Ζωηφόρος

Ο Σατανισμός — Εωσφορισμός πίσω από τους Illuminati,

Ο Σατανισμός — Εωσφορισμός

πίσω από τους Illuminati

Απάντησις του Πειραιώς κ. Σεραφείμ στον Έλληνα Γενικό Διδάσκαλο της εταιρείας

Εις συνεργασίαν με τον διεθνή Σιωνισμόν προπαγανδίζει τας αρχάς του εφηρμοσμένου αποκρυφισμού, ενώ προωθεί την επικράτησιν της παγκοσμίου υπερκυβερνήσεως, την οποίαν χαρακτηρίζει (η εταιρεία) «συντονιστικό κέντρο μεταξύ των εθνών».

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με αφορμήν συνέντευξιν του Έλληνος Γενικού Διδασκάλου της εν Λονδίνω εδρευούσης Μασωνικής Εταιρείας Ιλλουμινάτων, εξέδωσεν ανακοίνωσιν, με την οποίαν αποκαλύπτει τον εωσφορικόν χαρακτήρα της εταιρείας. Επιπλέον αναδεικνύει την ομολογίαν του Γενικού Διδασκάλου της Μασωνικής εταιρείας των Ιλλουμινάτων, συμφώνως προς την οποίαν η εταιρεία ενδιαφέρεται δια την «ελαχιστοποίηση του ρόλου των Εθνικών Κυβερνήσεων, με σκοπόν την επικράτησιν της παγκοσμίου υπερκυβερνήσεως, την οποίαν χαρακτηρίζει (ο Γενικός Διδάσκαλος) ως «συντονιστικό κέντρο μεταξύ των Εθνών».

Το πλήρες κείμενον της ανακοινώσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, υπ ημερομηνίαν 3 Ιουλίου, έχει ως ακολούθως:

«Πειραιεύς, 3 Ιουλίου 2009

Με αφορμή την συνέντευξη του κ. Νικολάου Λάου, Γενικού Διδασκάλου της Μασονικής Εταιρείας Ιλλουμινάτων, που εδρεύει στο Λονδίνο στον συνεκδότη του περιοδικού «ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ» (τ. 171/Ιουνίου 2009) κ. Π. Βουδούρη έχομε να παρατηρήσωμε τα ακόλουθα:

1.Οι σύγχρονοι Ιλλουμινάτοι,ως ομολογεί σαφώς ο συνεντευξιασθείς «Γενικός Διδάσκαλος» κ. Λάου, αποτελούν συνέχεια του Ιλλουμινατικού Τάγματος της Βαυαρίας, που ίδρυσε ο γνωστός σατανιστής- εωσφοριστής Αδάμ Βαϊσχάουπτ το 1776 και που προπαγάνδιζε τον σατανισμό-εωσφορισμό ως δήθεν ατραπόν πλήρους γνώσεως και ως θεϊστικό κίνημα αυτογνωσίας. Το μασονικής υφής σατανιστικό κίνημα του Βαϊσχάουπτ ενισχύετο από το εγνωσμένο δαιμονολατρικό Λευκό Αδελφάτο και ωδήγησε στην δημιουργία μετά την διάλυση του Τάγματος το 1784 συνεπεία εγκληματικών ενεργειών του Βαϊσχάουπτ, ανθρωποθυσιών και άλλων τραγικών εγκλημάτων αποδόμησης των Κρατών της Ευρώπης, στην ίδρυση τής Θεοσοφικής Εταιρείας της γνωστής σατανίστριας αποκρυφίστριας Έλενας Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ, η οποία με τα πνευματικά της έκγονα, τους θεωρητικούς του Σατανισμού-Εωσφορισμού Αλίκη Μπέϊλι και τον Ιταλό Άλιστερ Κρόουλυ αποτελούν τους θεμελιωτάς του συγχρόνου Σατανισμού – Εωσφορισμού, ο οποίος υφέρπει στην εκκοσμικευμένη εποχή μας με την σαφή προώθηση του διεθνούς Σιωνισμού και προπαγανδίζει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές διεργασίες εφηρμοσμένου αποκρυφισμού, δήθεν εναλλακτικών μορφών ιατρικής θεραπείας, πνευματισμού και σαμανισμού.

2.Οκ. Νικόλαος Λάου επιμελώς αποκρύπτει το Σατανιστικό – Εωσφορικό παρελθόν του Τάγματος των Ιλλουμινάτι, ομολογεί όμως σαφώς ότι το Τάγμα του ενδιαφέρεται για την «ελαχιστοποίηση του ρόλου των Εθνικών Κυβερνήσεων» και την επικράτηση παγκόσμιας υπερκυβέρνησης, την οποίαν χαρακτηρίζει ως «συντονιστικό κέντρο μεταξύ των Εθνών» ισχυριζόμενος ότι «η ίδια η φύση ενός παγκόσμιου προβλήματος επιτάσσει μία παγκόσμια λύση».

3. Η Μασονική Ιλλουμινατική Εταιρεία του Λονδίνου προτίθεται να ανιδρύση και στη χώρα μας παρακλάδι της κατά τη δήλωση του «Master general» κ. Νικολάου Λάου, για να προωθήση τις αρχές του αποκρυφιστικού Τάγματος των Ιλλουμινάτι, που είναι εντελώς ασύμβατες με την χριστιανική αλήθεια και που μόνον σε ένα σημείο a contrario επιρρωνύουν την Ευαγγελική Αποκάλυψη, διότι, εφόσον κατά την διδασκαλίαν του Αδάμ Βαϊσχάουπτ υπάρχει και δρα ο ανθρωποκτόνος Εωσφόρος, ασφαλώς υπάρχει και δρα ο Δημιουργός της αληθείας και της αγάπης αιώνιος και Τρισάγιος Θεός».

Από τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ (10/7/09)

Αναδημοσίευση από: http://aktines.blogspot.com/2009/07/illuminati.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration