Ζωηφόρος

«Ο Θεός αγάπη εστίν»

Πολλά μπορεί να πει κανείς  για τη φράση αυτή, αλλά  εδώ ας περιοριστούμε μόνο στα εξής. 

«O Θεός αγάπη εστίν»( Α’ Ιω. δ’, 8 ), σημαίνει ότι στη Θεότητα υπάρχει ένας δεσμός αγάπης που συνδέει το Θεό Πατέρα με τον Υιόν Του τον αγαπητό. Αυτός ο δεσμός είναι άθραυστος και αδιάρρηκτος, όσο και να προσπαθούν οι εχθροί του Θεού να τον διαρρήξουν. Αυτό τονίζεται χαρακτηριστικά στο δεύτερο ψαλμό με τα εξής λόγια,  «  Ινατί εφρύαξαν έθνη, και λαοί εμελέτησαν κενά; παρέστησαν οι βασιλείς της γης, και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά τού χριστού αυτού. Διαρρήξωμεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψωμεν  αφ᾿ ημών τον ζυγόν αυτών » ( Ψ. 2,1-3). Όποιος εμπιστεύεται αυτό το δεσμό και στηρίζεται σ’ αυτόν, είναι αδύνατο να αστοχήσει και να απομακρυνθεί από το Θεό. Από αυτό το δεσμό της αγάπης πηγάζει και η αγάπη του Θεού προς τα κτίσματά Του και ιδιαίτερα προς τους ανθρώπους.

Αν ο Θεός Πατέρας δεν είχε Υιό, δε θα είχε νόημα ύπαρξης στο Θεό  η αγάπη, γιατί η αγάπη για να υπάρχει  προϋποθέτει τουλάχιστο δύο πρόσωπα.  Αυτή η αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον Υιόν Του δεν είναι θεωρητική αλλά έμπρακτη. Αυτό φαίνεται από το ότι   το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, δηλαδή ο Παράκλητος,  δοξάζει ποικιλοτρόπως  τον Υιό, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, « εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν »( Ιω. ιστ’, 14). Αφού λοιπόν, « ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ' έχη ζωήν αιώνιον » ( Ιω. γ’,16 ), είναι  απαράδεκτο και ακατανόητο να μη αγαπάει ο πιστός Αυτόν τον απερίγραπτο  Υιό του Θεού, και να μη προσπαθεί να τον γνωρίσει. 

Αφού λοιπόν  « Ο Θεός αγάπη εστίν», όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, ας σημειωθεί ότι  η αγάπη του Θεού είναι αστείρευτη και μπορεί να εκχυθεί στις καρδιές των πιστών, σύμφωνα με τας εξής λόγια του Αποστόλου Παύλου, « η αγάπη του Θεού εκκέχυται εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν »( Ρω. ε’, 5). Δεν είναι λοιπόν  για έναν πιστό κρίμα κι’ άδικο, δεν είναι κι’ αμαρτία,  να μη εκμεταλλεύεται μια τέτοια ευκαιρία;

του Ιωάννη Δήμου

 

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel