Ζωηφόρος

Φωτιές άναψε το ανακοινωθέν του Οικ. Πατριαρχείου,

Φωτιές άναψε το ανακοινωθέν

του Οικ. Πατριαρχείου

 – Έκτακτη Δ.Ι.Σ τη Παρασκευή

***

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε πριν από λίγο Ανακοίνωση, εξ΄ αφορμής της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον αφορά την έκκλητο προσφυγή του καταδικασθέντος εις έκπτωσιν από του θρόνου αυτού και καθαίρεσιν Μητροπολίτου Αττικής Παντελεήμονος.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ:

Εξ αφορμής του επισήμου Ανακοινωθέντος τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος υπό ημερομηνίαν 12ης Φεβρουαρίου 2010, του αναφερομένου και εις την προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έκκλητον προσφυγήν του καταδικασθέντος ει έκπτωσιν από του θρόνου αυτού και καθαίρεσιν Μητροπολίτου Αττικής Παντελεήμονος, ανακοινούνται τα ακόλουθα:

1 Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δέχεται εκκλήτους προσφυγάς καταδικασθέντων αρχιερέων βάσει των ιερών κανόνων, ως οι 9ος και 17ος της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου, και όχι απλώς και μόνον επί τη βάσει νόμων οιουδήποτε κράτους.

Τούτο αποτελεί αναφαίρετον κανονικόν δικαίωμα αυτού, το οποίον ουδείς επιτρέπεται να αμφισβητήση, ήσκησε δε τούτο και εις την περίπτωσιν της ως άνω προσφυγής, η οποία, εκτός των μνημονευθέντων ιερών κανόνων, εστηρίζετο και εις σχετικόν νόμον του Ελληνικού κράτους.

2. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εξήτασεν εις πρώτον στάδιον την εν λόγω προσφυγήν και έκρινεν ότι δια την τελικήν κρίσιν του προσφυγόντος θα έδει να ακολουθηθή η κανονική οδός, διο και εζήτησεν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος την παραπομπήν αυτού εις δευτεροβάθμιον συνοδικόν δικαστήριον και την μετά τούτο αποστολήν του σχετικού φακέλλου εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προς τελικήν κρίσιν.

3. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκτιμά την δήλωσιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι αποδέχεται εις το σύνολόν των τον Πατριαρχικόν Τόμον του 1850 και την Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πράξιν του 1928, εκφράζει όμως την απογοήτευσιν και λύπην του, διότι, εν αντιθέσει προς την δήλωσιν ταύτην, επικαλουμένη σχετικόν νόμον της Ελληνικής Πολιτείας, η Ιερά Σύνοδος παρακάμπτει και εν τη ουσία ακυρώνει την ως άνω απόφασιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Υπενθυμίζεται ότι κατά τον ιδρυτικόν της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος Τόμον του 1850 η διοίκησις αυτής οφείλει να ασκήται κατά τους ιερούς κανόνας ακωλύτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως.

4. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ουδόλως και εις ουδεμίαν περίπτωσιν επιθυμεί να υποστηρίξη συγκεκριμένα πρόσωπα, εμμένει όμως, ως έχει ιερόν χρέος, εις την τήρησιν κανονικής τάξεως και τον υπό πάντων ανεξαιρέτως έμπρακτον σεβασμόν των εκ των ιερών κανόνων δικαίων και υποχρεώσεών του.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον καλεί την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος όπως μη χωρήση εις την πλήρωσιν των δημιουργηθεισών δύο νέων Μητροπόλεων πριν η ολοκληρωθή η εκκρεμούσα διαδικασία της εκδικάσεως της περί ης πρόκειται εκκλήτου προσφυγής εις αυτό.

πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4298:2010-02-17-12-54-48&catid=13

***

Φωτιές άναψε το ανακοινωθέν του Οικ. Πατριαρχείου

 – Έκτακτη Δ.Ι.Σ τη Παρασκευή

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Romfea.gr», ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αποφάσισε την έκτατη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η σημερινή ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άναψε φωτιές τόσο στους κόλπους της Εκκλησίας όσο και της Πολιτείας.

Να αναφερθεί, ότι εξ΄ αφορμής του σημερινού ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, «σκόπελοι» γεννώνται στο θέμα της πλήρωσης των νέων Ιερών Μητροπόλεων, όπου διχοτομήθηκαν προσφάτως (Κηφισίας και Ίλιον), όχι όμως Λαγκαδά.

Γεγονός που σημαίνει ότι πέραν των άλλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι, σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πολλοί Μητροπολίτες αντιδρούν με την σημερινή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και άλλοι συμφωνούν απολύτως με την απόφαση αυτή, αφού ήδη έχουν αποστείλει επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο να μην προβεί σε εκλογές.

Τώρα ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, βρίσκεται κατόπιν αυτού ενώπιον ενός μεγάλου και σοβαρού διλλήματος, και καλείται τώρα να λάβει σημαντικές και καταλυτικές αποφάσεις, διότι από την αρχή έδειξε ότι θα είναι πάντα στην υπακοή της Μητέρας Εκκλησίας.

Μητροπολίτης από την Βόρεια Ελλάδα, σχολιάζοντας το θέμα τόνισε: «Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος επί Αρχιεπισκοπίας μακαριστού Χριστοδούλου, πάντοτε συμφωνούσε με τις αποφάσεις της Μητρός Εκκλησίας. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε πως θα ενεργήσει».

Για ακόμη μια φορά βλέπουμε, ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δικαιώνεται στο έπακρο, ο οποίος πάντοτε ετόνιζε την διάκριση κανόνων και νομοκρατούσας πολιτείας.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, σύμφωνα με πληροφορίες το σημερινό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Θρόνου, προβληματίζει εντόνως τον Πολιτικό κόσμο και ιδιαιτέρως την Κυβέρνηση.

Διότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά αναθεώρηση Συντάγματος, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουν προς στιγμήν είναι όχι απλά δύσκολο αλλά «ακατόρθωτο».

Επίσης, αναφέραμε ότι δικαιώνεται ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, διότι όπως σχολίασε Μητροπολίτης στην "Romfea.gr", «ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δεν έβλεπε το θέμα προσωπικά, όπως μερικοί Αρχιερείς «διακήρυτταν». Οι οποίοι δεν ανήκαν στο περιβάλλον του, και δυστυχώς σήμερα ενεργεί όπως πάντοτε, ο πνευματικός νόμος».

«Αυτά τα οποία ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, στήριζε για το καλό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έρχονται τώρα πλέον αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες», συνέχισε ο εν λόγω Μητροπολίτης.

Οι «ειδήμονες», αυτοί που γνωρίζουν την πολιτειακή νομοθεσία και τους κανόνες της Εκκλησίας, ας δώσουν τώρα την λύση για το καλό και την ειρήνη της Εκκλησίας. Μακάρι πάντως να επιτευχθεί, πράγμα όμως δύσκολο κατά την γνώμη των πολλών…

Επίσης, Μητροπολίτης σχολιάζοντας την προχθεσινή δήλωση του Αρχιγραμματέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αρχιμ. Ελπιδοφόρου Λαμπρυνιάδη στη «Romfea.gr», τόνισε: «Μας προβληματίζει, το ότι η προχθεσινή δήλωση του Αρχιγραμματέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν αντίθετη με την σημερινή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γιατί αυτό;».

Εκκλησιαστικοί κύκλοι μόλις έμαθαν για την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σχολίαζαν το τι άλλαξε από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, όταν ο Αρχιγραμματέας δήλωνε: «Η σημερινή απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε καμία περίπτωση δεν πλήττει τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών, εφόσον μάλιστα η απόφαση αυτή με τόση σαφήνεια επαναβεβαιώνει τον σεβασμό των προνομίων του Πατριαρχείου. Η διαφοροποίηση στο θέμα της δυνατότητας η μη δευτεροβάθμιας εκδικάσεως της υποθέσεως του τέως Αττικής, οφείλεται στο γεγονός ότι το μεν Πατριαρχείο μας, κρίνει τα πράγματα αυστηρά επί τη βάσει των ιερών κανόνων, ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεούται να κινείται στο πλαίσιο του καθεστώτος της Νόμω κρατούσης πολιτείας, υπό το οποίο διέπεται».

Τέλος, στέλεχος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχολιάζοντας το ανακοινωθέν τόνισε: «Γιατί το Φανάρι επικαλείται το έκκλητο του πρώην Μητροπολίτη Αττικής, όταν η Μητρόπολη Αττικής έχει καταργηθεί και η πλήρωση των θέσεων αφορά δύο νέες Μητροπόλεις;».

πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4300%3A2010-02-17-17-38-41&catid=13&Itemid=123

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration