Ζωηφόρος

Ενικός ή Πληθυντικός;

Ενικός ή Πληθυντικός;

 

Όταν ένας πιστός απευθύνεται με την προσευχή του στον Ένα και Τριαδικό Θεό, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, ποιον αριθμό πρέπει να χρησιμοποιεί, τον ενικό ή τον πληθυντικό; Αυτό εξαρτάται από το, αν απευθύνεται σε ένα Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας ή γενικά στο Θεό. Αν π.χ. απευθύνεται στον Υιόν του Θεού, θα χρησιμοποιήσει τον ενικό αριθμό και όχι τον πληθυντικό, γιατί ο Χριστός πρώτον είναι Ένας και δεύτερον δεν έχει ανάγκη από τον πληθυντικό ευγενείας τον οποίον οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεταξύ τους. Δεν είναι σωστό να λέει κανείς, ελάτε Κύριε Ιησού Χριστέ, αλλά έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, σύμφωνα με το « έρχου, Κύριε Ιησού »( Απ. κβ’, 20). Αν όμως δεν απευθύνεται σε ένα Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, αλλά γενικά στον Θεό που είναι Τριαδικός, και τότε βέβαια δεν χρειάζεται ο πληθυντικός ευγενείας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά ούτε πάλι χρειάζεται ο πληθυντικός, γιατί ο Θεός είναι «Μονάς εν Τριάδι και Τριάς εν Μονάδι». Πάντως ο Αβραάμ, όταν συνομίλησε με το Θεό, χρησιμοποίησε και τον πληθυντικό, όπως φαίνεται στη συνέχεια. « Ώφθη δε αυτώ ο Θεός προς τη δρυί τη Μαμβρή, καθημένου αυτού επί της θύρας της σκηνής αυτού μεσημβρίας» (Γεν.ιη’, 1).Ο Αβραάμ, « αναβλέψας δε τοις οφθαλμοίς αυτού είδε, και ιδού τρεις άνδρες ειστήκεισαν επάνω αυτού· και ιδών προσέδραμεν εις συνάντησιν αυτοίς από της θύρας της σκηνής αυτού και προσεκύνησεν επὶ την γην. και είπε· κύριε, ει άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέλθῃς τον παίδά σου· ληφθήτω δη ύδωρ, και νιψάτωσαν τους πόδας υμών, και καταψύξατε υπὸ το δένδρον· και λήψομαι άρτον, και φάγεσθε, και μετὰ τούτο παρελεύσεσθε εις την οδὸν υμών, ου ένεκεν εξεκλίνατε προς τον παίδα υμών. και είπαν· ούτω ποίησον, καθὼς είρηκας. » (Γεν. ιη’, 2-5). Εδώ, αλλά και στη συνέχεια του κειμένου, βλέπουμε ότι ο Αβραάμ, στη συνομιλία του με το Θεό, χρησιμοποιεί πολλές φορές τον πληθυντικό αριθμό προφανώς, επειδή είναι Τριαδικός. Προκειμένου όμως να μιλήσει προσωπικά στο Θεό, χρησιμοποιεί πάντα τον ενικό αριθμό προφανώς επειδή είναι Ένας. Ύστερα και από την αναφορά αυτή στη συνομιλία του Αβραάμ με το Θεό, σωστό είναι, επειδή ο Θεός είναι Ένας, να λέει κανείς, όταν με την προσευχή του απευθύνεται στο Θεό γενικά, π. χ. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, και όχι, επειδή είναι Τριαδικός, να λέει, Θεέ μου, σας παρακαλώ πολύ.

του Ιωάννη Δήμου

 

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel