Ζωηφόρος

Ψήφισμα του ΔΣ της ΠΕΘ για το Τάμα του Έθνους

Ἀθήνα 9 Μαρτίου 2015

Ἀριθμ. Πρωτ.: 28

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Σήμερα 1η Μαρτίου 2015, συνεδρίασε τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, στὰ γραφεῖα της Ἑνώσεως, Χαλκοκονδύλη 37 -  Ἀθήνα,  καὶ διαπιστώνοντας ὅτι τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἔχει ἀπαρτία συζήτησε μεταξύ ἄλλων καί τό θέμα «Ψήφισμα για τό τάμα το θνους».

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν του, τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅτι τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὸ ὁποῖο μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31ηςἸουλίου 1829 ὁριστικοποιήθηκε καὶ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) ἔγινε ἐπίσημος Νόμος τοῦ Κράτους, ἐνῶ πέρασαν 186 ὁλόκληρα ἔτη, ἀκόμη δὲν πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία - ἀντίθετα μάλιστα, ἡ Πολιτεία ἐπανέρχεται συνεχῶς γιὰ τὴν ἀνέγερση Μουσουλμανικοῦ τεμένους στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν - συσκέφθηκε καὶ ἐκδίδει τὸ ἀκόλουθο Ψήφισμα:

 Διερμηνεύοντες καὶ τὰ ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ συναισθήματα ὅλων τῶν συναδέλφων Θεολόγων τῆς Ἑλλάδος, συνηγοροῦμε ἔνθερμα γιὰ τὴν ἄμεση νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, γιὰ νὰ ἐνθαρρυνθεί καὶ ἀναζωογονηθεί τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

 Μὲ τὸ ἀνωτέρω σκεπτικὸ καὶ λόγῳ τῶν ἀνεκτιμήτων ὀφελῶν, ποὺ θὰ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, τό Έθνος και ἡ Ἑλλάδα μας σέ βάθος χρόνου, ὑπερθεματίζουμε καί προτείνουμε, ὅπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παραπέμψει τὸ ὅλον θέμα στὴν προσεχῆ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ὡς θέμα καὶ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποφανθεί τελεσίδικα καὶ νὰ ἀπαιτήσει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ἐν γένει από ὅλους τοὺς ἰθύνοντες τὴν ἄμεση νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ  τὴν ἀπρόσκοπτη πραγματοποίηση τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, στὴν προτεινόμενη, περίοπτη και δεσπόζουσα θέση «Ἀγχεσμός» τοῦ Ἀττικοῦ  Ἄλσους.

Μέ βάση τά παραπάνω ἀποφασίζουμε τὸ ψήφισμα αὐτὸ:

1. Νὰ ἀποσταλεί στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν σεπτὴ Ἱεραρχία, ὥστε νὰ συζητηθεί ὡς θέμα κατὰ τὴν ἑπόμενη σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας, νὰ ληφθεί ἀπόφαση καὶ νὰ ἀπαιτηθεί ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ τοὺς λοιποὺς ἰθύνοντες ἄμεση νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ τήν ἀπρόσκοπτη πραγματοποίηση τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

2. Νὰ ἀποσταλεί καὶ στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, σέ ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε.

3. Νὰ δημοσιευθεί καὶ στὸ τρέχον τεύχος του περιοδικού μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

                                                 Τὸ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ

 

Πρόεδρος 

Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας 

Ἀντιπρόεδρος 

Θωμᾶς Ἰωαννίδης 

Γεν. Γραμματέας 

Παναγιώτης Τσαγκάρης 

Εἰδικός Γραμματέας 

Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου 

Ταμίας 

Σταῦρος Ἀβαγιάννης 

Κοσμήτορας 

Εὐάγγελος Πονηρός 

Ἔφορος 

Ἰωάννης Τάτσης 

Α ' Μέλος 

Ἀντώνιος Τοκατλίδης 

Β ' Μέλος 

Ἰωάννης Μπεϊνάς 

Πηγή:  http://www.petheol.gr/nea/psephismatoudstespethgiatotamatouethnous

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration