Ζωηφόρος

O Ηρώδης ελεγχόμενος...(Περί ελέγχου), του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου,

O Ηρώδης ελεγχόμενος... 

(Περί ελέγχου)

του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

"Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται" Εφεσ.Ε,8-19

Ο Ηρώδης ελεγχόμενος υπό του Ιωάννου για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, κατέκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Το ερώτημα που γεννάται με τον τρόπο του Άμλετ, είναι να ελέγχει κανείς ή να μην ελέγχει;

Αλλά ας αναγνώσουμε την σύντομη περικοπή του Ευαγγελίου για να δούμε πώς καταγράφει το γεγονός αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς: "Τω καιρώ εκείνω, Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπό Ιωάννου περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ων εποίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή."

(Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον τετράρχη γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή.)

Να ελέγχει, λοιπόν κανείς ή να μη ελέγχει και μάλιστα τους άρχοντες, με κίνδυνο να τον κλείσουν στη φυλακή, όπως τον Ιωάννη τον Πρόδρομο ή να χάσει και τη ζωή του; Ο Απόστολος Παύλος λέει πως επιβάλλεται να ελέγχουμε τους φαύλους , αντί να εφησυχάζουμε. Όταν κανείς γίνεται μάρτυρας φαύλων πράξεων πρέπει να ελέγχει τους φαύλους. Στις επιστολές του αναφέρεται συχνά στον έλεγχο. "Έλεγξον, επιτίμισον", "Έλεγξον αποτόμως", "παρακάλει και έλεγχε". Ο Απόστολος , όπως δείχνουν τα λόγια του, διακρίνει τον έλεγχο σε αυστηρό και σε ήπιο, σε έλεγχο μαζί με επιτίμιο (ποινή) και σε έλεγχο με παράκληση (παρηγορία, ενθάρρυνση, συμβουλή).

Το απόσπασμα από την επιστολή του προς Εφεσίους, το οποίο παραθέτουμε εδώ περιέχει όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον καθένα από μας , όταν γινόμαστε μάρτυρες μιας συμπεριφοράς, την οποία η συνείδησή μας την καταδικάζει.

Ο Απόστολος θεωρεί νεκρόν αυτόν που η συνείδησή του δεν εξεγείρεται με το κακό, που εφησυχάζει και που δεν δοκιμάζει τί είναι ευάρεστο στον Κύριο: "Έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι (και θα σε φωτίσει) o Χριστός."

Παραθέτουμε τον Απόστολο, ο οποίος αναγιγνώσκεται τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος:

"Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. - ο γαρ καρπός του Πνεύματος εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. - δοκιμάζοντες τί εστιν ευάρεστον τω Κυρίω. Και μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Τα γαρ κρυφή γιννόμενα υπ αυτών αισχρόν εστι και λέγειν. τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται.

Παν γαρ το φανερούμενον φως έστι."

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration