Ζωηφόρος

Θεολογικές Αδολεσχίες Η’ (10)

Θεολογικές Αδολεσχίες Η’ (10)

του Ιωάννη Δήμου

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

***

21. Αφού το αυτεξούσιο  είναι  δώρο του  Θεού  στα  λογικά  δημιουργήματά Του, 

και  άρα  δεν  μπορεί  να   κινηθεί παρά  με  την  ενέργεια  του  Θεού,

γιατί τότε  κλίνει  και  αντίθετα  στο  θέλημά Του;

    Το  αυτεξούσιο  είναι  μεν  δώρο  του Θεού  στα  λογικά  δημιουργήματά  Του αλλά  δεν είναι  κατά  κάποιο  τρόπο  μια μηχανή    που   το    αποτέλεσμα    της κινήσεώς   της   εξαρτάται  από  εκείνον που    δίνει   την   πρώτη    κίνηση.  Το αυτεξούσιο  οφείλει  μεν  την  ύπαρξή  του στο  Θεό,  και  είναι  ο  Θεός  Εκείνος  που δίνει  την   κίνηση  την   αρχική  και   την ενέργεια  για  τη  λειτουργία   του,   αλλά αυτή   η  κίνηση  και  ενέργεια  του  Θεού δεν  αλλοιώνει  το    αυτεξούσιο    ούτε  το   καταργεί.  Τουναντίον   μάλιστα, του  δίνει τη  δυνατότητα   να  λειτουργεί   πάντοτε.

    Η δυνατότητα  της  λειτουργίας   όμως αυτής  δεν είναι αντίθετη  στο  θέλημα του   Θεού,  αλλά   η    κλίση    του   αυτεξουσίου   αντίθετα   στο   θέλημά Του,  είναι  αντίθετη  με  τη  θέληση  του  Θεού.  Είναι   δηλαδή   το   αυτεξούσιο  δώρο    του    Θεού    στα   λογικά  Του   δημιουργήματά  να  αυτοκαθορίζουν    τη   θέση   τους.

***

    22.  Είναι   υπεύθυνος   ο   Εωσφόρος για   την   κλίση   του   αυτεξούσιου   του αντίθετα  στο   θέλημα   του   Θεού;

    Είναι,   γιατί  το  αυτεξούσιο   είναι στοιχείο της   φύσης  του  και  συνεπώς,  σύμφωνα με τη δικαιοσύνη  του Θεού, επιφορτίζεται η  φύση του  Εωσφόρου, όπως  και  των  άλλων  λογικών  όντων,  με  τις  συνέπειες  της  κλίσεως αυτής, αντίθετα  στο  θέλημα του  Θεού.

***

    23. Η  δυνατότητα   του   αυτεξουσίου   να   κλίνει  αντίθετα  στο θέλημα  του  Θεού  είναι αμαρτία;

    'Οχι, γιατί  δεν  είναι  τίποτα   άλλο  από τη  δυνατότητα  λειτουργίας του.  Εάν   η δυνατότητα  αυτή  ήταν  αμαρτία, τότε  και το   αυτεξούσιο   θα   ήταν   κακό.  Αλλά  το  αυτεξούσιο  σαν  δώρο του Θεού  είναι   καλό,  αφού  ό,τι   προέρχεται  απ' το  Θεό είναι  καλό  και   όχι   κακό.

***

24. Τι  έπρεπε  να  κάνει  ο  Εωσφόρος για  να  μη  αμαρτήσει;

    Έπρεπε  η  ελευθερία  του  να  κλίνει σταθερά  στο  θέλημα  του  Θεού  και όχι   αντίθετα   σ' αυτό,  οπότε   θα  παρέμεινε στη   θέση   και  στην  τάξη  του,   όπως   την  είχε  καθορίσει   η  σοφία   του   Θεού.

***

25. Γνώριζε  ο   Εωσφόρος   τι   ήθελε   ο  Θεός   απ' αυτόν;

    Ασφαλώς   γνώριζε   ποιο   ήταν   το θέλημα   του  Θεού,  αφού  είχε  νουν, και αφού  ο  Θεός   τον   είχε   περιβάλει   με πολλή   αίγλη,  όπως   φανερώνει  και  το όνομά  του  (Εωσφόρος = αυτός που φέρει την αυγή, έως φέρω).

***

26. Ασκήθηκαν   πιέσεις   στο αυτεξούσιο   του   Εωσφόρου;

    Ασκήθηκαν,  αλλά   όχι    τέτοιες   ώστε να  εξαρτάται  η  λειτουργία  του απ' αυτές, αλλά  κατά  κάποιο  τρόπο συμβουλευτικές του  νου  και  της  συνειδήσεώς  του.

***

27. Ο  Εωσφόρος  ήταν  έρμαιο  του αυτεξούσιου   του;

    Και   βέβαια   ήταν,  όπως   και   κάθε άλλο   δημιούργημα   του  Θεού   που   έχει   αυτεξούσιο.   Τις   συνέπειες   της  κλίσεως    του  αυτεξουσίου,  αντίθετα   ή  σύμφωνα με  το  θέλημα  του  Θεού, τις  απολαμβάνει  αντίστοιχα  το  λογικό  αυτό   δημιούργημα που  κοσμείται   με  το  αυτεξούσιο.

***

    28. Αφού   τόσο   σπουδαίο   και επικίνδυνο είναι   το  αυτεξούσιο,  και   αφού  ο   Θεός γνώριζε   ότι   θα   έκλινε   αντίθετα   στο θέλημά   Του,   γιατί    το  χάρισε   στον Εωσφόρο;

    Εάν    δεν   του   χάριζε   το   αυτεξούσιο,  δεν   θα   του   χάριζε   και  τον  νουν (βλ. ερωτ. 10),  οπότε   δε  θα  ήταν   λογικό   δημιούργημα   αλλά  άλογο.  Εκτός  αυτού,  εάν   δε  δημιουργούσε  τον  Εωσφόρο  με νουν  και  αυτεξούσιο,   επειδή   γνώριζε ότι θα αμαρτήσει, θα έπρεπε να το  κάνει αυτό   και  για  όλους  τους  αγγέλους που  αμάρτησαν. 

    Αυτό   όμως   έρχεται   σε   αντίθεση   με τη  σοφία  και τη  δικαιοσύνη  του  Θεού, αφού   μια  τέτοια  προληπτική   ενέργεια     θα     ήταν   παραβίαση     της     δυνατότητας     λειτουργίας      της    ελευθερίας,   και μάλιστα  μονομερής, καθόσον θα απέκλειε τη  δυνατότητα κλίσεως   αντίθετα  στο  θείο  θέλημα  με  το  να  μη  χαρίσει  το  αυτεξούσιο μόνο   όπου   προγνώριζε   ότι   αυτό   θα  έκλινε  αντίθετα  στο  θέλημά  Του. Θα  ήταν  μάλλον   προτιμότερο  να   μη δημιουργήσει  καθόλου  λογικά  και ελεύθερα  όντα,  παρά  να  συμβεί  τέτοια   μονομερής   επέμβαση.

   Εάν όμως δε δημιουργούσε λογικά όντα γι’ αυτό  το  λόγο, αυτό θα ήταν άδικο  για  τους  αγγέλους  που  δεν αμάρτησαν,  αφού    προγνώριζε  ότι       η  ελευθερία  τους  θα έκλινε σύμφωνα  με   το   θέλημά  Του.  Έτσι   η  φύση  τους   ήταν   δίκαιο   να   απολαύσει   τις  συνέπειες   της   κλίσεως   αυτής   της ελευθερίας   τους,   όπως   επίσης   ήταν σύμφωνο   με   τη   δικαιοσύνη   του  Θεού να  υποστούν  τις  συνέπειες  της  κλίσεως της  ελευθερίας  τους αντίθετα στο θέλημα του  Θεού  οι  άγγελοι   που   αμάρτησαν

***

29.  Τι  είχε  σα  συνέπεια  η  κλίση  της  ελευθερίας  του   Εωσφόρου

αντίθετα  στο θέλημα  του  Θεού;

    Την  αφαίρεση  της  θείας  δύναμης  και προστασίας    που    τον    κρατούσε   στη  θέση   του,   με  αποτέλεσμα  να  πέσει  σε πλήθος  από  παραπτώματα.

***

30.  Ποιο   ήταν   το   πρώτο   παράπτωμα   του   Εωσφόρου;

    Το  ότι   θέλησε   συνειδητά   να  υψώσει    τον    εαυτό   του   μπροστά   στο   Θεό  λέγοντας    "αναβήσομαι  επάνω  των  νεφών,   έσομαι    όμοιος  τω   Υψίστω"  (Ησ. 14, 14). Αυτό   ήταν    αντίθετο    με     το   θέλημα   του   Θεού,  γιατί   η  ηθική   πρόοδος   του Εωσφόρου,  και  το   πλησίασμά  του  στο Θεό, θα  γινόταν  με την  υπακοή  του   στο   θείο   θέλημα   και   όχι   με  την  ανταρσία και  την   αποστασία.

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration