Ζωηφόρος

Ο Χριστιανικός φεμινισμός, του Παναγιώτη Μπούμη,

Ο Χριστιανικός φεμινισμός.

Το Μυστήριο του γάμου

του Παναγιώτη Μπούμη

ομοτίμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Με την πτώση των πρωτοπλάστων από την παραδείσιο κατάσταση, στην οποία τους είχε τοποθετήσει ο Δημιουργός Θεός, είχαμε, πολλές δυσμενείς επιπτώσεις. Τα ολέθρια αποτελέσματα εμφανίστηκαν όχι μόνο στην προπτωτική κατάσταση και τη ζωή του κάθε ανθρώπου, άλλο και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γενικώς, καθώς και στη ζωή και τις σχέσεις του ανδρογύνου και της οικογενείας τους ειδικότερα. Στο παρόν άρθρο με κάθε δυνατή συντομία θα περιγράψουμε την πορεία των σχέσεων στη ζωή του ανθρωπίνου ζεύγους.

Έτσι, προ της πτώσεως η γυναίκα (Εύα) δημιουργήθηκε οπό τον Θεό να είναι και ήταν η αχώριστη σύντροφος και συνεργάτης του ανδρός (Αδάμ), ομότιμη και ισότιμη με αυτόν. «Ποιήσωμεν (λέει ο Τριαδικός Θεός) αυτώ βοηθόν κατ΄ αυτόν» (Γεν. 2,18). Προς χάριν αυτής ο άνδρας θά άφηνε και τους γονείς του ακόμη, για να αποτελέσουν μία αδιάσπαστη και ισόβια αρμονική ένωση. Λέει η Αγία Γραφή: «Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται  προς την  γυναίκα αυτού, και έσονται οι δυο εις σάρκα μίαν» (Γεν. 2. 24).

Μετά την πτώση όμως τα πράγματα ανατράπηκαν και πήραν μία δυσμενή ιδίως για την γυναίκα εξέλιξη. Από τη στιγμή εκείνη η γυναίκα γίνεται υποχείρια του ανδρός. Ο άνδρας είτε με τη σωματική του ισχύ είτε με τη νομοθεσία του κατέστησε τον εαυτό του κυρίαρχο, αφέντη και τύραννο της γυναίκας του, την οποία καταβίβαζε στην θέση της δούλης (Γεν. 3, 16). Προείπε ο Θεός στη γυναίκα: «Προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυριεύσει» (Γεν. 3,16).

*   *   *

Ευτυχώς με τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο, τον ευαγγελικό λόγο Του και την απολυτρωτική Του θυσία και Ανάσταση τα πράγματα άλλαξαν. Άλλαξαν όχι μόνο ως προς την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου με το Βάπτισμα και τα άλλα μυστήρια και την εν Χριστώ γενικώς αναγέννηση, αλλά άλλαξαν και ως προς τη ζωή και τις σχέσεις του ανδρογύνου μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κατ' οίκον Εκκλησία, η οποία γίνεται μία εικόνα της Εκκλησίας του Χριστού.

Έτσι οποία θέση κατέχει ο Χριστός στην Εκκλησία κάτι ανάλογο (πρέπει να) συμβαίνει και με τον άνδρα μέσα στο θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Και αυτό επιτυγχάνεται με το μυστήριο του γάμου, του οποίου οι κεντρικές γραμμές δίδονται στην προς Εφεσίους επιστολή του Απ. Παύλου (Εφ. 5, 23-32). Όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή και ο σωτήρας του σώματος της Εκκλησίας, έτσι και ο άνδρας εν Χριστώ καθίσταται η κεφαλή και ο σωτήρας του σώματος της γυναίκας του.

Στο μυστήριο και με το μυστήριο του γάμου ο άνδρας απεκδύεται, θυσιάζει, χάνει την κυριαρχία του και την τυραννία του επάνω στη γυναίκα πού ασκούσε με το δικό του θέλημα και με τους δικούς του νόμους. Ελευθερώνει αυτήν από την δική του δουλεία, το δικό του θέλημα και κυριαρχία καθώς και από την κυριαρχία ενός άλλου πιθανού μη πιστού Χριστιανού ή και παρανόμου ανδρός (της)..

*   *   *

Ειδικότερα με το μυστήριο του γάμου ο άνδρας Χριστιανός με το να καθίσταται  κεφαλή  της  οικογενείας, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να μεταδίδει και στή γυναίκα του, όπως και στον εαυτό του, εκείνα (λόγους, αρχές, εντολές), τα οποία ο Ιησούς Χριστός και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας (πρβλ. Ίω. 14, 16-17) αποκάλυψε δια μέσου θεοπνεύστων ανδρών στους ανθρώπους, όχι δικά του νομικά επινοήματα.

Με τον τρόπο αυτό και ο άνδρας και η γυναίκα καθίστανται και πάλι ομότιμοι και ισότιμοι, ομόδουλοι και ομόζυγοι, στο Χριστό και στο θέλημα Του και στην αλήθεια Του. Υποτάσσονται ο   -ένας στον άλλο με το να υποτάσσονται και οι δύο στον ευαγγελικό Νόμο  και στον αυθεντικό ερμηνευτή του ευαγγελικού αυτού Νόμου, «... υποτασσόμενοι αλλήλοις εν φόβω Χριστού» (Εφεσ. 5, 21). Ένας τέτοιος ερμηνευτής είναι οι αποφάσεις των αλάθητων Οικουμενικών Συνόδων, τα δόγματα της πίστεως και οι Ιεροί κανόνες ζωής.

Με την υποταγή αυτή του καθενός στο χριστιανικό Νόμο, στη θεία αλήθεια επιτυγχάνεται και κατορθώνεται η πραγματική απελευθέρωση και η ελευθερία του καθενός σύμφωνα και με τα χωρία της Αγίας Γραφής πού λένε: «και γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερωθεί υμάς» (Ίω. 8, 32-33) και «οπού το πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία» (Β΄ Κορ. 3, 18).

*   *   *

Μετά τα ανωτέρω είναι εκτός πάσης αμφιβολίας το ότι με το μυστήριο του γάμου, με το οποίο παρέχεται η Χάρη του Θεού, επισφραγίζεται και επισφαλίζεταί η εν Χριστώ ουμφωνία των δύο συζύγων, επιτυγχάνεται και η πραγματική ελευθερία του ανδρογύνου και ειδικότερα της γυναίκας, αιρομένων και των δυσμενών γι' αυτήν επιπτώσεων της μεταπτωτικής καταστάσεως. Με το μυστήριο του γάμου πραγματικά έχουμε τον αληθινό και όχι ένα επιφανειακό φεμινισμό. Αυτόν τον φεμινισμό οφείλουν να θέλουν και να επιδιώκουν οι Χριστιανές γυναίκες της εποχής μας.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration