Ζωηφόρος

Άρθρα

Κατά την ημέρα της κρίσεως γιατί λέγεται ότι θα συγκεντρωθούν μπροστά στον Κριτή όλα τα έθνη και όχι όλοι οι άνθρωποι;
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Όποιος έχει συνηθίσει να λέει, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», ασφαλώς είναι πάρα πολύ καλό.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ενικός ή Πληθυντικός;
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Όταν αναφέρεται η θεία δικαιοσύνη, συνήθως ο νους του ανθρώπου πάει στην τιμωρία των αμαρτωλών από το Θεό που είναι και δίκαιος. Όμως απόδοση δικαιοσύνης δε σημαίνει μόνο τιμωρία αλλά και αξιομισθία.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ευλογία Κυρίου σημαίνει ο Κύρος ευλογεί, γιατί σύμφωνα με το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας η γενική πτώση Κυρίου είναι υποκειμενική, επειδή γίνεται υποκείμενο, όταν η πρώτη λέξη ευλογία γίνει ρήμα, δηλαδή ευλογεί.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Όπως είναι γνωστό, το μέσον χρειάζεται για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Τα τέκνα της Εκκλησίας, όπως φαίνεται από τα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής, τα γέννησε ο Θεός:
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Και βέβαια είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι κάνουν θαύματα. Ο Ίδιος ο Κύριος είπε, «ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει,» ( Ιω. 14,12 ).
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
ΕΛΑ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ο Κύριος είπε ότι κατά την ημέρα της κρίσεως θα πει, «επείνασα, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με »( Ματ. κε’,42 ).
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ο Ιούδας, δηλαδή ο Απόστολος «Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος» (Ματ. ι΄,3), σύμφωνα με τα παρακάτω, δε φαίνεται ότι ήταν ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Χριστού:
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Οι πρώτες ημέρες που ονομάστηκαν έσχατες ήταν αυτές μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό φαίνεται από τα εξής λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, « και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα,……»( Πρ. β’, 17).
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Πολλά μπορεί να πει κανείς για τη φράση αυτή, αλλά εδώ ας περιοριστούμε μόνο στα εξής.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Δεν αποκλείεται κάποιος ή, ακόμη χειρότερα, κάποιοι που θέλουν να είναι ευσεβείς ακολουθώντας τη δική τους γραμμή, να αποφεύγουν να μελετούν την Αγία Γραφή ή να μιλούν γι’ αυτή, μήπως κάποιοι άλλοι τους θεωρήσουν προτεστάντες.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Είναι ανόητο και δείχνει θεολογική ημιμάθεια, αν μειώνει κανείς, για οποιονδήποτε λόγο, την αξία και σημασία της λέξης αγαπολογία η οποία μάλλον απαξιωτικά χρησιμοποιείται, όταν χρησιμοποιείται, γιατί δεν είναι τόσο συνηθισμένη.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ο Θεός δεν έκανε ούτε δαίμονες ούτε δούλους αλλά αγγέλους και ανθρώπους. Ορισμένοι άγγελοι έγιναν δαίμονες και όλοι οι άνθρωποι έγινα δούλοι.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Όταν η Μάρθα είπε στο Κύριο για τον αδελφό της το Λάζαρο που είχε πεθάνει, « Οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτῃ ημέρᾳ. είπεν αυτή ο Ιησούς· Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Αυτό μπορεί να το λέει κανείς μόνο για τον εαυτό του, αν βέβαια έχει θέσει ως σκοπό της ζωής του να γίνει άγιος. Για τους άλλους όμως δεν είναι σωστό να το λέει, γιατί ο καθένας έχει το δικό του σκοπό και δεν επιτρέπεται κάποιος άλλος να του τον υποδεικνύει ή να του τον επιβάλλει.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Επειδή αυτός ο χαρακτηρισμός αποδίδεται σε διάφορες Αγίες της Εκκλησίας, ας δούμε, αν είναι θεολογικά σωστός. Και βέβαια δεν είναι για τους παρακάτω λόγους:
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Όχι, δεν είναι σωστή, γιατί η Εκκλησία είναι Μία, στρατευομένη και θριαμβεύουσα, και δεν κινδυνεύει να την αρπάξει κανείς.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Δεν είναι αρκετό να διηγείται ένας πιστός τα καλά και θαυμαστά έργα που έχουν κάνει ή κάνουν οι άλλοι.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Τι σημαίνει, «ο Κύριος εγγύς»; Σημαίνει αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές Του, « και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος »(Ματ.κη’,20).
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ένας έκανε επιμόνως σε κάποιον την εξής ερώτηση. Είσαι σεσωσμένος; Τι μπορεί να πει κανείς για να του απαντήσει;
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Αυτός που είπε αυτή τη φράση για πρώτη φορά, ασφαλώς θα την είπε ή θα την έγραψε ως κομμάτι μιας εκτενέστερης ομιλίας ή συγγραφής, οπότε αυτοί που την άκουσαν ή τη διάβασαν είχαν τη δυνατότητα, από τα άλλα στοιχεία της διδασκαλίας του, να την κατανοήσουν και να μη την παρεξηγήσουν.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι οι καρδιές των χριστιανών γίνονται κατοικητήριο της Αγίας Τριάδας;
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Αυτό, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή δεν είναι, δεν είναι σωστό να λέγεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να νομίσει κάποιος ότι ο Χριστός έχει πολλά σώματα, και ότι π.χ. το αναστημένο είναι προτιμότερο από το σταυρωμένο.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Αυτή η φράση θα ήταν θεολογικά σωστή, αν στην αρχή της αντί του, αν πεθάνεις, υπήρχε κάτι άλλο το οποίο θα ταίριαζε με το υπόλοιπο κομμάτι της, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Η επίθεση των χειρών στηρίζεται στην Αγία Γραφή; του Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
O Κύριος και οι κύριοι του Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Τι σημαίνει κατά λέξη η λέξη θεολόγος; του Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Η εξουσία από θεολογικής πλευράς του Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Τι σημαίνει η προτροπή, « Χριστός επί γης υψώθητε»; του Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Ένας, κατά τα άλλα άγιος, είναι οπωσδήποτε και σοφός; του Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Η είσοδος στον παράδεισο γίνεται με εξετάσεις ή άνευ εξετάσεων; του Ιωάννη Δήμου από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com
Published in Άρθρα
Written by
Read more...
Η έννοια του πλησίον όπως δεν έχει ακουσθείτου Ιωάννη Δήμου
Published in Άρθρα
Written by
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel