Ζωηφόρος

Η Παρθένος σήμερον...,

 

 

 

Κοντάκιο Χριστουγέννων

 

Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει,

και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει,

άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,

μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι,

δι’ ημάς γαρ εγεννήθη

παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

 

Kontakion of Christmas

 

On this day the Virgin beareth the Transcendent in Essence,

to the Unapproachable, the earth doth offer a small cave,

Angels join in choir with shepherds in giving glory,

with a star the Magi travel upon their journey,

for our sakes is born a young Child,

He that existed before ages as God.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration