Ζωηφόρος

Με δυο λόγια Α', του Ιωάννη Δήμου,

Με δυο λόγια Α'

του Ιωάννη Δήμου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

***

Αν κάποιος έχει σοφία, δέχεται τις υποδείξεις, τις διορθώσεις, ακόμη και τους ελέγχους από εκείνους που τον αγαπούν. Αυτό βγαίνει από τα εξής λόγια της Αγίας Γραφής και όχι μόνο: α) « μη έλεγχε κακούς, ίνα μη μισήσωσί σε∙  έλεγχε σοφόν, και αγαπήσει σε » ( Παρ. θ΄, 8). β) «ουκ αγαπήσει απαίδευτος τους ελέγχοντας  αυτόν, μετά δε σοφών ουχ ομιλήσει » (Παρ. ιε’, 12 ).

***

Το σώμα έχει ανάγκη από υγεία, ο νους από σοφία, το πνεύμα από πολλούς βαθμούς θερμοκρασία, και η συνείδηση από απαλλαγή από την αμαρτία. Όλα αυτά τα προσφέρει δωρεάν ο Χριστός με τον τρόπο που Εκείνος θέλει. « ώστε ούτε ο φυτεύων εστί τι ούτε ο ποτίζων,  αλλ' ο αυξάνων Θεός » (Α’ Κορ. γ’, 7 ).  

***

Ο μόνος αγαθός είναι ο Θεός. Το είπε ο Κύριος Ιησούς Xριστός. « ουδείς αγαθός ει μη εις ο Θεός »( Ματ. ιθ’, 17). Αυτό αρέσει σε όλους τους ανθρώπους, εκτός από το διάβολο ο οποίος ευτυχώς δεν είναι άνθρωπος αλλά πονηρό πνεύμα.

***

Δεν αποκλείεται, πολλοί που λένε συνέχεια και μηχανικά στο Χριστό Κύριε, Κύριε,..... να μην ακούν τα λόγια Του που είπε, « Τι δε με καλείτε, Κύριε Κύριε, και ου ποιείτε α λέγω;» (Λουκ. στ’, 46). Δεν είναι κρίμα κι' άδικο, δεν είναι κι' αμαρτία;

***

Αν ένας που περπατάει στο δρόμο πέφτει συνέχεια, είναι δυνατό να πει, αφού πέφτω, ας μείνω ξαπλωμένος στη μέση του δρόμου, γιατί αν σηκωθώ, μπορεί να ξαναπέσω; Ασφαλώς όχι. Έτσι, και ένας που πέφτει συνέχεια σε αμαρτίες, δεν είναι λογικό να πει, αφού μπορεί να ξαναπέσω, δεν πάω στον πνευματικό τις αμαρτίες μου να πω.

***

Επειδή ο διάβολος δεν έχει τίποτα το ωραίο να προσφέρει στον άνθρωπο, τον παρακινεί να λατρεύσει τα ωραία κτίσματα του Θεού, και όχι τον Ίδιο το Θεό. Ευτυχώς όμως που, «Ουκ ελάτρευσαν, τη κτίσει οι θεόφρονες παρά τον Κτίσαντα ».

***

«εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν » (Α’ Ιω. α’, 8).

***

Αν αυτό έχει συμβεί, είναι για γέλια και για κλάματα: Δύο γειτόνισσες που είχαν μαλώσει, μια Κυριακή πρωί - πρωί παρά λίγο να αρπαχτούν και πάλι. Αλλά η μία συγκρατήθηκε και είπε στην άλλη. Κάτσε να πάω πρώτα να κοινωνήσω, και θα δεις τι θα γίνει, όταν γυρίσω. Τι να πει κανείς; Και μη χειρότερα.

***

Οι λογισμοί  δεν σχετίζονται μόνο με τον νουν αλλά και με την καρδιά του ανθρώπου, «εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί,» (Ματ. ιε΄, 19 & Μαρ. ζ΄, 21). Έτσι συμβαίνει συνήθως το φαινόμενο, ενώ δεν έχει κανείς λογισμούς κακούς στο νου του  σε ώρα πειρασμού να εξέρχονται τέτοιοι από την καρδιά του. Αυτό  θυμίζει τα λόγια του Συμεών προς την Μαριάμ την μητέρα του παιδίου Ιησού, όταν «εδέξατο αυτόν εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν» (Λουκ. β΄, 28). Τότε μεταξύ των άλλων της είπε, «και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί.» (Λουκ. β΄, 35).

***

Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους: «Λάβετε Πνεύμα άγιον· αν τινων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται » (Ιω. κ’, 22-23). Τους έδωσε έτσι την εξουσία να συγχωρούν επί της γης όλες τις αμαρτίες. Αυτή η εξουσία συνδέεται άμεσα με τη φράση, «Λάβετε Πνεύμα άγιον·», και μεταβιβάζεται δια της χειροτονίας από γενεά σε γενεά, και έτσι έφτασε και στους σημερινούς πνευματικούς. Αν λοιπόν  κάποιος σου πει ότι τις αμαρτίες σου δεν είναι ανάγκη να σου τις συγχωρήσει ο πνευματικός, αυτός σε σπρώχνει  στο  σκοτάδι, έστω κι’ αν φαίνεται σαν «άγγελος φωτός» (Β’ Κορ. ια’, 14 ).

***

Ο Χριστός ήρθε στη γη για να  σταυρωθεί; Το σωστό είναι ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, όχι για να σταυρωθεί, αλλά, αν και γνώριζε ότι θα σταυρωθεί. Αν υποτεθεί δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν τον σταύρωναν, δε θα πήγαινε να σταυρωθεί από μόνος Του. Ο Σταυρικός θάνατος του Κυρίου ονομάζεται εκούσιος, όχι ότι τον επεδίωξε ο Ίδιος, αλλά, επειδή τον δέχτηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων , σύμφωνα με το  θέλημα του Πατέρα Του.

***

Είναι δυνατό οι άνθρωποι να είναι λίγο ή πολύ αμαρτωλοί, αλλά λίγο ή πολύ αναμάρτητοι δεν είναι δυνατό να είναι, γιατί και ο λίγο αμαρτωλός δεν είναι αναμάρτητος.  Ουδείς  λοιπόν  αναμάρτητος. Μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτητος, και άρα ο μόνος αναμάρτητος. Ακριβολογούν λοιπόν οι πιστοί, όταν λένε «..προσκυνήσωμεν   Άγιον, Κύριον, Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον».

***

Κάποιοι έχουν πει τις αμαρτίες τους ακόμη και δημόσια στην τηλεόραση όπου δεν είναι δυνατό  να λάβουν  συγχώρηση. Άλλοι δεν τις λένε στον πνευματικό ο οποίος  έχει εξουσία από τον Ίδιο το Χριστό να δίνει άφεση αμαρτιών. Τι κρίμα! Να γνώριζαν πόσο αδικούν τον εαυτό τους, σε πόσο μεγάλο κίνδυνο τον βάζουν, και από ποια ανακούφιση στερούν τη συνείδησή τους!

***

Το πιο επικίνδυνο ψέμα με το οποίο ο  διάβολος εξαπατά τους αφελείς είναι αυτό που τους λέει ότι δεν υπάρχει διάβολος. Έτσι, τα δικά του πονηρά νοήματα τα θεωρούν δικές τους εξυπνάδες. 

***

Άλλο  είναι  τα  χαρίσματα και άλλο είναι η χάρη. Ο Θεός δίνει μεν χαρίσματα σε όλους, «ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν »( Ιακ. δ’, 6 ).

Ιωάννης Δήμος

***

Η  έλλειψη  τροφής, όπως είναι γνωστό, λέγεται  λιμός. Η έλλειψη  του  λόγου  του  Θεού,  όπως  ίσως  δεν  είναι  γνωστό,  είναι  και  αυτή  λιμός. Το  λέει  ο   Ίδιος  ο  Θεός, « ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και εξαποστελώ λιμόν επί την γην, ου λιμόν  άρτων ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσαι τον λόγον Κυρίου» (Αμ. η’, 11).Τώρα   όμως  που   ο   λόγος   του   Θεού   προσφέρεται   πλουσιοπάροχα, δεν είναι παράλογο να λιμοκτονεί  κανείς εκουσίως;

***

Αν κάποιος νομίζει ότι κάτι είναι, σίγουρα θα είναι αμαρτωλός, και σίγουρα δε θα είναι άγιος.

***

Όπως κάποιοι θεωρούν κάποιον χουντικό, αν αυτός μιλήσει για την αξία της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, έτσι και κάποιοι άλλοι, ας μη τους χαρακτηρίσουμε, θεωρούν κάποιον προτεστάντη, αν αυτός μιλήσει για την αξία των λόγων του Χριστού, και  της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και μη χειρότερα.

***

Όποιος στηρίζεται στον εαυτό του και όχι στο Θεό, μοιάζει με εκείνον που στηρίζεται με τα δυο του χέρια και  με  το πιγούνι του, στο σάπιο το μπαστούνι του.

***

Όσοι αιώνια ζωή επιθυμούν να έχουν, όταν μιλάει ο Χριστός πρέπει να τον προσέχουν. Όποιος στα λόγια του Χριστού δε δίνει σημασία, όποιον κι’ αν έχει δάσκαλο είναι χωρίς αξία. Αυτός είναι Καθηγητής. Αυτός ο Δάσκαλός τους. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι Θεός τους.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration