Ζωηφόρος

Οφειλόμενη εξήγηση για τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις απαλλαγές από το μάθημα των Θρησκευτικών

Οφειλόμενη εξήγηση

 

Δεν τη δημοσιοποιήσαμε, αν και τη γνωρίζαμε από τη στιγμή της υπογραφής της, τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις απαλλαγές από το μάθημα των Θρησκευτικών, προτάσσοντας της αποκλειστικής ενημέρωσης του κοινού,  το καλό του μαθήματος των Θρησκευτικών, των μαθητών και των θεολόγων καθηγητών.

Δεν τη δημοσιοποιήσαμε αυτή τη νέα εγκύκλιο, σε αντίθεση με εκείνους που θεώρησαν ότι δίνει λύση στο πρόβλημα των απαλλαγών παραβλέποντας, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, τα «ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις» της εγκυκλίου.

Δεν τη δημοσιοποιήσαμε αυτή τη νέα εγκύκλιο, παρά του ότι πολλοί εκ των προθύμων, πιθανόν ακόμη και να υπέθεταν ότι  προφανώς δεν γνωρίζαμε το θέμα, κοινώς «δεν ξέραμε τι μας γίνεται».

Δεν τη δημοσιοποιήσαμε αυτή τη νέα εγκύκλιο, διαβλέποντας πως θα λειτουργούσε στην σχολική πράξη και θεωρούμε από τα όσα μέχρι τώρα πληροφορηθήκαμε ότι δεν διαψευσθήκαμε.

Για παράδειγμα:

Πληροφορηθήκαμε ότι ο θεολόγος καθηγητής που θα υπογράψει ή δεν θα υπογράψει την αίτηση απαλλαγής του μαθητή, πιθανόν να βρεθεί ενώπιον ποινικών ευθυνών. Πολύ θα θέλαμε να μας ενημερώσει κάποιος νομικός υπεύθυνα γι΄ αυτό το θέμα.

Πληροφορηθήκαμε επίσης και διερωτόμαστε αν αληθεύει το γεγονός, ότι σε σχετικές ερωτήσεις για τη νέα εγκύκλιο, διευθυντών Σχολείων ή γονέων προς Σχολικούς Συμβούλους, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν προς την κατεύθυνση της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών με την επίκληση των λόγων της θρησκευτικής συνείδησης όπως ατυχώς προβλέπει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου.

Τους λόγους θρησκευτικής συνείδησης που όπως διαπιστώνουμε επικαλείται και η Ένωση Αθέων Ελλάδος σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, για να παροτρύνει τους γονείς και τους μαθητές να αιτηθούν απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Συγκεκριμένα η Ένωση Αθέων Ελλάδος σε ανάρτησή της με τίτλο «Νέα εγκύκλιος για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά», επισημαίνει τα παρακάτω:

Την Παρασκευή 20-9-13 εκδόθηκε η εγκύκλιος 133099/Γ2/19-09-2013 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα της απαλλαγής από τα θρησκευτικά. Η νέα εγκύκλιος καταργεί τις τρεις προηγούμενες που ίσχυαν και αποσαφηνίζει τα προβληματικά σημεία που είχαμε επισημάνει επανειλημμένα στις επιστολές και τις αναφορές μας.

Σύμφωνα με αυτήν, οποιοσδήποτε μαθητής μπορεί να πάρει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, αρκεί να επικαλεστεί λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να αναφέρει το θρήσκευμά του.

Αναφέρεται ρητώς ότι «παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης» καθώς και ότι η υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι «ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης «Το διαζευκτικό «ή» αποσαφηνίζει ότι δικαίωμα απαλλαγής δεν έχουν μόνο οι μαθητές που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και οι μαθητές που είναι «αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι» (δηλαδή ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα ή σε άλλο δόγμα του χριστιανισμού πλην του Ορθόδοξου) αλλά αφορά και τους Χριστιανούς Ορθόδοξους που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα για λόγους συνείδησης, καθώς και τους άθεους, άθρησκους και κάθε άλλη πιθανή κατηγορία πολιτών ως προς τη θρησκευτική συνείδηση.

Σημεία που παραμένουν προβληματικά είναι το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται πώς θα απασχολούνται οι μαθητές με απαλλαγή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ένταξή τους σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, καθώς και το γεγονός ότι από του χρόνου η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 5 ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων, δημιουργώντας περιορισμούς που δεν θα πρέπει να τίθενται σε θέματα συνείδησης.(http://union.atheia.gr/?p=3331)

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς, η προσθήκη από τον συντάκτη ενός κειμένου, ηθελημένα ή αθέλητα μιας λέξης σε αυτό το κείμενο, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, εν προκειμένω σε μαθητές και σε θεολόγους καθηγητές. 

Ακολουθεί η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις απαλλαγές από το μάθημα των Θρησκευτικών.

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                      -----

       ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                   -----

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα:   http: // www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος – Σ. Μερκούρης

Τηλέφωνο: 210 344 3605 - 2247 (Π/θμια)

                   210 344 3272 - 2242 (Δ/θμια)

Να διατηρηθεί μέχρι ..................

Βαθμός Ασφαλείας .......... ……

Μαρούσι,        19/09/2013

Αριθ. Πρωτ.:   133099/Γ2                  

Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς :

1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.

  Έδρες τους.

2. Σχολικούς Συμβούλους της χώρας.

    (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)

3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.

    (μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)

Κοιν:ΠεριφερειακέςΔιευθύνσειςΠ.Ε. καιΔ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.

         ΘΕΜΑ:  «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων» 

      Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

     Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.

    Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα).

    Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου για το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) και εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων εφεξής και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Ο Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής.

   Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη.

Επισημαίνεται ότι, σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα τμήμα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόμενοι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 104/1979.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.      

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύουν να ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιοι.

Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                             

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3  Γραφείο κ.  Γενικού Γραμματέα

4. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

5. ΔΙΠΟΔΕ

6. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

7. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ                                                         

8. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

9. ΓΕΠΟ

10. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ΄                                    

11. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήματα Β΄ και Γ΄                      

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2013/09/blog-post_7867.html

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration