Ζωηφόρος

Απολυτίκιο Αγίου Ελευθερίου,

 

Απολυτίκιο Αγίου Ελευθερίου

 

Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

 

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration