Ζωηφόρος

Πως η λαϊκή κυριαρχία γίνεται αιχμάλωτη των «ιθαγενών»,

Μεταναστευτική νομοθετική μεταρρύθμιση:

Πως η λαϊκή κυριαρχία γίνεται αιχμάλωτη των «ιθαγενών»

...ένας θλιβερός επίλογος

ή μία αρχή δημοκρατικής αυτοσυνειδησίας;

του Ιωάννη Χ. Ευστρατιάδη

από το περιοδικό «Η Δράσις μας», τεύχος 479, Μάιος 2010

Το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν είναι απλώς ένα νομοθετικό κείμενο, αλλά «χαρτογραφεί» και διεκδικεί δυναμικά την αυτοσυνειδησία του Ελληνικού λάου. Παρά τις επάλληλες τροποποιήσεις του, η έκφραση αυτή έχει διαχρονικότητα και ανάγεται ιδίως στη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1830). Θεμελιώδης αρχή του πολιτεύματος μας είναι η Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας: οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ του λάου και του έθνους (αρθ. 1 Σ)1. Διαρκή πρόκληση όμως αποτελεί το ερώτημα :

• Το Κράτος πράγματι ασκεί τις εξουσίες υπέρ του λαού; Μήπως υποχωρεί και σε άλλα συμφέροντα, εκτός από αυτά του λαού; Ο προβληματισμός αυτός δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τη νομοθετική μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής μα( πολιτικής, η οποία σχεδόν αμέσως αναμένεται να δώσει ψήφο τουλάχιστον σε 643.000 αλλοδαπούς(2).

Σε 10 χρόνια αυτοί θα φθάσουν τα 4.000.000, κα σε 20 χρόνια τα 9.000.000 άτομα. Δηλαδή θα έχουν υπερβεί αριθμητικά τον ήδη μικρό και λόγο, της υπογεννητικότητας συρικνούμενο ελληνικής καταγωγής πληθυσμό(3)!

Οι αριθμοί αυτοί υπολογίζονται με βάση τις μαζικές νομιμοποιήσεις των ετών 1997, 2001, 2005 κα 2007, καθώς και «έμμεσες νομιμοποιήσεις», με διατάξεις στους Νόμους 2910/2001, 3013/2002 3103/2003, 3242/2004, 3386/2005, 3448/200» και 3536/20074.

Ιστορικά, με αφορμή την πτώση των ανατολικών καθεστώτων, πλήθος ομογενών και ξένων οικονομικών μεταναστών κατέκλυσαν τη Χώρα περί το 1991. Τότε όλες οι υπηρεσίες της Χώρας βρίσκονταν σε υψίστη επαγρύπνηση. Όμως περί το 1996, άρχισε, χωρίς εξωτερική αιτία, να επιβάλλεται στην κοινή γνώμη η ανάγκη της «πολυπολιτισμικής» κοινωνίας ως μονόδρομος για τη χώρα μας. Από τότε άρχισε και ο ακήρυχτος πόλεμος του Ελληνικού Κράτους εναντίον του Ελληνικού Έθνους(5).

Με τη νέα μεταρρύθμιση του καθεστώτος περί ιθαγένειας επιχειρείται ένα πρωτοφανές εκλογικό και νομοθετικό πραξικόπημα, υψίστης σημασίας για την ασφάλεια και την ύπαρξη της Ελλάδος.

Αλλοιώνει αυθαίρετα και ραγδαία τη σύσταση του ελληνικού πληθυσμού, παραβιάζοντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του Ελληνικού Λαού και την Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Επιπλέον αθετούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των Ευρωπαίων εταίρων μας, εκθέτοντας σε κίνδυνο τον Ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο και καθιστώντας τη χώρα μας πύλη και πόλο έλξεως νέων λαθρομεταναστών.

Μερικές από τις βαρύτατες επιπτώσεις, πού μπορούν να απαριθμηθούν είναι:

1. Αλλοίωση του εκλογικού σώματος και υπαρκτός κίνδυνος σχηματισμού αυτόνομων νησίδων ξένου πληθυσμού στην Ελλάδα: Δηλαδή οι έχοντες δικαίωμα ψήφου μετανάστες μίας εθνικότητας (δηλ. οι νομιμοποιημένοι και οι «επί μακρόν διαμένοντες»), μπορούν να συμφωνήσουν να μετοικήσουν όλοι σε έναν ακριτικό Δήμο της χώρας, να εκλέξουν Δήμαρχο, να επιβάλουν να διδάσκεται ο,τι θέλουν αυτοί στα σχολεία της περιοχής, να επιβάλουν δεσμεύσεις στην αγορά (λ.χ. μουσουλμανική αργία την Παρασκευή), ερήμην της μειοψηφίας των Ελλήνων και τέλος να ζητήσουν την προσάρτηση του εδάφους σε γειτονικό κράτος! Ήδη για όλα αυτά έχει προπαρασκευαστεί με κάθε λεπτομέρεια το νομικό πλαίσιο, εδώ και τρία έτη:

•Το ΕΔΑΔ με την από 27.3.2008 απόφαση του αναγνώρισε στην «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» δικαίωμα να ονομάζεται τουρκική ώστε να επιδιώκει την ένωση της ελληνικής Θράκης με την Τουρκία(6)! Υπάρχει παράλληλα και το «προηγούμενο» της ανακηρύξεως της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, παρά τις αντίθετες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου.

•Ήδη ο Συνήγορος του Πολίτη με ατυχή σύσταση του, και μη λαμβάνοντας υπ' όψη του το Εθνικό συμφέρον, «φρόντισε»   να   καταργηθεί  από  το ΥΠΕΠΘ η επιβεβλημένη ποσόστωση των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία μας(7).

•Το σχέδιο «Καλλικράτης» αλλάζει τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού των Δήμων και Κοινοτήτων και αφήνει έκθετες για εποικισμό μεγάλες περιοχές(8).

•Έγινε προαναγγελία προσλήψεων αλλοδαπών σε Σώματα ασφαλείας(9).

•Διορίζονται μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης με ειδικό ποσοστό στον ΑΣΕΠ(10).

•Η Υπουργός του Υπουργείου πρώην Εθνικής Παιδείας εξήγγειλε την πρόθεση της για προσαρμογή των   προγραμμάτων   διδασκαλίας   στις   τοπικές συνθήκες(11).

•Παράλληλα αποφεύγεται συστηματικά να τεθεί θέμα για ταυτόχρονη απόδοση δικαιώματος ψήφου στην ελληνική Ομογένεια, η οποία διαπνέεται συνήθως από γνήσιο πατριωτισμό.

•Και η χαριστική βολή είναι: η κατά παράβαση της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ12, αλόγιστη απονομή δικαιώματος ψήφου και στους «επί μακρόν διαμένοντες» αλλοδαπούς, η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις εκλογές των ΟΤΑ ...

2.Δημιουργείται βαρύ δημοκρατικό έλλειμμα, διότι δεν λαμβάνεται υπ' όψη η εκπεφρασμένη αντίθεση της πλειοψηφίας του λαού, μέσα από διάφορες στατιστικές και δηλώσεις(13).

3.Παραβιάζεται ευθέως το άρθρο 62 της Συνθήκης της Λισαβόνας διότι: εντάσσει αυθαίρετα τους πρώην ή νυν λαθρομετανάστες ως πολίτες στον Ευρωπαϊκό χώρο και αλλοιώνει το εκλογικό σώμα των Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Θα μπορούν πλέον ως «Έλληνες υπήκοοι» να αναδειχθούν και Ευρωβουλευτές!

4.Παραβιάζεται εκ πλαγίου η Συνθήκη της Λισαβόνας(14) για την προστασία της ανεργίας και της ασφάλειας(15) στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα παραβιάζεται και το συμφέρον του ελληνικού λάου για τον ίδιο λόγο, διότι υφίσταται: Τα υπερβολικά μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας αλλοδαπών σε σχέση με τον αριθμό των έγκαταβιούντων(16), την απώλεια 204.000 θέσεων εργασίας για Έλληνες άνεργους(17) και την υποβαθμισμένη περίθαλψη, διότι το ΕΣΥ δεν έχει δυναμικότητα ούτε για τους υφιστάμενους ασθενείς.

Προς ένα «Ελληνικό Κώδικα Υπηκοότητας»:

Με βάση τα παραπάνω ενδεικτικά ζητήματα, και πριν δημιουργηθεί κοινωνική έκρηξη, πρέπει να αλλάξει άρδην η κρατική μεταναστευτική πολιτική. Γι' αυτό προτείνουμε:

•Να θεσπιστεί επειγόντως ένα μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό παραμονής και λήψεως υπηκοότητας του αλλοδαπού πληθυσμού στην Ελλάδα. Να μπουν αυστηρά κριτήρια για την ένταξη των πραγματικά εργατικών μεταναστών, πού αγαπούν την Ελλάδα.

•Επαναφορά ποσοστώσεως αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία και ενεργοποίηση των ειδικών τμημάτων για τους αλλοδαπούς, ώστε να μη στερούνται παιδείας(18).

•Αποτελεσματική περιφρούρηση συνόρων με ενίσχυση ρόλου των Ε.Δ., λόγω της ιδιαίτερης γεωπολιτικής θέσεως μας, ως πύλης μεταναστών.

•Να εφαρμόζεται το αρθ. 83 του Ν 3386/2005 ώστε να γίνεται το ταχύτερο επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών στις χώρες τους, με τη χορηγία των απαραίτητων βιοτικών εφοδίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρωπιστικών λόγων να γίνεται ολιγοήμερη φιλοξενία τους.

Οι Έλληνες, δεν διακατεχόμαστε από κανενός είδους ρατσισμό. Δεν απεμπολούμε όμως και τα δικαιώματα μας. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιοπροσωπία της Χώρας μας, ώστε να απολαμβάνουμε μαζί με την υπόλοιπη οικουμένη, τις διαχρονικές αξίες της.

----------------------------------------

1.Το εθνικό Σύνταγμα υπερισχύει του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών συνθηκών σε περίπτωση πού θίγονται θεμελιώδεις αρχές και η Εθνική κυριαρχία. (Βλ. σύμφωνη γνώμη Γερμανικού Ακυρωτικού – Press release no.    72/2009    οf    30    June    2009,    πρβλ. http://el.euabc.com/word/733 και μελέτη κ. Γ. Αποστολάκη, Πρ. Εφετών, ΕλΔικ 40(1999). Είναι εσφαλμένη η αντίθετη κρατούσα άποψη στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη από κάποιους Συνταγματολόγους, πού αγωνιζόταν την περίοδο 1970-1990 για την εδραίωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και την Αρχή του Κράτους δικαίου. Περιέργως κατόπιν «κατάπιαν τη γλώσσα τους» για τη σημαντικότερη αμφισβήτηση του Συντάγματός μας, δηλαδή αύτη της λαϊκής κυριαρχίας από το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

2.Altermedia αναδημοσίευση από: exagorefsis.blogspot.com με στοιχεία του ΥΠΕΣ.

3.Θεόδωρου Κατσανέβα, Καθηγητή Παν/μιου Πειραιά, Η μαζική εισβολή εκατομμυρίων λαθρομεταναστών και η Βοσνιοποίηση της χώρας βλ. http://www.neasmyrni.net.gr

4.Ελευθέριος Δικαίος, Δικηγόρος, LL.Μ., Υπ. Δ. Ν. «Το Νομοσχέδιο Περί Χορήγησης Ιθαγένειας σε Αλλοδαπούς Μετανάστες... Απόπειρα Κριτικής Θεώρησης» Δικαιόπολις 2010,

www.antibaro.gr/nobe/1092.

5.Κ. Ρωμανός,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Υπογεννητικότητα, πολυπολιτισμός και η στροφή του κράτους κατά του έθνους» 22.06.2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

6.Μαρίνου Άναστ, Αντιπροέδρου ΣτΕ έ.τ. : ΕΔΑΔ και Τουρκική Ένωση Ξάνθης (ΕΔΔΔ 2008).

7.ΥΠΕΠΘ (100758/γ2/29.9.05).

8.Ανάλυση ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Νομαρχιακού Συμβούλου Αθηνών.

9.ΤΑ ΝΕΑ 21.10.2009, Προσλήψεις μεταναστών στην ΕΛ.ΑΣ..

10.Νόμος 3647/08 (ΦΕΚ Α ' 37/29.02.2008).

11.Άννα Διαμαντοπούλου. «Οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν απομονωμένες από το σχολείο, το όποιο αδυνατεί να προσαρμοστεί και να αξιοποιήσει τοπικά χαρακτηριστικά...». Πρόταση 4.3.10 για το Νέο Σχολείο.

12.Κυρώθηκε με το ΠΔ 150/2006, ΦΕΚ Α 160/31.7.2006. Στο αρθ. 4 θέτει αυστηρές προϋποθέσεις.

13.Στό opengov.gr δημοσιεύθηκαν 3.000 περίπου σχόλια στη συντριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά, βλ. επίσης δημοσκοπήσεις σε: Καθημερινή Ιανουάριος 2010, Ακρόπολις 20.1.10, ALCO, GPO/Mega.

14.Αρθρο 77 και Πρωτόκολλο αριθ. 23 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/0 115/01 Εφημ. ΕΕ

15.Άρθρα 67 παρ. 3, 145-151 δ.π. 2008/0 115/01 'Εφημ. ΕΕ.

16.Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας 2009 Υπουργείου Δικαιοσύνης δημοσ. 31.1.10.

17.Έρευνα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Τα ΝΕΑ 1.3.2010.

18.Ενδεικτικά   βλ.   Αριθ.   Πρωτ.   Φ.1   Τ.Υ   1073/117052/Γ1/23.09.2009/ΥΠΕΠΘ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration