Ζωηφόρος

Ο Υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου για τα Θρησκευτικά

Με τα ΦΕΚ του 2003 και 2006 απάντησε το Υπουργείο Παιδείας σε Ερώτηση του Βύρωνα Πολύδωρα για τα Θρησκευτικά

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

---

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας: - 3 ΟΚΤ. 2012

Μαρούσι,      2-10-2012

 

Αρ. Πρωτ.  117908/ΙΗ ΕΞ

106568 εισ

 

Ταχ. Δ νση : Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα :  www.minedu.gov.gr

 

Email : tke@ minedu.gov.gr

Τηλέφωνο : 210-3442320

FAX : 210-3443245

LΙΝ

 

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού, Ελέγχου / Τμήμα Ερωτήσεων

 

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.

- Βύρωνα Πολύδωρα (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση, με αριθμό 1703/14-9-2012»

 

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1703/14-9-2012, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρος σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την αριθμ. 21072α/Γ2 (ΦΕΚ 303, Τ.Β713-3-2003) Υ.Α.: «Η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών, όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σημασία. Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών πραγματοποιείται και στο πλαίσιο άλλων θεσμών (οικογένεια, Εκκλησία), η παροχή της στο σχολικό περιβάλλον λειτουργεί συμπληρωματικά και συντελεί στην ολοκληρωμένη μόρφωση τους. Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ενταγμένο στην παρεχόμενη από την πολιτεία εκπαίδευση υπηρετώντας τους γενικούς σκοπούς της παιδείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση μελετάται ο Χριστιανισμός ως βιβλική ιστορία και βιβλικός λόγος, ως Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, ως πολιτιστική έκφραση, ως πορεία μέσα στην ιστορία, ως αναζήτηση της αλήθειας και ως σύγχρονη παρουσία μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν επίσης κάποιες πληροφορίες για τις άλλες Ομολογίες, καθώς και για τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, με την προοπτική να ασχοληθούν μ' αυτά οι μαθητές εκτενέστερα στο Λύκειο.

Στο Νηπιαγωγείο και στις δύο τάξεις του Δημοτικού (Α' και Β'), όπου απουσιάζει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης του παιδιού, μπορεί να λαμβάνονται θέματα και αφορμές από το μάθημα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος». Το μάθημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη θρησκευτική αγωγή, αφού οι σκοποί του αναφέρονται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών και στην ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότητας και συνείδησης με βάση την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1 (ΦΕΚ 1139, τ. Β' 123-8-2006) Υ.Α με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο», το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως στις Γ, Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου, το οποίο καθορίζεται με την αριθμ. 105954/Γ2/03-09-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1890), οι μαθητές διδάσκονται και στις τρεις τάξεις το μάθημα των Θρησκευτικών δύο (02) ώρες την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθορίζεται με την αριθμ. 36797/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1163) και οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών δύο (02) ώρες την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθορίζεται με την αριθμ. 36799/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1163) και οι μαθητές διδάσκονται τα Θρησκευτικά ως μάθημα Γενικής Παιδείας δύο (02) ώρες την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στη Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθορίζεται με την αριθμ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 921) και οι μαθητές διδάσκονται τα Θρησκευτικά ως μάθημα Γενικής Παιδείας μία (01) ώρα την εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Εσωτερική διανομή

1.         Γραφείο κ. Υφυπουργού

2.         Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ.

3.         Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ.

4.         Τ.Κ.Ε.

 

***

Με τα ΦΕΚ του 2003 και 2006 απάντησε το Υπουργείο Παιδείας σε Ερώτηση του Βύρωνα Πολύδωρα για τα Θρησκευτικά

Μία γενικόλογη απάντηση έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου σε Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Βύρωνα Πολύδωρα για το μάθημα των Θρησκευτικών. Η Απάντηση μεταφέρει τις προβλέψεις των ΦΕΚ του 2003 και 2006 για το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και αναφορά στις ώρες που διδάσκεται το μάθημα στα ελληνικά σχολεία. Καμία αναφορά δεν υπάρχει στην Απάντηση στην σχεδιαζόμενη αλλαγή του περιεχομένου του μαθήματος μέσω των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που συνεχίζουν να εφαρμόζονται πιλοτικά και κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/10/2003-2006.html

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας:

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel