Ζωηφόρος

Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών...,

 

Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών,

ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας,

καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον,

και δι' αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας,

 φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 

πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=aAdjLZKITiY

 

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration