Ζωηφόρος

Επίσκοποι, Αγιορείτες και ιερείς στο πλευρό του Γέροντα Εφραίμ (Όλες οι νέες δηλώσεις),

Επίσκοποι, Αγιορείτες

και ιερείς στο πλευρό του Γέροντα Εφραίμ

(Όλες οι νέες δηλώσεις)


***

«Πρωτοφανείς και αήθεις καταστάσεις»

Διαμαρτυρία των Αγιορειτών στον Στ.Δήμα για τον τρόπο σύλληψης του Εφραίμ

Με επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών Σταύρο Δήμα, καθ' ύλην αρμόδιο για θέματα της Αθωνικής Πολιτείας, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους διαμαρτύρεται για τον τρόπο, με τον οποίο εκτελέστηκε το ένταλμα προσωρινής κράτησης εναντίον του ηγουμένου του Βατοπαιδίου Εφραίμ.

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής πολιτείας χαρακτηρίζει ανάρμοστους τους χειρισμούς της Πολιτείας όσον αφορά τα αστυνομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και υπογραμμίζει πως δεν θα ήταν υπερβολικό να τονισθεί ότι το Άγιον Όρος έζησε πρωτοφανείς και αήθεις καταστάσεις στην ιστορία, την ιερότητα και τον ησυχαστικό του χαρακτήρα.

Η Ιερά Κοινότητα ζητεί την παρέμβαση του επόπτη υπουργού προς τις αρμόδιες αρχές για την αποτροπή στο μέλλον τέτοιων θλιβερών, όπως τα χαρακτηρίζει, γεγονότων, αλλά και για την πιστή τήρηση σε παρόμοιες περιπτώσεις των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη.

Ειδικότερα, επ' αυτού σημειώνει ότι κατά την εκτέλεση τόσο σοβαρών και ευαίσθητων αποφάσεων πρέπει να παρίσταται και ο διοικητής του Αγίου Όρους, ώστε από κοινού με την Ιερά Κοινότητα και την Ιερά Επιστασία να φροντίζει για τον σεβασμό της μοναχικής ιδιότητας και την αποφυγή της διαπόμπευσης και εξευτελισμού του προσώπου, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, τον σκανδαλισμό και τον διχασμό της κοινής γνώμης

Πηγή: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231143965

***

"Επανάσταση" των Αγιορειτών κατά της ελληνικής διοίκησης...

"Eπανάσταση" κατά της ελληνικής διοίκησης από τους Αγιορείτες μοναχούς, σημειώθηκε πριν λίγο όταν η η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους απέστειλε οξεία επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Εξωτερικών, Σταύρο Δήμα, καθ' ύλην αρμόδιο για θέματα της Αθωνικής Πολιτείας, και διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε το ένταλμα προσωρινής κράτησης εναντίον του ηγουμένου του Βατοπαιδίου Εφραίμ. Όταν ξεσηκώνονται και οι Αγιορείτες μοναχοί, κατά της ελληνικής Πολιτείας, πόσο πιο κάτω να πάει αυτή η χώρα;

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής πολιτείας χαρακτηρίζει ανάρμοστους τους χειρισμούς της Πολιτείας όσον αφορά τα αστυνομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και υπογραμμίζει πως το Άγιον Όρος έζησε "πρωτοφανείς και αήθεις καταστάσεις στην ιστορία, την ιερότητα και τον ησυχαστικό χαρακτήρα του".

Η Ιερά Κοινότητα ζητεί την παρέμβαση του επόπτη υπουργού προς τις αρμόδιες αρχές για την αποτροπή στο μέλλον τέτοιων θλιβερών, όπως τα χαρακτηρίζει, γεγονότων αλλά και για την πιστή τήρηση σε παρόμοιες περιπτώσεις των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη.

Ειδικότερα, επ' αυτού σημειώνει ότι κατά την εκτέλεση τόσο σοβαρών και ευαίσθητων αποφάσεων πρέπει να παρίσταται και ο διοικητής του Αγίου Όρους, ώστε από κοινού με την Ιερά Κοινότητα και την Ιερά Επιστασία να φροντίζει για τον σεβασμό της μοναχικής ιδιότητας και την αποφυγή της διαπόμπευσης και εξευτελισμού του προσώπου, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, τον σκανδαλισμό και τον διχασμό της κοινής γνώμης

Κατ'αρχήν το γεγονός αυτό καθ'εαυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές γιατί για πρώτη φορά οι Αγιορείτες τονίζουν τον αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα τους απέναντι στο ελληνικό κράτος. Καθιστούν, δηλαδή σαφές, με ένα τρόπο που μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον ότι "Το Άγιο Όρος δεν είναι ελληνικό"...

Πηγή: http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=30850&Itemid=139

***

Επιστολή Εδέσσης Ιωήλ στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Ἐν Ἐδέσσῃ τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 2011

Πρὸς

Τὴν Ἐρίτιμον

Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου

κ. Ρέναν Ἀσημακοπούλου

Εἰς Ἀθήνας

Λαμβάνω τὸ θάρρος ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Ἕλλην πολίτης ἐξ ἀφορμῆς τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραὶμ νὰ ἀπευθυνθῶ εἰς Ὑμᾶς καὶ νὰ κοινοποιήσω ὡρισμένας σκέψεις μου.

Χωρὶς νὰ εἰσέρχωμαι εἰς τὴν ἐξουσίαν καὶ τὸ λειτούργημα, τὸ ὁποῖον ἐκπροσωπεῖτε, καὶ ἔχων διάθεσιν οὐχὶ ἐλεγκτικήν, ἀλλὰ παρακλητικήν, ἐπιθυμῶ νὰ Σᾶς παρακαλέσω νὰ ἐπιληφθῆτε τοῦ δημιουργηθέντος θέματος καὶ νὰ δώσητε λύσιν, ἡ ὁποία θὰ ἱκανοποιῇ τὸ δημόσιον αἴσθημα, ἐκκλησιαστικῶν ἢ μὴ ἀνθρώπων, περὶ Δικαίου. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου ὅλοι (κληρικοὶ καὶ λαϊκοί), ὅταν οἱ ἐμπλεκόμενοι εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου δὲν εἶναι μόνον ὁ π. Ἐφραίμ, ἀλλὰ καὶ ὑπάλληλοι τοῦ κράτους καὶ πολλοὶ πολιτικοί; Αὐτοὶ ὅλοι ἀπηλλάγησαν, ἐνῶ ὁ π. Ἐφραὶμ προεφυλακίσθη. Δὲν εἶναι αὐτὸ κατάστασις ποὺ δημιουργεῖ εὐλόγους ἀπορίας; Ἴσως μοι ἀντείπητε ὅτι οἱ πολλοὶ ἀπηλλάγησαν διὰ νόμου. Ἀλλὰ τί νόμος εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος διὰ τὸ ἴδιον παράπτωμα ἄλλους τοὺς ἀπαλλάσσει καὶ ἄλλους τοὺς κατακρίνει. Μήπως ἐπικρατεῖ εἰς τὴν πατρίδα μας τὸ jus majoris(τὸ δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου) ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν μας;

Ὁ χρόνος ποὺ ἐπραγματοποιήθη ἡ σύλληψις καὶ ἡ προφυλάκισις τοῦ Ἡγουμένου μόνον λύπην μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ εἶναι σημεῖον ἀγάπης καὶ ὄχι ἐντάσεων.

Δώσατε λύσιν, διότι ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἄλλοι ἔνορκοι, ἴσως διαφορετικὰ ἐκτιμήσουν τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν καὶ σχηματίσουν ἀντίληψιν διὰ τοὺς δικαστικοὺς ὄχι ὀρθὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ κολακευτική.

Δὲν ἀναμένω ἀπάντησίν Σας, ἐπειδὴ ἀσχολεῖστε μὲ πολλὰς ὑποθέσεις, ἀλλὰ τυχὸν ἀπόκρισίς Σας θὰ θεωρηθῇ ἐξαιρετικὴ τιμὴ δι' ἡμᾶς.

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀποκατασταθῇ τὸ δίκαιον καὶ ἡ ἀλήθεια εὔχομαι Ὑμῖν τὰ δέοντα.  

Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2011/12/blog-post_7932.html#more

***

Σκοπιμότητες «βλέπει» πίσω από την σύλληψη του ηγούμενου

ο μητροπολίτης Λεμεσού

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος δήλωσε ότι τις προσεχείς ημέρες θα μεταβεί στην Αθήνα για να επισκεφθεί στις φυλακές Κορυδαλλού τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, Εφραίμ.

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος είπε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικώς αρκετές φορές με τον ηγούμενο, ο οποίος «παραμένει στο χώρο της φυλακής γαλήνιος και προσευχόμενος, ενώ τον έχουν επισκεφθεί πολλοί μάρτυρες αλλά πάνω από όλα ο ίδιος ο Χριστός».

Σκοπιμότητες πίσω από τη σύλληψη του ηγουμένου «βλέπει» ο μητροπολίτης Αθανάσιος και χαρακτήρισε την απόφαση της προφυλάκισής του ως «μη δίκαιη».

Επιπλέον, δήλωσε ότι «αυτοί που κρύβονται πίσω από τα γεγονότα μπορεί να ήθελαν να εξευτελίσουν στο πρόσωπο του Γέροντα Εφραίμ τους ιερείς, τους κληρικούς, την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, γενικότερα».

Πηγή: http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=30866&Itemid=131

***

Νικόλαος: "Αποτελείται μαρτυρικό παράδειγμα εκατομμυρίων Χριστιανών"

Επιστολή συμπαράστασης προς τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αρχιμ. Εφραίμ, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος (Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Ο Μητροπολίτης Νικόλαος στην επίστολή του, μεταξύ άλλων τονίζει: «Η σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου από αστυνομικούς στην Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Ορούς παραμονή Χριστουγέννων και η προφυλάκιση του για παράλογες κατηγορίες και αμαρτήματα αποτελούν γεγονός το οποίο κάθε ορθόδοξος χριστιανός εύκολα μπορεί να ερμηνεύσει..».

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την επιστολή:

Πνευματική λύπη πλημμύρισε τις καρδιές μας πληροφορούμενοι την αδικία η οποία διατελέσθηκε εναντίον Σας όπως και κατά της Άγιας Εκκλησίας, με αυτόν τον αστυνομοκρατούμενο και επιδεικτικό τρόπο.

Θρηνούμε για το οικτρό πεπρωμένο της ανθρωπότητας για το οποίο προμηνύονται λυπηρές και δραματικές εξελίξεις, θύμα των οποίων υποπέσατε και Εσείς.

Η σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου από αστυνομικούς στην Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Ορούς παραμονή Χριστουγέννων και η προφυλάκιση του για παράλογες κατηγορίες και αμαρτήματα αποτελούν γεγονός το οποίο κάθε ορθόδοξος χριστιανός εύκολα μπορεί να ερμηνεύσει.

Ο Δράκων θα έλθει ως κλέφτης και θα παραπλανήσει τον λαό έως ότου τον Κυριεύσει αναφέρει ο Άγιος Εφραίμ του Σύρου στις Προφητείες του, στον οποίο προσευχόμεθα και παρακαλούμε να είναι το στήριγμα και ο ευεργέτης σας τις δύσκολες αυτές ημέρες.

Ο ιός της καταστροφής ξεκίνησε το έργον του. Έργο αισχρό το οποίο οι προφήτες προεμύνησαν –«το βασίλειο της ανομίας εις το όνομα του νόμου».

Αυτό το οποίο σήμερα σας συνέβη έχει προαναγγελθεί, ως ένα μέρος των βάσανων στα οποία υποβάλλεται η ανθρωπότητα τις τελευταίες μέρες.

Εσείς Είστε ένας εκ των πρώτων, είναι εν γνώση μας αυτό, όπως επίσης είναι εν γνώση μας, ότι έρχεται η δική μας σειρά και είμεθα έτοιμοι!

Άλλα, θρηνώντας για τους δύσκολους καιρούς, ξέρουμε ότι προμηνύεται το τέλος των ήμερων, και θα εμφανιστεί ο Κύριος Ίσους Χριστός και θα νικήσει τον άνομο με το χνώτο του και θα τον εξοντώσει με την λάμψη της Δευτέρας Παρουσίας του. (2 Σολ. 2:8).

Εις αναμονή αυτής της Δοξασμένης ημέρας εμείς μαχόμεθα τον Αντίχριστο με πίστη και υπομονή, «οποίος οδηγεί σε αιχμαλωσία ο ίδιος γίνεται αιχμάλωτους.... εδώ εβρίσκεται η υπομονή και η πίστη των Αγίων (Откр. 13:10), αυτό είναι το Θείο όπλο μας «φορέστε το Θείο όπλο, ώστε να μπορέσετε να αντισταθείτε τον Δράκο, ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια στο αίμα και την σάρκα, άλλα ενάντια στις αρχές, τις κυβερνήσεις, τους διαχειριστές του σκότους και των επίγειων δυνάμεων του Κακού του αιώνα αυτού.

Και για τον λόγον αυτόν λάβετε το Θειο όπλο, ώστε να αντισταθείτε στους δύσκολους καιρούς, αντέξετε και υπερνικήσετε το.

Και έτσι σταθείτε σφραγισμένος με το Σταυρό την Αλήθειας, φορώντας την πανοπλία της αλήθειας, έτοιμος να αναγγείλετε το χαρμόσυνο γεγονός στον Λαό, και πάνω απ όλα φορέστε την Ασπίδα της Πίστεως, με την οποία θα αποσβέσετε όλα τα πυρακτωμένα βέλη του Πονηρού.

Λάβετε το κράνος της Σωτηρίας και το Πνευματικό σπαθί τα οποία είναι ο λόγος του Κύριου;

Σε κάθε προσευχή και παράκληση σας προσευχηθείτε πνευματικά και με επιμονή εις όλους τους Άγιους. (Еφ. 6:11-18).

Ξέρουμε ότι με την φιλανθρωπία και την Χάριν του ο Κύριος θα απαλύνει τα Αίσχη στους καιρούς του Αντίχριστου. Για τους εκλεκτούς οι έσχατες μέρες θα είναι λίγες.

Φαίνεται ότι Εσείς κριθήκατε να είστε ένας απ’ τους εκλεκτούς οι οποίοι θα προαναγγείλουν την αρχή των έσχατων ήμερων, αλλά και αυτός ο οποίος θα προσεύχεται εις τον Κύριον οι ήμερες αυτές να είναι λίγες.

Πατέρα παρακαλούμε όπως προσευχηθείτε για την αμαρτωλή ανθρωπότητα αλλά και για εμάς.

Εσείς αποτελείται το μαρτυρικό παράδειγμα και την Ελπίδα εκατομμυρίων Χριστιανών.

Δεν υπάρχουν όρια στην ειλικρίνεια μας, με τα οποία εμείς προσευχόμεθα και παρακαλούμε για την Σωτήρια και τη Λύτρωση Σας.

Ο εν Χριστό Προσευχόμενος σας

+ Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νικόλαος

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10442:-l-q-&catid=13

***

Αρκαλοχωρίου: "Στόχος η Εκκλησία και η Θρησκεία;"

Του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα

Παρακολουθώ τα γενόμενα των χριστουγεννιάτικων ημερών και βέβαια πολλά τα ερωτήματα εκ των γενομένων.

Τελικά η κοινωνία των πολιτών και η πολυπολιτισμικότητα θεσμοθετούνται με προοπτική να στοχοποιηθεί η Εκκλησία και κατ’ επέκταση να διωχθεί η θρησκεία στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Πώς άλλως μπορεί να ερμηνευθεί η ελεύθερη διακίνηση όλων των άλλων, εννοώ των περί την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου δοσοληψιών, αλλά και των άλλων με τα τόσα άλλα;

Με τις εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές της Βουλής μας, με την ασυλία, με τις γενναίες κρατικές κομματικές επιχορηγήσεις, με τα πολλά, τα ποικίλα, τα ωραία, με «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα …μάνα μου Ελλάς…».

Τελικά, η Ελλάδα της μεταπολίτευσης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής κυριαρχίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, η θρυλούμενη πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας των πολιτών, με την ισονομία και την ισοπολιτεία, ολοκληρώνει την παράσταση για την πραγμάτωση του δυσεύρετου μεταπολιτευτικού της οραματισμού, εγκλείοντας στη φυλακή τον ηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ;

Ή μήπως εδώ και τώρα αρχίζει με αυτή τη θαρραλέα πράξη;

Με την έκδοση του εντάλματος σύλληψης του ηγουμένου την παραμονή των Χριστουγέννων, με την ενημέρωσή μας από τα πλείονα των τηλεοπτικών μας καναλιών, με τις αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο Άγιον Όρος και περικύκλωσαν από στεριά και θάλασσα τον «εγκληματία», τον «κακούργο» του Βατοπαιδίου!

Όπου, για να εξηγούμεθα, κατά τη δεκαετή αρχιερατική μου διακονία, αλλά και πρότερον, παρά τις σχέσεις μου με το Άγιον Όρος, ούτε διανυκτέρευσα, ούτε σε ακολουθία παραβρέθηκα.

Όμως, πάντα τα διαδραματιζόμενα, «χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς αιδώ» από τους κρατούντες, με προβληματίζουν.

Η πολυπολιτισμικότητα, η διαφύλαξή της στην κοινωνία των πολλαπλών πολιτιστικών ταυτοτήτων, είναι θρυλούμενη από την Ευρώπη των λαών, των θρησκειών και των πολιτισμών; Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζητούμενο;

Η ισονομία και η ισοπολιτεία είναι επιλεκτική και λειτουργεί με άλλους αξιακούς όρους για τον ηγούμενο από το Άγιον Όρος;

Ο τελικός στόχος του μεταβαλλόμενου κόσμου είναι η Εκκλησία και η θρησκεία ευρύτερα;

Η περιθωριοποίησή της, η δίωξή της, η αντιμετώπισή της κατά τρόπο ολοκληρωτικό και μάλιστα την παραμονή των Χριστουγέννων;

Καταλαβαίνουν όσοι μιλούν για κοινωνική συνοχή, για αποδοχή του άλλου, για αλληλεγγύη, πού εξωθούν και πού οδηγούν;

Η Εκκλησία προϋπήρχε του Ελληνικού Κράτους, το οποίο αν και από τα μακροβιότερα των Βαλκανίων δεν εόρτασε ακόμα το δεύτερο αιώνα από την ίδρυσή του, προϋπάρχει όμως η Εκκλησία και της πολύ νεότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και βέβαια οι πνευματικοί νόμοι είναι ελεήμονες και ανελέητοι, ανάλογα με τα έργα μας, με τις πράξεις μας και με τις πνευματικές μας ανάγκες. Και δεν εξαιρούν κανένα μας.

Οι κρατικοί λειτουργοί που, άμεσα ή έμμεσα, είχαν ή θα έχουν εξ αντικειμένου σχέση με τον Γέροντα Εφραίμ, ας γνωρίζουν μια πραγματική ιστορία.

Στα πέτρινα χρόνια, περί το 1955, με την, εντός των τειχών στην Κωνσταντινούπολη, σιωπή και περισυλλογή του Πατριάρχη Αθηναγόρα και της ιεραρχίας του Θρόνου, με τους διωγμούς και τις διώξεις στην ομογένεια, χωρίς τότε να γίνεται λόγος για ισονομία και για διάκριση εξουσιών, ειδοποιήθηκε ο Πατριάρχης, ότι υπάλληλοι της τουρκικής εφορείας από τη νομαρχία της Κωνσταντινουπόλεως θα έλθουν για να ελέγξουν τα οικονομικά του Πατριαρχείου.

Ο Πατριάρχης τους δέχτηκε στο γραφείο του, τους κέρασε και στη συνέχεια τους ζήτησε να τον ακολουθήσουν.

Τους οδήγησε στον πατριαρχικό ναό. Μερικά κέρματα έβγαλε από την τσέπη του, τα έριξε στο παγκάρι και πήρε τέσσερα κεριά.

Προσκύνησε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας την εικόνα, άναψε το κερί του και έδωσε στο χέρι του κάθε τούρκου υπαλλήλου από ένα κερί.

Οι τούρκοι άναψαν το κερί, το τοποθέτησαν στο μανουάλι και ο Πατριάρχης με περίσκεψη, σοβαρότητα και θλίψη τους είπε: «Τι νομίζετε, αυτά είναι τα έσοδά μας, από αυτά ζούμε».

Οι τούρκοι υπάλληλοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, υπέβαλαν με σεβασμό κλίση στον Πατριάρχη, χαιρέτησαν, αποχώρησαν και δεν ξαναενόχλησαν.

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10436:-q-----q&catid=13

***

ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ..!

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΤΟΥ.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΔΙΩΓΜΟ ?

Σάστισμα τα Χριστούγεννα από την Ελλάδα έως τη Μεγάλη Ελλάδα ανάμεσα στους ορθοδόξους που κοιτάνε το ΄΄ φως ΄΄ να έρχεται από τον Άθωνα μάρτυρας χιλιετιών του άγιου ασκητισμού στη σκοτεινή νύχτα του σύγχρονου κόσμου…..

Ξάφνιασμα…καχυποψία…έκπληξη…πόνος.. είναι αυτά τα εκδηλωμένα συναισθήματα από ταραγμένους πιστούς ορθοδόξους , στην Καλαβρία και τη Σικελία, αναστατωμένοι στην είδηση ότι όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης αποφάσισαν τη προφυλάκιση του σεβαστού Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, ηγούμενου της γνωστής Μονής του Βατοπεδίου, του Άγιου Όρους.

Στις ορθόδοξες χριστουγεννιάτικες τελετουργίες που έγιναν σήμερα από Έλληνες της Καλαβρίας σημαδεύτηκαν από πολύ πόνο που έχουμε παραλάβει από το μοναχισμό του Άγιου Όρους : ο πατέρας Κοσμάς ο Αγιορείτης μας έκανε να ξανακαλύψουμε την ορθόδοξη ταυτότητά μας , και ο πατέρας Γεννάδιος ο Διονυσιάτης μας έκανε συμμέτοχους του δεσμού που μας ενώνει με τους ορθόδοξους αδερφούς ρουμάνους και σλάβους , που δημιουργήσανε το καινούριο ορθόδοξο ποίμνιο που ο Κύριος αποκατέστησε στη Μεγάλη Ελλάδα.

Τόσο στη Καλαβρία όσο και στη Σικελία θυμόμαστε με νοσταλγία τις Θείες Λειτουργίες τελεσμένες από τον άγιο ηγούμενο πατήρ Εφραίμ στα ορθόδοξα μοναστήρια του Melicucca’ και του Mandanici.

Σήμερα αυτά τα μοναστήρια δεν υφίστανται πλέον: δυστυχώς δεν επέτρεψαν στον ηγούμενο Εφραίμ να στείλει από το Βατοπέδι μοναχούς για να διασφαλίσει την αναγέννηση των μοναστηριών, ακόμα σήμερα προορισμός ορθόδοξων προσκυνητών, θλιμμένων για το κλείσιμό τους. Αλλά τώρα η είδηση που η Δικαιοσύνη της Ελληνικής Δημοκρατίας θεωρεί αναγκαίο την προφυλάκιση ενός ηγούμενου γνωστού σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, από τον οποίο και εμείς έχουμε παραλάβει τη μαρτυρία του «άγιου» αγιορειτισμού , μας πληγώνει βαθιά , σαν ορθόδοξοι και σαν Έλληνες, έχοντας επίγνωση ότι δεν είναι διαφορετικοί από το δικό μας σύστημα δικαιοσύνης , οι αιτιολογίες που ήταν αναγκαίες για τη προφυλάκιση.

Αυτή η απρόσμενη απόφαση τα Χριστούγεννα, προσβάλλει την ορθόδοξη συνείδησή μας και την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική δικαιοσύνη.

Για εμάς η Ελλάδα δεν είναι μονάχα μία άλλη Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η Μητέρα Πατρίδα της Μεγάλης Ελλάδας και γι αυτό υποφέρουμε για τις δυσκολίες που περνάει.

Και η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας είναι σημαδεμένη από βάσανα.

Γι αυτό δε θα χρονοτριβήσουμε με πανηγυρισμούς μα σηκώνουμε τη φωνή μας για να υποστηρίξουμε το Άγιο Βουνό : Το Άγιο Όρος, καταφύγιο των πατέρων μας στους σκοτεινούς αιώνες της κατατρεγμένης ορθοδοξίας.

Έχοντας λάβει τη χαρά να γνωρίσουμε τον άγιο ηγούμενο Εφραίμ είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσει αυτή τη δοκιμασία στηριζόμενη από τη Μητέρα του Θεού της οποίας η Ζώνη έχει φέρει πρόσφατα τη λατρεία σε αμέτρητους ρώσους αδερφούς.

Η Μητέρα του Θεού δε θα στερήσει για πολύ τον ηγούμενο από τη μάντρα του Βατοπεδίου.

Ο πόνος μας είναι για την Ελλάδα που εχθρικές δυνάμεις ενάντια στις χριστιανικές παραδόσεις οι οποίες μας ενώνουν μας οδηγούν , πάντα με μεγαλύτερη εχθροπάθεια ,να συκοφαντεί και να κατατρέχει την Ορθόδοξη Εκκλησία που συνεχίζει να μένει πιστή στο Θεό-Άνθρωπο γεννημένο στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας.

Για να καταφέρουμε από τη Μητέρα του Θεού τη «διόρθωση» αυτής της άδικης απόφασης και την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους θρησκευτικούς διωγμούς, μια παράκληση στη Μητέρα του Θεού θα υπάρξει μία θεία λειτουργία τη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στο Ορθόδοξο Μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη Θεριστή στο Μπιβόντζι (Bivongi) από ιερείς που θα έρθουν από διάφορες περιοχές της Καλαβρίας.

Πηγή : http://www.bivongi.com/news_ed_eventi_18.html

Πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com/2011/12/30/%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b5%cf%85%cf%87/

***

Γέροντας Εφραίμ και Ιερά Μονή Βατοπεδίου

του Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρου

Αρκετές φορές στη ζωή της Εκκλησίας μας, έως τώρα, έχουμε δει ανθρώπους, οι οποίοι, δίχως να έχουν διαπράξει εγκλήματα ή πράξεις ενοχής, να κατηγορούνται, να καταδικάζονται, να διασύρονται, να κλείνονται στις φυλακές ή και να εξορίζονται!

Πριν μάλιστα από μερικά χρόνια, ακριβώς στον χώρο της εκκλησιαστικής διοικήσεως, ζήσαμε πρωτόγνωρα δραματικά γεγονότα. Είδαμε Αρχιερείς, εντελώς ακατηγόρητους από δογματικής, νομοκανονικής και ηθικής απόψεως, άψογες στην κυριολεξία προσωπικότητες, να καταδικάζονται αναπολόγητοι και να εκδιώκονται από το αγαπημένο τους ποίμνιο, βάσει κατάπτυστων συντακτικών πράξεων…

Σήμερα, όλοι οι πιστοί ζούμε ένα άλλο μεγάλο δράμα, με πρωταγωνιστούν πρόσωπον τον Γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενο της Μεγίστης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Οπωσδήποτε οι επεκτάσεις του διωγμού αυτού, είναι τόσο κοινωνικές, όσο και Εθνικές. «Ίσασιν οι μεμυημένοι».

Βεβαίως, δεν θ’ ασχοληθούμε στο άρθρο μας αυτό με την νομική πλευρά του ζητήματος. Τούτο μόνο σημειώνουμε. Ειδικοί και κορυφαίοι περί την Νομική Επιστήμη, ήδη απεφάνθησαν ότι η απόφαση του εγκλεισμού του Γέροντος Εφραίμ στις φυλακές, είναι διάτρητη από κάθε άποψη, τόσο νομική, όσο βεβαίως και ηθική (και μάλιστα εν μέσω των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης).

Πράγματι, φίλοι μου, θα πρέπει να ζει κανείς εκτός πραγματικότητας και μάλιστα Ελληνικής, για να μη βλέπει ότι…

Αλλ’ ας αφήσουμε τώρα το νομικό κεφάλαιο της όλης υποθέσεως, που άλλωστε, αργά ή γρήγορα η αλήθεια θ’ αποκαλυφθεί πανηγυρικά, διότι, ως γνωστόν, «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον». Ας αφήσουμε τις υποθέσεις και τα δημοσιογραφικά σενάρια που δίνουν και παίρνουν (αποδεικνύοντας στην πράξη ότι υφίσταται δικαιοσύνη «δύο ταχυτήτων»), ας ξεφύγουμε από τα «μυστικά του Βάλτου» και ας περάσουμε έστω και για λίγο να δούμε το θέμα του διωγμού από μια συγκεκριμένη του πτυχή.

Πρόκειται για την συκοφαντία και τον διωγμό με όλα του τα παρεπόμενα…

Όντως, το να βρίσκεται ένας πνευματικός, και μάλιστα καθηγούμενος της περιωπής του Γέροντος Εφραίμ στην θέση του κατηγορουμένου, και μάλιστα στις φυλακές, τούτο, πλην των άλλων δηλώνει τα πνευματικά ύψη του ανδρός, τα οποία και επιτρέπουν το συγκεκριμένο είδος αυτού του μεγάλου πειρασμού.

Η Πατρολογία και τα Συναξάρια που περιγράφουν τους ποικίλους διωγμούς των αυθεντικών Πατέρων, τα Γεροντικά και κυρίως τα Φιλοκαλικά κείμενα και γενικώς ειπείν οι πνευματικοί θησαυροί της Ορθοδόξου ασκητικής βιοτής που αναλύουν τις διαβαθμίσεις των πειρασμών και ιδίως της συκοφαντίας και των διωγμών, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ότι, δηλαδή, δεν είναι για τον καθένα αυτού του είδους οι περιπέτειες και αυτοί οι ειδικοί πειρασμοί.

Να δούμε τώρα το επίμαχο θέμα των συγκεκριμένων αγωνισμάτων μέσα από τον αψευδή λόγο του Θεού;

Ως ουράνιος μετεωρίτης, προβάλλει μπροστά στα μάτια μας, ο παρηγορητικός λόγος του Αγίου Πνεύματος που σημειώνεται με την γραφίδα του μεγάλου συκοφαντούμενου από τους Εβραίους, του Αποστόλου των Εθνών, Παύλου: «Πειρασμός υμάς ούκ είληφεν ει μή ανθρώπινος. Πιστός δε ο Θεός, ός ούκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ό δύνασθε, αλλά ποιήσει συν τω περασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι υμάς υπενεγκείν» (Α΄ Κορ. Ι΄, 13). Δηλ: Δεν σας έχει καταλάβει δοκιμασία, ει μή ανάλογη προς τις ανθρώπινες δυνάμεις. Ο δε Θεός είναι εύσπλαγχνος και δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε παραπάνω από τις δυνάμεις σας, αλλά μαζί με την δοκιμασία θα δώσει και τη διέξοδο, ώστε να δύνασθε να υποφέρετε.

Αλλά και πόσο συμβάλλει, ώστε να αναπτερώνεται το ηθικόν του αγωνιστού, ο λόγος του δεδιωγμένου ένεκεν δικαιοσύνης (και ένεκα ψευδαδέλφων…), Ιερού Χρυσοστόμου: «Εαυτόν μη αδικούντα, ουδείς παραβλάψαι δύναται».

Πάντως, το μόνο βέβαιο στην όλη υπόθεση είναι ότι, όπως μέχρι τώρα, ο Γέροντας Εφραίμ με την ευλογημένη του συνοδεία, αποτελούσε φωτεινό παράδειγμα για πλείστα όσα θέματα που σχετίζονται άμεσα με τον Αγιορείτικο μοναχισμό, αλλά και με αυτή την εσωτερική και βεβαίως εξωτερική Ιεραποστολή της Εκκλησίας μας, έτσι και τώρα, η καθαρώς πνευματική αντιμετώπιση του όλου θέματος, από τον ίδιο τον Γέροντα, θα αποτελεί παράδειγμα αντιμετωπίσεως, αναλόγων πειρασμών, τόσο από πνευματικούς ταγούς που διακονούν σε ποικίλους τομείς την Εκκλησία και το Έθνος, όσο και από λαϊκούς ορθοδόξους Χριστιανούς, και βεβαίως από μοναχούς.

Όσο δε και αν φαίνεται ακραία η άποψις (περί συκοφαντιών και διωγμού) που σημειώσαμε, (μακάρι να μην επιβεβαιωθούμε), εφεξής, θα βλέπουμε τέτοιου είδους κατασκευασμένες υποθέσεις, να κάνουν την εμφάνισή τους από τους δίαυλους των Μ.Μ.Ε. Δηλ: των Μέσων Μαζικής Εξαχρειώσεως…

Φυσικά ο σκοπός του σχεδίου αυτού είναι, όπως όλοι κατανοούμε, να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του λαού μας στον Ορθόδοξο Κλήρο, στον μοναχισμό και δη τον Αγιορείτικο μοναχισμό, και ο απώτερος στόχος είναι να επέλθει η διάσπαση μεταξύ Ελληνικού Έθνους και Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό τελικώς είναι ο αισχρός πόθος όλων των αντιχρίστων δυνάμεων…

Χρειάζεται άραγε να τονιστεί ότι τα παραρτήματα του Άδου ματαιοπονούν; Αυτό το γνωρίζουμε όχι μόνο εμείς οι πιστοί, αλλά και αυτά τα ταλαίπωρα θύματα, δηλ. οι γενίτσαροι της Ρωμιοσύνης, αφού, όπως ομολογούν σε στιγμές ειλικρινείας και σε περιόδους ανανήψεως, στο πίσω μέρος του μυαλού τους βρίσκονται πάντοτε οι φράσεις του «Λευκού Ιππέως της Αποκαλύψεως», δηλ. του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τον Σαούλ: «Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. Απ. ΚΣΤ΄ 14).

Και φυσικά, έτι άπαξ η Ιστορία θα αντιγράψει τις σελίδες της, εξευτελίζοντας μεν τους διώκτες και τους αντιχρίστους των «ποικίλων στοών», δικαιώνοντας δε και αποκαθιστώντας τους δεδιωγμένους ένεκεν Ορθοδοξίας και Ελληνισμού…

Θα αποτελούσε όμως μεγάλη παράλειψη, εάν δεν στρέφαμε έστω και για λίγο την γραφίδα μας, στην ευλογημένη και πολυμελή, φιλτάτη μας αδελφότητα της δοκιμαζομένης νυν, Μεγίστης Ιεράς Μονής του Βατοπαιδίου. Ό,τι βεβαίως κι αν γραφεί, δεν θα μπορέσει ποτέ να περιγράψει αφ’ ενός την θλίψη των Πατέρων για τον άδικο διωγμό του Γέροντός τους, αφ’ ετέρου δε την μυστική πνευματική χαρά στα βάθη των καρδιών, εξ’ αιτίας των πνευματικών δώρων που έπονται από την Έφορον του Αγίου Όρους Κυρίαν Θεοτόκον, ακριβώς λόγω του μεγάλου και εν εξελίξει αυτού πειρασμού.

Μόνο όσοι αξιώθηκαν να ζήσουν παρόμοιες καταστάσεις, δύνανται κάπως να αισθανθούν τον πόνο, την συντριβή, αλλά και την γλυκιά Ελπίδα. Την Ελπίδα της Αναστάσεως που νομοτελειακώς έρχεται μετά τον Σταυρό.΄

Και κάτι ακόμα. Μόνο όσοι έζησαν παρόμοιες περιπτώσεις βιώνουν καρδιακά την Ευαγγελική προτροπή: «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς» (Ματθ, Ε΄ 44). Δηλ: «Ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σ’ όσους σας καταρώνται, να ευεργετείτε όσους σας μισούν, και να προσεύχεσθε για όσους σας συμπεριφέρονται κακώς και σας διώκουν» (διότι οι ταλαίπωροι διώκτες είναι το ολιγότερον δυστυχισμένοι…)

Μόνο οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης και αληθείας, Ορθοδοξίας και Ελληνικού Έθνους και γενικώς Ελληνοχριστιανικών Ιδεωδών, με παρηγορητικά δάκρυα, εκφέρουν την αίτηση του Αποδείπνου: «Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς».

Είμαστε δε βέβαιοι, ότι κατ’ αναλογίαν, οι Πατέρες της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, στην περιπέτειά τους αυτή, θα αισθάνονται τον πόνο αλλά και την άνωθεν παρηγορίαν που εβίωναν οι Στουδίτες Πατέρες, στην Βυζαντινή μας Αυτοκρατορία, όταν οι άρχοντες του καιρού εκείνου, έσυραν στην μεγάλη περιπέτειά του τον πρόμαχο του Ορθοδόξου Δόγματος και του Ευαγγελικού Ήθους, τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη!

Αλλά, κουράγιο πατέρες και αδελφοί.

Τα μαύρα σύννεφα δεν θα μπορέσουν να καλύψουν για πάντα τον λάμποντα Ήλιο.

Ας κοάζουν οι βάτραχοι των θρασύδειλων και ζοφερών δυνάμεων.

Υπομονή και θάρρος, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, σύμφωνα με τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο: «Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον υμών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενί λειπόμενοι» (Ιακ. Α΄ 2)

Δεν έχουμε, παρά να ευχηθούμε εκ μέσης καρδίας.

• Η Κυρία Θεοτόκος, της οποίας η Αγία Ζώνη και θαυματουργές εικόνες της διαφυλάσσονται στην Αυτοκρατορική Μονή, να χαρίζει υπομονή στην όλη αδελφότητα και ταχεία έκβαση στην υπόθεση. Τούτο δε είναι και το μόνο βέβαιον.

• Να δώσει γνήσια μετάνοια τόσο στους ηθικούς αυτουργούς… όσο και στα εκτελεστικά όργανα του διωγμού (διότι ας μη λησμονούν ποτέ ότι υπάρχουν και οι λεγόμενοι πνευματικοί νόμοι, οι οποίοι θάττον ή βράδιον θα λειτουργήσουν προς παραδειγματισμόν).

• Τέλος δε, να ευχηθούμε, μετά την περιπέτεια, όλοι μαζί, κλήρος και λαός του Θεού, με ευγνώμονες καρδιές και «ως φωνή υδάτων πολλών» (Αποκ. Α΄ 15), να ψάλλουμε πανηγυρικά τον παιάνα της Δοξολογίας μας στον Εν Τριάδι Θεόν.

• «Κύριε...δια τούς λόγους των χειλέων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς».

(Ψαλμοί 16 4).

Με την εν Χριστώ αγάπη, Ελληνορθόδοξους χαιρετισμούς και ευχές για τις Άγιες Ημέρες,

Από την ακριτική Κόνιτσα,

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.com/2011/12/blog-post_9272.html

***

Άγιε Πέτρας, η Μητέρα Εκκλησία δεν χτυπά τα παιδιά της!

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Διαβάσαμε πολλές απόψεις και σχόλια για την προφυλάκιση του Γέροντα Εφραίμ.

Άλλες επώνυμες και άλλες ανώνυμες. Άλλες υπέρ του και άλλες όχι. Μόνο μία (επώνυμη) άποψη δεν θελήσαμε να δημοσιεύσουμε, καίτοι την λάβαμε ουκ ολίγες φορές στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

Εκείνη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας κ. Νεκταρίου. Όχι γιατί δεν μας εκφράζει.

Καθένας έχει το θάρρος της γνώμης του. Οιοσδήποτε μπορεί να έχει την άποψή του. Και σε κάθε περίπτωση, κάθε γνώμη, κάθε θέση, πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Ακόμη κι αν τα ψήγματα αλήθειας, κατά τη δική μας ταπεινή γνώμη, σε αυτό το άρθρο είναι απειροελάχιστα.

Το άρθρο του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Πέτρας κ. Νεκταρίου, παρότι κυκλοφόρησε ευρύτατα στα blogs και site, δεν το δημοσιεύσαμε για έναν και μόνον λόγο: γιατί ξέρουμε καλά πως σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κινείται σε ένα πνεύμα αλλοπρόσαλλα διαφορετικό και σίγουρα μη χριστιανικό.

Ένας Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου χρησιμοποιεί τόσο φαρμακερές λέξεις για έναν «αδελφό» του, που ίσως δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ ένας φανατισμένος αλλόθρησκος για έναν Χριστιανό.

Ο Σεβασμιώτατος φαίνεται πως κινείται σε μία πολύ διαφορετική οδό από εκείνη που επιτάσσει το χριστιανικό πνεύμα, "μη προ καιρού κρίνετε, έως αν έλθει ο Κύριος" λέει ο Απόστολος.

Δίνοντας ένα στίγμα που σε καμία περίπτωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει υπονοήσει στο ελάχιστο.

Δηλητήριο σε κάθε αποτύπωμα που αφήνει η -ζαλισμένη από την αγωνία να ψέξει και να περιγράψει με τον χειρότερο τρόπο - γραφίδα του.

Εικασίες που και οι πιο δριμύτατοι κατήγοροι του Εφραίμ δεν του έχουν αποδώσει. Όπως για τα περί off shore και προσωπικούς λογαριασμούς.

Όταν όλοι ξέρουν πως ο Εφραίμ ό,τι έκανε το έκανε για την ιστορική Μονή Βατοπεδίου.

Πολλοί κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσωπικά τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας κ. Βαρθολομαίο, γιατί σιωπά στην υπόθεση του Βατοπεδίου και στην προφυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ.

Είμαστε ελάχιστοι για να κρίνουμε. Αλλά με την ελάχιστη εμπειρία μας, ίσως καταλαβαίνουμε τον λόγο.

Η Μητέρα Εκκλησία δεν βιάζεται. Η Μητέρα Εκκλησία δεν χτυπά τα παιδιά της. Ακόμη και αν κάνουν (ή τους αποδίδουν ότι κάνουν) τα μεγαλύτερα σφάλματα.

Η Μητέρα Εκκλησία αγκαλιάζει στοργικά τα παιδιά της.

Η σιωπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριάρχη, τούτες τις κρίσιμες ώρες για τον Ηγούμενο Εφραίμ, προσφέρει απεριόριστη βοήθεια.

Στέλνει μηνύματα σε πολλούς. Σε εχθρούς και «αδελφούς» του που βιάστηκαν να τον καταδικάσουν. Να τον οδηγήσουν στην αγχόνη του ευτελισμού και της απαξίωσης.

Το χριστιανικό δεν είναι να χτυπούμε τον άλλο. Κυρίως όταν είναι πεσμένος χάμω Σεβασμιώτατε…

Που είναι η αδελφική σας αγάπη; Ποιο χάρισμα έχετε εσείς που διαγνώσατε αμέσως την ενοχή του Ηγουμένου Εφραίμ;

Γιατί δεν καλείτε στο δρόμο της σωφροσύνης τους δεκάδες Ιεράρχες που βγαίνουν και υπερασπίζονται τον Ηγούμενο;

Κάθε σας λέξη ηχεί σαν εκείνες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι φανατισμένοι αιμοδιψείς φωνασκούντες στην αδηφάγο τηλεοπτική αρένα, που εκ των προτέρων έχει ρίξει στην πυρά τον «ηγούμενο – επιχειρηματία».

Ένας αρχιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποκαλεί ευθέως ως «μεγαλομανή», «ανασφαλή», «με το σύνδρομο του νεόπλουτου», «που αναμιγνύει επικίνδυνα την πνευματικότητα και την επιχειρηματικότητα», «που μετεωρίστηκε ο νους του» και κινείται «υπερπολυτελώς και ζει εκκοσμικευμένα».

Αν εσείς, ο πνευματικός πατέρας, με αυτά τα λόγια στηρίζετε τον Γέροντα Εφραίμ τότε οι εχθροί της Ορθοδοξίας, του Αγίου Όρους, ποια λόγια τους μένει να χρησιμοποιήσουν;

Μπορεί να είναι όλα αυτά που λέτε. Κι ακόμη περισσότερα. Όμως ποιο πνευματικό παράδειγμα δίνετε στους χιλιάδες που διαβάζουν την υπόθεση, εσείς που πρώτος δείχνετε τον, κατά τη γνώμη σας, βέβαιο αμαρτωλό;

Η Μητέρα Εκκλησία Σεβασμιώτατε, ξέρει πότε και πώς και αν πρέπει να μιλήσει. Και ξέρει να αγκαλιάσει το παιδί της, με αυτή τη μητρική στοργή που τη διακρίνει, όταν αυτό παρεκκλίνει της πορείας του.

Δεν τιμωρεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εμείς έτσι πιστεύουμε. Παρεκτός κι αν εσείς Σεβασμιώτατε έχετε άλλη γνώμη γι’ αυτό.

Με αυτή τη λογική δεν δημοσιεύσαμε το κείμενό σας. Γιατί, με όλο το θάρρος, δεν δικαιούται ένας ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου να χρησιμοποιεί τέτοιες λέξεις, να βγάζει τέτοιο μένος για τον «φίλο που προασπίζει ευκαίρως ακαίρως», όταν η ίδια η Μητέρα Εκκλησία έχει επιλέξει για την ίδια υπόθεση τη σιωπή.

Η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σίγουρα δεν έχει την ανάγκη κανενός από εμάς για να την υπερασπιστεί, ούτε μεγαλόσχημων κληρικών, πολλώ δε μάλλον κάποιων λαϊκών, όπως και η ταπεινότητά μου.

Όμως έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και θα την εκφράζουμε.

Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένας αντίλογος σε κάθε άποψη που προκαλεί κρότο. Γιατί μετά τον κρότο και την λάμψη ακολουθεί το απόλυτο σκοτάδι και η σιωπή.

Και ποτέ το σκοτάδι δεν έδειξε το δρόμο για την αλήθεια.

ΥΓ. Γράφετε στο άρθρο σας ότι ελπίζετε η Παναγία να συνετίσει τον Ηγούμενο Εφραίμ και «να βάλει τα πράγματα σε τάξη για τις εξυπνάδες του».

Εμείς ελπίζουμε η Παναγία να κρατήσει τους αρχιερείς μακριά από τα μικρά, τα ανθρώπινα και ταπεινά.

Ο πειρασμός της αντιζηλίας και της χαιρεκακίας δεν αρμόζει σε κληρικούς.

Πηγή: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10447:2011-12-30-22-53-06&catid=13

***

"Συμπαραστεκόμαστε στο Γέροντά μας"

Ανακοίνωση Συνδέσμου "ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Κύπρου"

Οι άγιες ημέρες των Χριστουγέννων είναι αφορμή να αφήσουμε να γεννηθεί μέσα μας το θείο Βρέφος της Βηθλεέμ και να δώσουμε αγάπη στους πονεμένους συνανθρώπους μας και μάλιστα στα μικρά και άπορα και ορφανά παιδιά, όπως κάνουν αρκετοί στη Κύπρο βοηθώντας τα παιδιά της Αφρικής.

Ένας πνευματικός γίγαντας που πουθενά δεν φαίνεται και πάντοτε στηρίζει αυτή την προσπάθεια είναι κι ο Πανοσιολογιώτατος Γέροντας μας άγιος Καθηγούμενος της ιστορικής ιεράς Μονής Βατοπεδίου π. Εφραίμ. Γι’ αυτό η πρωτάκουστη αυθαίρετη απόφαση να καταδικαστεί σε φυλάκιση πριν να δικασθεί και άδικη είναι και απαράδεκτη. Αυτά πουθενά δεν γίνονται, και μάλιστα ανήμερα την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα αυτοί που λεηλάτησαν την Ελλάδα και κατέκλεψαν τα πάντα, με ένα αυθαίρετο νόμο της παραγραφής, διαγραφής όπως τον λένε, ενώ αποδεικνύονται ένοχοι απάτης και εγληματικής κλοπής, αθωόνονται πριν να παραπεφθούν σε Δικαστήριο. Κι ο άγιος Γέροντας που έπεσε θύμα εκμεταλλεύσεως των διεφθαρμένων πολιτικών κι αθώος ακόμη πριν να παραπεφθεί σε οποιονδήποτε δικαστήριο καταδικάζεται σε φυλάκιση, όπως έκανε ο Ηρώδης με τον άγιο Ιωάννη το Πρόδρομο με τις προτροπές μιας Σαλώμης, επειδή του έλεγε ότι δεν επιτρέπεται να κοιμάται με την γυναίκα του αδελφού του. Με αυθαίρετο τρόπο δυό άγριοι γιγαντώσωμοι άγριοι φρουροί, χωρίς καμμιά δίκη του έκοψαν το κεφάλι και το πρόσφεραν στην Σαλώμη της εποχής εκείνης. Δυστυχώς φαίνεται ότι πολλές φορές αν σιωπήσουμε αυτή η Ιστορία μπορεί να επαναληφθεί και σήμερα με τη Σαλώμη της εποχής μας, την αμαρτωλή και διεφθαρμένη κοινωνία μας. Το ίδιο κι η διεφθαρμένη Αθήνα της εποχής εκείνης κατεδίκασε το Σωκράτη με την κατηγορία ότι διέφθειρε τους νέους και του πότισαν το κώνειον.

Ο Σύλλογος μας και τα Μέλη μας εκφράζουμε πλήρη συμπαράσταση στον Πανοσιολογιώτατο Γέροντα μας προσευχόμενοι στο Θεό για την ενίσχυσή του. Η δικαίωση του είναι και δική μας δικαίωση. Ουδείς είναι εναντίον της εκδίκασης των κατηγοριών εναντίον του, πρώτος ο Γέροντας το ζήτησε. Η φυλάκιση όμως πριν το Δικαστήριο να συνεδριάσει επί της ουσίας είναι απαράδεκτη. Η Ρωσία έχει δίκαιο και στηρίζουμε την επίσημη στήριξη της προς τον Άγιο Γέροντα.

Όσο γι’ αυτούς που χλευάζουν με τη δοκιμασία του άγιου Γέροντα και θέλουν μ’ αυτό το τρόπο να συμμετέχουν στο ξέφρενο κι ανήθικο χορό της Σαλώμης, απλώς εκθέτους τους εαυτούς τους ανεπανόρθωτα ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Ενώνουμε όλοι μας τις προσευχές μας για τη σύντομη δικαίωση του άγιου Γέροντα μας και καλούμε δημόσια τις τέσσερις εξουσίες στην Ελλάδα, Εκτελεστική (Κυβέρνηση), Νομοθετική (Βουλή των Ελλήνων), Δικαστική, και τα ΜΜΕ και τη κοινή γνώμη να συνειδητοποιήσουν τις μεγάλες τους εθνικές ευθύνες για τις απατεωνιές και τις εγκληματικές κλοπές του δημοσίου που οδήγησαν την Ελλάδα μας σ’ αυτή την κατάσταση που μας κάνουν όλους να ντρεπόμαστε. Της Ελλάδας της αξίζει μια καλύτερη θέση μέσα στην σύγχρονη Ιστορία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον υψηλό πνευματικό της ρόλο με την Ορθοδοξία της και το Πολιτισμό της να συμβάλει στα αδιέξοδα της Ευρώπης και της Παγκόσμιας κοινωνίας.

Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων, ατόμων, λαών και χωρών κι η απουσία στενώτερης συνεργασίας ανάμεσα μας και των Ηγεσιών των χωρών του κόσμου. Αυτό το ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα αναδεικνύοντας τις υγιείς της δυνάμεις κι όχι καταδικάζοντας σε φυλάκιση εκείνους που μας κάνουν υπερήφανους χωρίς κανένα δικαστήριο. Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για την άμεση αποφυλάκιση του Γέροντα μας και ταυτόχρονα την άμεση παραπομπή όλων των πολιτικών λοποδυτών στο Δικαστήριο για την επιστροφή των κλεμμένων του Δημοσίου στο Κράτος. Εφαρμογή του πόθεν έσχες για όλους και εφαρμογή της συμφωνίας με την Ελβετία για να πληρώσουν φόρους 300.000 ευρώ για κάθε εκατομμύριο που έβγαλαν παράνομα οι κλέφτες στην Ελβετία.

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=7946

***

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Φυσικά εμείς διαφωνούμε, παρότι αναγνωρίζουμε κάποιους από τους λόγους που επικαλείται ο αρθρογράφος:

Εγράφησαν και θα γραφούν πολλά επικριτικά σχόλια για την εκκωφαντική σιωπή του Φαναρίου (και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών) στην υπόθεση της παράνομης σύλληψης του Γέροντα Εφραίμ μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που κατά πάσα πιθανότητα ελήφθη έπειτα από κυβερνητική παρέμβαση στην δικαιοσύνη και πολιτικό επηρεασμό των δικαστών. Ενώ η κριτική φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι δικαιολογημένη, αδικεί το Φανάρι και το γεγονός ότι η Μεγάλη Εκκλησία παραμένει εν αιχμαλωσία. Το θέμα είναι μεγάλο και δεν μπορεί να αναλυθεί σε ένα σύντομο άρθρο. Όμως, θα προσπαθήσω να εξηγήσω και να δικαιολογήσω την πράγματι εκκωφαντική σιωπή του Φαναρίου (η περίπτωση της εξίσου προκλητικής σιωπής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών όμως είναι διαφορετική).

Έχει εξηγηθεί ότι η σύλληψη του Γέροντα Εφραιμ έγινε με τρόπο που παραβιάζει τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, το Σύνταγμα της Χώρας και διεθνείς συνθήκες, και ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών είναι νόμω αβάσιμο και αναιτιολόγητο, παραβιάζει δε όχι μόνο διεθνείς συνθήκες που προστατεύουν το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας αλλά και την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχη αφού ελέγχει τον Γέροντα Εφραίμ για πνευματικά θέματα όπως το μοναχικό πολίτευμα και η πνευματική αποστολή του.

Όμως δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό ότι το Φανάρι εξαρτάται οικονομικά και πολιτικά από την ελληνική κυβέρνηση. Μπορεί κανείς να περιμένει από το Φανάρι να διακινδυνεύσει την ύπαρξη του για τον Γέροντα Εφραίμ, την Μονή Βατοπαιδίου και το Άγιον Όρος, επικρίνοντας την ελληνική δικαιοσύνη η επικαλούμενο την διεθνή ευθύνη του ελληνικού Κράτους που προκύπτει από την παραβίαση διεθνών συνθηκών;

Επίσης δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό ότι το Φανάρι έχει εξαρτήσει μια σειρά από ζωτικά θέματα του (όπως την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης) από την πολιτική των Η.Π.Α.. Είναι δε γνωστή η θεωρία του μακαριστού Πατριάρχη Αθηναγόρα για την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής ως οικονομικής βακτηρίας του Φαναρίου. Έχει επίσης γραφεί ότι το Βατοπαίδι είναι μέρος σχεδίου Παπανδρέου-Αμερικανών για να έλθει στην εξουσία ο Παπανδρέου («Ακρόπολη» και «Romfea.gr», 24.06.2011). Μπορεί κανείς να απαιτήσει από το Φανάρι να τα βάλει με την Αμερική και να διακινδυνεύσει όλα αυτά τα ζωτικά θέματα του για τον Γέροντα Εφραίμ, την Μονή Βατοπαιδίου και το Άγιον Όρος, μάλιστα καθ’ ον χρόνον ο Γέροντας Εφραιμ προσεγγίζει την Ρωσία και προκαλεί το μένος των Αμερικανών και των φίλων τους (οι οποίοι, όπως φαίνεται, με το σχέδιο «Πυθία» - βλ. «Επίκαιρα», 16.06.2011-ξεφορτώθηκαν τον Καραμανλή);

Έξαλλου, Μητροπολίτες του κλίματος του Φαναρίου, όπως ο Προικονήσου Ιωσήφ, έχουν ήδη εκφράσει την στήριξη τους στον Γέροντα, στην Μονή Βατοπαιδίου και στο Άγιον Όρος. Και πρέπει να θεωρείται πλέον η βέβαιο ότι το Φανάρι θα προσφέρει, παρασκηνιακά εν ανάγκη, βοήθεια στην κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορεί βέβαια να εμφανιστεί να επεμβαίνει στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης. Και, αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει αυτό που πρέπει για να διασώσει το κύρος της δικαιοσύνης, είναι πολύ πιθανό ο Γέροντας να ελευθερωθεί και να αναμένει την δίκαιη κρίση των δικαστών εάν και όταν έλθει η υπόθεση στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου.

Νομίζω ότι δεν ισχύουν τα ίδια για την σιωπή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αν και βρίσκεται στην «μπούκα του κανονιού» των εχθρών της Εκκλησίας σε μερίδα της κυβέρνησης και του Λαού, δεν είναι εν αιχμαλωσία (εκτός αν έχει αυτό-αιχμαλωτιστεί …). Αλλά δεν νομιμοποιούμαι να υποδείξω στην Ιεραρχία το καθήκον της. Απλά θα υπενθυμίσω ότι μετά το Άγιον Όρος, σειρά έχει η Εκκλησία της Ελλάδος, ό,τι και αν κάνει. Και θα εκφράσω την ευχή ότι ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος και οι περί αυτόν Ιερά Σύνοδος θα το κατανοήσει αυτό και ότι τελικά ο πιστός λαός δεν θα ακολουθήσει την Ιεραρχία που προτιμά να επισκέπτεται το Μαξίμου αντί του Κορυδαλλού.

Νικηφόρος Φωκάς

Πηγή: http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2011/12/blog-post_8966.html

***

Απάντηση του Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου

σε επικριτές των απόψεών του

Πρίν λίγες μέρες ἀπό τοπικό ραδοφωνικό σταθμός τῆς Σιάτιστας ὁ κ. Παναγιώτης Πλιάτσος σχολίασε τό κείμενο μου πού ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο. Προφανῶς ἀπό τή στιγμή πού ἀναρτᾶται εἶναι ἐκτεθιμένο στήν κριτική ἀλλά ὄχι στήν κακοήθεια. Πίστευα βέβαια ὅτι ἡ δημοσιογραφική δεοντολογία θά ἐπέβαλε τήν ἐνημέρωση μου γιά νά διατυπώσω καί ἐγώ τήν ἄποψή μου καί πρό παντός νά ἀπαντήσω στίς ἀπορίες τοῦ κ. Πλιάτσου. Πολύ περισσότερο ὅταν ἡ μετάδοση ἔγινε καί γιά δεύτερη ἡμέρα Τό θεωρῶ καί δημοσιογαφικό ἀτόπημα καί κακοήθεια, ἀλλά τό προσπερνῶ.

Κατ’ ἀρχήν χαίρομαι πού ὁ κ. Πλιάτσος δέν συμφωνεῖ μαζί μου. Θά προβληματιζόμουνα ἄν συμφωνοῦσε. Παριστάνοντας καί αὐτοβαπτιζόμενος ὡς «προοδευτικός» θεωρεῖ ἱερό του χρέος νά ἀντιπαρατίθεται σέ ὅ,τι λέγουν οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας καί νά εἰρωνεύεται ὅσους ἐκδηλώνουν σεβασμό πρός αὐτήν. Προσωπικά αὐτή τή συμπεριφορά ἐγώ τή θεωρῶ σκοταδισμό, ἀλλά αὐτό ἀφορᾶ ἐμένα.

Ὅταν ἔγραψα τό κείμενο ἤμουν ἀπολύτως βέβαιος ὅτι κάποιοι θα τό χαρακτήριζαν παραλήρημα καί νά πού δικαιώθηκα. Μιά λαϊκή παροιμία λέγει: «ἀπορία ψάλτου βήξ». Ὅταν δηλαδή ὁ ψάλτης δέν ξέρει νά ψάλλει τό τροπάριο, ἀρχίζει νά βήχει. Θα πῶ μόνο αὐτό πού μοῦ εἶπε ὁ πρῶτος πού μέ ἐνημέρωσε γιά τήν ἐκπομπή. «Ἐπί τῆς οὐσίας τῶν γραφομένων σας δέν εἶπε ἀπολύτως τίποτα» καί αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Γιά τήν οὐσία ὅμως τῶν λεγομένων μου θά ἀφήσω τούς ἀνθρώπους, ἁπλούς καί ἄγνωστους, ἐπώνυμους καί μορφωμένους πού μέ σταματοῦν στό δρόμο γιά νά μοῦ ποῦν «σᾶς καμαρώνουμε… συνεχῖστε» γιά νά σταθῶ στό λόγο ἑνός νέου ἀνθρώπου μοῦ μέ πῆρε στό τηλέφωνο γιά νά μοῦ πεῖ ἐπί λέξει: «Μόλις διάβασα τό κείμενο σας καί ἔχω μείνει κατάπληκτος. Δέν ἔχω ἀκούσει πιό καθαρό λόγο, καί πιό καθαρή περιγραφή τῆς κατάστασης ἀπό τό κείμενό σας». Ὁ κάθε νοήμων ἀναγνώστης εἶναι σέ θέσει νά καταλάβει ποιός παραληρεῖ. Καταλαβαίνω τόν κ. Πλιάτσο, πρέπει νά ὑπερασπιστεῖ τό χῶρο στόν ὁποῖο κινεῖται.

Πιστεύοντας στή συνέχεια ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι καί δημοσιογραφική «ἀλεποῦ» νόμισε ὅτι ἔπιασε τό …. κοτόπουλο. Σχολιάζοντας στό κείμενο μου ἐκεῖνο πού ἀναφέρεται στήν ἀνατροπή αὐτοῦ τοῦ κατεστημένου πού κατέστρεψε τόν τόπο μας σημειώνει: «ὡς ἄλλος ….ἀρχηγός πολιτικοῦ κόμματος». Δέν κατάλαβε ὅτι ἐξετέθει. Ὅτι φανέρωσε τήν νοοτροπία πού εἶναι ἴδια μέ τη νοοτροπία τῶν πολιτικῶν κομμάτων νά θεωροῦν αὐτόν τόν τόπο «ἰδιοκτησία» τους, νοοτροπία πού ὁδήγησε στή συμφορά. Ὥστε ἐκτός ἀπό τά πολιτικά κόμματα οἱ πολίτες δέν ἔχουν ἄποψη δέν ἔχουν γνώμη; Ἤ μήπως ἐμεῖς δέν εἴμαστε πολίτες αὐτῆς χώρας, ἤ μήπως εἴμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ἤ μήπως μᾶς κάνουν τή χάρη νά μᾶς φιλοξενοῦν οἱ «ἰδιοκτῆτες» αὐτῆς τῆς χώρας. Γιά νά τοῦ λύσω τήν ἀπορία καί νά διαλύσω τό μυστήριο. Τήν ἀνατροπή δέν θά τήν φέρει κανένα πολιτικό κόμμα. Θά τήν φέρει ὁ ἴδιος ὁ λαός, ἀπό τήν τόση καταπίεση καί τήν τόση ἀφαίμαξη πού ὑφίσταται. Ζεῖ ὁ κ. Πλιάτσος σέ αὐτή τήν κοινωνία; Ἀλλά δέν κατέφυγε κανείς στήν δική του πόρτα. Οἱ δημοσιογάφοι χρησιμοποιοῦν τά προβλήματα τοῦ λαοῦ γιά βγάζουν τό ψωμάκι τους. Ἐμεῖς εἴμαστε κοντά τους ὄχι μόνο γιά νά ἀκοῦμε, ἀλλά καί νά ἀντιμετωπίζουμε τά προβήματα τους στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ. Θα χαιρόμουνα ἄν μάθαινα ὅτι ὁ κ. Πλιάτσος ἔκανε ἕνα προσωπικό δάνειο γιά νά βοηθήσει ἕνα συνάνθωπο του. Κάποιοι ἀπό τούς ἱερεῖς μας τό ἔκαναν.

Οἱ μύδροι πού ἐξαπολύω δέν ὀφείλονται στήν προφυλάκιση τοῦ Ἐφραίμ. Ἔχω τοποθετηθεῖ πρό πολλοῦ καί ραδιοφωνικός γι’αὐτή τήν ὑπόθεση. Τούς μύδρους γιά τη σημερινή κατάσταση τούς ἔχω ἐξαπολύσει πολύ νωρίτερα. Στήν εἰσήγησή μου στήν Ἱεραρχία τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2010, καί στό κείμενο ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ πού καί τότε ἐτάραξε τό κατεστημένο. Γιά τόν Ἐφραίμ ἕνα καί μόνο. Εἶναι ντροπή γιά τη Δικαιοσύνη νά προφυλακίζει αὐτόν πού χαρακτηρίζει ἠθικό αὐτουργό καί νά .ἔχει τούς φυσικούς αὐτουργούς ἐλεύθερους, ἀσύδοτους γιά νά μποροῦν νά ἐκβιάζουν ἀκόμη καί τή δικαιοσύνη. Κάποιες παραιτήσεις εἰσαγγελέων συνέβησαν αὐτές τίς ἡμέρες, ἄν πήρατε εἴδηση. Ναί, ἔχω τό θάρρος καί τό λέω, μιά τέτοια δικαιοσύνη πού δέν προφυλάκισε κανένα ἀπό τούς πρωταγωνιστές ὅλων τῶν μεγάλων σκανδάλων ΔΕΝ τήν ἐμπιστεύομαι. Δέν εἶμαι ἐγώ νομικός, ἀλλά δέν μοῦ ἀπέλειπε ὁ κοινός νοῦς. Ὅταν διαπρεπεῖς νομικοί τονίζουν ξεκάθαρα καί ἄσχετα ἀπό τήν ἐνοχή ἤ ὄχι τοῦ Ἡγουμένου ὅτι οὐδεμία ἀπό τίς προβλεπόμες ἀπό τό νόμο προϋποθέσεις συντρέχουν γιά τήν προφυλάκιση του, τότε δικαιοῦμαι νά ἀπορῶ. Ὁ κ. Πλιάτσος βέβαια δέν ἀπορεῖ γιατί στόχος του εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Τό δίκαιη ἤ ἄδικη δέν τόν ἀφορᾶ, ἀρκεῖ πού ἡ ἀπόφαση στρώνει βούτυρο στό ψωμί του.

Παρόλο πού ὁ κ. Πλιάτσος ἄκουσα ὅτι εἶναι φιλόλογος δέν προσέχει αὐτό πού διαβάζει. Διαβάζει ὄχι τί γράφει τό κείμενο, ἀλλά τό τί θα ἐπιθυμοῦσε νά γράφει.

Οἱ ἀπόψεις μου γιά τόν ΣΚΑΪ παραμένουν ἀκέραιες καί στή συνείδηση μου ἀπολύτως τεκμηριωμένες. Δέν ἐπήνεσα τόν ΣΚΑΙ γιατί ἔκανε αὐτές τίς ἐκπομπές. Ἁπλά μετέφερα τήν εἴδηση χωρίς μάλιστα νά τόν ὀνομάσω. Μαθημένος ἐκεῖνος ὄχι νά μεταδίδει ἀντικειμενικά εἰδήσεις ἀλλά νά ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ εἰδήσεις νόμιζε καί πάλι ὅτι ἔπιασε λαυράκι.

Οἱ ἐκπομπές τοῦ ΣΚΑΙ γιά τό εἰκοσιένα εἶναι γεγονός.

Ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Μπαμπινιώτη στό ΣΚΑΙ εἶναι ἐπίσης γεγονός

Οἱ ἐκπομπές τοῦ ΣΚΑΙ γιά τη Μονή Βατοπαιδίου εἶναι ἐπίσης γεγονός.

Δέν εἶπα λοιπόν ὅτι τώρα ὁ ΣΚΑΙ εἶναι καλός. Αὐτό εἶναι ἐφεύρημα τῆς φαντασίας του καί καρπός τῆς ζαλάδας του ἀπό ποῦ νά πιαστεῖ γιά νά κτυπήσει. Ὁ ἐκνευρισμός λοιπόν ἀνήκει σέ ἐκεῖνον γιατί ἐθίγη τό κατεστημένο του. Ὅσο γιά τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, παρά τά λάθη τά δικά μας, τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἡ μόνη πού στέκει κοντά στό λαό. Συνδράμει τήν Πολιτεία ὅταν ζητᾶ τήν βοήθεια της ἀκόμη καί τότε πού μέ τό ἄλλο χέρι της τήν πολεμᾶ. Ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ Ἐκκλησία γιά νά ἀνακουφίζει μέ τό ταπεινό της ἔργο τό λαό οὔτε ἐκεῖνος θα ὑπῆρχε γιατί ὁ λαός θα εἶχε ἐξεγερθεῖ ἀπό τη δυστυχία. Ἄνθρακες λοιπόν ὁ θησαυρός του. Ὅσο γιά μένα ἐναντίον τοῦ ὁποίου τά ἄσφαιρα πυρά του, ἀπωθημένα ἄλλων γεγονότων, ἕνα μόνο θά πῶ. Ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος αὐτῆς Μητροπόλεως καί τότε πού συνώδευε τά ἄρρωστα παιδιά στό ἐξωτερικό καί τότε πού ἤλεγχε μεγάλες ἐπιχειρήσεις γιά ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων καί τότε πού ἔμπαινε ἀνάμεσα στά ΜΑΤ καί στούς ἀπεργούς τοῦ Σκαλιστήρη καί τότε πού ἔγραφε δριμύτατα γιά κείνους πού βασάνιζαν φοιτητές καί τότε πού μέ τό λόγο του στά χρόνια πού ὑπαινίχθηκε χωρίς νά τά ξέρει, προκαλοῦσε τήν ἀπορία τῶν ἀκροατῶν του «μά δέ φοβᾶστε πού μιλᾶτε ἔτσι; στά χρόνια τῆς δικτατορίας ἐννοῶ, ἄραγε εἴχε γεννηθεῖ τότε, στή φωτογραφία του φαίνετε νέος, ἀλλά καί σήμερα πού μιλαω καί γράφω μέ τό τρόπο πού ἐνοχλεῖ, εἶχε καί ἔχει τό ἴδιο κίνητρο, τήν φροντίδα καί τήν ὑπεράσπιση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί μέ τή βοήθειά του θα συνεχίσει νά τό κάνει.

Τέλος ὁ κ. Πλιάτσος δέν χρησιμοποίσε τό κείμενο μου ὡς ἀφορμή διαλόγου, ἀλλά ὡς ἀφορμή ἐπίθεσης, ἴσως γιατί ἐπί τῆς οὐσίας δέν εἶχε νά πεῖ τίποτα.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2011/12/blog-post_6745.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration