Ζ

 

 Ζέον, το Ί. Σκεύος της Εκκλησίας, απαραίτητο για την προετοιμασία της θ. Κοινωνίας. Μέσα στο μικρό αυτό μεταλλικό δοχείο μεταφέρεται ζεστό νερό (= ζέον ύδωρ), το οποίο ο Ιερεύς χύνει μέσα στο άγιο Ποτήριο, λίγο πριν από τη θ. Κοινωνία, λέγοντας: «Ζέσις πίστεως. Πνεύματος Αγίου, Αμήν». Ή πράξις αυτή συμβολίζει το «Αίμα και το Ύδωρ» πού ανέβλυσαν από την κεντηθείσα πλευρά του Εσταυρωμένου (Ίω. ιθ' 34. Ή συμβολική αυτή πράξις τελείται και κατά την Ακολουθία της Προθέσεως). Ή θερμότης της θ. Κοινωνίας μας δίδει την αίσθηση, ότι κοινωνούμε από τη ζωοποιό πλευρά του Χριστού (Συμεών Θεσσαλονίκης).

 

Πίσω Αρχική σελίδα