Ζωηφόρος

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της ΠΕΘ

Ανακοίνωση

 

Σᾶς πληροφοροῦµε ὅτι µετά τίς ἀρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν τήν 28η Νοεµβρίου 2015 γιά τήν ἀνάδειξη νέου Διοκητικοῦ καί Ἐποπτικοῦ Συµβουλίου ἐξελέγησαν κατά σειρά ψήφων σύµφωνα µέ τήν καταµέτρηση καί ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀποτελεσµάτων τήν 30η Νοεµβρίου 2015 οἱ ἑξῆς ὑποψήφιοι:

Γιά τό Διοικητικό Συµβούλιο

Τακτικά µέλη

1. Σπαλιώρας Κωνσταντῖνος 351

2. Τσαγκάρης Παναγιώτης 321

3. Μπεϊνάς Ἰωάννης 231

4. ιΠαπαγεωργίου Κωνσταντῖνος 210

5. Ἰωαννίδης Θωµᾶς 204

6. Μπράγνκ Βάλτερ - Λέων 201

7. Στόκος Ἐπιφάνιος 191

8. Τσιγγέλης Θεοφάνης 186

9. Ψάλτης Χρῆστος 177

 

Ἀναπληρωµατικά µέλη

1. Ἀβαγιάννης Σταῦρος 165

2. Πονηρός Εὐάγγελος 130

3. Τοκατλίδης Ἀντώνιος 106

 

Γιά τό Ἐποπτικό Συµβούλιο

Τακτικά µέλη

1. Ἀντωνόπουλος Κωνσταντῖνος 234

2. Ματιάκη Βασιλική 206

3. Βογιατζῆς Δηµήτριος 172

 

Ἀναπληρωµατικό µέλος

Βαχάρογλου Εὐστράτιος 157

 

Ἀπό τήν ΠΕΘ

Ἀθήνα 30 Νοεµβρίου 2015

 

Πηγή: http://www.petheol.gr/nea/apotelesmataarchairesiontespeth

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration