Ζωηφόρος

Μασονία και Νέα Τάξη, Εκδήλωση της εφημερίδας "Χριστιανική",

Μασονία και Νέα Τάξη

Εκδήλωση της εφημερίδας "Χριστιανική"

υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς

από την εφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», με πληροφορίες από Ακτίνες

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μεγάλη Εκδήλωση της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ για την Μασωνία και Νέα Τάξη -σχέση Τεκτονισμού με Χριστιανισμό-Πολιτική και Δημοκρατία"η εκδήλωση θα γίνει στο κινηματοθέατρο "Αττικό" κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Θα μιλήσουν οι:

Mανώλης Μηλιαράκης, πρόεδρος της "Χριστιανικής Δημοκρατίας",

π. Γεώργιος Μεταλληνός καθηγητής Πανεπιστημίου και

Κώστας Τσαρούχας, δημοσιογράφος

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 11:30

Μέ ἀφορμή τήν ἀγωνιστική ἀντιμετώπιση τοῦ τεκτονισμού καί τῶν παραφυάδων του ἐκ μέρους τοῦ Σεβ Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, καθώς καί τό ἄρθρο τοῦ προέδρου τῆς Χ.Δ. Μαν. Μηλιαράκη γιά τήν Τεκτονική ᾿Οργάνωση τῶν ᾿Ιλλουμινάτων.......

τό κίνημα τῆς Χ.Δ., μέ τό ἁρμόδιο ῎Οργανό του, ἔκανε ὁμόφωνα ἀποδεκτή πρόταση τοῦ κ. Σεραφείμ νά ὀργανώσει ἡ ἐφημερίδα μας «Χριστιανική» μεγάλη ἐκδήλωση στόν Πειραιᾶ, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς οἰκείας ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, γιά ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ σχετικά μέ τόν νεοταξικό χαρακτήρα καί ρόλο τοῦ Τεκτονισμοῦ κα τῶν παραφυάδων του, καθώς καί τῶν διαφόρων σκοτεινῶν καί φανερῶν ᾿Οργανώσεων, Λεσχῶν, Σεχτῶν, πού ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν στήν ὑπηρεσία παγκοσμιοποιητικῶν σχεδίων πρός μιά παγκόσμια διακυβέρνηση-ὑποδούλωση τῶν λαῶν.

Στό ἐρώτημα· «γιατί στόν Πειραιᾶ», ἡ ἀπάντηση εἶναι αὐτονόητη·Πρῶτον, γιατί ὁ ῾Ιεράρχης του μάχεται μέ συνέπεια τίς σκοτεινές δυνάμεις.

Δεύτερον, γιατί στόν Πειραιᾶ λειτουργοῦν αὐτή τήή, ὄχι μία ἤ δυό ἤ τρεῖς, ἀλλά δώδεκα (12) τεκτονικές στοές! Γιατί, ἄραγε, τόσες πολλές;

Μά γιατί, σέ σχέση με τό πρῶτο λιμάνι τῆς χώρας, παίζονται πολλά οἰκονομικά καί γεωπολιτικῆς φύσεως παιχνίδια, πού οἱ νεοταξικές δυνάμεις θέλουν νά ἐλέγχουν!

Ομολογία Προέδρου Μασονικής Εταιρείας

«῾Ο ᾿Ιλλουμινατισμός ἔχει νά κάνει μέ τή φιλοσοφία, τήν ἐπιστήμη καί τήν πολιτική». Θεωρεῖ δέ ὅτι «ὑπάρχουν προβλήματα ἐμπορικά, χρηματοοικονομικά, φυσικοῦ περιβάλλοντος κ.ο.κ., πού ἐπιτάσσουν μιά μορφή παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Τά παραπάνω ἀποτελοῦν δηλώσεις τοῦ προέδρου, Ν. Λ, τῆς «Τεκτονικῆς ῾Εταιρείας τῶν ᾿Ιλλουμινάτων», μέ ἕδρα τό Λονδίνο, καί δημοσιεύθηκαν στόν «᾿Ορθόδοξο Τύπο» της 18-9-2009. Οἱ παραπάνω ἀποκαλυπτικές δηλώσεις-ὁμολογίες δικαιώνουν 100% τόν ἀείμνηστο ἱδρυτή καί πρόεδρο τῆς Χ.Δ. Νικόλαο Ψαρουδάκη καί ξεσκεπάζουν τά χονδροειδῆ ψεύδη τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς ῾Ελλάδος.

Συγκεκριμένα·

῾Η Μεγάλη Στοά ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Τεκτονισμός εἶναι ἁπλῶς ἕνα φιλοσοφικό κίνημα, τό δέ τεκτονικό ἵδρυμα «ἔχει φιλανθρωπικούς σκοπούς» καί ὅτι ἡ Μασωνία «δέν ἔχει σχέση μέ τήν πολιτική». ᾿Αντίθετα, ὁ Ν. Ψαρουδάκης ὑποστήριζε ὅτι ὁ Τεκτονισμός ὄχι μόνο ἔχει σχέση μέ τήν πολιτική, ἀλλά ἀποτελεῖ καί τή «Διεθνή τοῦ Καπιταλισμοῦ», τά δέ περί φιλανθρωπίας λέγονται, μόνο καί μόνο γιά νά ρίχνουν στάχτη στά μάτια τῆς κοινωνίας.

Σήμερα, ὁ πρόεδρος τῆς Τεκτονικῆς-Μασωνικῆς ῾Εταιρείας τῶν ᾿Ιλλουμινάτων ὁμολογεῖ ὅτι κύριο μέλημα τῆς ῾Εταιρείας του εἶναι καί ἡ πολιτική, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τή φιλοσοφία. ῾Η δέ ἑταιρεία του εἶναι, ὅπως γράφει, «φιλοσοφική, φιλοεπιστημονική καί πολιτική ἀδελφότητα»!

Αὐτή ἡ συσχέτιση τῆς φιλοσοφίας μέ τήν πολιτική δηλώνει καθαρά ὅτι στίς Μασωνικές Στοές δέν ἀπασχολοῦνται τόσο μέ τά τρέχοντα διαχειριστικά μικροζητήματα, ὅσο καί κυρίως μέ τή δόμηση μιᾶς οἰκουμενικῆς πολιτικῆς κοσμοθεωρίας καί ἰδεολογίας, μέ στόχο τήν παγκόσμια διακυβέρνηση»!

Ποιά εἶναι, τώρα, αὐτή ἡ φιλοσοφία; Μά δέν χρειάζεται ἰδιαίτερη ἔρευνα γιά αὐτό. Πρόκειται γιά τή θεοσοφία, τή σοφία τοῦ «Μεγάλου ᾿Αρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος», τοῦ Μ.Α.Τ.Σ., γαρνιρισμένη καί ἐμπλουτισμένη μέ τίς ἐπιταγές τῆς Νέας Τάξης, τῆς Νέας ᾿Εποχῆς!

Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Λ. πρός τόν Ο.Τ., ἐστάλη μέ ἀφορμή τήν ὀρθή κριτική πού ἄσκησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τή Μασωνική ῾Εταιρεία τῶν ᾿Ιλλουμινάτων, γιατί, πέραν τῶν ἄλλων, ἡ ῾Εταιρεία ἐπιφυλάσσει δευτερεύοντα ρόλο στίς ἐθνικές κυβερνήσεις, μέ πρωταγωνιστική θέση τά ὑπερκρατικά, παγκοσμιοποιημένα καί ἰμπεριαλιστικά κέντρα.

῾Η ἀπάντηση τοῦ Ν.Λ. εἶναι ἡ συνήθης πού δίδει ἡ Νέα Τάξη σέ ὅσους ἀντιστέκονται στά σχέδια της γιά πολτοποίηση τῆς πολιτιστικής ταυτότητας τῶν λαῶν καί γιά ἀκρωτηριασμό τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῶν πατρίδων τους!

«᾿Εθνικιστής»\καί «κρατιστής» ὁ ἱεράρχης. Αὐτή τήν ταμπέλα τοῦ βάζει ὁ Ν.Λ.! ῎Οχι ἀντιπαγκοσμιοποιητής, ὄχι πατριώτης, ὄχι ὑπερασπιστής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί παραδόσεώς μας, ὄχι πολέμιος τοῦ Τεκτονισμοῦ, σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς ᾿Εκκλησίας μας ἀπό τό 1933. Τίποτε ἀπ᾿ ὅλα αὐτά, πού εἶναι ἀλήθεια καί ἀποτελοῦν τίτλους τιμῆς γιά τόν ποιμενάρχη.

᾿Αλλά ὁ Ν.Λ. προτιμᾶ τή λάσπη καί τήν ἀπαξίωση μέ τούς χαρακτηρισμούς γιά τόν Μητροπολίτη ὡς ἐθνικιστῆ καί τοῦ κρατιστῆ. Μέ περισσό δέ θράσος προσφέρεται... νά δώσει μαθήματα πολιτικῆς ἐπιστήμης στόν Σεβ. Πειραιῶς.

«᾿Εάν», γράφει ὁ Ν.Λ., «ὁ κ. Σεραφείμ θέλει νά μάθει σοβαρά πολιτική ἐπιστήμη, προσφέρομαι νά τοῦ στείλω σχετική βιβλιογραφία!».

Νά προσθέσουμε ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς Μασωνικῆς ῾Εταιρείας δέν προσφέρεται νά δώσει μαθήματα μόνο πολιτικῆς ἐπιστήμης ἀλλά καί θεολογίας! «῎Εχω ἐκδώσει», ἀναφέρει, «ποικίλα συγγράμματα, ὅπου ἀναλύω ἐμβριθῶς καί ὑπερασπίζομαι τήν ῾Ησυχαστική Κίνηση καί τή θεολογική κληρονομιά τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ!».

Μόνο ὡς βλασφημία μπορεῖ νά ἐκληφθεῖ καί νά ἀντιμετωπιστεῖ ἡ θέση τοῦ Ν.Λ. ὅτι ἡ ὅντως ὀρθόδοξη θεολογία τοῦ μεγάλου ῾Αγίου μας, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἔχει τήν παραμικρή σύγκλιση πρός τή «θεολογία» καί φιλοσοφία τῆς Θεοσοφίας καί τοῦ Τεκτονισμοῦ, πού, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι ἀντιχριστιανικές!

Τελειώνουμε τό σημείωμα αὐτό μέ ἕνα «εὐχαριστῶ» πρός τόν κ. Ν. Λ. γιά τήν ὁμολογία του ὅτι ἡ Μασωνική ῾Εταιρεία του ἀποτελεῖ, σύν τοῖς ἄλλοις, καί «πολιτική ἀδελφότητα», πού ὑποστηρίζει τό σχηματισμό μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνησης στήν ὑπηρεσία φυσικά τῆς Νέας Τάξης καί ὄχι τῶν «κοπιώντων καί πεφορτισμένων» πολιτῶν καί λαῶν τοῦ κόσμου.

πηγή: http://thriskeftika.blogspot.com/

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration