Ζωηφόρος

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Σεβασμιωτάτου π. Ράσκας Αρτεμίου,

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Σεβασμιωτάτου π. Ράσκας Αρτεμίου

***

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒ. κ. ΑΡΤΕΜΙΟ

του Παναγιώτη Τελεβάντου

Η επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ διευκρινίζει κάποια ερωτήματα, αναφορικά με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, να θεωρήσει ως καθαιρεμένο τον Σεβ. κ. Αρτέμιο την οποία κοινοποίησε στους Σεβασμιότατους Ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την επιστολή του ο Σεβασμιότατος εξηγεί ότι

1.) Συνεχίζει να θεωρεί αντικανονική την καθαίρεση του κ. Αρτέμιου,

2.) Στη Σύνοδο υπεστήριξε τον Σεβ. κ. Αρτέμιο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά η διαφωνία του, αλλά η πλειοψηφία της Συνόδου αποφάσισε αντίθετα, με την άποψή του, και γι’ αυτό το λόγο και ΜΟΝΟΝ η υπογραφή του βρίσκεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου,

3.) Προτίθεται να επαναφέρει στη Σύνοδο το θέμα του Οικουμενισμού στην Εκκλησία της Σερβίας και ιδιαίτερα τη βάπτιση με επίχυση νερού, που χρησιμοποιούν ευρέως στην Εκκλησία της Σερβίας για αιώνες, και η οποία πρακτική, ακολουθεί το Παπικό πρότυπο και γίνεται κατά κραυγαλέα παράβαση σαφών Αποστολικών και άλλων Κανόνων Οικουμενικού κύρους, αλλά και της διδασκαλίας περί βαπτίσματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Αυτά που ανέφερε ο Σεβασμιότατος Πειραιώς είναι σαφή μεν, τον τιμούν οπωσδήποτε, αλλά δεν μας βοηθούν να σχηματίσουμε ορθή εικόνα για τα γεγονότα.

Και εξηγούμαι. Το ότι δέχεται ως αντικανονική την καθαίρεση του Σεβ. κ. Αρτέμιου δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι διατεθειμένος να παρακούσει τις εντολές της Συνόδου και να δεχθεί σε εκκλησιαστική κοινωνία ή ακόμη και σε συλλείτουργο τον Σεβ. κ. Αρτέμιο.

Πολλές πράξεις πολλών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών είναι αντικανονικές αλλά, αφού τις δέχεται η Εκκλησία και τις επικυρώνουν με την εκκλησιαστική τους κοινωνία οι επίσκοποι των Εκκλησιών, αποκτούν κανονική ισχύ.

ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Μήπως ο θεσμός του βοηθού επισκόπου είναι κανονικός; Μήπως το μεταθετόν είναι κανονικό; Μήπως η αναληψη κοσμικού αξιώματος από κληρικούς είναι κανονική; Μήπως η χειροτονία ανώριμων κληρικών ως διακόνων, πρεσβυτέρων, ή επισκόπων είναι κανονική; Μήπως οι συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλόθρησκους είναι κανονικές; Μηπως η πήξις θυσιαστηρίων και Μονών εκτός των ορίων της οικείας Μητροπόλεως από ένα Ιεράρχη είναι κανονική; Μήπως η χωρίς δίκη και απολογία εκθρόνιση και επιβολή επιτιμίου ακοινωνησίας και η κατάτμηση της Μητροπόλεως χωρίς την άδεια του οικείου ιεράρχη είναι κανονικές; Μήπως η χειροτονία ανθρώπων με κωλύματα ιερωσύνης είναι κανονική; Επιλείψη ο χρόνος ημάς διηγουμένους τις αντικανονικότητες που συμβαίνουν συστηματικά στην Εκκλησία.

ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΝ ΣΕΒ. κ ΑΡΤΕΜΙΟ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ;

Επομένως το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι τούτο, και εκ μέρους του Αγίου Πειραιώς, και εκ μέρους του π. Θεόδωρου Μεταλληνού, και εκ μέρους του π. Θεόδωρου Ζήση.

Είστε διατεθειμένοι να κάνετε παρακοή στη Σύνοδο και να δεχτείτε σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Σεβ. κ. Αρτέμιο και να ανατρέψετε έτσι στην πράξη την απόφαση της Συνόδου; Αυτό μετρά και αυτό έχει σημασία! Τα υπόλοιπα καλά είναι αλλά δεν παράγουν αποτέλεσμα.

Δεύτερο ερώτημα.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ Ο ΣΕΒ. κ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ;

Ο Σεβ. Πειραιώς πιστεύει ότι ο Σεβ. κ. Αρτέμιος καθαιρέθηκε, επειδή είναι αντιοικουμενιστής και επειδή υπέγραψε την “Ομολογία”, όπως αποδέχονται οι πρωτοπρεσβύτεροι Θεόδωρος Ζήσης και Γεώργιος Μεταλληνός ή επειδή ήταν εμπόδιο στα σχέδια των επικυρίαρχων του Κοσσόβου, όπως νομίζει ο γράφων;

Αν μεν δέχεται ότι καθαιρέθηκε επειδή ήταν αντιοικουμενιστής, σημαίνει ότι καθαιρέθηκε για λόγους πίστεως. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με ποια λογική ο Σεβασμιότατος Πειραιώς, ο π. Θεόδωρος Ζήσης και ο π. Γεώργιος Μεταλληνός αποδέχονται τις αποφάσεις της Συνόδου;

Ποιος είπε ποτέ ότι “η των πλειόνων ψήφος κρατεί” σε θέματα πίστεως; Επομένως αν η υποστηριξη που προσφέρουν στον Σεβ κ. Αρτέμιο είναι απλά και μόνον οι δηλώσεις ότι καθαιρέθηκε αντικανονικά δεν τον βοηθούν ποσώς να άρει την αντικανονικώς επιβληθείσα σε αυτόν καθαίρεση.

Και το κυριώτερο! Μένουν οι ίδιοι εκτεθειμένοι ότι αποδέχονται στην πραξη την καθαίρεση επισκόπων που πολεμούν αίρεση. Στην προκειμένη περίπτωση τον Οικουμενισμό.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ

Ας προσεχθεί λοιπόν ΠΟΥ ακριβώς αποδίδουμε την καθαίρεση του Σεβασμιότατου επειδή, αν εμφιλοχωρούν θέματα πίστεως - και όχι απλά παραβάσεις κανόνων -, τότε απορρέουν ορισμένες αδήριτες υποχρεώσεις για όσους υιοθετούν αυτή την εκδοχή.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΙ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ

Μου κάνει πάντως εντύπωση ότι ο Σεβ κ. Αρτέμιος τελευταία επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. Δεν πληροφορηθήκαμε όμως, αν ο π. Θεόδωρος Ζήσης συλλειτούργησε μαζί του, ούτε ακούσαμε αν ο π. Γεώργιος Μεταλληνός τον προσκάλεσε να λειτουργήσουν στην εκκλησία που διακονεί.

Δεν είχε βεβαίως την άδεια του τοπικού επισκόπου, αλλά η άδεια αυτή γιατί δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί; ΜΟΝΟΝ για ένα λόγο: Επειδή οι οικείοι επίσκοποι αναγνωρίζουν την απόφαση της Συνόδου.

Από τη στιγμή που οι π. Θεόδωρος Ζήσης και π. Γεώργιος Μεταλληνός δέχθηκαν την άρνηση του οικείου επισκόπου ή ίσως να μην τόλμησαν καν να ζητήσουν την άδεια “διά τον φόβον των Ιουδαίων”, και συνεχίζουν το μνημόσυνο των οικείων επισκόπων, βάσει ποιου κανονικού δικαίου και βάσει ποιας λογικής, δεν δέχονται και οι ίδιοι - έστω και αν θεωρούν αντικανονική την καθαίρεση του Σεβ. κ. Αρτέμιου - ως υποστατή;

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οίκοθεν νοείται ότι οι ευθύνες του Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ είναι αυξημένες λόγω του υπεροχικού επισκοπικού αξιώματος που κατέχει. Αν ο Σεβ. πιστεύει, όπως ο γράφων, ότι ο κ. Αρτέμιος καθαιρέθηκε για το Κόσσοβο ή έστω - κατά άλλους - για οικονομικές ατασθαλίες, αυτός δεν είναι λόγος για να παρακούσει την απόφαση της Συνόδου. Θα τη δεχτεί διαμαρτυρόμενος και δυσφορών, όπως τη δέχομαι κι εγώ, και θα καταθέσει τη διαφωνία του. Και ουδέν τούτου πλέον.

Αν όμως δεχθεί, όπως εντελώς λανθασμένα νομίζουν οι π. Θεόδωρος Ζήσης και π. Γεώργιος Μεταλληνός, ότι ο κ. Αρτέμιος καθαιρέθηκε, επειδή έδωσε ορθόδοξη ομολογία, καμιά υπακοή στη Σύνοδο δεν οφείλει. Οφείλει ανοιχτή ρήξη με ότι αυτή η ρήξη συνεπάγεται και ότι ο Αγιος Θεός ήθελε επιτρέψει.

Αλλά είναι αναγκαίο να επανέλθω - συν Θεώ - για να εξηγήσω τους λόγους - πέραν των όσων έγραψα σε πρόσφατο άρθρο- για τους οποίους έχω τη βεβαιότητα ότι ο Οικουμενισμός δεν είναι η αιτία της καθαίρεσης του Σεβ. κ. Αρτέμιου.

Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.

*****

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΙΑΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

ΕΜΜΕΝΩ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΡΑΣΚΑΣ

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 6/05/2011

«Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά,

Εἰς τήν Ὑμετέραν ἔγκριτον ἔκδοσιν τῆς ΠΟΕ “Ὀρθόδοξος Τύπος” τῆς 22/4/2011 ἀριθμ. Φύλλου 1876 καί εἰς πρωτοσέλιδον δημοσίευμα: “Μεθοδεύουν τόν ἀφορισμόν τοῦ Σεβ. Ἀρτεμίου” περιέχονται σχόλια εἰς Ὑμέτερον ἐνυπόγραφον ἄρθρον, δι’ οὗ ἐκφράζεται ἔκπληξις καί προβληματισμός, διότι εἰς κυκλοφορηθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἐγκύκλιον πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας Αὐτῆς, δι’ ἧς γνωστοποιεῖται τό περιεχόμενον τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου ἀφορόν εἰς τόν Πανιερώτατον ἐπίσκοπον Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτέμιον ὑφίσταται εἰς τά διαπέμποντα Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. καί τό ἡμέτερον ὄνομα. Ἐπί τῶν τεθέντων προβληματισμῶν ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Εἶναι παγκοίνως πλέον γνωστόν ὅτι κατεδείχθη οὐσίᾳ δυνάμει τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. ἀποφάσεως 1410/2010 τοῦ Στ΄ Ποινικοῦ Τμήματος Αὐτοῦ ὅτι ἡ ὅλη δίωξις, ἔκπτωσις καί καθαίρεσις τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτεμίου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας τυγχάνει προσχηματική, ἀνεπέρειστος καί εὐθέως ἀντικανονική. Τό σαθρόν οἰκοδόμημα τῶν σκευωρῶν κατέπεσεν μετά πατάγου καί συνετρίβη. Αὐτό τό διεκήρυξα καί τό διακηρύττω μέ ὅλην τήν μικράν δύναμίν μου.

2. Εἰς τήν συνεδρίαν τῆς ΔΙΣ καθ’ ἥν ἐνημερώθημεν ὑπό τοῦ Προέδρου Αὐτῆς Μακ. Ἀρχιεπιεσκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ περί τοῦ ἐν τοῖς ὕπερθεν ἀναφερομένου γράμματος, διά μακρόν ἀπέδειξα τήν καταστρατήγησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ θύραθεν δικαίου ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας διά τήν βιαίαν ἔξωσιν κατ’ ἐπιταγήν τοῦ Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ παράγοντος τοῦ ὁποίου προτεκτορᾶτο τυγχάνει τό Κόσσοβον τοῦ Πανιερωτάτου κ. Ἀρτεμίου ἐξ αὐτοῦ, ἀναπτύσσων ἅμα καί τήν μεθοδείαν κατά τοῦ ὄντος μαρτυρικοῦ Ἐπισκόπου Ράσκας καί Πριζρένης καταγραφέντων τῶν θέσεών μου ἐν τοῖς τηρουμένοις Πρακτικοῖς.

Τά Διοικητικά ὅμως Σώματα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Κανονικήν τάξιν ἀλλά καί κατά τήν θύραθεν νομοθεσίαν λειτουργοῦν καί ἀποφασίζουν ἐν τῷ ἀποστολικοπαραδότῳ Συνοδικῷ συστήματι κατά πλειοψηφίαν ὑπείκοντα εἰς τήν παγίαν Κανονικήν ἀρχήν “Κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος” (Στ΄ Κανών Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου και 19ος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου). Κατά ταῦτα κατεγράφη ἡ ἡμετέρα μειοψηφία εἰς τά Πρακτικά τῆς συγκεκριμένης συνεδρίας ἀλλά ἡ ἀπόφασις διά τήν γνωστοποίησιν τῶν ἀποφασισθέντων ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σεβίας ἐλήφθη κατά πλειοψηφίαν και ἑπομένως ἡ αὐτονόητος καί πασίδηλος αὕτη διαδικασία θά ἔδει νά ἄρη οἱονδήποτε προβληματισμόν ἐξ Ὑμῶν διά τήν τυχόν ὑποστολήν τῶν θέσεών μου. Ἄλλωστε ὅλαι αἱ Ἀποφάσεις τῶν συλλογικῶν ὀργάνων ἐκδίδονται καί ὑπογράφονται ὑπό τῶν μελῶν αὐτῶν δικαιουμένων μόνον νά καταχωρήσωσιν ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τήν τυχόν μειοψηφίαν αὐτῶν.

3. Εἰς ἐπίρρωσιν διακεκηρυγμένων θέσεών μου διά τόν Πανιερ. κ. Ἀρτέμιον καί διά τήν στρεβλήν οἰκουμενιστικήν πορείαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀναφέρω ὅτι προτίθεμαι νά ἐγείρω μέγα ζήτημα εἰς τήν Δ.Ι.Σ. εἰς την ὁποίαν μετέχω κατά τήν παροῦσαν περίοδον διά τήν ἀπαράδεκτον ὑπό τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας παραβίασιν τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς τελετουργικῆς Κανονικῆς τάξεως ἰδίᾳ τοῦ Ν´ου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ΝΘ´ου τῆς ς΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί μίμησιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς διά τῆς πρότριτα (17/4/2011) ὁμαδικῆς “βαπτίσεως” 550 μαθητῶν τῆς Α΄ βαθμίου καί Β΄ βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βελιγραδίου ὑπό τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας Χβόσνου κ. Ἀθανασίου, διοργανωθεῖσα ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου, δι΄ ἐπιχύσεως εἰς τήν κεφαλήν ὕδατος κατά τήν ὡς εἴπομεν Ρωμαιοκαθολικήν στρέβλωσιν τοῦ Ἱ. Μυστηρίου. Ἡ τοιαύτη ἀντικανονικότης ὑφίσταται εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας δυστυχῶς ἀπό τῶν ἐτῶν τῆς κατοχῆς τῆς χώρας ὑπό τῆς δυαδικῆς Αὐστροουγγρικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπί βασιλείας τῆς Μαρίας Θηρεσίας (1717–1780) καί ἐπειδή κατά τόν ὡς εἴρηται Ν΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχοντος ἐπικύρωσιν ὑπό Οἰ κουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων συστατικόν στοιχεῖον ἀπαραίτητον τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος τυγχάνει ἡ τρισσή κατάδυσις καί ἀνάδυσις ἐντός ἡγιαμένου ὕδατος, ἐλέγχεται ὡς πάνυ ἀντικανονική ἡ εἰσδοχή τῶν Σέρβων ὁμοπίστων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν τῷ Σώματι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ἐγείρει μεῖζον Κανονικόν θέμα δι’ ἡμᾶς, τούς κοινωνοῦντας μετ΄ αὐτῶν.

Εὐελπιστῶν ὅτι διεσκέδασα τούς Ὑμετέρους προβληματισμούς διατελῶ,

Μετά διαπύρων ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ».

πηγή: http://aktines.blogspot.com/2011/05/blog-post_9016.html

Και από: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/05/blog-post_8896.html

***

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ κ. ΑΡΤΕΜΙΟ

του Παναγιώτη Τελεβάντου

Η Εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφορικά με το Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο - υπογεγραμμένη μάλιστα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και όλα τα μέλη της - του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ μη εξαιρουμένου -, δεν αφήνει ούτε ελαχιστομόριον αμφιβολίας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως σύνολον, έχει αναγνωρίσει, με τον πιο σαφή τρόπο, και την εκθρόνιση και την καθαίρεση του Σεβασμιότατου κ. Αρτέμιου.

ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος όντως αποδέχθηκε την εκθρόνισή και την εξορία του σε άλλη Μητρόπολη μπροστά στον κίνδυνο να καθαιρεθεί.

Αυτό περιήλθε σε γνώση μου από πρόσωπο λίαν φιλικά προσκείμενο προς το Σεβασμιότατο, ο οποίος μου εξεμυστηρεύθη την πλήρη απογοήτευσή του επειδή ο Αγιος Ράσκας αποδέχθηκε την εκθρόνισή του.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΡΑΣΚΑΣ

Γι’ αυτό το λόγο - και παρά τις διαμαρτυρίες, τους προπηλακισμούς και τις ειρωνείες που δέχθηκα από πολλούς - άρχισα να αποκαλώ τον Σεβασμιότατο ως Μητροπολίτη πρώην Ράσκας.

Πώς να το κάνουμε;

Δεν γίνεται να υπογράφεις πρακτικά Συνόδου με τα οποία δηλώνεις ότι δέχεσαι να παραιτηθείς και επιπλέον να δέχεσαι να πορευθείς σε εξορία από τη Μητρόπολή σου και να επισφραγίζεις την απόφαση με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας ως πρώην Ράσκας και ύστερα να λες ότι δεν αναγνωρίζω τα γενόμενα και είμαι ο διά βίου κανονικός Μητροπολίτης Ράσκας.

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Παρόλα αυτά, μετά την επιστολή του Αγίου Πειραιώς προς το Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο Μητροπολίτη Ράσκας και Πριζένης - ακόμη και μετά την καθαίρεσή του από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Σερβίας -, άρχισα να αποκαλώ Μητροπολίτη Ράσκας τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο με βάση την εκκλησιαστική κοινωνία που του πρόσφερε με την επιστολή του ο Αγιος Πειραιώς.

Αργότερα μάθαμε ότι και ο Αγιος Κυθήρων είχε στείλει παρόμοια επιστολή και πληροφορήθηκα - από αξιόπιστη πηγή - ότι ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος ήταν παραλήπτης δέκα επιστολών από αρχιερείς της ανά την Οικουμένη Ορθοδοξίας οι οποίοι τον αναγνώριζαν ως κανονικό Μητροπολίτη Ράσκας.

Και όχι μόνον αυτό! Μου δόθηκε η διαβεβαίωση ότι Μητροπολίτης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας θα τον προσκαλούσε σύντομα να επισκεφθεί τη Μητρόπολή του, θα συλλειτουργούσε με το Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο ως εν ενεργεία Μητροπολίτη Ράσκας και στο συλλείτουργο θα συμμετείχαν και άλλοι αρχιερείς.

Ετσι η θέση του Σεβασμιότατου κ. Αρτέμιου ως Μητροπολίτη Ράσκας θα εδραιωνόταν κανονικά.

ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

Τελικά τίποτα από αυτά δεν συνέβηκε.

Και όχι μόνον τίποτε από αυτά δεν συνέβηκε αλλά επιπλέον η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τη σημερινή της Εγκύκλιο, ονομάζει τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο ως καθαιρεθέντα Μητροπολίτη πρώην Ράσκας Αρτέμιο.

Με άλλα λόγια αναγνωρίζει και την εκθρόνιση και την καθαίρεσή του.

Δηλαδή δεν τον δέχεται πια ως εν ενεργεία Μητροπολίτη ή έστω ως εφησυχάζοντα επίσκοπο, αλλά ούτε καν ως κληρικό.!!!

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ

Από εδώ και εμπρός όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αστεία.

Ας λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση του Πατριάρχη Σερβίας ότι η Σερβική Ιεραρχία έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία ακόμη και να αφορίσει το Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο και ότι πιθανό θα το κάνει στην προσεχή συνεδρία της!!!.

Αν η εκθρόνιση και η καθαίρεση δεν είναι αστεία πράγματα οπωσδήποτε δεν είναι αστείος ο αφορισμός.

Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι σε αυτό.

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;

Τι δέον γενέσθαι;

Ο Σεβασμιότατος Ράσκας πρέπει να ενθαρρυνθεί, από τον π. Θεόδωρο Ζήση και όσους αλλους τον αγαπούν και τον σέβονται, να πλησιάσει τον Πατριάρχη Σερβίας και τους συν αυτώ Αρχιερείς και να ζητήσει να αρθεί η καθαίρεση του και να δηλώσει ότι είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τον Σεβασμιότατο κ. Θεοδόσιο ως κανονικό Μητροπολίτη Ράσκας και Πριζένης.

ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ

Παράλληλα πρέπει να ζητήσει να επιτραπεί στους μοναχούς και στις μοναχές που έφυγαν από το Κόσσοβο να επιστρέψουν στις Μονές της μετανοίας τους, με την παράκληση, σε ένα από αυτά τα μοναστήρια, να επιτραπεί και στον ίδιο τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο - ως Μητροπολίτη πρώην Ράσκας -, να μπορεί να δέχεται για εξομολόγηση όσους μοναχούς, μοναχές, κληρικούς ή λαικούς θέλουν να εξομολογούνται κοντά του.

ΝΑ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Παρακαλώ θερμά να μην αρχίσουν τα τύμπανα του πολέμου, από τους γνωστούς κύκλους που “δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα” - κατά τη λαική έκφραση - από κανονικό δίκαιο, γιατί η όλη ιστορία δεν πρόκειται να καταλήξει σε κανένα καλό αποτέλεσμα.

Οι μοναχοί και οι μοναχές του Κοσσόβου, που ακολούθησαν τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο, πρέπει να επιστρέψουν στις Μονές της μετανοίας τους επειδή έτσι υποσχέθηκαν στο Χριστό στη μοναχική τους κουρά: Να παραμείνουν στο μοναστήρι τους μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Αλλά και γιά ένα άλλο λόγο.

Το Κόσσοβο τους χρειάζεται. Ολοι είναι Σέρβοι. Ολοι είναι πατριώτες. Ολοι θέλουν να γλυτώσουν από τη μανία των μουσουλμάνων την υπέροχη μοναστική πολιτεία του Κοσσόβου, την κοιτίδα του Σερβικής Εκκλησίας, το λίκνο του Σερβικού έθνους.

Το είμαι ο αιώνιος και κανονικός Μητροπολίτης Ράσκας κτλ. δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αφού ΟΛΟΙ ανεξαίρετα οι επίσκοποι της ανά την Οικουμένη Ορθοδοξία απεφάσισαν ρητά και κατηγορηματικά το αντίθετο.

Ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα δεν είναι δυνατόν να καταστούμε αίτιοι ή συνήγοροι σχίσματος.

Ούτε εμείς, ούτε ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος.

Πηγή: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/04/blog-post_7158.html

***

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

του Παναγιώτη Τελεβάντου

Οι δηλώσεις του π. Γεώργιου Μεταλληνού αναφορικά με το δράμα της Σερβικής Εκκλησίας είναι μεν πολύ γενναίες αλλά φοβούμαι ότι δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα από τις απαντήσεις που δίνουν.

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός είναι σεβαστός και λίαν μοι - όπως και σε όλους τους συμφοιτητές μου - διδάσκαλος.

Τον θαύμαζα πάντοτε - όχι μόνον επειδή ήταν ένας κολοσσός θεολογικών γνώσεων - αλλά προπαντός επειδή είναι ένας αληθινός και γνήσιος άνθρωπος που αγαπά άδολα τον Χριστό και την Εκκλησία.

Οταν σπούδαζε στη Γερμανία ο π. Γεώργιος δεν εντρυφούσε μόνον στα σπουδαστήρια των Ακαδημαικών Ιδρυμάτων. Αφιέρωνε ώρες - πολλές ώρες - στην εξομολόγηση για να στηρίξει τους μετανάστες και να τους οδηγήσει στο Χριστό και στην Εκκλησία.

Ηταν πάντοτε ένας λαμπρός ακαδημαικός (ο π. Γεώργιος και ο Αγιος Αλβανίας είναι οι πιο εξαίρετοι φοιτητές στα χρονικά της Θεολογικής Σχολής Αθηνών), αλλά είναι προπαντός ιερέας του Θεού του Υψίστου, άνθρωπος αγωνιστής και έντιμος και ακάματος στη διεκδίκηση των δικαίων της Εκκλησίας.

Εξ ιδιοσυγκρασίας μετριοπαθής και διαλλακτικός πείθει ακόμη και όταν υποστηρίζει θέσεις οι οποίες σε πολλούς φαίνονται ακραίες.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μάσησε καθόλου τα λόγια του. Υιοθέτησε 100% τις θέσεις του π. Θεόδωρου Ζήση ότι ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος εκθρονίσθηκε και καθαιρέθηκε επειδή είναι πολέμιος του Οικουμενισμού και επειδή είναι ο μόνος Σέρβος επίσκοπος που υπέγραψε την Ομολογία πίστεως για τον Οικουμενισμό.

Δεν ξέρω πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ο σεβαστός Γέροντας, όπως και ο π. Θεόδωρος Ζήσης.

Η δική μου πάντως απορία είναι η εξής. Τι λόγο είχαν οι Σέρβοι Αρχιερείς να καθαιρέσουν ένα επίσκοπο επειδή υπέγραψε την Ομολογία ή επειδή είναι εναντίον της πρόσκλησης προς τον Πάπα για να επισκεφθεί τη Σερβία ή επειδή είναι εναντίον του Οικουμενισμού;

Γιατί θα έπρεπε να χάσουν τον ύπνο τους γι’ αυτό; Από ότι διαβάσαμε υπάρχουν πολλοί Σέρβοι επίσκοποι που αντιτίθενται στην πρόσκληση προς τον Πάπα να επισκεφθεί τη Σερβία. Γιατί δεν τους καθαιρούν αυτούς;

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΕΓΙΝΕ Ο ΣΑΜΑΤΑΣ

Η δική μου αντίληψη είναι ότι ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος ουδέποτε θα εκθρονιζόταν και ουδέποτε θα τον καθαιρούσαν αν δεν ήταν επίσκοπος Κοσσόβου έστω και αν όντως ενέχεται σε οικονομικές ατασθαλίες. Θα τις κατάπιναν, όπως συνέβηκε και με άλλες περιπτώσεις.

Η στάση του Σεβ. κ. Αρτέμιου για το Κόσσοβο θεωρήθηκε από τους επικυρίαρχους του Κοσσόβου άκαμπτη και ακραία και καθόλου υποβοηθητική για τη λύση που επιδιώκουν και γι’ αυτό η Σερβική Ιεραρχία εξαιτίας κάποιων οικονομικών ατασθαλιών - ή έστω υποτιθέμενων οικονομικών ατασθαλιών- εκθρόνισαν και στη συνέχεια καθαίρεσαν τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο για να μπορέσουν να διαχειριστούν την τύχη του Κοσσόβου με πιο διαλλακτικό τρόπο.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΙΕΦΤΙΤΣ) ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ (ΡΑΝΤΟΒΙΤΣ)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά η άποψη ότι οι Σεβασμιότατοι Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος και Μητροπολίτης πρώην Ερζεγοβίνης Αθανάσιος είναι Οικουμενιστές.

Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ πώς ένας επίσκοπος που έστειλε τη γνωστή επιστολή στον π. Γεώργιο Τσέτση για το “πρωτείο”, όπως έκανε ο κ. Αθανάσιος Γιέφτιτς, είναι Οικουμενιστής. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος επίσκοπος στην ανά την Οικουμένη Ορθοδοξία που μίλησε τόσο αυστηρά για το θέμα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ετοιμάζεται έκδοση στα Ελληνικά βιβλίου του Σεβασμιότατου κ. Αθανάσιου με το οποίο ελέγχει τον Οικουμενισμό της Κωνσταντινουπόλεως και του Σαμπεζύ. Οσο και αν στο βιβλίο αυτό θα βρει αφορμή να μας παραλάβει κανονικά και να μας πει ότι παρανοήσαμε τον Αγιο Ιουστίνο και ότι τον κατεβάσαμε κοντόφθαλμα στα μέτρα μας, θέλει δεν θέλει, του αρέσει δεν του αρέσει, είναι υποχρεωμένος να καταδικάσει για μια ακόμη φορά, απερίφραστα τον Οικουμενισμό.

Παράλληλα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σεβασμιότατος Μαυροβουνίου είναι ένας από τους ελάχιστους επισκόπους της ανά την Οικουμένη Ορθοδοξίας που καταδίκασε τη “βαπτισματική θεολογία”.

Επομένως πώς είναι Οικουμενιστές;

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΠΑΤΣΚΑΣ

Είναι αλήθεια ότι η συμπεριφορά του Αγίου Μπάτσκας μας προβληματίζει όλους σοβαρά, όχι μόνον επειδή συμμετείχε στο τελετουργικό άλλης θρησκείας, αλλά προπαντός επειδή ανήκει στη γνωστή ολιγάριθμη ομάδα του Αγίου Περγάμου που προώθησαν το κακόδοξο εκκλησιολογικό κείμενο της Ραβέννας.

Επομένως, δυστυχώς, είναι Οικουμενιστής.

Είναι επίσης αλήθεια ότι τόσον ο Αγιος Μαυροβουνίου όσον - και σε μικρότερη κλίμακα ο Αγιος πρώην Ερζεγοβίνης - συμμετείχαν σε κάποιες συμπροσευχές.

Αλλά να χαρακτηρίσουμε τους Ράντοβιτς και Γιέφτιτς ως συνειδητούς Οικουμενιστές; Δεν πάει πολύ; Δεν αδικεί την αλήθεια;

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Αγιος πρώην Ερζεγοβίνης έχει ένα πολύ απότομο χαρακτήρα. Ο τρόπος που μιλά και η όλη παρουσία του μυρίζουν μπαρούτι. Και αυτό ξέρετε δεν είναι κάτι πρόσφατο. Τον θυμάμαι ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 να μπαίνει σέ όλους χωρίς κανένα δισταγμό. Στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο λ.χ. στο Β΄ Συνέδριο των Θεολογικών Σχολών στην Πεντέλη. Είναι προπαντός ο μόνος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου που “ψάρωσε” κυριολεκτικά τον π. Παίσιο. Θα αναφερθώ ίσως σε αυτό το περιστατικό κάποια άλλη φορά.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο τρόπος που γράφει για τον Σεβ. κ. Αρτέμιο προκαλεί. Θυμώνει τον αναγνώστη αντί να τον πείθει. Ισως δεν πρέπει να τον παρεξηγούμε. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να αλλάξουμε τον Σεβασμιότατο γι’ αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερα να καθορίσουμε τη στάση μας άσχετα από τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Αγιος πρώην Ερζεγοβίνης.

ΣΥΝΗΘΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Ας μην πάρουμε προσωπικά τις εκδηλώσεις θυμού και τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που εξαπολύει. Μου κάνει εντύπωση λ.χ. ότι δύο φορές ανέφερε ότι “εμείς στη Σερβία δεν ασχολούμαστε με τον Οικουμενισμό. Εχουμε σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε”.!!! Με άλλα λόγια δεν ενδιάφερεται να μας πείσει εμάς που φωνάζουμε εναντίον του Οικουμενισμού. Είναι πολύ πιο σημαντικό για τον ίδιο να μας προσβάλει και να μας πει ότι ασχολούμαστε με κάτι που δεν είναι καν σοβαρό!!! Ασχέτως του ότι και ο ίδιος ακόμη γράφει βιβλία για τον Οικουμενισμό!!!

Είναι επίσης χαρακτηριστική η απάντηση, που έδωσε στον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο, όταν τον άκουσε να επικαλείται το βίο του Αγίου Χρυσοστόμου για να στηρίξει τη δική του θέση. Αντί, ως κορυφαίος πατρολόγος που είναι και μάλιστα με ειδίκευση στον Ιερό Χρυσόστομο, να εξηγήσει γιατί οι ισχυρισμοί του Σεβ. κ. Αρτέμιου είναι έωλοι, χωρίς κανένα δισταγμό, προτίμησε να τον προσβάλει και να τον εξουθενώσει δημόσια. “Πολύ ταπεινό εκ μέρους του να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Ιερό Χρυσόστομο” παρατήρησε δηκτικά.

ΑΣ ΜΗ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ

Γι’ αυτό ταπεινά εισηγούμαι και στον π. Γεώργιο και στον π. Θεόδωρο Ζήση να μη σταθούν σε όσα προσβλητικά και δηκτικά είπε και έγραψε κατά καιρούς για τον π. Θεόδωρο Ζήση και για την Ομολογία πίστεως για τον Οικουμενισμό αλλά να παραθεωρήσουμε τη συμπεριφορά του ως συστατικό της ιδιοσυγκρασίας του.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΧΙΣΜΑ

Το συμφέρον της Εκκλησίας επιβάλλει την ενότητα της Σερβικής Εκκλησίας. Από τη δημιουργία σχίσματος ουδέν καλόν θα παραχθεί. Ηδη οι Οικουμενιστές πανηγυρίζουν. Θεωρούν ότι απεδείχθη το σχισματικό φρόνημα όσων αγωνίζονται εναντίον του Οικουμενισμού επειδή άρχισαν αποτειχίσεις και σχίσματα.

Αλλά δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο τι λέγουν οι Οικουμενιστές επειδή αυτοί, είτε τους δώσεις την αφορμή, είτε δεν τους την δώσεις, τα δικά τους θα λένε.

Ανησυχώ πάρα πολύ για τη λεγόμενη “Εκκλησία των Κατακομβών” της Σερβίας, για τις αποτειχίσεις που άρχισαν και στην Ελλάδα και για τις αποτειχίσεις που απειλούν άλλοι ότι θα κάνουν. Ακόμη και ότι ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς θα αρχίσει να λειτουργεί σύντομα - παρά την καθαίρεσή του - δημοσιεύθηκε η πληροφορία. Και το χειρότερο φαίνεται ότι ορισμένοι έχουν κατά νου τη δημιουργία πανορθοδόξου σχίσματος βάσει της αρχής “ο κοινωνών ακοινωνήτω”.

Φυσικά δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς σίγουρος για τη φερεγγυότητα των πληροφοριών που διέρρευσαν για τις αποτειχίσεις και το σχίσμα και τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά. Δεν είναι καταρχήν φερέγγυες αφού δημοσιεύονται σε ιστολόγια που ελέγχει ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Βαδραχάνης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κατ’ ανάγκην αφερέγγυες, επειδή ορισμένες δηλώσεις του Σεβ. κ. Αρτέμιου είναι καθ’ εαυτές πολύ ανησυχητικές.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ

Σεβαστέ μου π. Γεώργιε. Δεν πρέπει να προλάβουμε το κακό; Τι θα γίνει αν τελικά δημιουργηθεί σχίσμα το οποίο μάλιστα θα προσλάβει πανορθόδοξες διαστάσεις; Ηδη η πρόσκληση προς τους αποτειχισθέντες να προσχωρήσουν προς τους σχισματικούς Παλαιοημερολογίτες είναι καθημερινό φαινόμενο. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την πορεία του σχίσματος;

Μήπως όλος αυτός ο σαματάς γίνεται για το Κόσσοβο παρά για τον Οικουμενισμό; Και ποια θα είναι η ευθύνη μας έναντι του Αγίου Θεού αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να υποστηρίξει άμεσα ή έμμεσα τη δημιουργία σχίσματος; Είναι επιτρεπτόν εξαιτίας της δικαιολογημένης πικρίας που αισθανόμαστε για την απότομη συμπεριφορά και τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του Αγίου πρώην Ερζεγοβίνης να συντελέσουμε στη δημιουργία σχίσματος;

Ανέφερα στην αρχή του σχολίου ότι οι δηλώσεις του π. Γεώργιου Μεταλληνού δημιουργούν περισσότερες ερωτήσεις από αυτές που απαντούν επειδή, αν η διάγνωση του π. Γεώργιου Μεταλληνού όπως και του π. Θεόδωρου Ζήση, ότι ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος καθαιρέθηκε επειδή είναι εναντίον του Οικουμενισμού είναι ορθή, δημιουργεί πελώριες υποχρεώσεις εκ μέρους όσων υιοθετούν αυτή την ερμηνεία.

Δεν διαπίστωσα όμως ούτε τον π. Γεώργιο ούτε τον π. Θεόδωρο Ζήση να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλλά είναι ανάγκη να συνεχίσω.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το απομαγνητοφωνημένο κείμενο δηλώσεων του π. Γεώργιου Μεταλληνού που μας έδωσε την αφορμή για το πιο πάνω σχόλιο.

*****

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΔΟΞΙΑΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

του π. Γεώργιου Μεταλληνού

Εχω μελετήσει και έχω διαπιστώσει ότι πρόκειται περί εγκλήματος ενός ορθοδόξου πατρός που αποδεικνύει ότι ο π. Αρτέμιος Ραντοσλάγιεβιτς είναι πραγματικά Πατερικός και επειδή είναι Πατερικός και στηρίζει την Ορθόδοξη Πίστι και Παράδοσι γι’ αυτό το λόγο και πολεμείται.

Ο Οικουμενισμός είναι από πίσω.

Και όταν ο όσιος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς εδιώκετο και ήταν έγκλειστος στη Μονή Τσέλιε, κάποια πνευματικά του παιδιά - το λέγω με μεγάλη λύπη - φαίνεται ότι δεν ήσαν κοντά του.

Αλλά ήσαν κοντά σε άλλους παράγοντες, όπως αποδεικνύουν σήμερα οι παπικές συναναστροφές, οι τελετές, οι αρτοκλασίες και οι άλλες μυστηριοειδείς πράξεις, ευτυχώς δεν είναι μυστήρια ακόμη, αλλά πράξεις με παπικούς επισκόπους κλπ.

Δεν είναι πάθος και μίσος αυτό που λέμε, αλλά είναι αγάπη και πόνος για το έργο των Αγίων Πατέρων μας.

Αγαπάμε όλους. όπως αγαπάμε τους ασθενείς, αλλά όχι την αρρώστια.

Αντί, λοιπόν, να βοηθούμε και τους ανθρώπους αυτούς να βρούν το δρόμο της Αληθείας, που δεν είναι η Ορθοδοξία η δική μου, προς Θεού, εγώ είμαι ο χειρότερος πάντων και το πιστεύω δόξα τω Θεώ, αλλά είναι η Ορθοδοξία των Αγίων μας, της Θεοτόκου, του προστάτου μου από τα παιδικά μου χρόνια αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γερασίμου, αυτή είναι η Ορθοδοξία.

Αν δεν βρεθούν όλοι εκεί, ενότητα και ένωση, δεν μπορεί να υπάρξει.

Διώκεται πρώτιστα και για την Ορθοδοξία του ο π. Αρτέμιος και όλα τα άλλα γιά κατάχρηση είναι μωρίες και συκοφαντίες.

Δεν έγινε καλόγηρος ο π. Αρτέμιος για να φάει και να πιεί και να κλέψει.

Και από την άλλη πλευρά που πρέπει να το τονίσω διώκεται διότι είναι ο πρώτος και ο μόνος αυτή τη στιγμή Σέρβος επίσκοπος ο οποίος υπέγραψε την Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού.

Όπως εδώ ο Μητροπολίτης Πειραιώς, ο Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας, ο Μητροπολίτης Κυθηρων, κάποιος άλλος συνάδελφος που μετα ανήρεσε την υπογραφή του, ο Θεός να τον φωτίσει να επιστρέψει, και ξέρετε ξαπλώθηκε η Ομολογία Πίστεως στη Ρουμανία, με έχουν καλέσει και με καλούν πάλι τώρα για συνέδρια κλπ. κυρίως για ομιλίες μαζί με τον κ.Τσελεγγιδη, τον π. Θεόδωρο Ζήση, οπότε βλέπετε ότι “ο λόγος του Θεού ου δέδεται”.

Πηγή: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/05/blog-post_7243.html

***

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ κ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ

του Παναγιώτη Τελεβάντου

Καθημερινά μας έρχονται μηνύματα που δείχνουν ότι όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες αποδέχονται την εκθρόνιση και καθαίρεση του Σεβασμιότατου κ. Αρτέμιου.

Η μία μετά την άλλη οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες μιλούν για τον “μοναχό Αρτέμιο”. Οχι απλά δεν τον αναγνωρίζουν ως επίσκοπο Ράσκας ή έστω πρώην Ράσκας, αλλά επιπλέον τον θεωρούν εστερημένο κάθε ιερατικής εξουσίας.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ

Κάποιες νέες παραπλανητικές ή και ευσεβοποθικές ειδήσεις περί του αντιθέτου (που δημοσιεύθηκαν σε ιστολόγιο που ελέγχει ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Βαδραχάνης), ότι η Εκκλησία της Ρωσίας δήθεν θα ανεγνώριζε τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο ως κανονικό επίσκοπο Ράσκας, εξανεμίσθηκαν οριστικά μετά τη δημοσίευση των ανακοινώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου, της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και του Πατριαρχείου Ρωσίας.

Και μόνον η συμπερίληψη του Πατριαρχείου Ρωσίας μεταξύ των Εκκλησιών που αποδέχονται τις αποφάσεις της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας, δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα κανονικής διευθέτησης της κρίσεως υπέρ του Σεβασμιότατου κ. Αρτέμιου.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Προσπάθησα, από την αρχή και κατ’ επανάληψη, να προειδοποιήσω ότι οι αποφάσεις των συνόδων δεν ακυρώνονται αυτόματα επειδή σημειώθηκαν παρατυπίες αναφορικά με τη σύγκληση ή τη διαδικασία εκδίκασης μιας υπόθεσης, αλλά μόνον από δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο εκκλησιαστικό δικαστήριο, που θα ήταν δυνατόν να συγκροτηθεί με προσφυγή στο έκκλητο.

Δυστυχώς τα λόγια μου “ηχούσαν εις ώτα μη ακουόντων”.

Αλλοι πήραν το θέμα “πατριωτικά”, άλλοι το θεώρησαν ως υποχρέωσή τους να στοιχηθούν προς τη γραμμή που έδωσε ο π. Θεόδωρος Ζήσης, άλλοι έκαναν εντελώς άσχετες συγκρίσεις με τον Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος κ. Νικόδημο, άλλοι παρέβλεπαν τις ουσιαστικές και πολλές διαφορές της περίπτωσης του Σεβασμιότατου κ. Αρτέμιου με την αντίστοιχη του Ιερού Χρυσοστόμου κοκ.

Νομίζω ότι τώρα η κατάσταση πρέπει να ξεκαθάρισε. Πάσα ελπίς απέλιπεν τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο.

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΥΣΕΙΣ

Επομένως υπάρχουν δύο λύσεις.

Η μία είναι να προσεγγίσει ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος τη Σερβική Ιεραρχία και να ζητήσει αναψηλάφηση της υπόθεσης και να αποδεχθεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Θεοδόσιο ως τον κανονικό Μητροπολίτη Ράσκας, και να ζητήσει από τη Σερβική ιεραρχία να τον επαναφέρει ως Μητροπολίτη πρώην Ράσκας και να του παρασχεθεί το δικαίωμα - όπως και στους μοναχούς και τις μοναχές που τον ακολουθούν - να επιστρέψουν στις μονές της μετανοίας τους.

Αυτή είναι κατά Θεόν λύση.

Κατά Θεόν λύση επίσης είναι αυτή που ακολούθησε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός που είπε ότι “δεν αναγνωρίζω τίποτα από όλα όσα έγιναν και αφήνω τα πάντα στην κρίση του Θεού και της Ιστορίας”. ΧΩΡΙΣ όμως να δημιουργήσει σχίσμα.

ΜΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΛΥΣΗ

Μη κατά Θεόν λύση είναι ο Σεβασμιότατος κ. Αρτέμιος να πήζει θυσιαστήρια και μοναστήρια σε επαρχίες, που δεν θα είχε ποτέ κανονικό δικαίωμα να συγκροτεί, ακόμη και αν δεν είχε καθαιρεθεί, να συνεχίσει να αγνοεί τη Σύνοδο της Σερβικής Ιεραρχίας και όλες τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και ίσως - ακόμη χειρότερα - στο μέλλον να αρχίσει να χειροτονεί ακόμη και επισκόπους για να στελεχώσει και για να δώσει συνέχεια στον αγώνα του.  

Μια τέτοια λύση αποτελεί εκκλησιολογική εκτροπή, είναι σαφώς αντικανονική και εξαιρετικά επικίνδυνη. Από πολλές απόψεις. Σε κάθε περίπτωση είναι άκρως επικίνδυνη ως απαρχή δημιουργίας σχίσματος το μέλλον του οποίου θα είναι οπωσδήποτε θλιβερό.

Οι π. Θεόδωρος Ζήσης και π. Γεώργιος Μεταλληνός νομίζω ότι μπορούν και γνωρίζω ότι πρέπει να βοηθήσουν προς την ορθή κατεύθυνση.

Παραθέτουμε στη συνέχεια την είδηση που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.

*****

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ, ΙΕΡΟΣΛΥΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, απέστειλαν προς την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο, επιστολές που ουσιαστικά υιοθετούν τα όσα ισχυρίζεται περί του επισκόπου Αρτεμίου σε Επιστολή του προς όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ο Πατριάρχης της Σερβίας Ειρηναίος. (Поглавари Православних Помесних Црква о Саборској одлуци о монаху Артемију).

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφέρουν ότι έχουν ενημερώσει σχετικά την Ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αντίστοιχα.

Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος διαβεβαιώνει ότι «κανένας από τους επισκόπους και κληρικούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν θα έχει καμία επικοινωνία με τον μοναχό Αρτέμιο και τους μοναχούς που τον ακολούθησαν».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, εκφράζει «τη βαθύτατη θλίψη» του για την όπως χαρακτηρίζει «ακατάλληλη, σκανδαλώδη και γενικά απαράδεκτη συμπεριφορά» του επισκόπου Αρτέμιου. Και συνεχίζει «διαβεβαιώνω την Αγιότητά σας και την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής αδελφής Εκκλησίας για την αναγκαία υποστήριξη στις αποφάσεις και τις ενέργειές σας»

ΠΗΓΗ: Ακτίνες

Πηγή: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/05/blog-post_7503.html

                                                 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration