Ζωηφόρος

Επιστολή Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου στον Πρωθυπουργό,

Επιστολή Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου

στον Πρωθυπουργό για την αντεθνική σειρά του ΣΚΑΪ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2011

                                                            ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΗ

                                         ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ & ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΛΑΟΥ

                                                 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρὸς

Τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος

Κύριον Γεώργιον Παπανδρέου

Εἰς Ἀθήνας

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ἐπίσκοπος καί ἅπας ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν ὁποία ἐποίμανε ὁ Ἐθνεγέρτης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, διερμηνεύοντας καί τά αἰσθήματα τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ, ἐκφράζουμε τήν ἔντονη διαμαρτυρία μας καί τήν ἀγανάκτησή μας γιά τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται γενικώτερα στήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί εἰδικώτερα τόν τελευταῖο καιρό μέ τήν προβολή ντοκιμαντέρ ἀπό συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίαυλο (ΣΚΑΪ).

Ὅλα αὐτά προκαλοῦν τό αἴσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει ἐσχάτως τεράστιες δυσκολίες καί προβλήματα, πρός ἐπίλυσιν τῶν ὁποίων πρῶτος Ἐσεῖς νυχθημερόν ἀγωνίζεσθε... Μέσα σέ μιά τέτοια ἐποχή, τό νά χτυπᾶμε τίς ρίζες τοῦ Ἔθνους μας, νά ἀλλοιώνουμε τήν ἱστορία μας, νά παραποιοῦμε τά γεγονότα μέσα ἀπό τά ὁποῖα προῆλθε ἡ Ἐλευθερία μας, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἡ χαριστική βολή στόν ἤδη ταλαιπωρημένο καί ἐν πολλοῖς ἀπογοητευμένο Λαό μας.

Ἡ προσπάθεια ἀπό κάποιους, νά σπιλώσουν πρόσωπα, τά ὁποῖα ἔπαιξαν καταλυτικό ρόλο στήν πορεία τῶν Ἐθνικῶν μας πραγμάτων καί ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν Πίστη μας καί τήν Πατρίδα μας, προδίδει μᾶλλον ἐξυπηρέτηση εἰδικῶν σκοπιμοτήτων.

Λυπούμεθα βαθύτατα διότι ἐνῶ πλησιάζει ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου, κάποιοι ἀνιστόρητοι, δυστυχῶς ἀνενόχλητοι, χαρακτηρίζουν ὡς μῦθο τήν εὐλογία τοῦ ξεσηκωμοῦ τῶν Ἑλλήνων στήν Ἁγία Λαύρα ἀπό τόν Ἐθνεγέρτη Ἱεράρχη, Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό καί ὑβρίζουν τόν ἱερό ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς καί τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης, γεγονότα τά ὁποῖα ὁ Λαός μας τά βιώνει ὄχι ὡς παρελθόντα, ἀλλά εὐτυχῶς καί πρός ἔπαινόν του, ὡς παρόντα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει ὅλοι νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί τῶν πνευματικῶν ἀπαιτήσεων καί νά συμπεριφερθοῦμε, ὡς ἐπιτάσσουν οἱ καιροί, ὡς ἄξιοι ἀπόγονοι ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἡρωικά ἀγωνίστηκαν καί ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς σήμερα νά ζοῦμε καί νά δροῦμε ἐλεύθεροι.

Φτάνει πιά ἡ ἀσύστολη προσβολή τῶν Ἱερῶν καί τῶν Ὁσίων της φυλῆς μας καί ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας μας.

Ἀπευθύνομε θερμή παράκληση τόσον πρός Ὑμᾶς προσωπικῶς, ὅσο καί πρός πᾶσαν Ἀρχήν καί Ἐξουσίαν τῆς Πατρίδος μας, γιά τήν παρέμβαση ἁρμοδίως, ὥστε νά παύσῃ αὐτή ἡ ὕβρις, ἐναντίον τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Πατρίδος μας.

Ἄν δέν σταματήσῃ αὐτός ὁ κατήφορος, τότε κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐγγυηθῇ γιά τό μέλλον μας, ὡς Ἑλλήνων καί ὡς Εὐρωπαίων πολιτῶν, ὅσο καί ἄν Ἐσεῖς καί ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα γιά τήν ἐπίλυση τῶν τεραστίων προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν Ἑλληνικό Λαό. Καί τοῦτο, διότι καί τήν Ἐθνική μας ὑπόσταση θά ἔχομε προδώσει καί χάσει καί οἱ ἄλλοι δέν θά μᾶς ὑπολογίζουν.

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς

Ἐξ ὀνόματός τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς καί φιλοπάτριδος Πατραϊκοῦ Λαοῦ

+ O Πατρών Χρυσόστομος

Κοινοποιήσεις:

 Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

· Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

· Μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

· Ἀρχηγόν Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης.

· Ἀρχηγούς τῶν λοιπῶν Κομμάτων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

· Γενικόν Γραμματέα Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδας & Ἰονίου.

· Περιφερειάρχην Δυτικῆς Ἑλλάδος.

· Βουλευτές Ἀχαΐας.

· Δημάρχους Νομοῦ Ἀχαΐας.

· Ἐκπαιδευτικές Ἀρχές Νομοῦ Ἀχαΐας.

· Τοπικούς Συλλόγους καί Φορεῖς Νομοῦ Ἀχαΐας.

· Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration