Ζωηφόρος

Νοθεύεται ο λόγος του Θεού; του Ιωάννη Δήμου,

Νοθεύεται ο λόγος του Θεού;

του Ιωάννη Δήμου

Θεολόγου - Φιλολόγου

από την  ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Η  απάντηση   εξαρτάται  από  το  πώς  εννοεί  κανείς  το  νοθεύεται, πράγμα  που δεν  διευκρινίζεται    στο  παρόν  ερώτημα.  Έτσι   θα  δοθεί  αυτή   λαμβάνοντας  υπ’ όψη  ως  παράδειγμα  το   τι  σημαίνει  νοθεύεται  ή  δεν  νοθεύεται  κάποιο  υγρό   και,   αν  κανείς    εννοεί  διαφορικά  το  νοθεύεται,  ας  αναζητήσει   και  διαφορετική  απάντηση. Όταν  λέγεται  ότι  νοθεύεται  π.χ.  το  κρασί  με  νερό,  σημαίνει  ότι   ενώ  συνυπάρχουν   συνεχίζει  το  κρασί  να  φαίνεται  ότι  είναι  μόνο  κρασί. Αυτό  το  κρασί  είναι  νοθευμένο.  Επίσης, όταν   λέγεται  ότι  νοθεύεται  το  λάδι    με   σπορέλαιο,    σημαίνει  ότι  ενώ  συνυπάρχουν   συνεχίζει  το  λάδι  να  φαίνεται  ότι  είναι  μόνο  λάδι. Αυτό  το  λάδι  είναι  νοθευμένο.   Όμως  το  λάδι  δε νοθεύεται   με   το  νερό,  γιατί   είναι   αυτό   που   είναι  και  δεν  το  δέχεται  σε  συνύπαρξη. Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  την  αλήθεια  που  δε  νοθεύεται    με  το  ψέμα   όπως  και  με  το  φως  που  δε  νοθεύεται  με  το  σκοτάδι,  « τις  δε  κοινωνία  φωτί  προς  σκότος;» ( Β’  Κορ. στ’, 14 ). Αλήθεια  όμως     και  φως  είναι  ο  λόγος  του  Θεού   και    έτσι  η  απάντηση   στο   παραπάνω   ερώτημα   είναι   ότι   ο  λόγος  του  Θεού   δε  νοθεύεται.  Ίσως  όμως  ρωτήσει  κανείς   μήπως,   όταν   παρουσιάζεται  το   ψέμα   ως   αλήθεια   και   το   σκοτάδι  ως  φως,  νοθεύεται  τότε   ο   λόγος   του   Θεού   που  είναι  αλήθεια  και  φως;   Στις   περιπτώσεις  αυτές   δε  νοθεύεται  ο  λόγος  του  Θεού  που  δε  μπορεί  να  νοθευθεί, όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  αλλά αντίθετα   το   ψέμα  και   το   σκοτάδι   διαλύονται  από  την  αλήθεια  και  το  φως,  αφού  « το  φως   εν   τη   σκοτία   φαίνει,   και    η   σκοτία   αυτό   ου   κατέλαβεν. »  ( Ιω. α’, 5 ).  Αλλά   ας    επιμείνουμε  λίγο   περισσότερο  στο  θέμα  σημειώνοντας    και    τα  παρακάτω:   α)  « Ζων  γαρ  ο  λόγος  του  Θεού  και  ενεργής  και  τομώτερος  υπέρ  πάσαν  μάχαιραν  δίστομον……...»  (Εβρ. δ’, 12 ).   β)  «……. δέξασθε,  και  την  μάχαιραν  του  Πνεύματος,  ο  εστι  ρήμα  Θεού, » ( Εφεσ. στ’, 17).   γ)  « ο  νόμος  του  Κυρίου  άμωμος, επιστρέφων  ψυχάς’ » ( Ψ. 18, 8 ).  δ)  «  ο  ουρανός   και  η  γη   παρελεύσονται,   οι   δε  λόγοι    μου  ου  μη  παρέλθωσι.» ( Ματ. κδ’,35).  ε)  « ο  πεσών  επί  τον   λίθον  τούτον    συνθλασθήσεται’     εφ’ ον  δ’ αν  πέση,  λικμήσει  αυτόν. » ( Ματ. κα’,44 ).  Από   ποιον    λοιπόν   είναι   δυνατό   να    νοθευθεί  ο    λόγος   του    Θεού    ο   οποίος    έχει    τέτοια  γνωρίσματα;  Η   απάντηση   είναι   από    κανένα.    Άρα  και   γι’ αυτό   το  λόγο  ο  λόγος  του   Θεού   δε   νοθεύεται.   Αν   όμως   κάποιος   επιμένει   να   λέει   ότι   νοθεύεται,  αυτός   ασφαλώς    κάτι   άλλο  εννοεί   με  το  νοθεύεται. Ίσως   να   θέλει   να    πει  στρεβλώνεται,   διδάσκεται  όχι  όπως  είναι,  διαστρέφεται ή   κάτι  παρόμοιο.  Όμως    στις  περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για νοθευμένο    λόγο   του  Θεού,   αλλά     για   νοθευμένες   ανθρώπινες   ιδέες   από   «διδασκαλίες δαιμονίων »    (Α’ Τιμ. δ’, 1).  Ας   προσέχει   λοιπόν  όποιος   λέει  ότι   νοθεύεται   ο   λόγος   του    Θεού,  γιατί  αυτό  που     λέει   είναι  νοθευμένο   από   το   ψέμα.    Ο λόγος   του   Θεού   είναι  αλήθεια  και  δε  νοθεύεται  με    παραμύθια.  Τώρα,  αν    το   βρήκε   κάπου  γραμμένο,  ας   μη   κατηγορεί   και   αδικεί  αυτόν  που   το   έγραψε,  γιατί   εκείνος   ασφαλώς   ήξερε    τι  έλεγε.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration