Ζωηφόρος

Η τραγωδία της Παιδείας

Ἀποκαλυπτικότατη καὶ διαφωτιστικότατη ὑπῆρξε ἡ Ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2013 ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Δήμου Πεντέλης καὶ τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

Ἡ Ἡμερίδα ἦταν ἀφιερωμένη στὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς Παιδείας. Εἰδικότερα ἐπικεντρώθηκε στὰ Νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ ἐν χρήσει Σχολικὰ Βιβλία τῆς Ἱστορίας, τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῶν Φιλολογικῶν Μαθημάτων Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Τὴν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος τόνισε μὲ δύναμη τὴν ἐξαιρετικὴ σημασία μιᾶς τέτοιας ἡμερίδας καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ κινητοποιηθοῦν οἱ γονεῖς, ἀπαιτώντας ἀλλαγὴ τοῦ ἀπαράδεκτου περιεχομένου πολλῶν μαθημάτων. Ἀκολούθησαν ἐννέα σημαντικότατες εἰσηγήσεις. Ἰδιαίτερη αἴσθηση δημιούργησαν οἱ εἰσηγήσεις τοῦ ἀγωνιστῆ δασκάλου κ. Δημητρίου Νατσιοῦ καὶ τῆς Φιλολόγου καὶ Θεολό γου καθηγήτριας κ. Εὐδοξίας Αὐγουστίνου ποὺ παρουσίασαν τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων Γλώσσας τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Νεοελληνικῶν Κειμένων τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἀντίστοιχα. Ἀδιανόητο! Δὲν εἶναι μόνο ἡ πλήρης ἀποχριστιανοποίησή τους, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξοργιστικὰ χαμηλὸ περιεχόμενό τους. Ἀληθινὴ τραγωδία!

 Ἡ Ἡμερίδα ἀποτέλεσε καὶ μία ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπάντηση στὸ ἀπαράδεκτο κείμενο γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ δημοσίευσε στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου στὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γεώργιος Καλαντζῆς. Ὁ κ. Καλαντζῆς, ἐκμεταλλευόμενος τὸν θόρυβο γύρω ἀπὸ τὴ «Χρυσὴ Αὐγή», σὲ ἀντιδιαστολὴ τάχα τοῦ ἄλλου ἄκρου ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἡ κ. Ρεπούση, θέλησε νὰ νεκραναστήσει τὸ ἤδη ἀποσυντεθειμένο πτῶμα τοῦ «Νέου Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν». Διότι κατὰ τὴ γνώμη του τὸ «Νέο Πρόγραμμα» εἶναι ἡ καταλληλότερη λύση, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπονομιμοποίηση τοῦ Μαθήματος «μέσῳ τῶν μαζικῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὴν διδασκαλία του» καὶ νὰ πάψει ἡ ὑπονόμευσή του «μὲ τὴν ἄτυπη ὑποκατάστασή του ἀπὸ ἄλλα μαθήματα». Πρὸς ἐπίρρωση τῶν θέσεών του ὁ Γενικὸς Γραμματέας ἐπικαλεῖται τὶς ἀτυχεῖς εἰσηγήσεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο δύο Μητροπολιτῶν καὶ τὶς ἀπόψεις δύο καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, παραγνωρίζοντας προκλητικὰ τὴν πλήρη ἀπόρριψη τοῦ «Νέου Προγράμματος» ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θεολόγων καὶ ὅλο τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Στὴν Ἡμερίδα ἀποδείχθηκε τεκμηριωμένα ὅτι ἡ ἐπιχείρηση ἀλλαγῆς τοῦ περιεχομένου τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὁ γενικότερος ἀποχριστιανισμὸς τῆς Παιδείας ἀποτελοῦν ὕπουλο σχεδιασμὸ κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκόψουν τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὶς ρίζες του, προκειμένου νὰ τὸν καταστήσουν εὐάλωτο στὸν προωθούμενο μὲ κάθε μέσο νεοταξικὸ ὁλοκληρωτισμό. Ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε ὁ κ. Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας νὰ κατανοήσει σωστὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα καὶ νὰ δώσει τὶς ὀρθὲς λύσεις, ὅπως εὐγενικὰ τοῦ ζητάει μὲ ψήφισμά της ἡ σημαντικὴ αὐτὴ Ἡμερίδα.

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ

 

Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/2013/10/blog-post_4678.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration