Ζωηφόρος

Επιστολή Σπάρτης Ευσταθίου για την φυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Συμπαράσταση του Γλυφάδος στο Γέροντα Εφραίμ,

Επιστολή Σπάρτης Ευσταθίου για την φυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

– Συμπαράσταση του Γλυφάδος στο Γέροντα Εφραίμ


***

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 29ῃ Δεκεμβρίου 2011

Κύριον

Ἰωάννην Τέντεν

Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου

Λ. Ἀλεξάνδρας 121

11510 Ἀθήνας

Ἀξιότιμε κ. Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου,

Ἐπιτρέψατέ μου, μέ τόν πρέποντα σεβασμό στή δικαιοσύνη τῆς Χώρας μας καί μέ ἐκτίμηση στό πρόσωπό σας, νά ἐκφράσω τόν προσωπικό μου πόνο καί νά σᾶς μεταφέρω τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μου τήν ἀγανάκτηση γιά τήν περιπέτεια τήν ὁποία βιώνει στήν τραγικότητά της ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ.

Πῶς εἶναι δυνατό νά φυλακίζεται ἕνας ἔντιμος κληρικός μέ μιά δραστηριότητα ἀξιοθαύμαστη, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά ἐγκληματικές ἐνέργειες ὄχι πού διέπραξε, ἀλλά πού πρόκειται νά διαπράξει;

Στέκει στή λογική ἕνα τέτοιο σκεπτικό; Πῶς εἶναι δυνατό νά ὑπάρχει ὑποψία φυγῆς ἀπό τή Χώρα μας ἑνός ἀνθρώπου πού μόλις πῆγε καί γύρισε ἀπό τή Ρωσία καί ἔδωσε ἐκεῖ τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία του καί πρόβαλλε τό Ἅγιο Ὄρος καί τήν Ἑλλάδα μας; Ἐκτός ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τήν αἰτία γιά τήν ὁποία φυλακίζεται.

Πῶς εἶναι δυνατό ἕναν ἄνθρωπο μέ πνευματικότητα, μέ ἦθος, μέ διάκριση καί μέ φιλομόναχα αἰσθήματα, ὁ ὁποῖος δημιούργησε μιά πολυμελῆ, ἀξιόλογη καί ἀξιοθαύμαστη Μοναχική Ἀδελφότητα σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς ἡ Δικαιοσύνη τῆς Χώρας μας νά τόν χαρακτηρίζει ἐπικίνδυνο καί ὕποπτο φυγῆς, νά τόν συλλαμβάνει στή Μονή του ὡς κακοῦργο καί νά τόν ὁδηγεῖ στόν Κορυδαλλό ὡς ἔνοχο ἐγκληματικῶν πράξεων;

Τί κρῖμα νά φυλακίζεται ὁ ἠθικός αὐτουργός καί μάλιστα γιά πράξεις πού δέν ἔκανε καί νά εἶναι ἐλεύθεροι οἱ φυσικοί αὐτουργοί, ἄν παραδεχθοῦμε ὅτι διεπράχθησαν ἀξιόποινες πράξεις σέ βάρος τοῦ Δημοσίου.

Κύριε Εἰσαγγελεῦ,

Ἀρνοῦμαι νά πιστεύσω αὐτό πού ἀκούγεται μετ΄ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Ἡγουμένου ἔχει στόχο τήν Ἐκκλησία μας καί τό Ἅγιο Ὄρος.

Ζητῶ τήν κατανόησή σας γιά ὅσα σᾶς ἔγραψα, ὅμως, ἐάν ἐμεῖς σιωπήσουμε, «οἱ λίθοι κεκράξονται».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ μαζί μέ ἕνα πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν νά ἐξετάσετε τό συγκεκριμένο θέμα μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί νά ἀποδώσετε δικαιοσύνη σ΄ ἕναν ἤδη φυλακισμένο κληρικό καί μάλιστα στήν περίοδο τῶν Μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί καί «οἱ κρίνοντες κρίνονται».

Πηγή: http://www.immspartis.gr/?p=14229

***

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης, επισκέφθηκε στις Φυλακές, τον Ηγούμενο Εφραίμ.

O Μητροπολίτης Γλυφάδας. Ε. Β. Β. & Β. κ. Παύλος επισκέφθηκε την Πέμπτη 29/12/2011 το πρωί, τον δέσμιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ, στις φυλακές Κορυδαλλού ὀπου κρατείται .

Ο Σεβασμιώτατος, πριν εισέλθει εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, εξέφρασε και προφορικώς την συμπαράστασή του, προς τον δοκιμαζόμενο Γέροντα Εφραίμ, με την παρακάτω δήλωση :

   «Ὁ τρόπος γιά τήν ἀπόφαση προφυλάκισης τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, ἦτο ἄστοχος, ἄδικος, σκανδαλώδης, ἀσεβής, σκληρός, ἀκατάλληλος στόν χρόνο, ἀνεπίτρεπτος.

Μέ ὅσους συμπαρίστανται στήν δοκιμασία τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, Ἐπίσκοποι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, Μοναχοί καί Μοναχές, ἡ Ἱερά Κοινότης, ἡ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λαϊκοί, τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί ὅσοι ἄλλοι ἐκτός Ἑλλάδος, συμφωνοῦμεν ἀπόλυτα, ἐπιβεβαιοῦμεν καί ἐπικροτοῦμεν.

Πολιτικές σκοπιμότητες, πολιτικά τερτίπια, προσωπικά συμφέροντα εἶχαν σκοπόν νά θίξουν καί νά ἐκθέσουν τήν Ἐκκλησίαν. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία διωκομένη, ἐνδυναμοῦται. «Καί πῦλαι Ἅδου, οὐ κατισχύσουσιν Αὐτήν».

Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ πιστεύει ἀκράδαντα στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀπόλυτη Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.

Μέσῳ τῶν Χριστιανικῶν αἰώνων, πόσοι δέν ἐδιώχθησαν; δέν μαρτύρησαν γιά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ; Οἱ διῶκτες, μέ τήν κοίμησή τους, ἐλησμονήθησαν καί θά λησμονηθοῦν. Οἱ ἀδικηθέντες καί μαρτυρήσαντες, γιά τήν ἀλήθειαν καί τόν Χριστό θά τιμῶνται καί δέν θά ξεχασθοῦν, δέν θά λησμονηθοῦν.

Προσευχόμεθα ὁλοκαρδίως καί γιά τόν Γέροντα καί γιά τήν ἀπορφανισμένην Ἀδελφότητα, μέ τούς πλέον ἀπό 120 Μοναχούς, ὅπως ὁ Γεννηθείς καί Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος μας, τούς στηρίζει, τούς παρηγορεῖ, τούς ἐνισχύει καί τούς ὁπλίζει μέ τήν ἐλπίδα καί τήν ὑπομονή, γιά τήν λήξη τῆς δοκιμασίας τους, τό συντομώτερον.

Ἡ Πολιτεία δυστυχῶς περίτρανα ἀπέδειξεν ἀδυναμίαν νά ἀποδώσει τό δίκαιον καί νά τιμωρηθοῦν οἱ ὑπαίτιοι. 32 οἱ κατηγορούμενοι, ὁ ἕνας καί δή κληρικός, Καθηγούμενος πολυάριθμης Μονῆς εἶναι στή φυλακή. Οἱ ὑπόλοιποι ποῦ εἶναι;»  

Μέσα στις φυλακές, όπου φυλάγεται ο Γέροντας, ο Ποιμενάρχης μας, είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του, να τον στηρίξει και να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεσή του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

π. Αντώνιος Χρήστου

Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration