Ζωηφόρος

O 65ος Αποστολικός Κανών, του Β. Δ. Μακρυπούλια,

O 65ος Αποστολικός Κανών

και  η δυνητική εφαρμογή του

στην περίπτωση του

Πατριάρχη Βαρθολομαίου

του Β. Δ. Μακρυπούλια

Είναι κοινός τόπος ότι η επίγεια εκκλησία κυβερνάται από νομικές διατάξεις οι οποίες έχουν διττό ρόλο. Αρνητικό αλλά κα θετικό. Ο αρνητικός ρόλος των νομικών διατάξεων είναι ο συνεχής πόλεμος αυτών ενάντια σε όλα εκείνα τα φαινόμενα τα οποία προσπαθούν να καταλύσουν την εκκλησιαστική τάξη.

Ο θετικός ρόλος είναι ακόμη πιο σημαντικός. Οι νομικές διατάξεις καθοδηγούν εκ του ασφαλούς τους χριστιανούς στην δικαία οδό του πρέποντος και του σωστού, αλλά κυρίως ανοίγουν καθολική οδό με απόλυτη ισχύ για όσους επιθυμούν τον αγώνα τον καλό.

Οι νομικές διατάξεις επίσης έχουν και εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χαρακτήρα, και εδώ πολύ θα βοηθηθούμε από τη διπλή φύση της δικαιοσύνης, σύμφωνα και με τον Πλάτωνα αλλά και με τον Αριστοτέλη. Eσωτερικά δηλώνουν την αρμονία ανάμεσα στις συλλήψεις, στις έννοιες ,στο πνεύμα και στο ήθος που αποπνέεται μέσα από την θεοπνευστία των ιερών πηγών και της ιεράς παράδοσης. Εξωτερικά δηλώνουν κατά τρόπο εμπειρικά αποδεικτέο την συνέπεια λόγων και πράξεων, την ολοκληρωμένη και βεβαιωμένη προσωπικότητα του πιστού (το επίθετο παράγεται από το πείθω, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει ενσυνείδητα πεισθεί για ό,τι πιστεύει και πράττει)ο οποίος αυτοσυνειδητοποιημένα ως εσωτερικότητα και εξωτερικότητα οδεύει προς τον ενδελεχή σκοπό του.

Συνδυαστικά λοιπόν για το πρόσωπο του χριστιανού η τήρηση των ιερών κανόνων δηλώνει εσωτερική ισορροπία και πλήρη προσωπική συνειδητοποίηση περί της ιεράς αποστολής στην οποία έχει εντάξει την ύπαρξή του. Δηλώνει ότι δυνάμει και ενεργεία, ως ουσία και ύπαρξη έχει εντάξει τον εαυτό του σε μία πορεία προς την  civitas dei, η οποία πορεία δεν γνωρίζει διακοπές αλλά μόνο υπερβάσεις και βραβεία ψυχικά και πνευματικά.

Τι δηλώνει-ας ομιλήσουμε σαφέστερα-ο 65ος Αποστολικός κανών αλλά και η τήρησή του;(«ει τις κληρικός ή λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών προσεύξασθαι και καθαιρείσθω και ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ»). Δηλώνει σημαντικά πράγματα τα οποία ας προσπαθήσουμε-εν ολίγοις-να τα θίξουμε. Βέβαια ό,τι θα ισχυρισθούμε έχει αξία μόνο στην περίπτωση στην οποία τηρείται η Ιερά Παράδοση σύμφωνα με την οποία τα θεσμοθετημένα Ιερά όργανα επιβλέπουν την τήρηση των ιερών κανόνων. Αλλοιώς συζητάμε για μία απέραντη κενολογία(flatum vocum).

Πρώτα-πρώτα ο ιερός κανόνας έχει ρηματική ευκτική. Θέλει να δηλώσει εκπεφρασθείσα βούληση εκ μέρους του παραβάτη. Θέλει να δηλώσει ότι εάν υπάρξει παράβαση η οποία ως ευχή αρχίζει από το μυαλό του παραβάτη και συνεχίζει στην πράξη ο παραβάτης πρέπει να καθαιρεθεί και να αφορισθεί. Κατά δεύτερον λόγο σν εξισώνει τους Ιουδαίους με τους αιρετικούς. Όπερ σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα άλογο μίσος εκ μέρους των  Αποστόλων και των συνεχισθών τους, αλλά μία εντελώς λογική παραδοχή του γεγονότος ότι οι Ιουδαίοι όπως και οι αιρετικοί, «τυρβάζουν περί άλλων αρχών και γεγονότων».

Άρα η παράβαση του ιερού κανόνος γίνεται σε δύο επίπεδα διαχρονικά. Το πρώτο είναι το εξωτερικό, η είσοδος, η συνειδητή είσοδος στη συναγωγή. Το δεύτερο είναι το εσωτερικό, είναι η ισοπέδωση της ιεράς πίστης ότι οι Χριστιανοί διά των δογμάτων οικοδόμησαν συγκεκριμένη οδό προς τον Κύριο και Θεό τους. Όποιος αρνείται την οδό αυτή και οδεύει μαζί με αλλοδόξους σε άλλες ατραπούς, υιοθετεί αυτοχρήμα την οδό της απωλείας. Άρα η παράβαση αυτού του Αποστολικού κανόνα υποδηλώνει απιστία εκ μέρους του παραβάτη και βαθύτατη λήθη η οποία αγγίζει τα όρια της εμμένειας σε άλλα πράγματα και πρόσωπα που μόνον αυτός γνωρίζει.

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος πρόσφατα εισήλθε σε εβραϊκή συναγωγή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποστεί τις κυρώσεις του Αποσοτολικού κανόνος; Τι θα συνέβαινε εάν αυτό γινόταν σε Αποστολικούς χρόνους;

Επιπλέον. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος σε συνάντησή τους με αλλόδοξους θα απέκρυβαν σημαντικά ιστορικά κομμάτια και γεγονότα; Θα έλεγαν μόνον αυτά που θα χάϊδευαν τα αυτιά των συνομιλητών τους;

Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τι πρόκειται, ή μάλλον τι δεν πρόκειται να συμβεί, μία ευχή μόνο κάνω. Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία, των Ελλήνων και των Αγωνιστών, αυτή που έγραψε με αίμα και τιμή την ένδοξο Ελληνική Ιστορία να ανεξαρτοποιηθεί πλήρως από το Φανάρι χωρίς να έχει καμμία απολύτως σχέση μαζί του. Να καταστεί μία δυνατή αυτόνομη εθνική Εκκλησία των Ελλήνων με πραγματικά φωτεινά μηνύματα διαχρονικών σκέψεων και πράξεων.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration