Ζωηφόρος

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας Γονέων για το νέο Μάθημα των Θρησκευτικών,

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας Γονέων

για το νέο Μάθημα των Θρησκευτικών


***

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Πρωτοβουλία Γονέων "Η Ελληνορθόδοξη Παράδοση"

Σύνδεσμος Ορθοδόξων Νέων "Η Αγία Νεομάρτυς Ακυλίνα"

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οἱ συμμετέχοντες στήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν Πρωτοβουλία Γονέων καί τὀν Σύνδεσμο Ὀρθοδόξων Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου τήν Δευτέρα 30/1/2012 στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη στήν Ἀρναία Χαλκιδικῆς, ἀφοῦ ἐνημερώθηκανγιά τίς ἐξελίξεις στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἐγκρίνουν ὁμόφωνα τό παρακάτω ψήφισμα:

Τά τελευταία χρόνια ἀπό διάφορους κύκλους γίνεται μιά συστηματική πολεμική ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Μέχρι σήμερα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δίδασκε τήν Ὀρθόδοξη πίστη στούς μαθητές ὅλων τῶν βαθμίδων καί στήν Β΄ Λυκείου τά ἄλλα θρησκεύματα.

Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προτείνει τήν ἀλλαγή τοῦ μαθήματος σέ ὅλες τίς βαθμίδες ἀπό ὁμολογιακό σέ θρησκειολογικό.

Μέ τό προτεινόμενο μάθημα γίνεται συστηματικός προσηλυτισμός στά ἄλλα θρησκεύματα, ἀμφισβητεῖται ἡ μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἐξισώνεται μέ τά ἄλλα θρησκεύματα καί σχετικοποιεῖται ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία.

Τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν εἶναι ἀντισυνταγματικό, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα «σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν». Σύμφωνα μέ τό νόμο 1566/1985 σκοπός τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι οἱ μαθητές «νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεία τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Παράδοσης».

Τό μάθημα ὅπως προτείνεται θά εἶναι δυσνόητο γιά τούς μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου, χωρίς ἐνδιαφέρον καί ἄσχετο μέ τίς Ὀρθόδοξες ἐμπειρίες. Καλοῦνται οἱ μικροί μαθητές νά μελετήσουν τό Ἰσλάμ, τόν Βουδισμό, τόν Ἐβραϊσμό, τόν Ἰνδουϊσμό καί τίς ἄλλες θρησκεῖες ἐνῶ θά ἀγνοοῦν τῆν Ὀρθόδοξη πίστη.

Σεβόμαστε τήν πίστη τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά ἀπαιτοῦμε νά σέβονται καί τήν δική μας   πίστη. Ζητοῦμε ἡ Πολιτεία νά σέβεται τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν μαθητῶν. Δέν εἶναι δυνατόν ἐν ὀνόματι τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς πολυπολιτισμικότητας τά δικά μας παιδιά νά ὑφίστανται προσηλυτισμό στήν πανθρησκεία.

Ἡ οἰκονομική καταστροφή καί ἡ κοινωνική διάλυση πού ζοῦμε στήν Ἑλλάδα δέν θά ἀφήσουμε νά ὀλοκληρωθεῖ μέ τήν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθόδοξης συνείδησης, πού ἀποτελεῖ τήν μόνη ἐλπίδα, στήριγμα καί παρηγοριά τοῦ δοκιμαζόμενου Ἕλληνα.

Ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀνάκληση τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά.

Ζητοῦμε τό Ὑπουργεῖο σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Σύνοδο, τίς Θεολογικές Σχολές καί τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων νά συντάξουν ἕνα νέο Πρόγραμμα, πού θά δυναμώνει τήν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, θά περιφρουρεῖ τούς μαθητές ἀπό τήν προπαγάνδα τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων καί μέ βάση τή σύγχρονη Παιδαγωγική θά εἶναι προσιτό γιά τούς μαθητές.

Πηγή: http://storage.impantokratoros.gr/storage/dat/BB4F56E4/psh_mathim_thr.pdf

Και από: http://www.impantokratoros.gr/mathima-thriskeytikon-diamrtyria.print.el.aspx

Και από: http://aktines.blogspot.com/2012/02/blog-post_3190.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration