Ζωηφόρος

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας για το "Τάμα του Έθνους",

Επιστολή Μητροπολίτου Αιτωλίας προς τη Σύνοδο

για το "Τάμα του Έθνους"

«Ταπεινώς και υιικώς παρακαλώ... όπως άνευ αναβολής η αγία ημών Ελλαδική Εκκλησία προχωρήση εις τας δεούσας συντονισμένας ενεργείας δια την εκπλήρωσιν του τάματος του Έθνους...».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή που απέστειλε προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς με θέμα την εκπλήρωση του «τάματος του Έθνους», την ανέγερση δηλαδή του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού εις ένδειξη ευγνωμοσύνης «δια την ελευθερίαν του γένους ημών εκ της καταδυναστείας των Αγαρηνών».

Ο κ. Κοσμάς σημειώνει πως οι νεοέλληνες λησμονήσαμε την ευεργεσία και την προσφορά του Τριαδικού Θεού για την ελευθερία του Γένους μας και υπογραμμίζει πως αφήσαμε να διαστραφεί η γνήσια ιστορίας μας και πως ξεχάσαμε τους Ήρωες που θυσιάστηκαν.

Τονίζει πως στις αντιπνευματικές σύγχρονες ημέρες είναι καιρός ως ποιμένες και γνήσιοι Έλληνες να αναθερμάνουμε και να αναζωπυρώσουμε την εκπλήρωση του Τάματος του Έθνους.

Ακολουθεί η επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Εντύπωσιν προκαλεί και χαράν μεγάλην μας δίδει η πληροφορία ότι το ευσεβές, φιλόχριστον και φιλογενές ζεύγος των κ.κ. Ιωάννου και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου προσέφερε μεγάλον οικόπεδον και σεβαστόν ποσόν χρημάτων δια την εκπλήρωσιν του αποκληθέντος ως «τάμα του Έθνους», δια την ανέγερσιν του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού.

Δόξα τω Θεώ διότι υπάρχουν και σήμερον ευγνώμονες Έλληνες. Είναι γεγονός ότι ημείς οι Νεοέλληνες ελησμονήσαμεν την ευεργεσίαν και προσφοράν του Τριαδικού Θεού δια την ελευθερίαν του γένους ημών εκ της καταδυναστείας των Αγαρηνών.

Αφήσαμεν να διαστραφή η γνησία ιστορία δια τους αγώνας της Εθνικής ημών παλιγγενεσίας, παραδώσαμεν εις την λησμοσύνην τους γενναίους και θυσιασθέντας ήρωας της πατρίδος, δια να αναπνέωμεν ημείς ελεύθερον ελληνικόν αέραν και αγνοήσαμεν ηθελημένως τας ευχαριστηρίους και πλήρεις ευγνωμοσύνης υποσχέσεις των.

Εκείνοι επίστευον ολοψύχως εις τον Θεόν, με την βοήθειάν Του και τας πρεσβείας της κυρίας Θεοτόκου επετύγχανον τας νίκας και τους θριάμβους, και με πίστιν εις τον Σωτήρα υπεσχέθησαν «το τάμα του Έθνους».

Εκφραστής του τάματος ο θρυλικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και άλλοι πολλοί ήρωες. Εγγυηταί της υποσχέσεως και του τάματος η εν Άργει Δ' Εθνοσυνέλευσις των Ελλήνων με το Η' (8ον) Ψήφισμα αυτής το οποίον υπέγραψεν ο μέγας Ιωάννης Καποδίστριας, ο γνήσιος ορθόδοξος Εθνάρχης, και άλλα κυβερνητικά διατάγματα (1834, 1838).

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Εις αυτάς τας προδοτικάς και αντιπνευματικάς ημέρας που διερχώμεθα, δεν είναι καιρός ως ποιμένες των αδελφών Ελλήνων και ως γνήσιοι Έλληνες, να αναθερμάνωμεν, να αναζωπυρώσωμεν την εκπλήρωσιν του τάματος του Έθνους; Η γενναιόδωρος προσφορά γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων δεν πρέπει να μας προβληματίση; Όταν μάλιστα το ευεργετηθέν έθνος ημών, επιλήσμον της ευεργεσίας του Τριαδικού Θεού, χορηγεί μεν εκατομμύρια δια την ανοικοδόμησιν μουσουλμανικού τεμένους, περιφρονεί δε τον ευεργέτην και Σωτήρα Χριστόν, ημείς θα ολιγορήσωμεν;

Ταπεινώς και υιικώς παρακαλώ αφ' ενός όπως γίνη δεκτόν το αίτημα του κ. Αναγνωστοπούλου, αφ' ετέρου δε όπως άνευ αναβολής η αγία ημών Ελλαδική Εκκλησία προχωρήση εις τας δεούσας συντονισμένας ενεργείας δια την εκπλήρωσιν του τάματος του Έθνους, γεγονός που θα αναθερμάνη και θα διδάξη όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Εκζητών τας θεοποιείς Υμών ευχάς, διατελώ

Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός

+ ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Πηγή: http://www.anagrafes.com/diafora-nea/protoselido/1470-mitropolitis-aitoloakarnanias-to-tama-tou-ethnous

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration