Ζωηφόρος

Jesus Christ was crucified and buried,

«Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος,

 τότε τον Άδην ενέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος,

ότε δε και τούς τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας,

 

πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον.

Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι».

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « The Resurrection of our Lord, The Holy Week, »

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration