Ζωηφόρος

Ψήφισμα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

Ψήφισμα τῆς Πανελληνίου

Ἑνώσεως Θεολόγων

 

Οἱ συνελθόντες σέ Ἡμερίδα μέ θέμα “Σχολικά Προγράμματα καί Βιβλία”, πού πραγματοποιήθηκε στά Μελίσσια Ἀττικῆς σήμερα Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου 2013, μέ ὀργανωτές τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τόν Δῆμο Πεντέλης, τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τόν Σύλλογο Ἐπιστημόνων Βορείων Προαστίων καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισιᾶς, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

Κάνουμε ἔκκληση στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καί ἰδιαίτατα στούς κυρίους Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο, Συμεών Κεδίκογλου καί Κωνσταντῖνο Γκιουλέκα, νά λάβουν προσωπικά γνώση τῶν ἀντιπαιδαγωγικῶν, ἀντορθόδοξων, ἀντεθνικῶν, ἀντικοινωνικῶν καί κάποτε καί ἀνήθικων καί ἐν πολλοῖς ἀντιφατικῶν ἑνοτήτων – μαθημάτων, πού προσφέρονται ὡς διδασκαλίες στά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Γυμνασίου, τά ὁποῖα βρίσκονται ἀπό χρόνια στά χέρια τῶν παιδιῶν μας, καί νά φροντίσουν γιά τήν ἀπάλειψή τους ἀπό τά βιβλία αὐτά, ὄχι σάν λογοκρισία τῶν βιβλίων, ἀλλά σάν παιδαγωγική παρέμβαση γιά τή διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας.

Ζητοῦμε ἐπίσης:

— Νά ἀποσυρθεῖ τό “Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης γιά τήν Πιλοτική τους Ἐφαρμογή τοῦ διδακτικοῦ ἀντικειμένου Θρησκευτικά” (Υ.Α. 113714/Γ2/2011-ΦΕΚ τ.Β´ ἀριθ. 2335/17-10-2011), τό ὁποῖο γιά τρίτο χρόνο ἐξακολουθεῖ “πιλοτικά” νά ἐφαρμόζεται σέ ἀριθμό Σχολείων, ἀφοῦ ἔγινε φανερό ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά γενικευθεῖ ἡ ἐφαρμογή ἐξαιτίας τῶν κραυγαλέων ἀδυναμιῶν του.

Ζητοῦμε ἐπίσης:

— Τήν ἀπόλυτη τήρηση τῆς νομιμότητας στό θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθ. 115/2012 τελεσίδικη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων μέ σχετική συμπλήρωση τῆς πρόσφατης ὑπουργικῆς ἐγκυκλίου (τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 133099/Γ2/19-09-2013), ἔτσι ὥστε νά μή ἀπαλλάσσονται ἀπό τό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές.

Μελίσσια ᾽Αττικῆς

12 Ὀκτωβρίου 2013

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration