Ζωηφόρος

Ο Ιερεμίας για τον από Βορρά κίνδυνο, του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου,

Προφητεία του Ιερεμία

για τον από Βορρά κίνδυνο

του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

Ο μεγάλος Προφήτης  Ιερεμίας αρχίζει την προφητεία του με τα λόγια του Θεού για τον κίνδυνο από το Βορρά που απειλεί την ανθρωπότητα.

          Πριν παραθέσουμε τα λόγια της Προφητείας θα επισημάνουμε το γεγονός ότι η Προφητεία αρχίζει με τον από Βορρά κίνδυνο, δηλαδή με τον πόλεμο που προκάλεσαν και προκαλούν οι χώρες του Βορρά. Αυτό σημαίνει ότι ο  κίνδυνος από τις χώρες αυτές είναι  η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα και για την  ύπαρξη της  ζωής στη Γη.  

       Ένα άλλο γεγονός σχετικό με αυτό που πρέπει να προσέξουμε για να κατανοήσουμε την Προφητεία του Ιερεμία  είναι ότι οι χώρες του Βορρά είναι αυτές που κατασκευάζουν  τα περισσότερα όπλα στη Γη και που στηρίζουν την οικονομία τους στην κατασκευή και στο εμπόριο των όπλων.

      Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι οι χώρες του Βορρά προκάλεσαν ήδη  δύο παγκοσμίους πολέμους, όπως δε  υποστηρίζουν κάποιοι επιστήμονες προκάλεσαν και τον  Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήδη μαίνεται σε πολλές περιοχές της Γης, ενώ  ο κόσμος αφήνεται να εφησυχάζει. (Μαρίας Δελιβάνη, «Τα παιδιά της “Παγκοσμιοποίησης”: Τρομοκρατία και Φασισμός (Στη δίνη του Γ΄Παγκοσμίου Πολέμου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004).

      Ο Ιερεμίας αρχίζει με αυτά τα λόγια της Προφητεία του: « Και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων. Προ του με πλάσαι σε εν κοιλία επίσταμαί σε και προ του εξελθείν εκ μήτρας ηγίακά σε, προφήτην εις έθνη τέθεικά σε. Και είπα Ω δέσποτα κύριε, ιδού ουκ επίσταμαι λαλείν, ότι νεώτερος εγώ ειμι. Και είπεν κύριος προς με. Μη λέγε Νεώτερος εγώ ειμί, ότι προς πάντας, ους αν εξαποστείλω σε, πορεύση, και κατά πάντα, όσα  εάν εντείλωμαί σε , λαλήσεις. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, ότι μετά σου εγώ ειμί του εξαιρείσθαι σε, λέγει κύριος. Και εξέτεινε κύριος την χείρα αυτού προς με και ήψατο του στόματός μου, και είπεν κύριος προς με Ιδού δέδωκα τους λόγους μου εις το στόμα σου. Ιδού κατέστηκά σε σήμερον επί έθνη και βασιλείας εκριζούν και κατασκάπτειν και απολλύειν και ανοικοδομείν και καταφυτεύειν.

     «Και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων Τι συ οράς, Ιερεμία; Και είπα Βακτηρίαν καρυίνην. Και είπεν κύριος προς με Καλώς εώρακας, διότι εγρήγορα εγώ

 επί τους λόγους μου  του ποιείσαι αυτούς.  – Και εγένετο λόγος κυρίου προς με εκ δευτέρου λέγων Τι συ οράς; Και είπα Λέβητα υποκαιόμενον, και το πρόσωπον αυτού από προσώπου βορρά. Και είπεν κύριος προς με Από προσώπου βορρά εκκαυθήσεται τα κακά επί πάντας τους κατοικούντας την γην.»

     Δεν κρίνουμε σκόπιμο να  παραθέσουμε κάποια  ερμηνευτική απόδοση της προφητικής αυτής περικοπής από τον Ιερεμία η οποία είναι κατανοητή και από τον απλούστερο αναγνώστη, ως προς τα πιο ουσιώδη σημεία της τουλάχιστον. Πρέπει να  προσέξουμε  τα λόγια της προφητείας, τις δυο φράσεις που αναφέρονται στην απειλή για την ανθρωπότητα από το Βορρά. Ο Βορράς, λέει ο Κύριος προς τον προφήτη Του ,είναι «λέβης υποκαιόμενος», δηλαδή λέβητας κάτω απ΄ τον οποίο καίει φωτιά και η κατεύθυνσή του είναι από βορρά προς νότον και ότι από το βορρά θα προέλθει  η δυστυχία πάνω σε όλους τους κατοίκους της Γης.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration