Ζωηφόρος

Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

Απάντηση Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου σε Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

---

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

---

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας: - 3 ΟΚΤ. 2012

Μαρούσι,      2-10-2012

Αρ. Πρωτ.  118015/ΙΗ ΕΞ

106568 εις

 

Ταχ. Δ νση : Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα :  www.minedu.gov.gr

 

Email : tke@minedu.gov.gr

Τηλέφωνο : 210-3442320

FAX : 210-3443245

LΙΝ

 

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση ΚοινοβουλευτικούΕλέγχου/ Τμήμα Ερωτήσεων

 

ΚΟΙΝ:  Βουλευτές κ.κ.

-           Τάσο Κουράκη

-           Θεανώ Φωτίου

-           Μαρία Κανελλοπούλου

-           Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

-           Έφη Γεωργοπούλου Σαλτάρη

-           Τζένη Βάμβακα

-           Γεώργιο Πάντζα

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 1589/12-9-2012»

 

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1589/12-9-2012, την οποία κατέθεσαν οι ως άνω Βουλευτές, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα επίσημα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ Θ Π.Α.). Ωστόσο, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, βάσει των αριθμ. 91109/Γ2/10-07-08. 104071/Γ2/04-08-08 και 109744/Γ1/26-08-08 εγκυκλίων, οι οποίες εκδόθηκαν προκειμένου το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων αρχών της χώρας μας

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10. εδ. α, β, γ και δ του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998):

α. Μαθητές που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. Όταν ένας από τους γονείς ανήκει σε άλλο δόγμα ή θρησκεία, για να γίνει απαλλαγή χρειάζεται κοινή δήλωση των γονέων. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ισχύει η δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ. Οι γονείς των μη ορθόδοξων μαθητών ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα του εκκλησιασμού ώστε αυτοί να οδηγηθούν στο σχολείο μετά τη λήξη του Όταν ο εκκλησιασμός γίνεται έκτακτα ή δεν ειδοποιούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, η απασχόληση και η επιτήρηση τους γίνεται με ευθύνη του σχολείου Οι προαναφερόμενοι μαθητές συμμετέχουν στον εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου.

β Οι παραπάνω μαθητές απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών και με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζεται ο τρόπος απασχόλησης τους εντός ή εκτός της αίθουσας ή σε άλλη αίθουσα, την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού.

γ. Αν οι γονείς τους επιθυμούν να αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ή βιβλία του σχολείου ότι ακολουθούν άλλο δόγμα ή θρησκεία πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο να αναφέρεται ότι ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα.

δ. Οι παραπάνω μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται

Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή, αν είναι ανήλικος, ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής.

Σύμφωνα με τις περ. γ και ζ της παρ. 2 του αρθρ. 27 της αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340 Β716-10-2002) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που αφορά στον «Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου, «γ) εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρηση τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων» και «ζ) ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή

 1.          Γραφείο κ. Υπουργού

2.         Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης

3.         Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης

4.         Τ .Κ.Ε.

 

***

 

Στις τρεις εγκυκλίους Στυλιανίδη, που δημιούργησαν θολό τοπίο γύρω από το ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, στηρίζεται η Απάντηση του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου σε Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις απαλλαγές.

 

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9327.html

 

Δείτε την Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας παρακάτω:

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel