Ζωηφόρος

Σημαντικές συναντήσεις της ΠΕΘ με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας,

Σημαντικές συναντήσεις της ΠΕΘ

με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας


***

Π. Ε. Θ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΘ, μετά από σχετικά αιτήματά μας, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου ΠΔΒΜ και Θ.

Η πρώτη έγινε την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κ. Κοντογιάννη. Από την πλευρά της ΠΕΘ μετείχαν οι συνάδελφοι Ηλίας Φραγκόπουλος και Δημήτρης Βογιατζής. Η συζήτησή μας με τον κ. Κοντογιάννη διήρκεσε πάνω από μια ώρα και ήταν πολύ καλή και κατατοπιστική για όλους μας. Το κύριο θέμα –για το οποίο και ζητήσαμε τη συνάντηση- ήταν το θέμα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών και το παλαιό αίτημά μας για να εκδοθεί μια νέα σαφής και πλήρης εγκύκλιος που να ρυθμίζει τελικά το όλο ζήτημα που έχει προκύψει από το 2008.

Το σχετικό αίτημα μας διατυπώθηκε περιληπτικά στο παρακάτω μνημόνιο το οποίο εγχειρήσαμε στον κ. Κοντογιάννη, αλλά και στείλαμε εν συνεχεία στην ηγεσία και σε στελέχη του ΥΠΔΒΜΘ.

**

Παρατίθεται το μνημόνιο.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΘ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΘΕΜΑ: Έκδοση Εγκυκλίου για απαλλαγές από το Μάθημα Θρησκευτικών

1.         Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων έκανε της προσπάθειες με γραπτά κείμενα και με προσωπικές συναντήσεις για το παραπάνω θέμα ( με κ. Γενικό Γραμματέα,

κ. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Κων. Σκανδάλη).

2.         Περιμέναμε έκδοση τελικής εγκυκλίου που να είναι πλήρης και σαφής το καλοκαίρι του 2011. Δεν έγινε, παρά τα λεχθέντα.

3.         Θεωρούμε ότι η καθυστέρηση της έκδοσής της ζημιώνει την παιδεία της και στο επίπεδο του Λυκείου, αλλά και (περισσότερο) του Γυμνασίου.

4.         Πιστεύουμε και ζητούμε η εγκύκλιος αυτή να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

            α) Της μαθητές θα απαλλάσσονται και για ποιο λόγο – με της αιτιολογία. Δεν πρέπει να απαλλάσσονται παιδιά ορθοδόξων οικογενειών. Νομίζουμε ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπίζεται της το όριζε η εγκύκλιος του έτους 2002 (εγκύκλιος Γκεσούλη), η οποία λειτούργησε χωρίς κανένα πρόβλημα. Κατά τον ίδιο τρόπο, άλλωστε, το καθορίζει και η απάντηση της σημερινής υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του τότε βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη. (τα επισυνάπτουμε)

            β) Ο χρόνος υποβολής της αιτήσεως – δηλώσεως απαλλαγής από τον πατέρα ή τον ενήλικο μαθητή πρέπει να είναι μόνο ο Σεπτέμβριος εκάστου σχολικού έτους, για να αποφεύγεται η αναστάτωση των σχολείων κατά τη διάρκειά του (υπάρχει και σχετική συστατική εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία επισυνάπτουμε).

            Γ) Να καθοριστεί υποχρεωτικά ότι στο Απολυτήριο όλων των μαθητών που αποφοιτούν από Σχολεία και της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγράφεται το θρήσκευμα του μαθητή και ιδιαιτέρως όταν υπάρχει σχετική αίτηση – δήλωση περί απαλλαγής. (επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος του 2010).

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Για την ΠΕΘ

Ο Πρόεδρος                                         Το μέλος του Δ.Σ.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται στην απόφαση να μην προχωρήσει στην έκδοση νέας εγκυκλίου που θα αντιμετωπίζει συνολικά το θέμα. Θα παραμείνει στην ευθύνη των Διευθυντών των Γυμνασίων-Λυκείων και στην ευχέρεια και την εποικοδομητική στάση των θεολόγων-καθηγητών η επίλυση των όποιων προβλημάτων δημιουργούνται.

Εμείς ζητήσαμε τελικά να καθοριστεί οπωσδήποτε με υπουργική απόφαση τουλάχιστον το πιο απλό: οι τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις απαλλαγής να υποβάλλονται μόνο στην αρχή του σχολικού έτους και σε καθορισμένο χρόνο (π.χ. μόνο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου).

Πιστεύουμε ακόμα, και συνιστούμε στους συναδέλφους να επιμένουν στην απόλυτη εφαρμογή της τρίτης εγκυκλίου Στυλιανίδη (την υπ’ αριθ. 109744/Γ1/26-8-2008), η οποία ως νεότερη υπερκαλύπτει και μπορεί να τροποποιεί τις δύο προηγούμενες.

Η δεύτερη συνάντηση

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημά μας, συνάντηση μελών του Δ.Σ.(μετείχαν οι Φραγκόπουλος Ηλίας, Ιωαννίδης Θωμάς, Μπάκος Ηλίας και Βογιατζής Δημήτριος) με τον Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου.

Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, με την οποία ενημερώσαμε τον κ. Κουτρουμάνο για την ένωσή μας, την ΠΕΘ, για τις απόψεις μας τις σχετικές με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τη θέση των Θεολόγων-καθηγητών στα Σχολεία μας, καθώς και για τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε κυρίως εξ αιτίας των σχετικών σχεδιασμών του Υπουργείου και των Συμβούλων του.

Επιμείναμε στην ανάγκη μιας συναντήσεως μας με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο και ο κ. Διευθυντής μας διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει για να έχουμε μια τέτοια συνάντηση στην οποία θα πρέπει να παρίσταται και ο ειδικός σύμβουλος του κ. Υπουργού.

Πιστεύουμε ότι ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική η όλη επικοινωνία μας. Και ελπίζουμε στη συνέχεια.  

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration