Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τόκος και κλοπή, του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου,

Τόκος και κλοπή

του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου


Στην Αγία Γραφή υπάρχουν καμιά δεκαριά αναφορές στους τόκους, στις οποίες ο τόκος συνδέεται πάντοτε με το δόλο, το ψεύδος, την κλοπή, την απληστία, τη συμπεριφορά που δεν ταιριάζει μεταξύ συνανθρώπων. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται ο τόκος θεμιτός.

       Η Αγία Γραφή θεωρεί τον τόκο κλοπή, το ίδιο όπως και όταν εισπράττει κανείς περισσότερα από όσα δικαιούται. Αυτοί που δανείζουν με τόκους είναι κλέφτες, γιατί εισπράττουν πάντοτε περισσότερα από αυτά που δικαιούνται. Τους δανειστές με τόκο δεν πρέπει να τους εμπιστεύεται κανείς όπως και εκείνους που συνεργάζονται μαζί τους γιατί είναι δόλιοι και κλέφτες.

     Ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη Ιερεμία ότι αυτοί που έβαζαν τόκο στον τόκο και δόλο στο δόλο δεν ήθελαν να ξέρουν το Θεό, τον κύριό τους." "Τόκος στον τόκο και δόλος στον δόλο, δεν ήθελαν να με ξέρουν" , γράφει επί λέξει ο Προφήτης Ιερεμίας.

     Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από το έννατο κεφάλαιο της προφητείας του Ιερεμία που μιλάει για το που καταντάει η κοινωνία των ανθρώπων με τους τόκους και με τη δολιότητα εκείνων που   δεν θέλουν να γνωρίσουν το Θεό και να ακολουθήσουν τις Εντολές Του.

   "Ψεύδος και ου πίστις ενίσχυσεν επί γης, ότι εκ κακών εις κακά εξήλθοσαν και εμέ ουκ έγνωσαν, φησί Κύριος."

     (Ψεύδος και όχι αλήθεια και αξιοπιστία επικράτησε στη χώρα τους, διότι εξετρέποντο από το ένα κακό στο άλλο. Έφυγαν από το δρόμο μου και δεν εγνώρισαν εμέ τον Κύριόν τους, λέγει ο Κύριος).

     "Έκαστος από του πλησίον αυτού φυλάξασθε και επ΄ αδελφοίς αυτών μη πεποίθατε, ότι πας αδελφός πτέρνη πτερνιεί, και πας φίλος δολίως πορεύσεται."

     (Εις την αμαρτωλήν αυτήν κοινωνίαν ο καθένας ας προφυλάσσεται από τον πλησίον του. και εις αυτούς ακόμα τους αδελφούς σας μη έχετε εμπιστοσύνην, διότι κάθε αδελφός προσπαθεί να υποσκελίση τον αδελφόν του, και κάθε φίλος φέρεται με δολιότητα απέναντι του φίλου του.)

     "Έκαστος κατά του φίλου αυτού καταπαίξεται, αλήθειαν ου μη λαλήσωσι. μεμάθηκεν η γλώσσα αυτών λαλείν ψεύδη, ηδίκησαν και ου διέλιπον του επιστρέψαι. τόκος επί τόκω και δόλος επί δόλω. ουκ ήθελον ειδέναι με, φησί Κύριος."

     (Κάθε φίλος εμπαίζει τον φίλον του, δεν λέγουν αλήθεια μεταξύ των, η γλώσσα τους έχει μάθει και συνηθίσει να λέγει ψευδολογίας. Διέπραξαν αδικίας, δεν εσταμάτησαν, ώστε να επιστρέψουν εις εμέ εν μετανοία. Ζητούν και εισπράττουν τόκους επάνω εις τόκους, διαπράττουν δόλους επάνω εις δόλους. Δεν θέλουν να με αναγνωρίσουν ως Θεό των, λέγει ο Κύριος."

   "Διά τούτο τάδε λέγει Κύριος. Ιδού εγώ πυρώσω αυτούς και δοκιμώ αυτούς."

     (Διά τας παρανομίας των αυτάς, αυτά λέγει ο Κύριος. Ιδού εγώ θα τους θέσω επάνω εις την φωτιάν. Θα τους βάλω μεγάλη δοκιμασία."

   "Τάδε λέγει Κύριος. μη καυχάσθω ο σοφός εν τη σοφία αυτού και μη καυχάσθω ο ισχυρός εν τη ισχύι αυτού, και μη καυχάσθω ο πλούσιος εν τω πλούτω αυτού. αλλ΄ η έν τούτω καυχάσθω ο καυχώμενος, συνίειν και γινώσκειν ότι εγώ ειμί Κύριος ο ποιών έλεος και κρίμα και δικαιοσύνην επί της γης, ότι εν τούτοις το θέλημά μου, λέγει Κύριος."

   (Εν όψει αυτών των συμφορών αυτά λέγει ο Κύριος. Ας μην καυχάται ο σοφός δια την σοφίαν του, ας μην καυχάται ο ισχυρός διά την δύναμίν του και ας μην καυχάται ο πλούσιος διά τον πλούτον του. Αλλά εις τούτο ας καυχάται κάθε καυχώμενος: εις το ότι κατανοεί και γνωρίζει και αναγνωρίζει, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, που ευσπλαχνίζομαι, που κρίνω δικαίως, που αποδίδω και αποκαθιστώ δικαιοσύνην επάνω εις την γην. Διότι εις αυτά έγκειται το θέλημά μου, εις αυτά ευαρεστούμαι, λέγει ο Κύριος.).

   Αυτά που κάνουν στην Ελλάδα οι Γαλλο-Γερμανοί σε συνεργασία με τα εδώ όργανά τους μου θυμίζουν την ιστορία με τους τόκους στην Αγία Γραφή. Μου θυμίζουν επίσης μια άλλη ιστορία από την Αγία Γραφή την οποία παραθέτω εδώ εν συντομία. Είναι η ιστορία του Νεεμάν, του αρχιστρατήγου του συριακού στρατού από το βιβλίον Δ΄Βασιλειών ε΄.

   Ο Νεεμάν ήταν λεπρός. Όταν έμαθε ότι ο προφήτης Ελισαίε μπορεί με θαύμα να τον θεραπεύση από τη λέπρα του πήρε μαζί του χρυσάφι και άλλα δώρα και πήγε στον προφήτη και τον παρακάλεσε να τον θεραπεύσει. Ο προφήτης του είπε ότι δεν θέλει χρυσάφι και δώρα και ότι μπορεί να πάει να λουστεί εφτά φορές στον Ιορδάνη ποταμώ για να θεραπευθεί. Ο Νεεμάν θύμωσε. Είπε πως δεν ήταν ανάγκη ναρθεί να λουστεί στον Ιορδάνη, αφού στην Συρία υπάρχουν ποταμοί με άφθονα νερά για να λουστεί και ετοιμάστηκε να φύγει.

   Οι δούλοι του είπαν να υπακούσει στην εντολή του προφήτη και να πάει να λουστεί. Ο Νεεμάν πήγε, λούστηκε εφτά φορές και έγινε το δέρμα του καθαρό σαν μικρού παιδιού. Ο Ελισαίε όπως είπαμε δεν δέχτηκε το χρυσάφι και τα δώρα και ο Νεεμάν τα πήρε μαζί του και έφυγε.

   Ο Ελισαίε είχε έναν υπηρέτη, τον Γιεζί, που σκέφτηκε ότι θα μπορούσε κάτι να πάρει από τα δώρα του Νεεμάν και έτρεξε και τον σταμάτησε στο δρόμο. Ο Νεεμάν μόλις τον είδε πήγε προς το μέρος του και όταν συναντήθηκαν ο Γιεζί του είπε, πως ήρθαν τα δυο παιδιά ενός προφήτη στον Ελισαίε, και πως αν ήθελε ας έδινε ένα τάλαντο χρυστό και δυο χρυσοποίκιλτες στολές για τα παιδιά αυτά των προφητών. Ο Νεεμάν δέχτηκε και έδωσε το χρυσάφι και τις στολές στον Νιεζί, που τις πήρε και τις έκρυψε στο σπίτι του.

   Όταν γύρισε στον Ελισαίε ο προφήτης τον ρώτησε που ήταν. Ο Γιεζί απάντησε πως δεν πήγε πουθενά. Ο Ελισαίε του είπε πως τον είδε νοερά που συνάντησε τον Νεεμάν και που πήρε τα δυο τάλαντα χρυσού και τις στολές. Τώρα, είπε ο προφήτης, η λέπρα του Νεεμάν έρχεται επάνω σου.

Πράγματι η λέπρα σκέπασε το σώμα του Γιεζί σαν χιόνι.

Απόδοση: Ιωάννου Θ. Κολιτσάρα

 

Zoiforos.GR

Τελευταία άρθρα από τον/την Zoiforos.GR

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR