Ζωηφόρος

Ημερίδα με θέμα «Θρησκευτικά: Ορθόδοξη παιδεία ή πανθρησκειακή προπαγάνδα;» από την Εστία Πατερικών Μελετών,

Ημερίδα με θέμα «Θρησκευτικά:

Ορθόδοξη παιδεία ή πανθρησκειακή προπαγάνδα;»

από την Εστία Πατερικών Μελετών


Ἡμερίδα μέ θέμα «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη παιδεία ἤ πανθρησκειακή προπαγάνδα;» πρόκειται νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου τό Σάββατο 19 Μαΐου 2012 καί ὥρα 16:00-22:00.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Εστίας Πατερικών Μελετών σημειώνεται ότι «Γίνεται πολύς πόλεμος στίς μέρες μας ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ἀφοῦ πρῶτα μείωσαν τίς ὧρες διδασκαλίας του, στή συνέχεια ἔδωσαν τήν δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτό· τώρα προτείνουν νά τό κάνουν ἐπιλεγόμενο, πασχίζουν νά τό μετατρέψουν σέ θρησκειολογία, ὥς καί νά τό ἐξοστρακίσουν παντελῶς ἀπό τά ἑλληνορθόδοξα σχολεῖα μας, ὥστε τά παιδιά μας νά βγαίνουν ἄθρησκα, ἄοσμα, ἄχρωμα καί κατά συνέπεια νά γίνονται εὔκολη θήρα στούς πάσης φύσεως ἐπιτηδείους.

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μέ τή διοργάνωση σχετικῆς ἡμερίδας προτίθεται νά συμβάλει στήν ἀναστολή τῆς ὑποβαθμίσεως καί ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».

Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας πατώντας το Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ Συνεδρία:

Πρόεδρος-Συντονιστής π. Ἰωάννης Φωτόπουλος.

4 μ.μ. Ἔναρξη—Χαιρετισμοί

Ἀπόδοση ἐπίκαιρων ὕμνων ἀπό τή βυζαντινή χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.

4.15 μ.μ.- 4.35 μ.μ.: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-νεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ ἀστασίαστη θέση του στήν ἐθνική μας Παιδεία».

4.35 μ.μ.- 4.55 μ.μ.: κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Πολυπολιτισμικότητα καί Πολυθρησκευτικότητα: Τό νέο μεταπατερικό μοντέλο σχολικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς».

4.55 μ.μ. – 5.15 μ.μ.: κ. Ἑλένη Βασσάλου, καθηγήτρια Θεολόγος, μέ θέμα: «Ριζικές μεταρρυθμίσεις στή θρησκευτική ἀγωγή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδεί-ας».

5.15 μ.μ. – 5.35 μ.μ.: κ. Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος, μέ θέμα: «Τό κακό θά μᾶς ἔρθει ἀπό τούς δια-βασμένους. Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τό Σχολεῖο πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται (ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)».

5.35 μ.μ. – 5.50 μ.μ.: π. Λάμπρος Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος, μέ θέμα: «Παιδεία καί ἐλευθερία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ».

5.50 μ.μ. - 6.30 μ.μ.: Συζήτηση

6.30 μ.μ. - 6.50 μ.μ.: Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία:

Πρόεδρος-Συντονιστής π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης

6.50 μ.μ. – 7.05 μ.μ.: π. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Μεταπατερικές παρεμβάσεις στίς Θεολογικές μας Σχολές – Τρόποι διακριτικῶν ἀντιδράσεων».

7.05 μ.μ. – 7.25 μ.μ.: κ. Γεώργιος Κρίππας, Καθηγητής Ἐλευθ. Πανεπιστημίου, μέ θέμα: «Ἡ κατοχύρωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν».

7.25 μ.μ. – 7.45 μ.μ.: κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Τό συνταγματικό δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων γονέων γιά τή χριστιανική ἀγωγή τῶν Ἑλληνοπαίδων».

7.45 μ.μ. – 8.05 μ.μ.: π. Γεώργιος Εὐθυμίου, ᾿Επίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, μέ θέμα: «Ποιμαντική ἀποστολή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στήν ἐκπαίδευση».

8.05 μ.μ. – 8.25 μ.μ.: π. Σαράντης Σαράντος, Φιλόλογος - Θεολόγος, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Ποιά ἡ προσωπικότητα τοῦ μάχιμου Θεολόγου καθηγητοῦ στήν ἐκπαίδευση».

8.15 μ.μ. – 8.45 μ.μ.: Συζήτηση

8.45 μ.μ. – 9.00 μ.μ.: Ἀνάγνωση πορισμάτων.

Δείτε πατώντας εδώ την Πρόσκληση-Πρόγραμμα σε μορφή pdf


Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration