Ζωηφόρος

Ρομφαία Γόρτυνος Ιερεμία για τους υβριστές της Πίστεως και της Ιστορίας,

Ρομφαία Γόρτυνος Ιερεμία

για τους υβριστές της Πίστεως και της Ιστορίας

Λάβρος κατά όσων διαστρεβλώνουν την Ιστορία του Έθνους είναι ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας, ο οποίος κάνει λόγο για "ανιστόριτους και αγράμματους".

Ο Μητροπολίτης Ιερεμίας, στο κείμενό του μεταξύ άλλων αναφέρει: "Οι υβριστές της Πίστεως και Πατρίδος όλο θα γελιοποιούνται. Τους αξίζει!"

Το κείμενο έχει ως εξής:

Τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, τό γράφω μέ πολύ πόνο, ἀλλά καί μέ μεγάλη ἀγανάκτηση γι ̓ αὐτά πού ἀκούγονται τώρα τελευταῖα στήν πατρίδα μας.

Καί βεβαίως ἡ Ἐκκλησία μας δέν πρέπει νά μείνει ἀδιάφορη σ ̓ αὐτά πού ἀκούγονται, γιατί αὐτά ζημιώνουν τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων χριστιανῶν μας, ἀλλά ζημιώνουν ἰδιαίτερα τήν νεολαία μας.

Γι ̓ αὐτό καί παρακαλῶ νά ἀκούσετε μέ προσοχή τό σημερινό μου κήρυγμα καί θέλω ὄχι μόνο να συμπονέσετε, ἀλλά καί νά συναγωνισθεῖτε μαζί μας κατά τῶν διαστρεβλωτῶν τῆς ἱερῆς καί ἔνδοξης ἱστορίας μας.

1. Τώρα τελευταῖα, ἀγαπητοί μου, μᾶς παρουσιάζονται μερικοί, πού θέλουν νά μᾶς παραστήσουν τόν μορφωμένο καί τόν πολύξερο, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ἀγράμματοι καί ἀνιστόρητοι.

Αὐτοί μᾶς λέγουν ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας, γιά τήν ὁποία καυχόμαστε καί τήν ὁποία θαυμάζουν ὅλα τά ἔθνη, δέν εἶναι – λένε– ὅπως τήν ξέρουμε.

Ἀλλά πῶς εἶναι; Αὐτοί, λές καί εἶναι βαλτοί ἀπό τούς Τούρκους, μᾶς λένε ὅτι ὅταν τό ἔθνος μας ὑποδουλώθηκε στούς Ὀθωμανούς, ἦταν ὅλα ὡραῖα καί εὐχάριστα. Ἀπολαμβάναμε προνόμοια, ζούσαμε εἰρηνικά, εἴχαμε ἀσφάλεια καί πετύχαμε τήν ἀνάπτυξή μας.

Δηλαδή, σάν νά μᾶς λένε ὅτι καλά πού ὑποδουλωθήκαμε στούς Τούρκους καί νοικοκυρευτήκαμε! Τά λένε αὐτά οἱ κύριοι αὐτοί, γιατί θέλουν νά μᾶς ποῦν ὅτι δέν ὑπῆρχε λόγος νά γίνει ἐπανάσταση ἐναντίον τῶν Τούρκων καί ὅτι ἡ λεγόμενη ἐπανάσταση του ̓21 εἶχε ἄλλο νόημα καί ἄλλο σκοπό.

Ἀλλά, ἄν, κύριοι, ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν Τούρκικη σκλαβιά εἴχαμε ἐλευθερία καί ἦταν ὅλα ρόδινα, τότε πῶς ἐξηγοῦνται οἱ σκληροί βασανισμοί καί τά φρικτά μαρτύρια τῶν τόσων καί τόσων νεομαρτύρων τῆς πίστης μας; Οὔτε γράμματα δέν μᾶς ἄφηναν οἱ Τοῦρκοι νά μάθουμε.

Ἐμεῖς ὅμως, πού ἀπό τούς ἀρχαίους προγόνους μας μάθαμε νά ἀγαπᾶμε τίς ἐπιστῆμες, ἄν καί σκλαβωμένοι, βρήκαμε τρόπο γιά νά μορφώνονται τά ἑλληνόπουλα. Ἡ Ἐκκλησία μας δημιούργησε τά «Κρυφά Σχολειά»! Ἀλλά,

2. Καί γιά τά «Κρυφά Σχολειά», αὐτοί οἱ ψευδοεπιστήμονες μᾶς λένε ὅτι εἶναι καί αὐτά μῦθος. Καί ὡς ἐπιχείρημα μᾶς λένε ὅτι δέν ὑπάρχουν μαρτυρίες γι ̓ αὐτά. Ἔχω νά σᾶς πῶ ὅμως, Χριστιανοί μου, ὅτι τά «Σχολειά» αὐτά, στά ὁποῖα μαθητεύονταν τά ἑλληνόπουλα στήν μαύρη σκλαβιά δέν ἦταν ἐπιτρεπόμενα ἀπό τούς Τούρκους, δέν γίνονταν φανερά μέ τήν ἄδειά τους, γι ̓ αὐτό κάι λέγονταν «Κρυφά Σχολειά».

Τά ἔκαναν οἱ καλόγεροι τήν νύκτα στά Μοναστήρια. Γι ̓ αὐτό καί πραγματικά κατά τήν περίοδο τῆς δουλείας δέν ὑπάρχουν μαρτυρίες γιά «Κρυφό Σχολειό».

Ὅταν ὅμως ἄρχισε νά χαράζει ἡ γλυκειά λευτεριά, οἱ ἴδιοι μαθητές τῶν «Κρυφῶν Σχολειῶν», ἄνδρες πιά, μιλᾶνε καθαρά στίς ἀλληλογραφίες τους καί σέ ἄλλα ἔγραφά τους γιά τά Σχολειά αὐτά. Ἀφήνω τίς τόσες τοποθεσίες στήν πατρίδα μας, μαρτυρούμενες ὡς «Κρυφό Σχολειό», πού δέν θά λέγονταν ἄν ἦταν ψέμμα καί μῦθος ὁ λόγος γι ̓ αὐτό.

3. Τούς ὑβριστές τῆς ἱστορίας μας τούς ἐνοχλεῖ τό ὅτι συνδέεται ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 21 μέ τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγιᾶς μας, τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Καί τούς πειράζει πάλι καί τό ἄλλο, τό ὅτι τόν ἀγῶνα τόν ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία.

Καί ἀπό τά ἄλλα, ἀλλά κυρίως καί ἀπό αὐτά τά δύο, Χριστιανοί μου, πρέπει νά καταλάβετε ὅτι τό ὑβριστικό αὐτό κίνημα αὐτῶν τῶν κυρίων στήν βάση του εἶναι ἀντ-Ὀρθόδοξο καί ἀντ-Ἐκκλησιαστικό κίνημα. Γι ̓ αὐτό καί θέλει πολεμική, σφοδρή πολεμική.

(α) Πραγματικά, ἀδελφοί, συνδέεται πολύ στενά τό ̓21 μέ τήν πίστη μας, τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Ὁ Κολοκοτρώνης στήν Πνύκα εἶπε στούς μαθητές: «Ὅταν πήραμε τά ὅπλα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος»!

Γι ̓ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καί ἀποφασίστηκε ἡ Ἐπανάσταση νά γίνει στίς 25 Μαρτίου, ὥστε νά θεωρεῖται ὅτι τό θαῦμα τό ἔκανε ἡ Παναγιά καί τό ἐλεύθερο λοιπόν ἔθνος θά ἔχει προστάτιδα τήν Κυρία Θεοτόκο.

̔́Ωστε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ̓21 ἦταν μιά ἁγιασμένη ἐπανάσταση ἑνός χριστιανικοῦ Ὀρθόδοξου ἔθνους κατά ἄλλου ἀλλοθρήσκου ἔθνους, ἐπανάσαση γιά τήν πίστη καί τήν ἐλευθερία καί δέν ἦταν μία ταξική ἐπανάσταση γιά συμφέροντα, ὅπως θέλουν νά μᾶς τήν παρουσιάσουν οἱ ὑβριστές.

(β) Ἀλλά καί γιά τό ἄλλο, πού ἀρνοῦνται οἱ ἀντίθετοι ἀποδεικνύονται ἀνιστόριτοι. Γιά τό ὅτι δηλαδή τόν ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἔθνους μας τόν ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία.

Ναί, χριστιανοί μου! Τά νήματα τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐπαναστάσεως τά κρατοῦσε μυστικά ὁ Δημητσανίτης ἅγιος Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε ́, τόν ὁποῖον αὐτοί οἱ ἐλεεινοί, οἱ πλαστογράφοι τῆς Ἱστορίας μας, ὑβρίζουν. Ἐντροπή τους!...Ὁ ἄλλος πάλι Δημητσανίτης, ὁ Δεσπότης τῆς Πάτρας, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, αὐτός ὕψωσε τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως καί προέτρεπε τούς ἄνδρες νά ξεχυθοῦν στόν ἀγώνα.

Μάλιστα ὁ Δεσπότης Γερμανός ἀπήλλαξε τούς ἀγωνιστές ἀπό τήν σκληρή νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς, γιατί ἦταν Μάρτιος ὁ μήνας ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος. Μαζί μέ τούς ἀγωνιστές ἀγωνιζόμενοι ἦταν καί κληρικοί, δεσποτᾶδες, παπᾶδες, διάκοι καί καλόγεροι.

Ὁ μεγάλος ἱστορικός Γάλλος Πουκεβίλ λέει ὅτι 6.000 κληρικοί ἔπεσαν στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἔθνους μας.

4. Χριστιανοί μου! Ὅπως πρέπει νά εὐχαρισοῦμε τόν Θεό γιατί εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, ἔτσι πρέπει πάλι νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιατί εἴμαστε Ἕλληνες μέ τήν ἐνδοξότερη ἱστορία. Ἡ ἱστορία μας εἶναι ἱερή, γιατί εἶναι ζυμωμένοι μέ τήν πίστη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Μερικοί νεώτεροι θέλουν νά κόψουν τήν συζυγία αὐτή πίστεως καί πατρίδος, γιατί βάλθηκαν νά κάνουν τήν πατρίδα μας ἄθεη. Τούς προειδοποιοῦμε ὅτι ὅπως ἀγωνιστήκαμε ἐναντίον τῶν Τούρκων καί τούς νικήσαμε, ἔτσι θά ἀγωνιστοῦμε καί ἐναντίον τους καί θά τούς σαρώσαμε, γιατί στόν ἀγώνα μας αὐτόν ἔχουμε Ὑπέρμαχο Στατηγό τήν ΠΑΝΑΓΙΑ, τήν Προστάτιδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μας, τήν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας.

Οἱ ὑβριστές τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας ὅλο καί θά γελοιοποιοῦνται. Τούς ἀξίζει!

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7488:gortinos-1821&catid=13

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration