικό» αποτελεί τμήμα του τίτλου του Πατριαρχείου από τον 6ο αιώνα και ότι ο τίτλος αυτός είναι χρησιμοποιείται ευρέως και αναγνωρίζεται παγκοσμίως, η Επιτροπή της Βενετίας δεν βλέπει κανέναν πραγματικό ή νομικό λόγο για τις Τουρκικές αρχές να μην αναφέρονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον ιστορικό και γενικώς αναγνωρισμένο τίτλο του.

[….]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

[….]

110. Αναφορικά με το δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Οικουμενικό», η Επιτροπή της Βενετίας εκτιμά ότι οποιαδήποτε επέμβαση [από τις Τουρκικές αρχές] στο δικαίωμα αυτό συνιστά παραβίαση της αυτονομίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [σημ. Δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία]. Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Τουρκικές αρχές αποτρέπουν το Πατριαρχείο να χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο και ότι δεν υπάρχει θετική υποχρέωση των αρχών να χρησιμοποιούν οι ίδιες οι αρχές αυτό τον τίτλο. Ωστόσο, η Επιτροπή της Βενετίας δεν βλέπει κανέναν πραγματικό ή νομικό λόγο για τις Τουρκικές αρχές να μην αναφέρονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον ιστορικό και γενικώς αναγνωρισμένο τίτλο του.

πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=1869

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration