Ζωηφόρος

Η ΠΕΘ προς τον Υπουργό Παιδείας για την Τράπεζα Θεμάτων

Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA

Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ἱστοχῶρος : www.petheol.gr

Ἀθήνα 2 Ἀπριλίου 2014

Ἀριθμ. Πρώτ.: 60

 

Προς

Τον Υπουργό Παιδείας

και Θρησκευμάτων

κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Ανδρέα Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

           Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων προχωρεῖ φέτος στὴν ἐφαρμογὴ γιὰ πρώτη φορά καὶ γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Α΄ τάξης τῶν Γενικῶν καὶ Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων τῆς Τράπεζας Θεμάτων γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους κατὰ τὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις. Μὲ σχετικὲς ἀποφάσεις καθόρισε τὴν ἐξεταστέα ὕλη καὶ τὸν ἀκριβῆ τρόπο ἐξέτασης. Οἱ 30 διδακτικὲς ἑνότητες ποὺ δόθηκαν ὡς ἐξεταστέα ὕλη τῶν μαθητῶν τῆς Α΄ τάξης Γενικῶν Λυκείων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὁπωσδήποτε πολλές, καθώς: α) εἶναι γνωστὰ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάστηκαν σὲ πολλὰ σχολεῖα τῆς χώρας στὰ ὁποῖα οἱ μαθητές, γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα, δὲν διδάσκονταν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπειδὴ δὲν τοποθετήθηκε ἔγκαιρα τὸ ἀπαιτούμενο ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ, καὶ β) εἶναι δεδομένο ὅτι τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ θὰ ἐξεταστοῦν οἱ μαθητὲς θὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Τράπεζα Θεμάτων.

Ἡ ἀνησυχία μαθητῶν καὶ τῶν γονέων τους ἀλλὰ καὶ τῶν διδασκόντων Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἢ μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νέου τρόπου ἐξέτασης τῶν μαθητῶν ἐντείνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχει συγκροτηθεῖ ἡ Τράπεζα Θεμάτων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως καὶ γιὰ κανένα μάθημα, καὶ ἐπιπλέον σὲ αὐτὴν θὰ ἀποκτήσουν πρόσβαση μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοὶ λίγες μόνο μέρες πρὶν τὶς ἐξετάσεις, ὅπως προαναγγέλθηκε ἀπὸ τὴν Πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Κύριε Ὑπουργέ,

Ἐκτιμοῦμε ὅτι εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη: α) ἡ ἄμεση καὶ γενναία μείωση τῆς ἐξεταστέας ὕλης καὶ β)  ἡ συγκρότηση τῆς Τράπεζας Θεμάτων νὰ γίνει μὲ τὴ δέουσα προσοχή΄ τὰ πρὸς ἐξέταση θέματα ποὺ θὰ περιληφθοῦν σὲ αὐτὴν νὰ εἶναι σαφῆ καὶ βατὰ γιὰ τοὺς ἐξεταζόμενους καὶ ἐπικεντρωμένα στὴν οὐσία καὶ ὄχι στὶς λεπτομέρειες τῆς ἐξεταστέας ὕλης.

Χωρίς νά παρεμβαίνουμε στό ἔργο σας, ἐκφράζουμε τήν ἄποψή μας ὡς καθ᾽ ὕλην ἁρμόδιοι. Θεωροῦμε ὅτι καί λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξει δυσκολία τῶν μαθητῶν, οὔτε ἐνδεχόμενη γενικευμένη ἀποτυχία τους στὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις.

Ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν πιὸ ἔγκαιρη γνωστοποίηση τοῦ περιεχομένου τῆς Τράπεζας Θεμάτων σὲ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ μαθητὲς θὰ λειτουργήσει ἐπίσης, καθησυχαστικὰ γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ δὲν θά ἀποτελέσει λόγο μετατροπῆς τοῦ σχολείου σὲ «φροντιστήριο». Ἐξάλλου οἱ ὧρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Α΄ Λυκείου ποὺ ἀπομένουν πλέον δὲν εἶναι περισσότερες ἀπὸ δέκα, καὶ αὐτὲς μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἐπαναλήψεις ἀπὸ ὅσους συναδέλφους θεολόγους ἔχουν ὁλοκληρώσει τὴν διδακτέα ὕλη, ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ προσέλθουν καλύτερα προετοιμασμένοι στὸν πρωτόγνωρο νέο τρόπο ἐξέτασης τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων. Τέλος, ἡ ἔγκαιρη γνωστοποίηση τῆς Τράπεζας Θεμάτων δίνει τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο γιὰ τυχὸν διορθώσεις ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν μετὰ ἀπὸ σχετικὲς παρατηρήσεις τῶν διδασκόντων Θεολόγων.

Μετά τιμής

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος                                                 Ὁ Γέν. Γραμματέας

 Ἠλίας Μπάκος                                          Κωνσταντίνος Σπαλιώρας

 

                                           Δρ Θεολόγος - Φιλόλογος                                        Δρ Θεολόγος

***

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο σε μορφή .pdf

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration