Ζωηφόρος

Απολυτίκιον Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,

 

Απολυτίκιον Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

 

«Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος,

και ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος,

ο εν Βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, 

Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο·

ήν περίσωζε διά παντός εν ειρήνη,

πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε».

 

πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=PM19Fjh6X3w

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration