Ζωηφόρος

Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Ψηφιακό Σχολείο,

Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Ψηφιακό Σχολείο

Επιστημονική ημερίδα θεολόγων στην Αμφισσα για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος

Η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί την παιδαγωγική επιστήμη, γι’ αυτό απαιτείται η παιδαγωγική αξιοποίηση των διδακτικών μέσων νέας τεχνολογίας, όπως του διαδραστικού πίνακα στα Θρησκευτικά, καθώς και στ’ άλλα μαθήματα, τόνισαν ο ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικών του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Χρήστος Βασιλόπουλος και η επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικών του ίδιου πανεπιστημιακού τμήματος κ. Βασιλική Μητροπούλου, μιλώντας στο επιμορφωτικό σεμινάριο θεολόγων ν. Φωκίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωϊ στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Αμφισσας.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο διοργάνωσε ο Σύμβουλος Θεολόγων (ΠΕ01)

κ. Παν. Τσιακούμης, ο οποίος προλογίζοντας την εκδήλωση και καλωσορίζοντας τους εισηγητές αναφέρθηκε στη παιδαγωγική και γνωσιακή αξία των Θρησκευτικών εκτιμώντας ότι και στο νέο Λύκειο θα συγκαταλέγονται στο κορμό των υποχρεωτικών μαθημάτων γενικής παιδείας που είναι απαραίτητα για τους μαθητές, στο πλαίσιο παροχής της ολοκληρωμένης εγκύκλιας παιδείας που οφείλει να προσφέρει η B/θμια εκπαίδευση.

Η κ. Μητροπούλου που τον διαδέχθηκε στο βήμα του ομιλητή επικέντρωσε την εισήγησή της στην παρουσίαση του διαδραστικού ή αλληλοεπιδραστικού πίνακα (interactive whiteboards), ως σύγχρονου εργαλείου ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διεύρυνσης των δυνατοτήτων του κλασικού (μαυρο -) πίνακα. Ο νέος αυτός πίνακας, επεσήμανε η καθηγήτρια του ΑΠΘ, κύρια χαρακτηριστικά του έχει τη διάδραση (ανταλλαγή δράσεων) και την αμφίδρομη και συνεχή πορεία της μαθησιακής διαδικασίας με την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού, μαθητή και μαθησιακού υλικού. Η καθηγήτρια του ΑΠΘ αναφέρθηκε στον τρόπο χρήσης του διαδραστικού πίνακα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης του, όπως είναι η ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη συνεργατική μάθηση και τη πολύπλευρη διέγερση τών αισθήσεων των μαθητών (όρασης, ακοής και αφής), η βελτίωση της απόδοσης και η ενεργητική οικοδόμηση της γνώσης τους με την εμπλοκή τους σε εποικοδομητικές και ελκυστικές δραστηριότητες. Η κ. Μητροπούλου παρουσιάζοντας διδακτικές εφαρμογές με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, κάλεσε τους θεολόγους να ενεργοποιηθούν προς τη κατεύθυνση αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας συμμετέχοντας σε σχετικά εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης που έχει δρομολογήσει το υπ. Παιδείας, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή ευρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ψηφιοποίησης των βιβλίων τα οποία από τη νέα χρονιά (2011 – 2012) θα είναι έτοιμα προς διδακτική αξιοποίηση μέσω της πλατφόρμας του “ψηφιακού σχολείου” (http://digitalschool.minedu.gov.gr/).

Από τη πλευρά του ο καθηγητής κ. Βασιλόπουλος εισηγήθηκε το θέμα «Λογική, αρχές και εφαρμογή μαθητοκεντρικής οργάνωσης της προς μάθηση ύλης» χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την 19η ενότητα (“H Eκκλησία και το οικολογικό πρόβλημα”) του βιβλίου Θρησκευτικών της Γ΄Λυκείου, ενώ αναφερόμενος στις νέες τεχνολογίες επεσήμανε ότι αποτελούν το μέσον για να καταστεί το μάθημα ελκυστικότερο και άρα αποδοτικότερο για την ωφέλεια των μαθητών, τονίζοντας ότι παραμένει καθοριστικός και ο συντονιστικός, διευκολυντικός και παρωθητικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Για τον διαδραστικό πίνακα είπε ότι αποτελεί το μέσον, κάνει ότι του λέμε εμείς, άρα - υπογράμμισε ο κ. Βασιλόπουλος - ο ρόλος του εκπαιδευτικού όχι μόνο συνεχίζει να παραμένει σημαντικός, αλλά αποκτά και πρόσθετη βαρύτητα καθώς τώρα ο καθηγητής επωμίζεται την εφαρμογή μιας νέας διδακτικής μεθόδου η οποία, σε σχέση με την εποχή του μαυροπίνακα, απαιτεί ιδιαίτερα, πρόσθετα γνωστικά εφόδια και υψηλού επιπέδου διδακτική προετοιμασία.

Κλείνοντας τις εργασίες και συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ημερίδας ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Τσιακούμης, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (ψηφιακοί δίσκοι, dvd’ s, video, κλπ.) και η ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσων, αναμφίβολα αναβαθμίζουν τη διδασκαλία καθιστώντας έτσι το θρησκευτικό μάθημα ελκυστικότερο συνεπώς και αποδοτικότερο, ως προς τους γνωστικούς – μορφωτικούς στόχους που καλείται να υπηρετήσει το σχολείο, στο πλαίσιο της θρησκευτικής και, ευρύτερα, ανθρωπιστικής αγωγής.

Στους καθηγητές που έλαβαν μέρος στην ημερίδα δόθηκε Βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ μοιράσθηκε και λογισμικό υλικό για το θρησκευτικό μάθημα.

*Αναμφίβολα, αξίζουν συγχαρητήρια στον Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων κ. Παν. Τσιακούμη για το ανύστακτο ενδιαφέρον του σε θέματα επιμόρφωσης των θεολόγων και μάλιστα σε θέματα αιχμής, όπως οι διαδραστικοί πίνακες, ενώ ευχαριστίες θερμές θα πρέπει να δοθούν στον ομότιμο καθηγητή Παιδαγωγικών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Χρήστο Βασιλόπουλο και στην επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικών του ίδιου Τμήματος κ. Βασιλική Μητροπούλου για τις εξαιρετικές εισηγήσεις τους, με τις οποίες οι θεολόγοι της Φωκίδας ανανεώσαμε και εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας σε θέματα διδακτικής αξιοποίησης εργαλείων της νέας τεχνολογίας, όπως οι διαδραστικοί πίνακες, έτσι ώστε η διδασκαλία στο μάθημά μας, συμβαδίζοντας με τα προστάγματα των καιρών, να γίνεται πιο ευχάριστη και, εν τέλει, πιο δημιουργική και αποτελεσματική για την γνωστική και εν γένει παιδαγωγική ωφέλεια των μαθητών μας.

Οι διαδραστικοί πίνακες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους, όπως με το κρατούν αμείωτη τη προσοχή των μαθητών στο μάθημα, να τους δίνουν κίνητρα και να προωθούν τον ενθουσιασμό για μάθηση και ταυτόχρονα να τους δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία μας στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), θεωρούμε ότι με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα παρέχεται ένας μοναδικός τρόπος εστίασης της τάξης σε συζητήσεις, προσφέρονται ευκαιρίες για ερωτήσεις και για την ενεργοποίηση της ερευνητικής δράσης στους μαθητές.

Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν π.χ. με τη χρήση ιστορικών εικόνων και αγιογραφιών σαν ερέθισμα για τη συζήτηση, παρακινώντας, παράλληλα, τους μαθητές με γραπτό λόγο, με ασκήσεις ταξινόμησης, αξιολογικής κρίσης, με δραστηριότητες στη βιβλική γλώσσα και στα πατερικά κείμενα, και πολλές άλλες δράσεις που μπορούν, στο πλαίσιο συνεργατικής δουλειάς, να κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό.

Πηγή: http://gym-galax.blogspot.com/2011/03/blog-post_17.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration