Ζωηφόρος

Η απάντηση του καθηγητή κ. Ιωάννη Β. Κογκούλη για το θέμα της πρώτης Ορθόδοξης Ι. Μονὴς της Αυστρίας

Νέα ἐπιστολὴ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρὸς τὸν «Ο.Τ.»

 

Ἀπὸ τὸν καθηγητὴν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἈριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Ἰωάννην Κογκούλην, ἐλάβομεν νέαν ἐπιστολὴν διὰ τὴν πρώτηνὈρθόδοξον Ἱερὰν Μονὴν τῆςΑὐστρίας. Εἰς αὐτὴν ἐπισημαίνειτὰ ἀκόλουθα:

«Μετὰ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ σᾶςἔστειλα στὶς 26 Νοεμβρίου 2014, τὴνὁποία καὶ δημοσιεύσατε στὶς 12 Δεκεμβρίου 2014 καὶ ἡ ὁποία ἀφοροῦσεστὸ ξεκίνημα ἵδρυσης τῆς πρώτηςὈρθόδοξης Ἱ. Μονῆς στὴν Αὐστρία,δὲν θὰ σᾶς ἐνοχλοῦσα, ἐάν, μεταξὺτῶν ἄλλων, δὲν ἀναφέρατε πὼς μὲαὐτὴν ἀδίκησα τὸν “Ὀρθόδοξο Τύπο”. Ἔτσι, τοποθετούμενος στὰ ὅσαμαζὶ μὲ τὴ δημοσιευθεῖσα στὴν ἐφημερίδα σας ἐπιστολῆς μου ἀναφέρετε (ἡ ἐπιστολή μου μοιάζει νὰ συνθλίβεται μὲ τὰ ὅσα ἔνθεν καὶ ἔνθεναὐτῆς, γράφονται), εἰσαγωγικὰ σημειώνω τὰ ἀκόλουθα:

1. Ὡς μαθητὴς τῆς ΡιζαρείουἘκκλησιαστικῆς σχολῆς (1960-1968),εἶχα τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία, στὶςἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, νὰγνωρίσω τὸν ἱδρυτὴ τῆς ἐφημερίδας«Ὀρθόδοξος Τύπος» μακαριστὸἈρχ. π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, νὰδεχτῶ ἀρκετὲς φορές, ὡς ἔφηβοςτότε, τὶς πολύτιμες συμβουλές τουκαὶ νὰ διαβάσω πολλὰ ἀπὸ τὰ βιβλίατου.

2. Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 μοῦἦταν γνωστὴ ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὅπως καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες,τὶς ὁποῖες ὅσο μοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις μου, παρακολουθῶ. Μάλισταστὸ παρελθὸν ἡ ἐν λόγῳ ἐφημερίδαεἶχε τὴν καλοσύνη νὰ φιλοξενήσειθέσεις μου, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦσαν στὸ καλούμενο μάθημα τῶνΘρησκευτικῶν (γιὰ μένα: ΜάθημαΠαιδείας καὶ Ἑλληνορθόδοξης Κληρονομιᾶς).

3. Δὲν παρακολουθῶ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, μὲἀποτέλεσμα νὰ μὴ γνωρίζω τί εἶχανγράψει γιὰ τὰ ξεκίνημα ἵδρυσης τῆςπρώτης Ὀρθόδοξης Ἱ. Μονῆς στὴνΑὐστρία. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας σας, οἱ ὁποῖοι καὶ παρακολουθοῦν τὰ ἐν λόγῳ μέσα μποροῦν νὰἐνημερώσουν τοὺς ὑπεύθυνους τῶνδιαφόρων Blogs, πὼς ὑπάρχει καὶἀντίλογος στὰ γραφόμενά τους. Ἂνκάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θελήσουν νὰ μὲσυναντήσουν, τοὺς πληροφορῶ πώς,ὅπως κάνω ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ σαράντα χρόνια, βρίσκομαι σὲ καθημερινὴ βάση στὸ γραφεῖο μου, στὸ Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, ἐφόσον ὁ Θεὸςτὸ ἐπιτρέψει, θὰ ἐξακολουθήσω νὰβρίσκομαι, γιὰ λίγους ἀκόμη μῆνες,καθημερινῶς στὸ γραφεῖο μου.

Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἀπευθυνόμενος σὲ μία ἐφημερίδα πού, ἐπαναλαμβάνω, ἵδρυσε ὁ γνωστὸς σὲμένα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1960, μακαριστὸς Ἀρχ. π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ὡς πρὸς τὸ ξεκίνημα τῆςἵδρυσης τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης Ἱ.Μονῆς στὴν Αὐστρία σὲ τούτη τὴφάση σᾶς γνωρίζω τὰ ἑξῆς:

Α.Ὑπῆρξα ὁ ἐμπνευστὴςτῆς ἵδρυσης τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης Ἱ.Μονῆς στὴν Αὐστρία, κάτι ποὺ γιὰμένα ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία τῆςΠαναγίας μας. Ἡ Ἁγία Σκέπη Της περιβάλλει ΟΛΟΚΛΗΡΟ τὸν κόσμο.

Β. Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας, ὁὁποῖος εἶναι πρῶτα μοναχὸς καὶ μετὰἐπίσκοπος,μὲ ἔχει συγκινήσει μὲτὸνἱεραποστολικὸ ζῆλο καὶ τὸν νεανικὸἐνθουσιασμό του.

Γ. Ἡ ἀδελφότητα ποὺ θὰ στελεχώσει τὴν πρώτη Ὀρθόδοξη Ἱ. Μονὴστὴν Αὐστρία προέρχεται ἀπὸ Μοναστήρι, μὲ τὸν Ἡγούμενο τοῦ ὁποίουσυνδέομαι ἀπὸ τὸ 1969. Γιὰ τὸ ἐνλόγῳ Μοναστήρι ΔΗΛΩΝΩ πὼς θὰἀποτελοῦσε ΜΕΓΑΛΗ εὐλογία γιὰτὴν Ὀρθόδοξο Καθολικὴ Ἐκκλησίαμας, ἐὰν σὲ κάθε ἐπισκοπή τηςὑπῆρχε ἔστω καὶ ἕνα μικρὸ Μοναστήρι παρόμοιο μὲ αὐτό.

Αὐτὰ πρὸς τὸ παρόν. Στὸ μέλλονπερισσότερα. Ὅμως, μὲ βάση τὰ ὅσαπροαναφέρθηκαν, ἀφοῦ εὐχηθῶ οἱὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας νὰ συνδράμουν στὴν πολύπλευρη στήριξητῆς ἵδρυσης τῆς πρώτης ὈρθόδοξηςἹ. Μονῆς στὴν Αὐστρία, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ζητήσω καὶ πάλι ἀπὸαὐτούς, ἡ ἐφημερίδα τους, σέ ἑπόμενο φύλλο της νὰ φιλοξενήσει τὰἀνωτέρω.

Μὲ τιμὴ

Ἰωάννης Β. Κογκούλης

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου»

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», αριθμ. Φύλλου 2055, 30/1/2015

***

Μία ἐπιστολὴ τοῦ Καθηγητοῦ Θεολογίας κ. Κογκούλη,

ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται τὸν Σεβ. Αὐστρίας

• ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΙ ΤΟΝ «Ο.Τ.» ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ

Ὁ Καθηγητὴς τῆς ΘεολογικῆςΣχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννης Β. Κογκούλης, μὲ ἐπιστολήν του, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 26ην Νοεμβρίου, πρὸς τὸν«Ο.Τ.» μᾶς ἐπικρίνει, διότι ἐσχολιάσαμεν ἀρνητικῶς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Σεβ. ΜητροπολίτουΑὐστρίας νὰ ἱδρύση τὴν πρώτηνοἰκουμενιστικὴν Ἱερὰν Μονήν, εἰςτὴν Χώραν, τὴν ὁποίαν διαποιμαίνει. Ὁ καθηγητὴς ἐκφράζει προβληματισμοὺς καὶ ἐρωτήματαπρὸς τὸν «Ο.Τ.» –ὑπερασπιζόμενος τὸν Σεβ. Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, τὰ ὁποῖα ἀδικοῦν τὴν ἐφημερίδα μας, διότι διὰ τὴν ἀπόφασιντοῦ Σεβασμιωτάτου, ὑπῆρξανἀρνητικὰ σχόλια ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰς ἐνημερωτικὰς ἱστοσελίδαςτοῦ διαδικτύου, ὡς εἶναι τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆμα», «ἀκτῖνες», «κατάνυξις» κ.λπ. Τὰ σχόλια καὶ τὸσχετικὸν ρεπορτὰζ ἔγιναν ἀρκετὰςἡμέρας πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦσχετικοῦ ρεπορτὰζ εἰς τὸν«Ο.Τ.». Διατὶ ἆραγε ὁ Καθηγητὴςκ. Κογκούλης δὲν ἀπέστειλε τὴνδιαμαρτυρίαν του πρὸς τὰς προαναφερομένας ἱστοσελίδας; ὉΚαθηγητὴς κ. Κογκούλης ζητεῖἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» νὰ φιλοξενήσητὴν διαμαρτυρίαν του «εἰς τὸἀμέσως ἑπόμενο φύλλο τοῦ“Ο.Τ.”», ὅπως καὶ τὸ πράττομεν.

Διατὶ ὅμως δὲν διαψεύδει ὁ ἴδιος ὁΣεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας,τὰς ἐθνικὰς ἀπόψεις, τοῦ ὁποίουἐφιλοξενήσαμεν προσφάτως;

Ἡ ἐπιστολὴ

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης πρὸς τὸν «Ο.Τ.»ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Θέμα: “Ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη Ἱ.Μονὴ τῆς Αὐστρίας”

Μὲ ὀδύνη ἀνέγνωσα στὴν ἐφημερίδα σας ἄρθρο, χωρὶς τὴν ὑπογραφὴ τοῦ συντάκτη του, μὲ τὸντίτλο: «Ἀναζητοῦν οἰκουμενιστὰςμοναχοὺς διὰ τὴν πρώτην Ἱ. Μονὴν(οἰκουμενιστικὴν) τῆς Αὐστρίας».

Ἐπειδὴ γνωρίζω καλὰ τὸ ἐνλόγῳ θέμα, ἀφοῦ μὲ τὴ χάρη τοῦΘεοῦ, διαδραμάτισα στὴν προσπάθεια ἵδρυσης τοῦ πρώτου Ὀρθόδοξου Μοναστηριοῦ στὴν Αὐστρίακάποιο ράλο, ἐρωτῶ τὸν συντάκτητοῦ ἄρθρου:

Γνωρίζει, ἐὰν ὁ ΜητροπολίτηςΑὐστρίας Κύριος Ἀρσένιος, μικρὸςγιὰ μένα ἀδελφὸς ὡς ἀπόφοιτος,ὅπως καὶ ἐγώ, τῆς Ριζαρείου, εἶναιπρῶτα μοναχὸς καὶ μετὰ ἐπίσκοποςκαὶ ἐάν,ἐκτὸς τῶν ἄλλων, συνδέεται μὲ τὰ Μοναστήρια τῆς Κρήτης,τόπος καταγωγῆς του, σὲ κάποιοἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐγκαταβιοῖ ὁ Γέροντάς του;

Εἶναι τόσο σίγουρος ὁ ἀρθρογράφος ὅτι “ἀναζητοῦνται οἰκουμενιστὲς μοναχοί”, ἀποκλείοντας

τὴ δυνατότητα ὕπαρξης μοναχικῆςσυνοδείας, ἡ ὁποία νὰ θέλει μὲ τὴνἵδρυση Ὀρθόδοξου Μοναστηριοῦστὴν Αὐστρία νὰ ἐργαστεῖ ἱεραποστολικὰ στὸ χῶρο τῆς Εὐρώπης;

Καὶ ἐπειδὴ θὰ εἶναι “ἡ ἐσχάτηπλάνη χείρων τῆς πρώτης” (Μθ, 27,64), ἐὰν σὲ κάποιο ἑπόμενο φύλλοοἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας ἐπιχειρήσουν νὰ κλείσουν τὸ θέμα μὲτὸ νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐχή: “μακάρι νὰ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα, ὅπωςτὰ ἐκθέτει ὁ Καθηγητής», οἱ ἐνλόγῳ ὑπεύθυνοι φέρουν τὴν ὑποχρέωση, ἐξαιτίας τῆς συκοφαντικῆς παραπληροφόρησης, νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν ἀδικία.

Προσωπικὰ ζητῶ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα σὲ πρώτη φάση, στὸ ἀμέσωςἑπόμενο φύλλο της νὰ φιλοξενήσειτὴν ἐν λόγῳ διαμαρτυρία μου».

Ἐπισημάνσεις

Πρὸς πληρεστέραν γνῶσιν τοῦΚαθηγητοῦ κ. Κογκούλη παραθέτομεν τοὺς ἀκολούθους τίτλουςτῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἱστοτόπων:

«Εἴδηση γιὰ ἀνυπόφορη, ντροπιαστικὴ καὶ προδοτικὴ ἀπόφαση:«Ὀρθόδοξη» οἰκουμενιστικὴ Μονὴστὴν Ἱ. Μ. Αὐστρίας. ΖητοῦνταιὈρθόδοξοι Οἰκουμενιστὲς μοναχοὶ,μὲ καλὴ γνώση Γερμανικῶν γιὰ τὸπρῶτο Ὀρθόδοξο (;) οἰκουμενιστικό, ἀνοικτὸ μοναστήρι στὴνΑὐστρία», ἔγραφε ἡ ἱστοσελὶς«Κατάνυξις». Ἐνῶ τὸ ἱστολόγιο«ἀκτῖνες» ἔγραφε: «ἈναζητοῦνΟἰκουμενιστὲς μοναχοὺς γιὰ τὸπρῶτο ὀρθόδοξο (οἰκουμενιστικὸ)μοναστήρι στὴν Αὐστρία». Παρόμοιον τίτλον καὶ πανομοιότυπονκείμενον εἶχε καὶ τὸ «ἉγιορείτικονΒῆμα» τῆς 6ης Νοεμβρίου. Ὁ«Ο.Τ.» ἐπισημαίνει πρὸς τὸν Καθηγητὴν κ. Κογκούλην ὅτι πᾶσανεἴδησιν ἤ σχόλιον ἐκ μέρους τοῦΣεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ.Ἀρσενίου, διά τὴν Οἰκουμενιστικήνκίνησιν θὰ τὴν ἐλεγχομεν, ἤτοι θὰὑπόκειται εἰς κριτικήν. Θὰ προβάλλωμεν ὅμως καὶ πᾶσαν δήλωσινἢ ἐνέργειάν του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἢ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ ἢ τοῦ γένους τῶνὈρθοδόξων καὶ τῶν Ἑλλήνων ἢ τοῦἙλληνικοῦ Ἔθνους.

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», αριθμ. Φύλλου 2050, 19/12/2014

***

Ἀναζητοῦν οἰκουμενιστὰς μοναχοὺς

διὰ τὴν πρώτην Ἱ. Μονὴν (οἰκουμενιστικὴν) τῆς Αὐστρίας

Συμφώνως πρὸς τὸν ὈρθόδοξονἘκκλησιαστικὸν διαδικτυακὸνἱστότοπον «aktines.blogspot.gr»ὑπὸ ἡμερομηνίαν 6ην Νοεμβρίου:

«Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση, “ΣτοBurgenland καί συγκεκριμένα στοSt. Andrä am Zicksee im Seewinkel,θά ἱδρυθεῖ τό πρῶτο ὀρθόδοξοΜοναστήρι στήν Αὐστρία. Ἡ Ἐπισκοπή Eisenstadt διέθεσε στή Μητρόπολη Αὐστρίας, ὕστερα ἀπόπαράκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου μίαἔκταση γιά τόν σκοπό αὐτό. Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Ἐπίσκοπος EisenstadtÄgidius Zsifkovics τόνισανὅτι ἔτσι δημιουργεῖται ἕνα ὁρατόσημεῖο τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης τῶνχριστιανῶν. Τό νέο Μοναστήρι θαπρέπει νά ταιριάζει μέ τόν περιβάλλοντα χῶρο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἡ νέα Ἱερά Μονήθά πρέπει νά γίνει τόπος προσευχῆς, μίας πνευματικῆς ἀκτινοβολίας γιά ὅλους τούς ὀρθοδόξους τῆς παννονικῆς γῆς, ἕναςχῶρος ὅπου θά βιώνεται ἡ ἀγάπηἀνάμεσα στούς χριστιανούς. Μετό μοναστήρι αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος ἐλπίζει στήν ἀναζωογόνηση  τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων.

Τόν Νοέμβριο θά ξεκινήσουν οἱδιαδικασίες ἀδειοδότησης, ἐνῶπαράλληλα ἀναζητεῖται ἀδελφότητα, πού θά ἐπανδρώσει τή Μονή. Οἱ νέοι ὀρθόδοξοι Μοναχοίστό Burgenland θά πρέπει νά μιλοῦν γερμανικά καί θά πρέπει ναεἶναι ἕτοιμοι νά δώσουν τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία, ὅπου τούς ζητηθεῖ. Ἄν ὅλα πάνε καλά, θά μπορεῖτό Μοναστήρι νά ἀποτελεῖ πραγματικότητα σέ ἕνα χρόνο ἀπό σήμερα, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Ὁ προϊστάμενος τῆς παρακείμενης ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέουστήν Zicksee καί μέλη τοῦ ἐνοριακοῦ συμβουλίου διαβεβαίωσαντήν ὑποστήριξη τῆς προσπάθειαςκαί ἐξέφρασαν τήν χαρά τους, ναἐγκαταστασθεῖ μία μοναστικήἀδελφότητα στήν περιφέρειάτους. Ὁ προστάτης τοῦ Χωριοῦ,Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι καιἱδρυτής τῆς Πρωτόθρονης τῶνὈρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τήν προσπάθεια χαιρετίζει καί ὁΟἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί στό πλαίσιο τῆςἘπισκέψεώς του στίς 11 Νοεμβρίου θά ἐπισκεφθεῖ τήν ἐνορία τοῦἉγίου Ἀνδρέου. Ἤδη ἀπό τήν Πόλη ἐξέφρασε στόν χαιρετισμό τουτήν εὐαρέσκειά του γιά τή συνάντηση μέ τούς καθολικούς ἀδελφούς καί ἀδελφές τῆς ἘπισκοπῆςEisenstadt καί τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχηςστίς 11 Νοεμβρίου, στήν ἑορτήτοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, προστάτου

τῆς πόλεως Eisenstadt, θά παραλάβει συμβολικά τόν τίτλο παραχώρησης τοῦ οἰκοπέδου”».

 

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», αριθμ. Φύλλου 2045, 14/11/2014

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel