Ζωηφόρος

Καταπιεστές και καταπιεζόμενοι, του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου,

Καταπιεστές και καταπιεζόμενοι

(Πότε είναι δυνατή η ειρηνική απελευθέρωση)

του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου


"Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι" Ο ΚΥΡΙΟΣ

   "Παντού οι ανώτεροι άνθρωποι καταπιέζονται και περιορίζονται από τους κατώτερους ανθρώπους. Ο ανώτερος άνθρωπος παραμένει ειλικρινής με τον εαυτό του. Αυτό αναφέρεται στο βαθύτερο στρώμα της ύπαρξής του που είναι ανώτερο από οποιοδήποτε εξωτερικό πεπρωμένο." Οι Έλληνες αυτήν την εποχή είναι ο πιο συκοφαντημένος λαός του κόσμου.

   Με τον Ιώβ η Αγία Γραφή μας διδάσκει να παραμένουμε μέσα μας ελεύθεροι.

   Ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την ελευθερία νιώθει την ανάγκη να είναι καθαρός ,πνευματικά και σωματικά. Ολόκληρη η Αγία Γραφή διαπνέεται από το πνεύμα αυτό της εσωτερικής καθαρότητας ως προϋπόθεσης απελευθέρωσης από την εσωτερική και εξωτερική δουλεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις της αρχαίας Νινευή που οι κάτοικοι νήστεψαν, για να σώσουν την πόλη τους από την καταστροφή και των Εβραίων που για να ελευθερωθούν από την αιχμαλωσία των Ιδουμαίων άγνισαν τα ιερά τους κ.ά. Σήμερα βλέπουμε πως όλος ο κόσμος συνδέει την απελευθέρωση με την κάθαρση.

   Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα ο άνθρωπος και οι αξίες του ισοπεδώνονται. Παράδειγμα η αντικατάσταση των ονομάτων με αριθμούς από τους ναζί, η επιβολή της όμοιας εμφάνισης των Εβραίων από τους ίδιους ή των Κινέζων από το καθεστώς του Μάο, η σημερινή λεγόμενη κατ΄ ευφημισμόν "κάρτα του πολίτη" κ.α.

   Στο Ευαγγέλιο ο Κύριος αποκαλύπτει την υποκρισία των Φαρισαίων, οι οποίοι τηρούσαν τους εξωτερικούς τύπους. Ο Κύριος τους διδάσκει ότι η εσωτερική καθαρότητα είναι προϋπόθεση για την απελευθέρωσή τους.

   "Τω καιρώ εκείνω προσελθόντες τω Ιησού Φαρισαίοι, είπον αυτώ. Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά και δεήσεις ποιούνται, ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δε σοι εσθίουσι και πίνουσιν; Ο δε είπε προς αυτούς. Μη δύνασθε τους υιούς του νυμφώνος, εν ω ο νυμφίος μετ΄αυτών εστί, ποιήσαι νηστεύειν; Ελεύσονται δε ημέραι και όταν απαρθή απ΄ αυτών ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείναις ταις ημέραις."

(Τότε Φαρισαίοι προσελθόντες στον Ιησού του είπαν. Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές,το ίδιο κι οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν. Ο Ιησούς τους απάντησε: "Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσον καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός; Θάρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες.")

   Ο Απόστολος Παύλος επίσης θεωρεί ως προϋπόθεση ελευθερίας την εσωτερική καθαρότητα. Μόνο στον ανώτερο άνθρωπο, σ΄ αυτόν δηλαδή που είναι εσωτερικά καθαρός ελπίζουν τα έθνη και οι λαοί. Και εσείς, τους λέει, για να τους ενισχύσει ηθικά, να μη χάσουν το θάρρος τους, είστε γεμάτοι καλοσύνη "μεστοί εστέ αγαθωσύνης". Πουθενά η πείρα της ανθρωπότητας δεν βεβαιώνει ότι το μέλλον ανήκει σ΄ αυτούς που είναι γεμάτοι ακαθαρσία μέσα τους και που ξέρουν να κλέβουν!

   Ο προφήτης Ησαϊας, ο αποκαλούμενος ο πέμπτος Ευαγγελιστής γράφει στην προφητεία του γι΄ αυτούς που καταπιέζουν τους λαούς ότι δεν τους ωφελούν να φαίνονται εξωτερικά ότι ενεργούν δίκαια, ενώ μέσα τους είναι γεμάτοι αδικία. Αν καταπιέζετε τον κόσμο, δεν θέλω τις νηστείες σας. "ου ταύτην την νηστείαν εξελεξάμην, λέγει Κύριος, αλλά λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας, διάλυε στραγγαλισμόν βιαίων συναλλαγμάτων,απόστελλε τεθραυσμένους εν αφέσει και πάσαν συγγραφήν άδικον διάσπα."</span>

   Μήπως πρέπει να διαβάζουμε τους προφήτες σαν εφημερίδα; Ιδίως να τους διαβάζουν οι καταπιεστές και να διαβάζουν και που θα τους οδηγήσει η καταπίεσή τους! Ας διαβάσουν τα λόγια αυτά κι ας συνετιστούν: "Οι δε άδικοι ούτως κλυδωνισθήσονται και αναπαύσασθαι ου δυνήσονται. ουκ έστιν χάρις τοις ασεβέσιν," είπεν Κύριος ο Θεός.

   Το άτομο που έχει πάντα το νου του στο καλό καταπιέζεται, δε βρίσκει βοήθεια. Εξαντλείται από τις κοινοτοπίες της ζωής και φαίνεται σαν να μην υπάρχει τρόπος διαφυγής. Τότε έρχεται βοήθεια από ψηλά. Επομένως είναι σημαντικό για το άτομο να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην αόρατη περιοχή με προσευχή και με υπομονή... Σιγά σιγά τα πράγματα παίρνουν μια στροφή προς το καλύτερο. Μέχρι ναρθεί αυτή η ώρα πρέπει να στραφεί στο Θεό -σταθερός στην εσωτερική του γαλήνη- και να προσευχηθεί για το γενικό καλό.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration