Ζωηφόρος

Προωθημένον όργανον του διεθνούς Σιωνισμού η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ,

Προωθημένον όργανον

του διεθνούς Σιωνισμού

η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ

Αποκαλύψεις Μητροπολίτου Πειραιώς με αφορμήν

τας εργασίας της οργανώσεως εις Αθήνας

Από την εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», αρ. φυλλ. 1781, 1 Μαΐου 2009

Εις αποκαλύψεις δια την διαβόητον Λέσχην Μπίλντερμπεργκ, η οποία θα συνέλθη από την 14ην έως την 16ην Μαΐου εις τας Αθήνας προέβη ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, κατά την 23ην Απριλίου. Ο Μητροπολίτης αποκαλύπτει ότι η Λέσχη είναι όργανον της εγκληματικής οργανώσεως του Διεθνούς Σιωνισμού, η οποία είναι γνωστή ως Γκαχάλα και αποτελεί η Λέσχη υπερστοά. Σκοπός δε της Λέσχης, είναι η διάλυσις του Έθνους - Κράτους και η προώθησις της Παγκοσμίου υπερκυβερνήσεως και της Πανθρησκείας του ΜΡΑ του δυσωνύμου Εωσφόρου. Αποδεικνύει, επίσης, ότι η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ανεμείχθη εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Ελλάδος κατά το έτος 1993, ενώ τα μέλη της εφιλοξενούντο εις την Ελλάδα. Το έτος αυτό ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ ανεκοίνωσεν, ενώ ευρίσκετο εις την Ελλάδα και συμμετείχε εις τας εργασίας της Λέσχης, ότι εις δυο μήνας η κυβέρνησις θα έχανε την δεδηλωμένην, όπως και έγινε. Ολόκληρον το κείμενον της δηλώσεως έχει ως ακολούθως:

«Συνέρχεται από 14 έως 16 Μαΐου 2009 στο ξενοδοχείο "Αστέρας" Βουλιαγμένης, το εκτελεστικό όργανο της εγκληματικής οργανώσεως του διεθνούς Σιωνισμού, πού εδρεύει στην Μεγάλη Υπερατλαντική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γνωστής ως Γκαχάλα, διαδόχου του Εβραϊκού Σαχεντρίν (Συνεδρίου), πού ιδρύθη το έτος 1954 στο Οόστεμπηκ της Ολλανδίας και πού αποτελεί υπερστοά με το όνομα Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ή οποία εμφανίζεται ως δήθεν παγκόσμιο think tank (δεξαμενή σκέψης) ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα αίσχιστο Διευθυντήριο παγκοσμιοποιήσεως, πού απεργάζεται την διάλυση του έθνους-κράτους και την προώθηση στις μάζες της ιδέας της αναγκαιότητας μιας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης. ο σκληρός πυρήνας του εκτελεστικού οργάνου της Γκαχάλα αποτελείται από επίλεκτα στελέχη του Αμερικάνικου Εβραϊκού λόμπυ καθώς και από τους παγκοσμίως εγνωσμένους εβραίους μεγαλοτραπεζίτες Ρότσιλτ και Ροκφέλερ και τους γνωστούς ανθέλληνες Κίσσινγκερ, Μπρεζίνσκι και Σόρος. Ενδεικτικό στοιχείο της Ύπερστοάς Μπίλντερμπεργκ αποτελεί Η άκρα και απόλυτη μυστικοπάθεια ίδιον των Σιωνιστικής κατευθύνσεως εταιρειών. Πάντοτε προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της Βασιλείς, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι, Πρέσβεις, σημαντικοί Υπουργοί, μεγαλοχρηματιστές, διεθνείς Τραπεζίτες, Στρατιωτικοί ηγέτες και Μεγαλοβιομήχανοι. Σε κάθε συνδιάσκεψη συμμετέχουν τυπικά 120 αντιπρόσωποι, τα 2/3 από την Ευρώπη και το 1/3 από την Αμερική και όλες οι συζητήσεις διεξάγονται με πλήρη μυστικότητα. Για να εξασφαλισθεί αυτή η μυστικότητα κλείνεται ολόκληρο ξενοδοχείο σε μία απομονωμένη περιοχή. Η είσοδος απαγορεύεται ρητά στους δημοσιογράφους και τα Μ.Μ.Ε. αγνοούν παντελώς και τις συνδιασκέψεις αυτές και το περιεχόμενο των συζητήσεων τους. Άλλα από την άλλη πολλά αποκτά μέλη της Μπίλντερμπεργκ είναι ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε.. Ο σχεδιασμός των Μπίλντερμπεργκς αναφέρεται στην ενοποίηση τριών οικονομικών αξόνων. Η Ευρώπη είναι ο ένας, η Αμερική ο δεύτερος και η Ασία ο τρίτος με κοινό πρόγραμμα τον ολιγαρχικό ιμπεριαλιστικό έλεγχο των χωρών του κόσμου και την δημιουργία μιας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης. Το σχήμα είναι απλό. Στην αρχή προωθείται η εμπορική ένωση των κρατών σε τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας υπό την ηγεσία αντιστοίχως των ΗΠΑ, της Δ. Ευρώπης και της Ιαπωνίας, η περίφημη τριμερής επιτροπή, στην συνέχεια έρχεται η νομισματική ένωση και ακόλουθα η πολιτική ένωση των Κρατών. Τελικά δεν μένει παρά η ένωση των κρατών σε μια μονομερή παγκόσμια υπερκυβέρνηση. Σήμερα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού επηκολούθησε και η κατάρρευση του υπαρκτού καπιταλισμού με αποτέλεσμα την παγκόσμια οικονομική κρίση, πού προωθείται από το Σιωνιστικό τέρας για να οδηγηθεί η ανθρωπότης μοιραία, κατ' αυτούς, στην παγκόσμια υπερκυβέρνηση και στον εκλεκτό της μεσσία ο όποιος δήθεν θα αποδομήσει τις οικονομοπολιτικές συνθήκες των κρατών δια να τις "επανιδρύσει" επιβάλλοντας στυγνή παγκόσμια δικτατορία και ενοποιώντας και τις θρησκείες στην πανθρησκεία του ΜΡΑ του δυσωνύμου Εωσφόρου. Ήδη προωθούνται δια δήθεν ειρηνικούς σκοπούς οι συνδιασκέψεις των εκπροσώπων των διαφόρων θρησκειών και διαφημίζεται μετ' επιτάσεως η ψευδώνυμος άποψις ότι όλες οι θρησκείες οδηγούν δήθεν στην Αλήθεια και κατέχουν μέρος αυτής. Η δράσις του εκτελεστικού οργάνου των Μπίλντερμπεργκς ως σιδηρού βραχίονας του διεθνούς Σιωνισμού αποτελεί κίνδυνο για την αλλοίωση και την απομείωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και ιδιοπρρσωπείας. Απόλυτη απόδειξις τούτου η κατά το έτος 1993 σε προηγούμενη συνδιάσκεψη στον ίδιο χώρο "προφητική" ρήσις του τότε Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ ότι σε δύο μήνες θα έχανε την δεδηλωμένη η τότε Κυβέρνησις, πού μάλιστα "φιλοξενούσε" την διάσκεψη».

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration