Ζωηφόρος

Επιτρέπεται το θρήσκευμα στα απολυτήρια Γυμνασίων – Λυκείων εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις,

Επιτρέπεται το θρήσκευμα

στα απολυτήρια Γυμνασίων – Λυκείων

εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις


***

Το θρήσκευμα στα απολυτήρια Γυμνασίων – Λυκείων

«όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος»

και εφόσον παρέχονται οι «δέουσες εγγυήσεις»

***

….Όπως σημειώνει ψευδώς ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Κομισιόν «θεωρεί παράνομη την αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους» και θα ζητήσει από την Ελλάδα «να αλλάξει την πρακτική της αναγραφής του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών, αφού κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»».

Αυτό βέβαια που υποστηρίξει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προκύπτει από την απάντηση της Επιτρόπου η οποία αφήνει περιθώριο για εξαιρέσεις, όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και γίνεται σωστή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εξάλλου η ίδια δεν μιλάει για απαγόρευση αλλά για επικοινωνία με την Ελλάδα ώστε να εξηγήσει τους λόγους αναγραφής
Πιο αναλυτικά, στην απάντησή της εξ' ονόματος της Κομισιόν, η αρμόδια Επίτροπος κ. Ρέντινγκ, αναφέρει ότι η Οδηγία 95/46 προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή». Επισημαίνει μάλιστα ότι «αυτή η απαγόρευση οφείλεται στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη φύση των εν λόγω δεδομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι «θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Φυσικά η Επίτροπος συμπλήρωσε ότι μπορούν να γίνονται και εξαιρέσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Έτσι, στην απάντησή της η κυρία Ρέντινγκ τονίζει ότι «το άρθρο 8 παράγραφος 4 επιτρέπει στα κράτη μέλη, «όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος», να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εφόσον παρέχονται οι «δέουσες εγγυήσεις» (...) συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι «κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία»».

Και καταλήγει: «Θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, προκειμένου να καταστούν σαφείς οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων θρησκευτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των απολυτηρίων τίτλων σπουδών, καθώς και να διευκρινιστεί ποιες εγγυήσεις παρέχονται από την εθνική νομοθεσία»….

πηγή: http://dexiextrem.blogspot.com/2012/01/blog-post_1966.html

***

Κομισιόν: παρανόμως αναγράφεται το θρήσκευμα

στα απολυτήρια Γυμνασίων - Λυκείων

Το ζήτημα ανακινήθηκε από ερώτηση

του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Ν. Χουντή

Εξηγήσεις από την Ελλάδα θα ζητήσει η Κομισιόν σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών, καθώς αυτή η πρακτική προσκρούει σε κοινοτική οδηγία η οποία απαγορεύει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων.

Το ζήτημα ανακινήθηκε ύστερα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή προς την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ στην οποία γνωστοποίησε ότι στους απολυτήριους τίτλους που απονέμουν τα Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή ή της μαθήτριας.

Ο κ. Χουντής ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και ανεξάρτητων αρχών στην Ελλάδα, που εναντιώνονται στην αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια και ζήτησε το σεβασμό της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την εφαρμογή της Οδηγίας 95/46 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Κομισιόν «θεωρεί παράνομη την αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους» και θα ζητήσει από την Ελλάδα «να αλλάξει την πρακτική της αναγραφής του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών, αφού κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»».

Πιο αναλυτικά, στην απάντησή της εξ' ονόματος της Κομισιόν, η αρμόδια Επίτροπος κ. Ρέντινγκ, αναφέρει ότι η Οδηγία 95/46 προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή». Επισημαίνει μάλιστα ότι «αυτή η απαγόρευση οφείλεται στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη φύση των εν λόγω δεδομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι «θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Επίσης, στην απάντησή της η κυρία Ρέντινγκ τονίζει ότι «το άρθρο 8 παράγραφος 4 επιτρέπει στα κράτη μέλη, «όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος», να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εφόσον παρέχονται οι «δέουσες εγγυήσεις» (...) συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι «κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία»».

Και καταλήγει: «Θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, προκειμένου να καταστούν σαφείς οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων θρησκευτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των απολυτηρίων τίτλων σπουδών, καθώς και να διευκρινιστεί ποιες εγγυήσεις παρέχονται από την εθνική νομοθεσία».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χουντής σημείωσε ότι η απάντηση της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής και κατηγορηματική, η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών «είναι παράνομη και πρέπει να απαγορευτεί».

Μάλιστα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην υπουργό Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας ότι προκαλεί εντύπωση η «επιλεκτική νομιμοφροσύνη» της. Όπως επεσήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «από τη μια, σαν «εισαγγελέας υπεράσπισης του Μνημονίου», κουνά το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία, στους άνεργους και τους χαμηλόμισθους, και απαιτεί να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όσα ζητά η Κομισιόν και η Τρόικα για τη φτωχοποίηση της Ελλάδας και για τις συνταγές ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, και από την άλλη ενώ γνωρίζει άριστα την Οδηγία για τις θρησκευτικές διακρίσεις αφού υπήρξε Επίτροπος της ΕΕ, «ξεχνά» να εφαρμόσει την Κοινοτική Νομοθεσία προφανώς για μην υπάρξει «βλάσφημη» και προκαλέσει έτσι τη «θεία οργή» της εκκλησίας».

Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=438024

***

Το πρόβλημα της χώρας είναι η αναγραφή του ….θρησκεύματος

στα απολυτήρια Λυκείου!

Αναρωτιόμουν χθές ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την Ελλάδα.

- Η ύφεση;

- Η ανεργία;

- Η αβάσταχτη φορολογία;

- Η ακριβή βενζίνη;

- Οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις;

- Το χρέος;

- Το έλλειμμα;

- Η κατακρήμνιση του χρηματιστηρίου;

- Το δίλημμα ευρώ ή δραχμή;

- Η επερχόμενη πτώχευση;

Ανοησίες!

Το πρόβλημα της χώρας είναι η αναγραφή του ….θρησκεύματος στα απολυτήρια Λυκείου!

Έτσι με ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΎΡΙΖΑ κ. Χουντή, το θέμα …τακτοποιείται γιατί επεμβαίνει η Κομισιόν.

Θα πρότεινα να αναθέσουμε στον άξιο Ευρωβουλευτή μας και την ….διαγραφή του χρέους.

Θα βρει τρόπο, να το λύσει το θέμα!

Γιατρέ μου, είναι κακό που φοβούμαι, πως τώρα που μας βρήκαν σε απόγνωση, θα …επιλυθούν όλες οι ….ενοχλητικές εκκρεμότητες;

Αδέξιος Δεξιός

Πηγή: http://www.antinews.gr/2012/01/10/142392/

***

Ν. Χουντής: «Όχι το θρήσκευμα στα απολυτήρια»

Ως αν τα σημαντικότερα προβλήματα για τον μέσο Έλληνα να έχουν λυθεί ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής προκάλεσε με την ερώτηση του την αντίδραση της Κομισιόν για την αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Κομισιόν «θεωρεί παράνομη την αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους» και θα ζητήσει από την Ελλάδα «να αλλάξει την πρακτική της αναγραφής του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών, αφού κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»».

Και ενώ ο μέσος Έλληνας πολίτης βασανίζεται καθημερινά από την οικονομική κρίση, την αδυναμία του να καλύψει πια τις βασικές του ανάγκες λόγω της περικοπής των εισοδημάτων του και της φορομπηχτικής πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής θεώρησε ότι η αναγραφή θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών αποτελεί ένα "θεμελιώδες" κοινωνικό πρόβλημα που «βασανίζει» δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες.

Τελικά όπως φαίνεται η «ρόζ αριστερά» δεν μπορεί να ξεφύγει όσο και αν προσπαθεί από τις ιδεοληψίες της στις οποίες είναι παγιδευμένη.    

Πηγή: http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=31602&Itemid=172

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration