Ζωηφόρος

Η Τακτική «Πόρτα–Πόρτα» των Μαρτύρων του Ιεχωβά, του π. Βασιλείου A. Γεωργοπούλου,

Τρόποι προσηλυτισμού.

Η Τακτική «Πόρτα–Πόρτα»

των Μαρτύρων του Ιεχωβά

του Πρωτ. Βασιλείου A. Γεωργοπούλου


Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 11/05/2012

Στίς πιό συνηθισμένες πρακτικές μεθόδους, γιά τή διάδοση τῶν κακοδοξιῶν τους, πού χρησιμοποιοῦν τά μέλη τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας "Σκοπιά", εἶναι ἡ πρα κτική τῶν ἐπισκέψεων στίς οἰκίες τῶν ἀνθρώπων, τακτική πού εἶναι γνωστή μέ τήν ὀνομασία ἐπίσκεψη "πόρτα-πόρτα". Εἶναι μιά πρακτική καλά μελετημένη, πού ἔχει συγκεκριμένους στόχους καί συγκεκριμένη μεθοδολογία προσέγγισης μέ ἐναλλακτικές δυνατότητες, ἀναλόγως τό πρόσωπο, πού θά συναντήσουν, τίς πεποιθήσεις του, τή δυνατότητα διαλόγου, πού θά τούς προσφερθεῖ.

Συνήθως, καί ὄχι τυχαῖα, πάντοτε δύο-δύο οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στίς ἐπισκέψεις τους στά σπίτια ἀναζητοῦν ἕνα σημεῖο ἐπαφῆς, κάτι πού θά μποροῦσε νά τραβήξει τήν προσοχή τοῦ ἀνθρώπου νά ξεκινήσει μία συζήτηση μαζί τους. Ἔτσι, ξεκινοῦν ἀπό θέματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος, πού ἔχουν μία μόνιμη ἐπικαιρότητα καί εἶναι ἱκανά νά προκαλέσουν τό εἰσαγωγικό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀνύποπτου ἀνθρώπου, πού ἀπό τή στιγμή, πού καλοπροαίρετα θά ἐμπλακεῖ, ἀγνοεῖ τήν μεθοδολογία ἐργασίας καί ποῦ στοχεύει καί ποῦ τείνει, τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἡ συζήτηση ξεκινᾶ συνήθως π.χ. γιά τήν κοινωνική ἀκαταστασία καί τούς ὑπεύθυνους γι᾽ αὐτή, γιά τόν ἀνθρώπινο πόνο, ἐάν μποροῦν νά ὑπάρξουν καλύτεροι καιροί μπροστά μας, ἐάν ὑπάρχει λύση γιά τά δεινά τῆς ἀνθρωπότητας (τρόμος, πεῖνα, βία, ἀνασφάλεια, ἐγκληματικότητα, πόλεμοι κ.λ.π). Κάποιες φορές μπορεῖ νά εἶναι μιά συζήτηση μέ θρησκευτική θεματολογία μέ τό ἐρώτημα συνήθως ἀποριῶν, ὅπως π.χ. γιά τίς ἱ. εἰκόνες, τήν τιμή τῶν ἁγίων, γιά τόν Τίμιο Σταυρό, τόν νηπιοβαπτισμό, ἄν ἡ στράτευση συμβαδίζει μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἄν γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός ἔχει, δῆθεν, ἕνα καί μοναδικό ὄνομα ἤ ποιό εἶναι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, κ.ἄ.

Μέ ἕνα πλῆθος χωρίων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἔξω ἀπό τήν εὐρύτερη θεολογική συνάφειά τους, μέ ἑρμηνευτική κακοποίηση τους, πλήν ὅμως προετοιμα σμένων εἰδικά γιά τήν περίπτωση, πού ἔχουν ὡς στόχο σέ πρώτη φάση νά ἐντυπωσιάσουν τόν συν ομιλητή τους. Ὁ "ἐντυπωσιασμός " αὐτός εἶναι μεγαλύτερος, κάτι πού εἶναι καί τό σύνηθες, ὅταν τό ὑποψήφιο θῦμα τους, ἔχει ἔλειμμα γνώσης τῆς ὀρθόδοξης πίστης, δέν ἔχει μελετήσει σέ βά θος καί δέ γνωρίζει μέ ἐπάρκεια τήν Ἁγία Γραφή καί ἔτσι δέν εἶναι σέ θέση νά τούς ἀπαντήσει ἐπαρκῶς ἤ νά ἀναιρέσει τίς ἀντιγραφικές θέσεις τους.

Ἐάν ὁ καλοπροαίρετος ἄνθρωπος ἐντυπωσιαστεῖ καί συμφωνήσει νά τόν ἐπανεπισκεφθοῦν, ἀγνο ώντας πόσο καλά δομημένες εἶναι οἱ προσηλυτιστικές πρακτικές, ἔχει, χωρίς νά τό συνειδητοποιήσει, ἀρχίσει μία διαδικασία ἐμπλοκῆς του στά δίχτυα τῆς αἵρεσης.

Ὁ Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ ὅσο πιό πολύ ἐργάζεται στό ἔργο "πόρτα-πόρτα", ὅσο πιό πολλές ὧρες διαθέτει στή διανομή τῶν ἐντύπων τῆς ἑταιρείας "Σκοπιά", ὅσο πιό συστηματικές προσπάθειες καταβάλλει γιά νά προσηλυτίσει ἕνα νέο μέ λος, τόσο πιό πολύ νομίζει, σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού τόν ἔχει ἐκπαιδεύσει ἡ ἑταιρεία, ὅτι δείχνει τήν ἄδολη ἀφοσίωσή του στήν "ἁγνή λατρεία" τοῦ Ἰεχωβᾶ καί στόν ὑποτιθέμενο ὁρατό ἀγωγό, τήν ἑταιρεία "Σκοπιά", καί ἔτσι θά ἀποφύγει τή σφαγή στόν Ἀρμαγεδώνα.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2012/05/blog-post_16.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration