Ζωηφόρος

Νέο έκκλητο από τον κ. Παντελεήμονα,

Νέο έκκλητο

από τον κ. Παντελεήμονα

του Νίκου Παπαχρήστου

Νέα έκκλητο προσφυγή  προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ο τέως μητροπολίτης Παντελεήμονας Μπεζενίτης. Ο κ. Παντελεήμονας στρέφεται επί της ουσίας κατά της πρόσφατης απόφασης του Δευτεροβάθμιου δι’ Αρχιερείς Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως απαραδέκτως υποβληθείσα η έφεση που είχε ασκήσει κατά της πρωτόδικης απόφασης της εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης.

Το Αmen.gr δημοσιεύει αποκλειστικά αποσπάσματα από το νέο έκκλητο του τέως μητροπολίτη κ.Παντελεήμονα που κατατέθηκε τη Δευτέρα στην Ιερά Σύνοδο:

ΕΚΚΛΗΤΟΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 1-6-2009 ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ)

του  τ. Μητροπολίτου Παντελεήμονος Αττικής, κατοίκου (αναφέρεται η διεύθυνσή του)

Ενώπιον 

της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος

του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολομαίου

εις Κωνσταντινούπολιν

Κατά της  με αριθμό πρωτοκόλλου 5 με ημερομηνία 02/03/2010 αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου (που επικύρωσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 1, με ημερομηνία 14ης Μαϊου 2009 απόφαση του Πρωτοβάθμιου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος  που με καθαίρεσε από το αρχιερατικό αξίωμα του κληρικού Αρχιερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος και με  επανέφερε στην τάξη των μοναχών).

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Εν ευλαβεία απείρω και βαθυτάτη τιμή απευθύνομαι προς Υμάς, την σεπτήν της Ορθοδοξίας Κορυφήν, φρουρόν και εγγυητήν της κανονικής τάξεως εν τη Εκκλησία, ποιούμενος χρήσιν του κανονικού ημετέρου δικαιώματος της εκκλήτου προσφυγής και εξαιτούμενος ευσεβάστως την θεραπείαν και διόρθωσιν γενομένης εις βάρος μου αδικίας και αντικανονικότητος υπό του Δευτεροβαθμίου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την έκδοση της  εκκαλουμένης αποφάσεως» αναφέρει ο κ. Παντελεήμονας στο έκκλητο που υπέβαλλε αναφέροντας στην συνέχεια την απόφαση του Δευτεροβάθμιου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, έτσι όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο σχετικό δελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου.

«Δια της ανωτέρω εκκαλουμένης αποφάσεως παρέμεινε «άνευ δίκης»  η απόφαση του Πρωτοβάθμιου δι’ Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος με την οποία μου επιβλήθηκε, κατ’ επίκληση της διατάξεως του άρθρου 160 ν.5383/1932 περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, η αυτόθι προβλεπομένη «καθαίρεσή» μου από το αρχιερατικό αξίωμα και η επαναφορά μου στην τάξη των μοναχών» προσθέτει ο κ. Παντελεήμονας ο οποίος ζητά την ακύρωση της αποφάσεως του Δευτεροβαθμίου δι’ Αρχιερείς Δικαστηρίου «ως προδήλως παράνομης και αντικανονικής».

Συγκεκριμένα ως προς «τη μη δυνατότητα άσκησης εφέσεως» υποστηρίζει ότι «η εκκαλουμένη απόφαση εκδόθηκε από το Δευτεροβάθμιο δι’ Αρχιερείς Δικαστήριο κατά παράβαση των κανόνων της εκκλησιαστικής δικονομίας όπως ορίζονται στους Ιερούς Κανόνες και στους νόμους του ελληνικού κράτους.  Ειδικότερα το εν λόγω όργανο δεν λειτούργησε ως εκκλησιαστικό δικαστήριο. Επιπλέον η απόφαση του (η οποία είναι κατ’ ουσίαν όμοια με την απόφαση που η ΔΙΣ έλαβε κατά την τετάρτη συνεδρία της για τον μήνα Φεβρουάριο) λήφθηκε χωρίς να  δοθεί η δυνατότητα ούτε σε εμένα ούτε στον πληρεξούσιό μου δικηγόρο να αναπτύξουμε τους ισχυρισμούς μας ως προς το παραδεκτό της εφέσεως. Στερήθηκα λοιπόν του δικαιώματος προηγουμένης ακροάσεως. Το δικαίωμα αυτό πέραν της κοσμικής του κατοχυρώσεως  στο άρθρο 20 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος κατοχυρώνεται και από τους Ιερούς Κανόνες… Συνεπώς δεν έχει την έννοια της μη ενασκήσεως του δικαιώματος προηγουμένης ακροάσεως κάθε δε αντίθετη ερμηνεία κρίνεται κατά τα ανωτέρω αντικανονική. Είναι ακυρωτέα λοιπόν η   εκκαλουμένη για το λόγο αυτό».

Στην συνέχεια ο κ. Παντελεήμονας υποστηρίζει ότι η πρόσφατη απόφαση του εκκλησιαστικού δικαστηρίου «παραβιάζει τις σαφείς αποφάσεις Υμών και της περί Υμών Αγίας και Ιεράς Πατριαρχικής Συνόδου σχετικά με την υπόθεσή μου. Η Αγία και Ιερά Πατριαρχική Σύνοδος όταν εξετάζει την έκκλητο προσφυγή αποτελεί την μείζονα δικαιοδοτική αρχή της Εκκλησίας, οι δε αποφάσεις της έχουν πλήρη και δεσμευτική ισχύ έναντι των λοιπών δικαιοδοτικών οργάνων, άρα και των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η απόφαση του Δευτεροβαθμίου δι΄Αρχιερείς Δικαστηρίου να μην ακολουθήσει, κατά γράμμα, την Υμετέρα απόφαση συνιστά ευθεία και άμεση προσβολή των πατριαρχικών δικαίων όπως αυτά θεσπίστηκαν από τους θ΄και ιζ΄ Θείους και Ιερούς κανόνες της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου. Επαναλήφθηκαν δε από την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 (στ΄όρος) και από το ελληνικό κοσμικό δίκαιο (44 παρ. 2 Καταστατικού Χάρτου)…Ταυτόχρονα όμως η απόφαση αυτή δύναται να διασαλεύσει την ενότητα της Εκκλησίας και την υπεροχή των θεόθεν θεσπισθέντων πατριαρχικών δικαίων και προνομίων. Τούτο διότι βασίζεται στην υπεροχή του κοσμικού δικαίου έναντι των θείων και ιερών κανόνων».

Ο κ. Παντελεήμονας ισχυρίζεται επίσης ότι «η εκκαλουμένη απόφαση συνιστά όμως επιπλέον και κατάργηση της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, όπως κατοχυρώνεται στους Ιερούς Κανόνες...».

Προβληματισμός στην Ιερά Σύνοδο

Στελέχη της Ιεράς Συνόδου αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να μην προωθηθεί το νέο έκκλητο του κ. Παντελεήμονα στο Φανάρι επειδή όπως υποστηρίζουν εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ η προηγούμενη προσφυγή που υπέβαλλε τον περασμένο Ιούνιο. Προσθέτουν δε ότι σύμφωνα με το νόμο, το  Πατριαρχείο έχει περιθώριο ενός έτους να εξετάσει το έκκλητο, δηλαδή μέχρι τα τέλη του επόμενου Ιουνίου. «Αν δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τότε η Ιερά Σύνοδος θα κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρωση των μητροπόλεων Ιλίου και Κηφισίας» υποστηρίζει στο Amen.gr συνοδικός παράγοντας. Ωστόσο το ζήτημα φαίνεται να διχάζει τα στελέχη της Ελλαδικής Εκκλησίας. «Αυτές είναι απόψεις ποινικολόγων που δεν έχουν ιδέα από Ιερούς Κανόνες και αντιμετωπίζουν την Εκκλησία σαν μια δημόσια υπηρεσία» σημειώνει γηραιός Ιεράρχης και συνεχίζει: «Κάποιοι βιάζουν καταστάσεις και οδηγούν την Ελλαδική Εκκλησία να συγκρουστεί με το Φανάρι. Γιατί; Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν; Αθωώσαμε τον τέως Αττικής και  περιμένουμε από το Πατριαρχείο να κάνει τι; Να καταδικάσει κάποιον  που εμείς θεωρούμε αθώο ή να κηρύξει αθώο κάποιον που εμείς δεν τολμήσαμε να δικάσουμε;».

 Ο  κ. Παντελεήμονας  καθαιρέθηκε, τον περασμένο Ιούνιο,  στις τάξεις των μοναχών κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητούσε από το εκκλησιαστικό δικαστήριο να εφαρμόσει σχετική διάταξη νόμου που  προβλέπει τη συγκεκριμένη ποινή ως αποτέλεσμα αμετάκλητης καταδίκης Ιεράρχη για πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι ο τέως μητροπολίτης Αττικής είχε αμετάκλητα καταδικασθεί σε εξαετή φυλάκιση για την υπεξαίρεση χρηματικού ποσού περίπου 155000 ευρώ από την Μονή  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου –Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εκκλησιαστικό Δικαστικό Συμβούλιο που εξέτασε τον φάκελο της ίδιας υπόθεσης, τον Μάρτιο του 2009, είχε αποφασίσει να την θέσει στο Αρχείο θεωρώντας ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για την παραπομπή του κ. Παντελεήμονα σε εκκλησιαστική δίκη. Τα προηγούμενα χρόνια στο αρχείο είχαν τεθεί και οι φάκελοι με τις καταγγελίες για τις «ροζ» κασέτες, για τις καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ καθώς και για συμμετοχή του σε υπεράκτια εταιρεία.  Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία της Ελλάδος επί της ουσίας απάλλαξε τον κ. Παντελεήμονα από όλες τις εις βάρος του καταγγελίες.

Το καλοκαίρι του 2008 και ενώ ο κ. Παντελεήμων είχε οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με επιστολή του ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου  προς τα υπουργεία  Δικαιοσύνης και Παιδείας, είχε ζητήσει τη  δημιουργία ειδικής φυλακής για κληρικούς σε Μονή της Πελοποννήσου. Το αίτημα απερρίφθη ενώ ο κ. Παντελεήμονας παρέμεινε στον Κορυδαλλό μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2009 οπότε και αποφυλακίστηκε,  μεταξύ άλλων λόγων, και γιατί συμπλήρωσε το 70ο έτος της ηλικίας του.

πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=1876

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration