Ζωηφόρος

Η Μητρόπολη Πειραιώς για τον Νεοπαγανισμό

ἘνΠειραιεῖτῇ 25ῃἈπριλίου2013

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟ!

 

Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρὰ πνευματικὰ προβλήματα, ποὺἀντιμετωπίζει σήμερα ἡἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ Νεοπαγανισμοῦ. Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ παγκόσμιο φαινόμενο τῶν νεωτέρων χρόνων, τοῦὁποίου ἐμφανὴς στόχος εἶναι ἡἀναβίωση τῶν ἀρχαίων ξεχασμένων ἐδῶ καὶ αἰῶνες παγανιστικῶν θρησκευμάτων. Πραγματικὸς ὅμως στόχος του εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς ἰδιότυπου θρησκευτικοῦἐθνικισμοῦ στοὺς διάφορους λαούς, προκειμένου νὰ χτυπηθῆὁ Χριστιανισμός, τὸν ὁποῖο κατηγοροῦν οἱἡγήτορες τοῦ Νεοπαγανισμοῦὡς διεθνιστικὸἐβραιοκινούμενο σύστημα.

     Περιδιαβαίνοντας κάποιος τὴν βιβλιογραφία καὶ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τοῦ διεθνοῦς Νεοπαγανισμοῦ, μπορεῖ νὰ διαπιστώση τὸἀπύθμενο μίσος κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ νὰ δῆ ξεκάθαρα τούς σκοπούς τους. Θὰ διαπιστώσει μὲ εὐκολία τὴ σχέση του μὲ τὸἀποκρυφιστικὸ πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», καθ’ ὅτι οἱ δοξασίες τοῦ Νεοπαγανισμοῦ συμπίπτουν ἀπόλυτα μὲ αὐτὲς τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Δὲν θὰἦταν καθόλου ὑπερβολικὸ νὰ ποῦμε, πὼς ὁ Νεοπαγανισμὸς εἶναι κατασκεύασμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», γιὰ νὰ γίνει ὁ κύριος δίαυλος τοῦ νεοεποχίτικου Νεοπαγανισμοῦ στὴν σύγχρονη κοινωνία (βλέπε πρωτ. Κυριακοῦ Τσουροῦ: Ὁ Νεοπαγανισμὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἔκδ. Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2008). Οἱ περὶ θεοῦ, κόσμου καὶἀνθρώπου δοξασίες ἀμφοτέρων εἶναι ταυτόσημες!Ὅπως ὀρθὰἐπισημαίνει ὁὁμ. καθηγητὴς π. Γεώργιος Μεταλληνὸς «ἡ προβαλλομένη σήμερα ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολάτρες θρησκεία, εἶναι μία θρησκεία σημερινὴ στὰὅρια τῆς Πανθρησκείας τῆς Νέας Ἐποχῆς. ΟἱἝλληνες Νεοπαγανιστὲς μέσα ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες θεότητες προσπαθοῦν, νὰἱκανοποιήσουν σύγχρονες ἀναζητήσεις, ποὺὅμως διαφοροποιοῦνται ριζικὰἀπὸἐκεῖνες τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Γίνεται δηλαδὴ προσαρμογὴ καὶὄχι προσέγγιση. Τελικὰ καταλήγουν σ’ ἕνα εἰσαγόμενο Νεοπαγανισμό».

Ὅπως σὲὅλο τὸν κόσμο, ἀναβίωσε καὶ στὴ χώρα μας ἕνα ἰσχυρὸ νεοπαγανιστικὸ ρεῦμα, μὲ πολυάριθμες ὁμάδες, τίς ὁποῖες εὐτυχῶς χωρίζουν ἀγεφύρωτες διαφορές, ὅσον ἀφορᾶ τὴν φύση τῆς «πατρώας θρησκείας», ποὺ θέλουν νὰἀναβιώσουν. Γιὰ παράδειγμα δὲν μποροῦν, νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὴν «φύση» τῶν «θεῶν», διότι ἄλλοι τοὺς πιστεύουν ὡς πρόσωπα, ἄλλοι ὡς ἀπρόσωπες φυσικὲς δυνάμεις, ἄλλοι ὡς ἐξελιγμένες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, κλπ! Δὲν συμφωνοῦν ἐπίσης ὡς πρὸς τὸ τελετουργικὸ καὶ τὴν ἄσκηση λατρείας, διότι διασώθηκαν ἐλάχιστα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ τελετουργικά τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παγανιστικῆς θρησκείας καὶἄρα οἱ σύγχρονοι Νεοπαγανιστὲς εἶναι ἀναγκασμένοι, νὰ αὐτοσχεδιάζουν καὶ αὐτοὶ οἱ αὐτοσχεδιασμοὶ δὲν γίνονται ἀποδεκτοὶἀπὸὅλες τὶς ὁμάδες. Ὅπως παρατηρεῖὁ πρωτ. π. Κυριακὸς Τσουρός, «ἡ δραστηριότητα τῶν ρευμάτων αὐτῶν, διεθνῶς καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐξελίσσεται συχνά, κάτω ἀπὸ τίτλους καὶ μέσα ἀπὸἔντυπα, ποὺ δὲν ἀποκαλύπτουν πάντοτε τὴν ἀληθινὴ ταυτότητά τους. Πρέπει ἀκόμη, νὰ σημειώσουμε, ὅτι τὰ ρεύματα αὐτά, καὶἀνάμεσα σ’ αὐτὰ καὶ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰἑλληνικά, ποὺ διαμορφώνονται μέσα στὸν ἰδεολογικὸ χῶρο τοῦ πολυθεϊσμοῦ καὶ τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, δὲν ἀναπτύσσουν ὅλα λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις. Τὰ περισσότερα ἐκφράζονται μέσα σὲἰδεολογικὸ πλαίσιο, διαφοροποιούμενο ἀπὸ ρεῦμα σὲ ρεῦμα, ἀναπτύσσοντας τὶς ἰδικὲς του τὸ καθένα ἀντιλήψεις περὶ θείου καὶ μόνον μερικὰἀπὸ αὐτὰ προτείνουν δικές τους μορφὲς θρησκευτικῆς λατρείας». Ὑπάρχει βεβαίως καὶἕνας ἄλλος λόγος, ἴσως ὁ κυριότερος, ποὺ δὲν συμφωνοῦν μεταξύ τους καὶ δὲν συνενώνονται,  ἡἀρχομανία τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν διαφόρων ὁμάδων, οἱὁποῖοι διεκδικοῦν τὸἀλάθητο καὶ τὸ πρωτεῖο γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ δὲν ἔχουν διάθεση, νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ αὐτά.

Ἴσως διερωτηθοῦν κάποιοι, γιατί νὰἀσχολούμαστε μὲ τὸ φαινόμενο τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, ἀφοῦ παραμένει ἐδῶ καὶ τρεῖς δεκαετίες περιορισμένο σὲὀλιγομελεῖς ὁμάδες σφόδρα ἀντιτιθέμενες μεταξύ τους; Τήν στιγμὴ πού στὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιοῦνται πληθώρα αἱρετικῶν ὁμάδων, οἱ Νεοπαγανιστὲς εἶναι τὸ πρόβλημα; Οἱ νόμοι περὶἀνεξιθρησκείας δὲν τοὺς δίνουν τὸ δικαίωμα, νὰ συνυπάρξουν  μαζί μας; Ἀπαντοῦμε: δὲν εἶναι τόσο ἁπλά τα πράγματα. Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συνυπάρξουμε μὲ αὐτούς, ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱὁποῖοι δὲν θέλουν νὰ συνυπάρξουν μέ μᾶς! Οἱ χιλιάδες ἀνακοινώσεις τους, τὰἄρθρα τους, τὰ βιβλία τους, οἱἰστοσελίδες τους στὸ διαδίκτυο καὶ οἱ δημόσιες συζητήσεις τους δηλώνουν, ὅτι τοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ συνυπάρξουν μὲἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς! Κι’ αὐτό, διότι δὲν μᾶς θεωροῦν Ἕλληνες, ἀλλὰ κατακτητὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τυράννους τῶν Ἑλλήνων, ἐδῶ καὶ χίλια ἑξακόσια χρόνια! Ἀρνοῦνται, ὅσο καὶἂν αὐτὸἀκούγεται παράδοξο, τὴν ἰδιότητά μας ὡς Ἕλληνες! Γνήσιοι Ἕλληνες κατ’ αὐτοὺς εἶναι οἱ λάτρεις τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παγανιστικῆς θρησκείας, ὅπως τὴν ἔχουν ἀναβιώσει οἱ σύγχρονοι παγανιστές! Γι’ αὐτοὺς ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι «ξένο σῶμα» στὸ σῶμα τοῦἙλληνισμοῦ καὶ κανένα στοιχεῖο δὲν ὑπάρχει προκειμένου νὰ γεφυρωθῆ τὸ χάσμα αὐτό.Ἔτσι τὰ νεοπαγανιστικὰ κινήματα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο μὲ τὴν ἰδιότυπη ἐθνική τους ἰδεολογία ἀποτελοῦν κίνδυνο ὄχι μόνον γιὰ τὴν θρησκευτική, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ συνοχὴ καὶἑνότητα τοῦἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι δημιουργοῦν τὶς προϋποθέσεις διχασμῶν καὶ διαιρέσεων σὲ «Ἕλληνες» καὶ «Χριστιανούς».

      Μελετώντας τὰ κείμενά τους, διαπιστώνουμε φρικτὲς ὕβρεις καὶἀσύστολες συκοφαντίες κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶἠμῶν τῶν Χριστιανῶν. Παραχαράσσοντας τὴν ἱστορία, (προσφιλὴς τακτική της «Νέας Ἐποχῆς»), πλάθουν τερατώδη ψευδῆγεγονότα, προκειμένου νὰ στηρίξουν ἀνυπόστατες κατηγορίες κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅτι δῆθεν εὐθύνεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦἙλληνισμοῦ στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια. Ὅτι δῆθεν, μὲ αὐτοκρατορικὰ διατάγματα, ἀπαγορεύτηκε ἡἀρχαία θρησκεία, ὅτι κατεδαφίστηκαν τὰ παγανιστικὰ «ἱερά», ὅτι κάηκαν οἱ βιβλιοθῆκες, σφάχτηκαν οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱἐπιστήμονες, ὅτι ἔκλεισαν οἱ φιλοσοφικὲς σχολές, ὅτι καταστράφηκαν τὰἔργα τέχνης τῆς ἀρχαιότητας, ὅτι σφάχτηκαν ἑκατομμύρια ἐθνικοί, οἱὁποῖοι δὲν θέλησαν νὰἀσπασθοῦν τὴν νέα θρησκεία! Βεβαίως ὅλα αὐτὰ εἶναι ψευδεῖς γελοιότητες, αὐθαίρετα κατασκευάσματα, γιὰἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀφελῶν καὶ τὴ δημιουργία φανατισμένων ὀπαδῶν τους καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος, νὰἀνασκευάσουμε ἐδῶ αὐτὰ τὰ ψεύδη καὶ τὶς συκοφαντίες τους.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ χειρότερα. Συγκεκριμένες νεοπαγανιστικὲς ὁμάδες, μὲἀνακοινώσεις τους ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο, ὄχι μόνο εὐπρέπειας, ἀλλὰ καὶ νομιμότητας. Συγκεκριμένη ὁμάδα, ἡὁποία αὐτοαποκαλεῖται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ», μέσω τῆς ἰστοσελίδας τῆς (www. hellenicreligion.gr) ἔχει δημοσιεύσει ὡς τώρα ἕναν ἀπίστευτο ὀχετὸὕβρεων κατὰ τῶν ἱερῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸἀποκαλεῖ «Ἐσταυρωμένο Κτῆνος». Τοὺς ναοὺς μας «πορνεία τοῦ Κτήνους», «ἐκμαυλιστήρια» καὶ «οἴκους ἀνοχῆς». Τὴν θεία λατρεία μας ὡς «βρωμερὲς τελετές». Τὸἅγιο Βάπτισμα ὡς «μίασμα». Συκοφαντεῖ τὴν Ἐκκλησία μας ὅτι κάνει …ἀνθρωποθυσίες καὶ τελετὲς μαύρης μαγείας! Βρίζει τοὺς ἁγίους της Ἐκκλησίας μας μὲ πρωτοφανῆ χυδαιότητα, ὡς ἀνήθικους καὶ δολοφόνους!

      Δὲν ἀρκεῖται ὅμως στὶς ὕβρεις, ἀλλὰ προχωρεῖ σὲ φοβερὲς ἀπειλὲς ἐναντίον μας. Ὁμιλεῖ γιὰ τὴ δημιουργία ἐνόπλων σωμάτων, τοὺς ὁποίους ἀποκαλεῖ «μαχητὲς τῶν θεῶν» καὶ οἱὁποῖοι, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τοὺς «ἱερεῖς καὶ τοὺς ἱεροφάντες», θὰ προβοῦν σὲἐξέγερση, προκειμένου νὰ «ἀπελευθερώσουν» τοὺς «ἕλληνες» ἀπὸ τὴν «χριστιανικὴ σκλαβιά»! Ὁμιλοῦν γιὰ ποτάμια αἱμάτων καὶ βουνὰ πτωμάτων! Ὁμολογοῦν, ὅτι ἤδη βρίσκονται σὲ συνεννόηση μὲ γειτονικοὺς λαούς, ποὺἔχουν ἐδαφικὲς ἀξιώσεις πρὸς τὴ χώρα μας, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦἀλλαγὴ συνόρων στὰ Βαλκάνια!Ὁμιλοῦν γιὰ διαμελισμὸ τοῦἑλληνικοῦ Κράτους καὶ γιὰἄλλα φοβερὰ καὶ τρομερά!

     Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ διαπιστώση κάποιος, πὼς τὰἀνωτέρω ἀποτελοῦν καταφανεῖς παραβάσεις τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ἀφοῦὑβρίζονται μὲ τέτοιους χυδαίους χαρακτηρισμοὺς ἱερὰ πρόσωπα τῆς κρατοῦσας θρησκείας στὴ χώρα μας. Καταφανεῖς παραβάσεις τοῦ ποινικοῦ κώδικα ἀποτελοῦν καὶ οἱἐπίσημες ἐξαγγελίες τῆς συγκεκριμένης ὁμάδας γιὰἔνοπλη ὀργάνωση μὲ σκοπὸ τὴν κατάληψη τοῦ πολιτεύματος καὶ τῆς ἔννομης τάξης. Δὲν εἶναι ἀπίθανο, ὅσο καὶἂν θεωρηθοῦν ἀπὸ κάποιους «ἁπλὰ λεκτικὰ πυροτεχνήματα» οἱἐξαγγελίες αὐτές, κάποιοι φανατικοὶὀπαδοί τους, παρακινούμενοι ἀπὸ αὐτές, νὰ προβοῦν σὲ πράξεις βίας κατὰἀθώων καὶἀνύποπτων πολιτῶν!

      Θεωρήσαμε καθῆκον μας νὰἐνημερώσουμε τοὺς πιστούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ Νεοπαγανισμοῦ γενικότερα, καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν παράνομη, κατὰ τὴ γνώμη μας, δράση τῆς συγκεκριμένης ὁμάδας. Τοὺς συμβουλεύουμε, νὰ προσέχουν ἀπὸ τὶς ἐκπεφρασμένες καὶ διακηρυγμένες ἀπειλὲς τῶν φανατισμένων Νεοπαγανιστῶν. Παράλληλα καλοῦμε τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τοῦ Κράτους νὰ μᾶς προστατέψουν ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἀπειλὲς καὶ νὰ πάψηἐπιτέλους ἡ χώρα μας νὰ εἶναι «ἀμπέλι ξέφραγο», νομιζόμενο «τσιφλίκι» τοῦ κάθε ἐπίδοξου αἱρεσιάρχη!             

(Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως)

ὑπεύθυνος Γραφείου Αἱρέσεων & Παραθρησκειῶν

Ἀρχ. Παῦλος Δημητρακόπουλος

Ὁ Γραμματέας

Λάμπρος Σκόντζος

Θεολόγος

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel