Ζωηφόρος

Jesus Christ was crucified and buried,

«Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος,

 τότε τον Άδην ενέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος,

ότε δε και τούς τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας,

 

πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον.

Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι».

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel