Ζωηφόρος

Τέτοια συμβαίνουν στα ορθόδοξα σχολεία μας!!!

Τέτοια συμβαίνουν στα ορθόδοξα σχολεία μας!!!

(Ιταμή ανανδρία και επιλεκτική πολυπολιτισμικότητα)


***

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

(ἀρ. τ. 2047, 15.06. 2012)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἐνδιαφέρουσες καὶ πολὺ ἐνδεικτικὲς τῆς πνευματικῆς μας ἀλλοτριώσεως οἱ κατωτέρω ἀναφερόμενες ἀπὸ τὸ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ» περιπτώσεις. Μιὰ ἀνάλογη περίπτωση τελεῖ ἐν γνώσει τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» ἐξ ἴσου ἀποκαλυπτικὴ τῆς ἐσωτερικῆς καταστροφῆς. [Μιᾶς Καταστροφῆς τῆς ὁποίας λίγος χρόνος μένει γιὰ νὰ ντυθεῖ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ καὶ ΑΠΡΟΣΠΟΙΗΤΑ τὸ ἐπίσημο ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑΣ. 17 Ἰουνίου: Κοντὸς ψαλμὸς Ἀλληλούϊα…!]

.             Πρὸ τοῦ Πάσχα λοιπὸν μιὰ μαθήτρια Β´ Λυκείου συζητοῦσε μὲ τὸν καθηγητή-ἰδιοκτήτη Φροντιστηρίου καὶ τοὺς ἄλλους μαθητές τὸ πρόγραμμα τῶν μαθημάτων γιὰ τὸ διάστημα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἡ μαθήτρια, ἀθῶα κι ἀπονήρευτη, ὅταν ρωτήθηκε ἂν συμφωνεῖ νὰ συνεχισθοῦν τὰ μαθήματα καὶ τὴν Μεγ. Πέμπτη, ἀπάντησε πὼς δὲν μπορεῖ, γιατὶ θὰ πάει στὴν Ἐκκλησία! Ἀμέσως δέχθηκε τὴν λοιδωρία καὶ τὸν βάναυσο χλευασμὸ τοῦ καθηγητῆ καὶ ἐν συνεχείᾳ τῶν συμμαθητῶν της.

.         Τὴν ἄλλη μέρα ὁ πατέρας τῆς μαθήτριας δρασκέλισε τὰ σκαλοπάτια τοῦ φροντιστηρίου, βρῆκε τὸν «καθηγητή» καὶ τοῦ εἶπε:

Κερδίζεις βραβεῖο ἰταμῆς ἀνανδρίας, ἐπειδὴ βρῆκες ἕνα ἀνυπεράσπιστο κορίτσι, τὸ προβατάκι τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ξεβράσεις τὰ βρώμικα ἀπωθημένα σου. Ἂν δηλαδὴ τὸ κοριτσάκι φοροῦσε …“μαντήλα”, δὲν θὰ τολμοῦσες φυσικὰ νὰ ἀνοίξεις τὸ στόμα σου καὶ νὰ χλευάσεις τὴν ΕΠΙΛΟΓΗ τῆς μαθήτριας, γιατὶ θὰ ἔβρισκες τὰ λάστιχα τοῦ αὐτοκινήτου σου τρυπημένα –στὴν καλύτερη περίπτωση– ἢ ξεκοιλιασμένα τὰ παιδιά σου –στὴν χειρότερη!

«Σκίζεις» στὴν ἐπαγγελματικὴ ἀκαταλληλότητα καὶ βλακεία. ᾽Εγὼ σὲ πληρώνω γιὰ νὰ κάνεις μάθημα στὸ παιδί μου κι ἐσὺ παρεκβαίνεις ἀδιάντροπα καὶ ἀντιεπαγγελματικὰ τῶν διδακτικῶν σου ὑποχρεώσεων –γιὰ τὶς ὁποῖες πληρώνεσαι ἀπὸ μένα– καὶ ἀδειάζεις πάνω στὸ παιδὶ ὅλα τὰ κόμπλεξ σου, τὰ ὁποῖα εἶναι τόσο ἄλυτα καὶ βαθειά, ποὺ χαραμίζεις γιὰ τὸ χατήρι τους ἀκόμη καὶ τὴν ἐπαγγελματική σου «φήμη». Ντενεκέ!

Νὰ λοιπὸν ἕνα περιστατικὸ ποὺ ἀκτινογραφεῖ τὴν νεοελληνικὴ πραγματικότητα: ΚΟΜΠΛΕΞ, ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ …ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΠΟΛΙΤΙΣΙΑ.

.           Κατωτέρω αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει τὸ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ».

Εἶναι θλιβερὰ ὅσα συµβαίνουν στὰ σχολεῖα τῆς Πατρίδος µας, στὰ ὁποῖα προεξάρχοντες εἶναι δυστυχῶς Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοί, στοὺς ὁποίους ἐµπιστευόµαστε τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν µας. Ἀναφέρουµε τέσσερα τέτοια περιστατικά, ὅπως µᾶς τὰ κατήγγειλαν ἀναγνῶστες µας..

α) Φιλόλογος καθηγήτρια ἀπευθυνοµένη σὲ πιστὴ µαθήτρια, τέκνο εὐσεβοῦς οἰκογενείας, εἶπε µέσα στὴν τάξη µπροστὰ σ᾽ ὅλους τους συµµαθητὲς καὶ τὶς συµµαθήτριές της «Πρέπει νὰ αἰσθάνεσαι ἐνοχὲς γιατί εἶσαι χριστιανή»! Ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς τάξεως ἔµειναν ἄφωνα.

β) Ἔξω ἔβρεχε. Καὶ δὲν µποροῦσε νὰ γίνει κοινὴ προσευχή. Καὶ ὁ καθηγητὴς ἅρπαξε τὴν εὐκαιρία. «Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ προσευχόµαστε στὸ σχολεῖο», εἶπε στὴν αἴθουσα διδασκαλίας. Ὁ µαθητὴς Λυκείου ὅµως τοῦ ἀντέτεινε µὲ εὐγένεια: «Ὄχι, κ. καθηγητά, ἡ προσευχὴ πρέπει νὰ γίνει ὁπωσδήποτε µέσα στὴν τάξη». Ὁ καθηγητὴς ὄµως ἀρνήθηκε ἐπίµονα!

γ) Σὲ µαθητικὴ ἐκδροµὴ στὴν Ζάκυνθο οἱ µαθητὲς τῆς Α´ Λυκείου βρέθηκαν µπροστὰ στὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ θαυµατουργοῦ ἁγίου Διονυσίου (Ζακύνθου). Ἐλάχιστα ὅµως παιδιὰ πλησίασαν καὶ µὲ εὐλάβεια ἀσπάστηκαν τὸ ἱερὸ Λείψανο. Τὰ ὑπόλοιπα ἀρνήθηκαν νὰ πλησιάσουν καὶ νὰ τὸ ἀσπασθοῦν. Ἔνιωσαν ἐντελῶς ἀµήχανα, ἀφοῦ κανένας δὲν τὰ δίδαξε τί δύναµη ἔχουν τὰ ἱερὰ Λείψανα τῶν ἁγίων µας.

δ) Καθηγητὴς θεολόγος σὲ Γυµνάσιο τοῦ Πειραιᾶ ἐκφράζοντας τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιµετωπίζει στὸ ἔργο του ἀπὸ συναδέλφους τοῦ σχολείου του ἀνέφερε καὶ τοῦτο: Στὸ σχολεῖο του ὑπάρχει ἤδη ἀπὸ κατασκευῆς τοῦ κτηρίου ἰδιαίτερο διαµέρισµα ποὺ διαµορφώθηκε ἀπὸ ἐτῶν καὶ διακοσµήθηκε µὲ εἰκόνες, γιὰ νὰ λειτουργεῖ ὡς χῶρος ἠρεµίας καὶ προσευχῆς, γιὰ ὅσα παιδιὰ θὰ ἤθελαν νὰ καταφεύγουν σ᾽ αὐτόν. Ὁ χῶρος αὐτὸς ἔδινε παρηγοριὰ καί στήριγµα, καί ὅσα παιδιὰ κατέφευγαν ἐκεῖ γιὰ ὀλιγόλεπτη προσευχὴ ἀντλοῦσαν δύναµη. Ὅµως ὁ χῶρος αὐτὸς «ἐνοχλοῦσε» κάποιους συναδέλφους τοῦ θεολόγου. Καὶ τί ἔκαναν, νοµίζετε; Τὴν «ἐνόχλησή» τους ἐξέφρασαν καταθέτοντας µἠνυτήρια ἀναφορὰ κατὰ τοῦ θεολόγου!

. Τέτοια συµβαίνουν στὰ σχολεῖα µας.

. Ἀσφαλῶς δὲ καὶ ἄλλα παρόµοια. Δὲν χρειάζεται βέβαια νὰ ρωτήσουµε τί κάνει τὸ ἀρµόδιο Ὑπουργεῖο. Διότι αὐτὸ µεριµνᾶ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ἑρµαφρόδιτου θρησκειολογικοῦ µαθήµατος, στὸ ὁποῖο ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐξισώνεται µὲ τὶς πλάνες τοῦ Ἰσλὰµ καὶ ὅλες τὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, δηλαδὴ τὸν σατανισµὸ µὲ ποικίλες µορφές, διότι, ὅπως λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, «οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιµόνια». Εἶναι ὅµως καιρὸς νὰ ξεσηκωθοῦν οἱ γονεῖς καὶ ὅσοι πονοῦν αὐτὴ τὴν χώρα, ποὺ σήµερα προσφέρει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ µὲ τὶς ἱεραποστολές της στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀσία.

πηγή:

http://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/05/%CF%83%CF%85%C2%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%E1%BD%B0-%E1%BD%80%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1/

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration